Úloha č. 1

Slovenská abeceda má

A
B
C
D

A: 64 písmen

B: 46 písmen

C: 49 písmen

D: 45 písmen

Úloha č. 2

V ktorej z možností sú slová usporiadané podľa abecedy správne?

A
B
C
D

A: auto, autoportrét, automat

B: auto, automat, autoportrét

C: autoportrét, auto, automat

D: automat, autoportrét, auto

Úloha č. 3

V ktorej z možností sú slová usporiadané podľa abecedy nesprávne?

A
B
C
D

A: babka, brada, brzda

B: straka, skrinka, srnka

C: mama, manžel, maskot

D: skrinka, srnka, straka


Úloha č. 4

Za písmenom Ď nasleduje v slovenskej abecede písmeno

A
B
C
D

A: dž

B: dz

C: e

D: é

Úloha č. 5

Pred písmenom S sa v slovenskej abecede nachádza písmeno

A
B
C
D

A: t

B: ŕ

C: r

D: š

Úloha č. 6

Ktoré spoluhlásky sa v slovenskom jazyku píšu dvoma písmenami?

A
B
C
D

A: ia, ie, iu

B: ä, ň, ô

C: ô, ŕ, ĺ

D: ch, dz, dž