Úloha č. 1

Vypočítaj uhol ALFA

A
B
C
D

A: 84

B: 104

C: 264

D: 94

Úloha č. 2

Vypočítaj uhol BETA

A
B
C
D

A: 38

B: 48

C: 68

D: 58

Úloha č. 3

premeň: 294dkg= ? g

A
B
C
D

A: 2,94

B: 0,294

C: 2940

D: 29,4


Úloha č. 4

premeň: 126a= ? km2

A
B
C
D

A: 0,0126

B: 0,126

C: 1,26

D: 12,6

Úloha č. 5

Vypočítaj uhol ALFA

A
B
C
D

A: 107

B: 57

C: 103

D: 130

Úloha č. 6

Vytvor 3-cif. čislo bez opakovania z cifier: 5,7,9

A
B
C
D

A: 6

B: 12

C: 18

D: 32


Úloha č. 7

desatinný zlomok: 847/100= ???

A
B
C
D

A: 0,847

B: 8,47

C: 847

D: 84,7

Úloha č. 8

Ako sa volá trojuholník kde sú všetky uhly ostré?

A
B
C
D

A: rovnakouhlý

B: ostrouhlý

C: pravouhlý

D: tupouhlý

Úloha č. 9

desatinný zlomok: 168,9=???

A
B
C
D

A: 1689/0

B: 1689/10

C: 1689/100

D: 1689/100


Úloha č. 10

Ako sa volá trojuholník kde sú 2 uhly ostré a 1 uhol tupý?

A
B
C
D

A: pravouhlý

B: dvojuhlý

C: tupouhlý

D: ostrouhlý

Úloha č. 11

zaokrúhli na stotiny: 187,1578= ????

A
B
C
D

A: 187,158

B: 187,157

C: 187,15

D: 187,16

Úloha č. 12

Ako sa volá trojuholník kde sú 2 uhly ostré a 1 uhol pravý?

A
B
C
D

A: pravouhlý

B: tupouhlý

C: dvojuhlý

D: ostrouhlý