Úloha č. 1 (variant 1)

Na vytváranie databáz slúži program:

A
B
C
D

A: MS Excell

B: MS Access 2010

C: MS Word

D: MS PowerPoint

Úloha č. 2 (variant 1)

Databáza programu MS Access 2010 ma príponu:

A
B
C
D

A: accdb

B: docx

C: accppt

D: xls

Úloha č. 3 (variant 1)

Pre zadávanie údajov ako je "Meno" alebo "Priezvisko" do tabuľky použijeme údajový typ:

A
B
C
D

A: Mena

B: Text

C: Príloha

D: Číslo


Úloha č. 4 (variant 1)

Pre zadávanie údajov ako je "Dátum narodenia" do tabuľky použijeme údajový typ:

A
B
C
D

A: Dátum a čas

B: Mena

C: Text

D: Oznam

Úloha č. 5 (variant 1)

Pre vkladanie obrázkov do tabuľky použijeme údajový typ:

A
B
C
D

A: Vypočítavané pole

B: Text

C: Vyhľadávanie a vzťah

D: Príloha

Úloha č. 6 (variant 1)

Ak chceme aby sa pre nejaký údaj v tabuľke použil vzorec zvolíme údajový typ:

A
B
C
D

A: Vyhľadávanie a vzťah

B: Vypočítavané pole

C: Mena

D: Číslo


Úloha č. 7 (variant 1)

Ako zadáme vzorec ak chceme vypočítať ročný plat zamestnanca ak vieme, že pole s názvom "Plat" určuje jeho mesačnú mzdu?

A
B
C
D

A: [Plat] * "12"

B: [Plat] + 12

C: [Plat] "*" 12

D: [Plat] * 12

Úloha č. 8 (variant 1)

Ak chceme údaje v poli načítať z inej tabuľky alebo z vopred určeného zoznamu použijeme údajový typ:

A
B
C
D

A: Dátum a čas

B: Vyhľadávanie a vzťah

C: Vypočítavané pole

D: Áno/nie

Úloha č. 9 (variant 1)

Ak z tabuľky potrebujeme zobraziť iba časť údajov vieme na to použiť funkciu:

A
B
C
D

A: Sprievodca formulárom

B: Sprievodca zostavou

C: Sprievodca dotazom

D: Nová tabuľka


Úloha č. 10 (variant 1)

Pre zadávanie podmienok pre dotazy klikneme na:

A
B
C
D

A: Údajové zobrazenie

B: Návrhové zobrazenie

C: Zobrazenie kontingenčnej tabuľky

D: Zobrazenie kontingenčného grafu

Úloha č. 11 (variant 1)

Ak chceme v dotaze zobraziť iba hodnoty väčšie ako 100 a zároveň menšie ako 200 zadáme vzorec:

A
B
C
D

A: <100 Or >200

B: >100 And <200

C: >100 Or <200

D: <100 And >200

Úloha č. 12 (variant 1)

Ak chceme v dotaze zobraziť iba hodnoty menšie ako 50 alebo väčšie ako 150 zadáme vzorec:

A
B
C
D

A: >50 And <150

B: <50 And >150

C: <50 Or >150

D: >50 Or >150


Úloha č. 13 (variant 1)

Ak chceme v dotaze zobraziť iba hodnoty rovné 300 zadáme vzorec:

A
B
C
D

A: 300

B: <300

C: True

D: >300

Úloha č. 14 (variant 1)

Ak chceme v dotaze zobraziť iba hodnoty, ktoré sa začínajú na písmeno "a" zadáme vzorec:

A
B
C
D

A: <a

B: *a

C: a*

D: >a

Úloha č. 15 (variant 1)

Pre zobrazenie kladných hodnôt v dotaze pre údajový typ "Áno/Nie" zadáme výraz:

A
B
C
D

A: Nem

B: True

C: False

D: Igen


Úloha č. 1 (variant 2)

Databáza programu MS Access 2010 ma príponu:

A
B
C
D

A: docx

B: accppt

C: accdb

D: xls

Úloha č. 2 (variant 2)

Na vytváranie databáz slúži program:

A
B
C
D

A: MS PowerPoint

B: MS Word

C: MS Access 2010

D: MS Excell

Úloha č. 3 (variant 2)

Pre vkladanie obrázkov do tabuľky použijeme údajový typ:

A
B
C
D

A: Text

B: Vypočítavané pole

C: Príloha

D: Vyhľadávanie a vzťah


Úloha č. 4 (variant 2)

Pre zadávanie údajov ako je "Meno" alebo "Priezvisko" do tabuľky použijeme údajový typ:

A
B
C
D

A: Príloha

B: Mena

C: Číslo

D: Text

Úloha č. 5 (variant 2)

Pre zadávanie údajov ako je "Dátum narodenia" do tabuľky použijeme údajový typ:

A
B
C
D

A: Oznam

B: Mena

C: Dátum a čas

D: Text

Úloha č. 6 (variant 2)

Ako zadáme vzorec ak chceme vypočítať ročný plat zamestnanca ak vieme, že pole s názvom "Plat" určuje jeho mesačnú mzdu?

A
B
C
D

A: [Plat] * "12"

B: [Plat] + 12

C: [Plat] * 12

D: [Plat] "*" 12


Úloha č. 7 (variant 2)

Ak chceme aby sa pre nejaký údaj v tabuľke použil vzorec zvolíme údajový typ:

A
B
C
D

A: Vyhľadávanie a vzťah

B: Číslo

C: Vypočítavané pole

D: Mena

Úloha č. 8 (variant 2)

Ak z tabuľky potrebujeme zobraziť iba časť údajov vieme na to použiť funkciu:

A
B
C
D

A: Sprievodca dotazom

B: Sprievodca zostavou

C: Sprievodca formulárom

D: Nová tabuľka

Úloha č. 9 (variant 2)

Ak chceme údaje v poli načítať z inej tabuľky alebo z vopred určeného zoznamu použijeme údajový typ:

A
B
C
D

A: Vyhľadávanie a vzťah

B: Dátum a čas

C: Vypočítavané pole

D: Áno/nie


Úloha č. 10 (variant 2)

Pre zadávanie podmienok pre dotazy klikneme na:

A
B
C
D

A: Zobrazenie kontingenčnej tabuľky

B: Zobrazenie kontingenčného grafu

C: Návrhové zobrazenie

D: Údajové zobrazenie

Úloha č. 11 (variant 2)

Ak chceme v dotaze zobraziť iba hodnoty menšie ako 50 alebo väčšie ako 150 zadáme vzorec:

A
B
C
D

A: <50 Or >150

B: >50 Or >150

C: <50 And >150

D: >50 And <150

Úloha č. 12 (variant 2)

Ak chceme v dotaze zobraziť iba hodnoty väčšie ako 100 a zároveň menšie ako 200 zadáme vzorec:

A
B
C
D

A: >100 And <200

B: <100 Or >200

C: <100 And >200

D: >100 Or <200


Úloha č. 13 (variant 2)

Ak chceme v dotaze zobraziť iba hodnoty, ktoré sa začínajú na písmeno "a" zadáme vzorec:

A
B
C
D

A: >a

B: a*

C: *a

D: <a

Úloha č. 14 (variant 2)

Pre zobrazenie kladných hodnôt v dotaze pre údajový typ "Áno/Nie" zadáme výraz:

A
B
C
D

A: Nem

B: True

C: Igen

D: False

Úloha č. 15 (variant 2)

Ak chceme v dotaze zobraziť iba hodnoty rovné 300 zadáme vzorec:

A
B
C
D

A: 300

B: >300

C: <300

D: True