Úloha č. 1

Vypočítaj uhol ALFA

A
B
C
D

A: 264

B: 104

C: 84

D: 94

Úloha č. 2

Vypočítaj uhol BETA

A
B
C
D

A: 68

B: 48

C: 38

D: 58

Úloha č. 3

premeň: 294dkg= ? g

A
B
C
D

A: 2,94

B: 2940

C: 0,294

D: 29,4

Úloha č. 4

premeň: 126a= ? km2

A
B
C
D

A: 0,0126

B: 1,26

C: 12,6

D: 0,126

Úloha č. 5

Vypočítaj uhol ALFA

A
B
C
D

A: 57

B: 130

C: 103

D: 107

Úloha č. 6

Vytvor 3-cif. čislo bez opakovania z cifier: 5,7,9

A
B
C
D

A: 12

B: 18

C: 6

D: 32

Úloha č. 7

desatinný zlomok: 847/100= ???

A
B
C
D

A: 8,47

B: 0,847

C: 84,7

D: 847

Úloha č. 8

Ako sa volá trojuholník kde sú všetky uhly ostré?

A
B
C
D

A: ostrouhlý

B: tupouhlý

C: pravouhlý

D: rovnakouhlý

Úloha č. 9

desatinný zlomok: 168,9=???

A
B
C
D

A: 1689/100

B: 1689/10

C: 1689/0

D: 1689/100

Úloha č. 10

Ako sa volá trojuholník kde sú 2 uhly ostré a 1 uhol tupý?

A
B
C
D

A: pravouhlý

B: tupouhlý

C: ostrouhlý

D: dvojuhlý

Úloha č. 11

zaokrúhli na stotiny: 187,1578= ????

A
B
C
D

A: 187,157

B: 187,16

C: 187,158

D: 187,15

Úloha č. 12

Ako sa volá trojuholník kde sú 2 uhly ostré a 1 uhol pravý?

A
B
C
D

A: tupouhlý

B: dvojuhlý

C: pravouhlý

D: ostrouhlý