Úloha č. 1 (variant 1)

Označte nesprávne tvrdenie:

A
B
C
D

A: kontraktúra zvyšuje koordináciu postihnutej končatiny

B: monoplégia je úplná strata hybnosti jednej končatiny

C: tremor je mimovoľný pohyb

D: svalový tonus je nervovosvalový reflexný dej

Úloha č. 2 (variant 1)

Pre Parkinsonovu chorobu sú charakteristické:

A
B
C
D

A: pomalá chôdza, hypotónia, hypermímia

B: akinéza, makrografia, hypertónia

C: zvýšený svalový tonus, hyperkinéza, pomalá reč

D: monotónna reč, hypokinéza, hypomímia

Úloha č. 3 (variant 1)

Záchvatovité prerušované svalové kŕče sa volajú:

A
B
C
D

A: Tonické

B: Zášklby

C: Klonické

D: Kŕče z únavy


Úloha č. 4 (variant 1)

K príznakom NCMP nepatrí:

A
B
C
D

A: vracanie

B: pokles ústneho kútika

C: klonické kŕče

D: tŕpnutie končatín

Úloha č. 5 (variant 1)

Spazmy, ktoré postihujú celé telo sa volajú:

A
B
C
D

A: spastické

B: generalizované

C: rigídne

D: mimovoľné

Úloha č. 6 (variant 1)

K príznakom NCMP zaraďujeme:

A
B
C
D

A: poruchu hybnosti na dolných končatinách

B: poruchu hybnosti na všetkých štyroch končatinách

C: poruchu hybnosti končatín na jednej polovici tela

D: poruchu hybnosti jednej končatiny na jednej polovici tela


Úloha č. 7 (variant 1)

Ktorá z uvedených príčin nepatrí medzi príčiny NCMP?

A
B
C
D

A: cukrovka

B: ateroskleróza

C: hypotenzia

D: nádor na cieve

Úloha č. 8 (variant 1)

Antikoagulanciá sa podávajú na zabránenie vzniku:

A
B
C
D

A: flebotrombózy

B: opuchu mozgu

C: hemiparézy

D: hyperkinézy

Úloha č. 9 (variant 1)

Po odoznení kŕčov po veľkom epileptickom záchvate je u postihnutého prítomná:

A
B
C
D

A: retrográdna amnézia

B: všetky tri súčasne

C: retrográdna atrofia

D: retrográdna anamnéza


Úloha č. 10 (variant 1)

Nepríjemné pocity - mravčenie, tŕpnutie, pálenie nazývame pojmom:

A
B
C
D

A: hypestézia

B: dyzestézia

C: neuralgia

D: parestézia

Úloha č. 11 (variant 1)

Medzi hyperkinézy nepatrí:

A
B
C
D

A: Tremor

B: Tiky

C: Paréza

D: Spazmy

Úloha č. 12 (variant 1)

Úbytok pamäti, úbytok intelektových schopností, poruchy reči sú charakteristické pre:

A
B
C
D

A: Alzheimerovu demenciu s difúznou atréziou mozgovej kôry

B: Alzheimerovu demenciu s difúznou atrofiou mozgovej kôry

C: Alzheimerovu demenciu s difúznou apláziou mozgovej kôry

D: Alzheimerovu demenciu s difúznou ataxiou mozgovej kôry


Úloha č. 13 (variant 1)

Označte, ktoré tvrdenie je nesprávne:

A
B
C
D

A: Dendrity sú dlhé výbežky a vedú vzruchy odstredivo.

B: Dendrity vedú senzitívne impulzy z periférie do CNS

C: Výbežky nervových buniek sú axóny a dendrity.

D: Axóny vedú informácie od tela nervovej bunky k svalu

Úloha č. 1 (variant 2)

Označte nesprávne tvrdenie:

A
B
C
D

A: tremor je mimovoľný pohyb

B: svalový tonus je nervovosvalový reflexný dej

C: monoplégia je úplná strata hybnosti jednej končatiny

D: kontraktúra zvyšuje koordináciu postihnutej končatiny

Úloha č. 2 (variant 2)

Pre Parkinsonovu chorobu sú charakteristické:

A
B
C
D

A: pomalá chôdza, hypotónia, hypermímia

B: zvýšený svalový tonus, hyperkinéza, pomalá reč

C: akinéza, makrografia, hypertónia

D: monotónna reč, hypokinéza, hypomímia

Úloha č. 3 (variant 2)

Záchvatovité prerušované svalové kŕče sa volajú:

A
B
C
D

A: Kŕče z únavy

B: Zášklby

C: Tonické

D: Klonické


Úloha č. 4 (variant 2)

K príznakom NCMP nepatrí:

A
B
C
D

A: klonické kŕče

B: vracanie

C: pokles ústneho kútika

D: tŕpnutie končatín

Úloha č. 5 (variant 2)

Spazmy, ktoré postihujú celé telo sa volajú:

A
B
C
D

A: mimovoľné

B: generalizované

C: spastické

D: rigídne

Úloha č. 6 (variant 2)

K príznakom NCMP zaraďujeme:

A
B
C
D

A: poruchu hybnosti na všetkých štyroch končatinách

B: poruchu hybnosti končatín na jednej polovici tela

C: poruchu hybnosti jednej končatiny na jednej polovici tela

D: poruchu hybnosti na dolných končatinách


Úloha č. 7 (variant 2)

Ktorá z uvedených príčin nepatrí medzi príčiny NCMP?

A
B
C
D

A: hypotenzia

B: nádor na cieve

C: cukrovka

D: ateroskleróza

Úloha č. 8 (variant 2)

Antikoagulanciá sa podávajú na zabránenie vzniku:

A
B
C
D

A: opuchu mozgu

B: flebotrombózy

C: hemiparézy

D: hyperkinézy

Úloha č. 9 (variant 2)

Po odoznení kŕčov po veľkom epileptickom záchvate je u postihnutého prítomná:

A
B
C
D

A: retrográdna anamnéza

B: retrográdna amnézia

C: všetky tri súčasne

D: retrográdna atrofia


Úloha č. 10 (variant 2)

Nepríjemné pocity - mravčenie, tŕpnutie, pálenie nazývame pojmom:

A
B
C
D

A: dyzestézia

B: hypestézia

C: parestézia

D: neuralgia

Úloha č. 11 (variant 2)

Medzi hyperkinézy nepatrí:

A
B
C
D

A: Paréza

B: Spazmy

C: Tremor

D: Tiky

Úloha č. 12 (variant 2)

Úbytok pamäti, úbytok intelektových schopností, poruchy reči sú charakteristické pre:

A
B
C
D

A: Alzheimerovu demenciu s difúznou atréziou mozgovej kôry

B: Alzheimerovu demenciu s difúznou ataxiou mozgovej kôry

C: Alzheimerovu demenciu s difúznou apláziou mozgovej kôry

D: Alzheimerovu demenciu s difúznou atrofiou mozgovej kôry


Úloha č. 13 (variant 2)

Označte, ktoré tvrdenie je nesprávne:

A
B
C
D

A: Výbežky nervových buniek sú axóny a dendrity.

B: Axóny vedú informácie od tela nervovej bunky k svalu

C: Dendrity sú dlhé výbežky a vedú vzruchy odstredivo.

D: Dendrity vedú senzitívne impulzy z periférie do CNS