Úloha č. 1

Výťah stál na 2. poschodí. O chvíľu sa presunul nahor o 8 poschodí, potom dolu o 6 poschodí a znovu nadol o 7 poschodí. Na ktorom poschodí stojí teraz?

A
B
C
D

A: 3

B: 1

C: -1

D: -3

Úloha č. 2

Teplota večer bola 7,8 °C. Do rána klesla o 12,5°C. Aká teplota bola ráno?

A
B
C
D

A: 4,7 °C

B: - 4,7 °C

C: 20,3 °C

D: - 20,3 °C

Úloha č. 3

Súčet absolútnych hodnôt čísel -14 a -25 je

A
B
C
D

A: -39

B: -11

C: 39

D: 11


Úloha č. 4

Rozdiel absolútnych hodnôt čísel -15 a -23 je

A
B
C
D

A: -38

B: 38

C: -8

D: 8

Úloha č. 5

Vyber správne porovnanú dvojicu čísel

A
B
C
D

A: -34 > -42

B: -45 > -42

C: -28 < -29

D: -18 < -20

Úloha č. 6

Výsledok (hodnota číselného výrazu) 6 - 9 - 8 + 4 =

A
B
C
D

A: -11

B: -7

C: -15

D: -8


Úloha č. 7

Chýbajúce čísla v číselnom rade 11, 7, 3, , -5,  sú

A
B
C
D

A: 0 -10

B: -2 -7

C: 1 -8

D: -1 -9

Úloha č. 8

Výsledok (hodnota číselného výrazu) -3 - 9 - 11 + 7 =

A
B
C
D

A: -17

B: -16

C: -15

D: -14

Úloha č. 9

Vyber nesprávny výrok

A
B
C
D

A: Absolútna hodnota čísla je vždy kladné číslo.

B: Súčet opačných čísel je vždy nula.

C: Väčšie číslo na číselnej osi leží vpravo.

D: Menšie číslo na číselnej osi leží vpravo.


Úloha č. 10

Ktoré číslo je o 12 menšie ako (-39)?

A
B
C
D

A: -41

B: -17

C: -27

D: -51