Úloha č. 1

Slovenská abeceda má

A
B
C
D

A: 45 písmen

B: 49 písmen

C: 64 písmen

D: 46 písmen

Úloha č. 2

V ktorej z možností sú slová usporiadané podľa abecedy správne?

A
B
C
D

A: automat, autoportrét, auto

B: autoportrét, auto, automat

C: auto, autoportrét, automat

D: auto, automat, autoportrét

Úloha č. 3

V ktorej z možností sú slová usporiadané podľa abecedy nesprávne?

A
B
C
D

A: straka, skrinka, srnka

B: mama, manžel, maskot

C: babka, brada, brzda

D: skrinka, srnka, straka


Úloha č. 4

Za písmenom Ď nasleduje v slovenskej abecede písmeno

A
B
C
D

A: é

B: dž

C: e

D: dz

Úloha č. 5

Pred písmenom S sa v slovenskej abecede nachádza písmeno

A
B
C
D

A: t

B: š

C: ŕ

D: r

Úloha č. 6

Ktoré spoluhlásky sa v slovenskom jazyku píšu dvoma písmenami?

A
B
C
D

A: ô, ŕ, ĺ

B: ia, ie, iu

C: ä, ň, ô

D: ch, dz, dž