Úloha č. 1

Slovenská abeceda má

A
B
C
D

A: 49 písmen

B: 45 písmen

C: 64 písmen

D: 46 písmen

Úloha č. 2

V ktorej z možností sú slová usporiadané podľa abecedy správne?

A
B
C
D

A: auto, autoportrét, automat

B: autoportrét, auto, automat

C: automat, autoportrét, auto

D: auto, automat, autoportrét

Úloha č. 3

V ktorej z možností sú slová usporiadané podľa abecedy nesprávne?

A
B
C
D

A: mama, manžel, maskot

B: babka, brada, brzda

C: skrinka, srnka, straka

D: straka, skrinka, srnka


Úloha č. 4

Za písmenom Ď nasleduje v slovenskej abecede písmeno

A
B
C
D

A: é

B: dž

C: e

D: dz

Úloha č. 5

Pred písmenom S sa v slovenskej abecede nachádza písmeno

A
B
C
D

A: ŕ

B: r

C: t

D: š

Úloha č. 6

Ktoré spoluhlásky sa v slovenskom jazyku píšu dvoma písmenami?

A
B
C
D

A: ia, ie, iu

B: ô, ŕ, ĺ

C: ch, dz, dž

D: ä, ň, ô