Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: časť básne

B: zvuková zhoda slabík

C: hlavné mesto Talianska

D: hlavné mesto Rakúska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: sklo

B: cukru

C: kameň

D: váza

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: tvorivo konať

B: časť ľudského tela

C: vytvárať kopec

D: robiť jamu, priehlbinu

Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kameň, sklo

B: cukor

C: ľad

D: kryha

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík na konci veršov

B: nádcha

C: energia

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: priehlbina v povrchu

B: neha

C: jedlo

D: ľadová

Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: ľadu

B: úlomok skla

C: porušenie povrchu

D: pieseň

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: silný zvuk, rev

B: rozkaz

C: pozdrav

D: hra

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: ý

B: í

C: y

D: i

Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: i

B: ý

C: y

D: í