Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík

B: časť básne

C: hlavné mesto Rakúska

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: cukru

B: váza

C: kameň

D: sklo

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: časť ľudského tela

B: robiť jamu, priehlbinu

C: tvorivo konať

D: vytvárať kopec


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: cukor

B: ľad

C: kameň, sklo

D: kryha

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík na konci veršov

B: nádcha

C: energia

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: jedlo

B: neha

C: ľadová

D: priehlbina v povrchu


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: ľadu

B: porušenie povrchu

C: úlomok skla

D: pieseň

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: silný zvuk, rev

B: hra

C: rozkaz

D: pozdrav

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: í

B: ý

C: i

D: y


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: í

B: i

C: y

D: ý