Úloha č. 1 (variant 1)

Označte nesprávne tvrdenie:

A
B
C
D

A: svalový tonus je nervovosvalový reflexný dej

B: tremor je mimovoľný pohyb

C: monoplégia je úplná strata hybnosti jednej končatiny

D: kontraktúra zvyšuje koordináciu postihnutej končatiny

Úloha č. 2 (variant 1)

Pre Parkinsonovu chorobu sú charakteristické:

A
B
C
D

A: pomalá chôdza, hypotónia, hypermímia

B: monotónna reč, hypokinéza, hypomímia

C: akinéza, makrografia, hypertónia

D: zvýšený svalový tonus, hyperkinéza, pomalá reč

Úloha č. 3 (variant 1)

Záchvatovité prerušované svalové kŕče sa volajú:

A
B
C
D

A: Klonické

B: Zášklby

C: Kŕče z únavy

D: Tonické


Úloha č. 4 (variant 1)

K príznakom NCMP nepatrí:

A
B
C
D

A: vracanie

B: klonické kŕče

C: pokles ústneho kútika

D: tŕpnutie končatín

Úloha č. 5 (variant 1)

Spazmy, ktoré postihujú celé telo sa volajú:

A
B
C
D

A: generalizované

B: mimovoľné

C: rigídne

D: spastické

Úloha č. 6 (variant 1)

K príznakom NCMP zaraďujeme:

A
B
C
D

A: poruchu hybnosti končatín na jednej polovici tela

B: poruchu hybnosti na dolných končatinách

C: poruchu hybnosti na všetkých štyroch končatinách

D: poruchu hybnosti jednej končatiny na jednej polovici tela


Úloha č. 7 (variant 1)

Ktorá z uvedených príčin nepatrí medzi príčiny NCMP?

A
B
C
D

A: nádor na cieve

B: ateroskleróza

C: hypotenzia

D: cukrovka

Úloha č. 8 (variant 1)

Antikoagulanciá sa podávajú na zabránenie vzniku:

A
B
C
D

A: hemiparézy

B: opuchu mozgu

C: flebotrombózy

D: hyperkinézy

Úloha č. 9 (variant 1)

Po odoznení kŕčov po veľkom epileptickom záchvate je u postihnutého prítomná:

A
B
C
D

A: retrográdna amnézia

B: všetky tri súčasne

C: retrográdna atrofia

D: retrográdna anamnéza


Úloha č. 10 (variant 1)

Nepríjemné pocity - mravčenie, tŕpnutie, pálenie nazývame pojmom:

A
B
C
D

A: neuralgia

B: parestézia

C: dyzestézia

D: hypestézia

Úloha č. 11 (variant 1)

Medzi hyperkinézy nepatrí:

A
B
C
D

A: Tiky

B: Paréza

C: Tremor

D: Spazmy

Úloha č. 12 (variant 1)

Úbytok pamäti, úbytok intelektových schopností, poruchy reči sú charakteristické pre:

A
B
C
D

A: Alzheimerovu demenciu s difúznou atréziou mozgovej kôry

B: Alzheimerovu demenciu s difúznou atrofiou mozgovej kôry

C: Alzheimerovu demenciu s difúznou apláziou mozgovej kôry

D: Alzheimerovu demenciu s difúznou ataxiou mozgovej kôry


Úloha č. 13 (variant 1)

Označte, ktoré tvrdenie je nesprávne:

A
B
C
D

A: Dendrity vedú senzitívne impulzy z periférie do CNS

B: Axóny vedú informácie od tela nervovej bunky k svalu

C: Dendrity sú dlhé výbežky a vedú vzruchy odstredivo.

D: Výbežky nervových buniek sú axóny a dendrity.

Úloha č. 1 (variant 2)

Označte nesprávne tvrdenie:

A
B
C
D

A: monoplégia je úplná strata hybnosti jednej končatiny

B: kontraktúra zvyšuje koordináciu postihnutej končatiny

C: svalový tonus je nervovosvalový reflexný dej

D: tremor je mimovoľný pohyb

Úloha č. 2 (variant 2)

Pre Parkinsonovu chorobu sú charakteristické:

A
B
C
D

A: zvýšený svalový tonus, hyperkinéza, pomalá reč

B: akinéza, makrografia, hypertónia

C: monotónna reč, hypokinéza, hypomímia

D: pomalá chôdza, hypotónia, hypermímia

Úloha č. 3 (variant 2)

Záchvatovité prerušované svalové kŕče sa volajú:

A
B
C
D

A: Tonické

B: Kŕče z únavy

C: Zášklby

D: Klonické


Úloha č. 4 (variant 2)

K príznakom NCMP nepatrí:

A
B
C
D

A: klonické kŕče

B: vracanie

C: tŕpnutie končatín

D: pokles ústneho kútika

Úloha č. 5 (variant 2)

Spazmy, ktoré postihujú celé telo sa volajú:

A
B
C
D

A: mimovoľné

B: generalizované

C: spastické

D: rigídne

Úloha č. 6 (variant 2)

K príznakom NCMP zaraďujeme:

A
B
C
D

A: poruchu hybnosti na všetkých štyroch končatinách

B: poruchu hybnosti končatín na jednej polovici tela

C: poruchu hybnosti na dolných končatinách

D: poruchu hybnosti jednej končatiny na jednej polovici tela


Úloha č. 7 (variant 2)

Ktorá z uvedených príčin nepatrí medzi príčiny NCMP?

A
B
C
D

A: ateroskleróza

B: cukrovka

C: hypotenzia

D: nádor na cieve

Úloha č. 8 (variant 2)

Antikoagulanciá sa podávajú na zabránenie vzniku:

A
B
C
D

A: flebotrombózy

B: hyperkinézy

C: opuchu mozgu

D: hemiparézy

Úloha č. 9 (variant 2)

Po odoznení kŕčov po veľkom epileptickom záchvate je u postihnutého prítomná:

A
B
C
D

A: retrográdna atrofia

B: retrográdna anamnéza

C: všetky tri súčasne

D: retrográdna amnézia


Úloha č. 10 (variant 2)

Nepríjemné pocity - mravčenie, tŕpnutie, pálenie nazývame pojmom:

A
B
C
D

A: hypestézia

B: neuralgia

C: dyzestézia

D: parestézia

Úloha č. 11 (variant 2)

Medzi hyperkinézy nepatrí:

A
B
C
D

A: Tremor

B: Tiky

C: Paréza

D: Spazmy

Úloha č. 12 (variant 2)

Úbytok pamäti, úbytok intelektových schopností, poruchy reči sú charakteristické pre:

A
B
C
D

A: Alzheimerovu demenciu s difúznou atréziou mozgovej kôry

B: Alzheimerovu demenciu s difúznou apláziou mozgovej kôry

C: Alzheimerovu demenciu s difúznou atrofiou mozgovej kôry

D: Alzheimerovu demenciu s difúznou ataxiou mozgovej kôry


Úloha č. 13 (variant 2)

Označte, ktoré tvrdenie je nesprávne:

A
B
C
D

A: Výbežky nervových buniek sú axóny a dendrity.

B: Dendrity vedú senzitívne impulzy z periférie do CNS

C: Axóny vedú informácie od tela nervovej bunky k svalu

D: Dendrity sú dlhé výbežky a vedú vzruchy odstredivo.