Úloha č. 1 (variant 1)

Označte nesprávne tvrdenie:

A
B
C
D

A: kontraktúra zvyšuje koordináciu postihnutej končatiny

B: monoplégia je úplná strata hybnosti jednej končatiny

C: svalový tonus je nervovosvalový reflexný dej

D: tremor je mimovoľný pohyb

Úloha č. 2 (variant 1)

Pre Parkinsonovu chorobu sú charakteristické:

A
B
C
D

A: zvýšený svalový tonus, hyperkinéza, pomalá reč

B: pomalá chôdza, hypotónia, hypermímia

C: akinéza, makrografia, hypertónia

D: monotónna reč, hypokinéza, hypomímia

Úloha č. 3 (variant 1)

Záchvatovité prerušované svalové kŕče sa volajú:

A
B
C
D

A: Klonické

B: Kŕče z únavy

C: Zášklby

D: Tonické


Úloha č. 4 (variant 1)

K príznakom NCMP nepatrí:

A
B
C
D

A: tŕpnutie končatín

B: vracanie

C: pokles ústneho kútika

D: klonické kŕče

Úloha č. 5 (variant 1)

Spazmy, ktoré postihujú celé telo sa volajú:

A
B
C
D

A: generalizované

B: rigídne

C: spastické

D: mimovoľné

Úloha č. 6 (variant 1)

K príznakom NCMP zaraďujeme:

A
B
C
D

A: poruchu hybnosti na všetkých štyroch končatinách

B: poruchu hybnosti končatín na jednej polovici tela

C: poruchu hybnosti na dolných končatinách

D: poruchu hybnosti jednej končatiny na jednej polovici tela


Úloha č. 7 (variant 1)

Ktorá z uvedených príčin nepatrí medzi príčiny NCMP?

A
B
C
D

A: nádor na cieve

B: cukrovka

C: ateroskleróza

D: hypotenzia

Úloha č. 8 (variant 1)

Antikoagulanciá sa podávajú na zabránenie vzniku:

A
B
C
D

A: hyperkinézy

B: flebotrombózy

C: hemiparézy

D: opuchu mozgu

Úloha č. 9 (variant 1)

Po odoznení kŕčov po veľkom epileptickom záchvate je u postihnutého prítomná:

A
B
C
D

A: retrográdna anamnéza

B: všetky tri súčasne

C: retrográdna atrofia

D: retrográdna amnézia


Úloha č. 10 (variant 1)

Nepríjemné pocity - mravčenie, tŕpnutie, pálenie nazývame pojmom:

A
B
C
D

A: hypestézia

B: neuralgia

C: dyzestézia

D: parestézia

Úloha č. 11 (variant 1)

Medzi hyperkinézy nepatrí:

A
B
C
D

A: Spazmy

B: Tremor

C: Tiky

D: Paréza

Úloha č. 12 (variant 1)

Úbytok pamäti, úbytok intelektových schopností, poruchy reči sú charakteristické pre:

A
B
C
D

A: Alzheimerovu demenciu s difúznou ataxiou mozgovej kôry

B: Alzheimerovu demenciu s difúznou atrofiou mozgovej kôry

C: Alzheimerovu demenciu s difúznou apláziou mozgovej kôry

D: Alzheimerovu demenciu s difúznou atréziou mozgovej kôry


Úloha č. 13 (variant 1)

Označte, ktoré tvrdenie je nesprávne:

A
B
C
D

A: Axóny vedú informácie od tela nervovej bunky k svalu

B: Dendrity vedú senzitívne impulzy z periférie do CNS

C: Výbežky nervových buniek sú axóny a dendrity.

D: Dendrity sú dlhé výbežky a vedú vzruchy odstredivo.

Úloha č. 1 (variant 2)

Označte nesprávne tvrdenie:

A
B
C
D

A: kontraktúra zvyšuje koordináciu postihnutej končatiny

B: svalový tonus je nervovosvalový reflexný dej

C: monoplégia je úplná strata hybnosti jednej končatiny

D: tremor je mimovoľný pohyb

Úloha č. 2 (variant 2)

Pre Parkinsonovu chorobu sú charakteristické:

A
B
C
D

A: pomalá chôdza, hypotónia, hypermímia

B: zvýšený svalový tonus, hyperkinéza, pomalá reč

C: akinéza, makrografia, hypertónia

D: monotónna reč, hypokinéza, hypomímia

Úloha č. 3 (variant 2)

Záchvatovité prerušované svalové kŕče sa volajú:

A
B
C
D

A: Zášklby

B: Tonické

C: Kŕče z únavy

D: Klonické


Úloha č. 4 (variant 2)

K príznakom NCMP nepatrí:

A
B
C
D

A: klonické kŕče

B: pokles ústneho kútika

C: vracanie

D: tŕpnutie končatín

Úloha č. 5 (variant 2)

Spazmy, ktoré postihujú celé telo sa volajú:

A
B
C
D

A: rigídne

B: mimovoľné

C: generalizované

D: spastické

Úloha č. 6 (variant 2)

K príznakom NCMP zaraďujeme:

A
B
C
D

A: poruchu hybnosti na dolných končatinách

B: poruchu hybnosti jednej končatiny na jednej polovici tela

C: poruchu hybnosti končatín na jednej polovici tela

D: poruchu hybnosti na všetkých štyroch končatinách


Úloha č. 7 (variant 2)

Ktorá z uvedených príčin nepatrí medzi príčiny NCMP?

A
B
C
D

A: hypotenzia

B: cukrovka

C: nádor na cieve

D: ateroskleróza

Úloha č. 8 (variant 2)

Antikoagulanciá sa podávajú na zabránenie vzniku:

A
B
C
D

A: hemiparézy

B: opuchu mozgu

C: flebotrombózy

D: hyperkinézy

Úloha č. 9 (variant 2)

Po odoznení kŕčov po veľkom epileptickom záchvate je u postihnutého prítomná:

A
B
C
D

A: retrográdna amnézia

B: retrográdna anamnéza

C: všetky tri súčasne

D: retrográdna atrofia


Úloha č. 10 (variant 2)

Nepríjemné pocity - mravčenie, tŕpnutie, pálenie nazývame pojmom:

A
B
C
D

A: dyzestézia

B: neuralgia

C: parestézia

D: hypestézia

Úloha č. 11 (variant 2)

Medzi hyperkinézy nepatrí:

A
B
C
D

A: Tremor

B: Spazmy

C: Paréza

D: Tiky

Úloha č. 12 (variant 2)

Úbytok pamäti, úbytok intelektových schopností, poruchy reči sú charakteristické pre:

A
B
C
D

A: Alzheimerovu demenciu s difúznou atréziou mozgovej kôry

B: Alzheimerovu demenciu s difúznou apláziou mozgovej kôry

C: Alzheimerovu demenciu s difúznou ataxiou mozgovej kôry

D: Alzheimerovu demenciu s difúznou atrofiou mozgovej kôry


Úloha č. 13 (variant 2)

Označte, ktoré tvrdenie je nesprávne:

A
B
C
D

A: Dendrity sú dlhé výbežky a vedú vzruchy odstredivo.

B: Dendrity vedú senzitívne impulzy z periférie do CNS

C: Výbežky nervových buniek sú axóny a dendrity.

D: Axóny vedú informácie od tela nervovej bunky k svalu