Úloha č. 1

Slovenská abeceda má

A
B
C
D

A: 64 písmen

B: 45 písmen

C: 46 písmen

D: 49 písmen

Úloha č. 2

V ktorej z možností sú slová usporiadané podľa abecedy správne?

A
B
C
D

A: auto, automat, autoportrét

B: auto, autoportrét, automat

C: autoportrét, auto, automat

D: automat, autoportrét, auto

Úloha č. 3

V ktorej z možností sú slová usporiadané podľa abecedy nesprávne?

A
B
C
D

A: skrinka, srnka, straka

B: straka, skrinka, srnka

C: babka, brada, brzda

D: mama, manžel, maskot

Úloha č. 4

Za písmenom Ď nasleduje v slovenskej abecede písmeno

A
B
C
D

A: dz

B: e

C: é

D: dž

Úloha č. 5

Pred písmenom S sa v slovenskej abecede nachádza písmeno

A
B
C
D

A: t

B: ŕ

C: r

D: š

Úloha č. 6

Ktoré spoluhlásky sa v slovenskom jazyku píšu dvoma písmenami?

A
B
C
D

A: ch, dz, dž

B: ä, ň, ô

C: ô, ŕ, ĺ

D: ia, ie, iu