Úloha č. 1

Slovenská abeceda má

A
B
C
D

A: 49 písmen

B: 46 písmen

C: 45 písmen

D: 64 písmen

Úloha č. 2

V ktorej z možností sú slová usporiadané podľa abecedy správne?

A
B
C
D

A: autoportrét, auto, automat

B: auto, automat, autoportrét

C: automat, autoportrét, auto

D: auto, autoportrét, automat

Úloha č. 3

V ktorej z možností sú slová usporiadané podľa abecedy nesprávne?

A
B
C
D

A: babka, brada, brzda

B: skrinka, srnka, straka

C: straka, skrinka, srnka

D: mama, manžel, maskot


Úloha č. 4

Za písmenom Ď nasleduje v slovenskej abecede písmeno

A
B
C
D

A: dz

B: e

C: dž

D: é

Úloha č. 5

Pred písmenom S sa v slovenskej abecede nachádza písmeno

A
B
C
D

A: t

B: š

C: r

D: ŕ

Úloha č. 6

Ktoré spoluhlásky sa v slovenskom jazyku píšu dvoma písmenami?

A
B
C
D

A: ch, dz, dž

B: ia, ie, iu

C: ä, ň, ô

D: ô, ŕ, ĺ