Úloha č. 1

Prídavné mená delíme na:

A
B
C
D

A: vzťahové a druhové

B: vlastnostné a privlastňovacie

C: privlastňovacie a akostné

D: individuálne a druhové

Úloha č. 2

Privlastňovacie prídavné mená sú:

A
B
C
D

A: individuálne a druhotné

B: vzťahové a akostné

C: individuálne a druhové

D: individuálne a privlastňovacie

Úloha č. 3

V ktorej možnosti sú všetky spojenia gramaticky správne

A
B
C
D

A: krásny snehuliak, matkin brat, milí učitelia

B: Filipove auto, dobrí spolužiaci, babkin koláč

C: lenivý žiaci, dobrý kuchár, vzácni kvet

D: pekní chlapi, vzácny človek, Katkyn sused


Úloha č. 4

Lokál singuláru mužského rodu vzoru páví má tvar:

A
B
C
D

A: o pávóm

B: o pavom

C: o pávom

D: o páviom

Úloha č. 5

Vyber možnosť, v ktorej sú správne tvary:

A
B
C
D

A: o sobých záprahoch, na kohútích zápasoch, v oslej koži

B: o medveďom chvoste, s včeľou kráľovnou, s líščími uškami

C: o včelom mede, s haďou kožou, s líščími labkami

D: o medvediom brlohu, s haďou kožou, s včelími kráľovnami

Úloha č. 6

V ktorej možnosti je správne určené prídavné meno pracovný z nasledujúcej vety: Rozprával mi o svojich skúsenostiach počas rýchleho pracovného tempa.

A
B
C
D

A: akostné, SR, sg., G, pekný

B: akostné, MR, sg., D, pekný

C: vzťahové, SR, sg., G, pekný

D: vzťahové, SR, sg., D, pekný


Úloha č. 7

V ktorej z možností je pravopisná chyba v oboch spojeniach

A
B
C
D

A: k bratovím veciam, strýkove auto

B: pštrosí samec, detský park

C: o otcovými príbuznými, sesedkini synovia

D: lososím mäsom, Vierkina mama

Úloha č. 8

Vyber možnosť, kde sa nachádzajú iba akostné prídavné mená

A
B
C
D

A: červený, lepší, svetlý

B: červený, horárov, makový

C: minulý, učiteľov, malý

D: svetlý, mierová, líščí

Úloha č. 9

Vyber možnosť, v ktorej sa nachádzajú iba vzťahové prídavné mená

A
B
C
D

A: najnovší, svetový, slávny

B: rozprávkový, tatranský, slávny

C: budúci, kohútí, Stanov

D: svetový, hrdinský, rozprávkový


Úloha č. 10

Označ správne tvrdenie o prídavnom mene v slovnom spojení "ďakujem starostlivým rodičom"

A
B
C
D

A: vzťahové, MR, pl., D, pekný

B: akostné, MR, pl., D, pekný

C: vzťahové, MR, pl., L, pekný

D: akostné, MR, pl,, L, pekný

Úloha č. 11

Označ správne tvrdenie o prídavnom mene v slovnom spojení "o susedových psíčatách"

A
B
C
D

A: privlastňovacie, MR, pl., L, otcov

B: privlastňovacie., SR, pl., L, otcov

C: akostné, MR, pl., L, pekný

D: akostné, SR, pl., L, pekný

Úloha č. 12

Označ správne tvrdenie o slovnom spojení "z chutných jedál"

A
B
C
D

A: akostné, SR, pl., A, pekný

B: akostné, SR, pl., G, pekný

C: akostné, MR, pl., A, pekný

D: akostné, MR, pl, G, pekný


Úloha č. 13

Označ správne tvrdenie o slovnom spojení "z domácich jedál"

A
B
C
D

A: akostné, SR, pl., G, pekný

B: vzťahové, SR, pl., G, cudzí

C: vzťahové,SR, pl., G, pekný

D: akostné, SR, pl., G, cudzí

Úloha č. 14

Označ možnosť, v ktorej sú prídavné mená napísané správne

A
B
C
D

A: Vierkino pravítko, na motýľom krídle

B: Vladové deti, o hadom jede

C: Matkine auto, s husým perím

D: so včelou kašičkou, susedkine dieťa

Úloha č. 15

Urč správne druh a vzor prídavného mena: stolárske nástroje

A
B
C
D

A: vzťahové pekný

B: privlastňovacie otcov

C: akostné pekný

D: akostné cudzí


Úloha č. 16

Urč správne druh a vzor prídavného mena: stolárove nástroje

A
B
C
D

A: vzťahové cudzí

B: vzťahové pekný

C: privlastňovacie otcov

D: akostné pekný

Úloha č. 17

Urč správne druh a vzor prídavného mena: vo včelích úľoch

A
B
C
D

A: privlastňovacie páví

B: privlastňovacie otcov

C: privlastňovacie matkin

D: privlastňovacie detský

Úloha č. 18

Urč správne druh a vzor prídavného mena: na Petrinej stoličke

A
B
C
D

A: privlastňovacie Petrin

B: privlastňovacie páví

C: privlastňovacie otcov

D: privlastňovacie matkin


Úloha č. 19

Urč správne druh, rod a vzor prídavného mena: Matúšova socha

A
B
C
D

A: vzťahové, SR, pekný

B: privlastňovacie, SR, otcov

C: privlastňovacie, ŽR, otcov

D: vzťahové, ŽR, pekný

Úloha č. 20

Urč správne druh, rod a vzor prídavného mena: kurací vývar

A
B
C
D

A: akostné, MR, pekný

B: privlastňovacie, MR, páví

C: vzťahové, MR, pekný

D: vzťahové, MR, cudzí