Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Talianska

B: zvuková zhoda slabík

C: hlavné mesto Rakúska

D: časť básne

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: cukru

B: váza

C: sklo

D: kameň

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: vytvárať kopec

B: tvorivo konať

C: časť ľudského tela

D: robiť jamu, priehlbinu


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: cukor

B: kameň, sklo

C: kryha

D: ľad

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: hlavné mesto Talianska

B: zvuková zhoda slabík na konci veršov

C: energia

D: nádcha

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: priehlbina v povrchu

B: ľadová

C: neha

D: jedlo


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: úlomok skla

B: porušenie povrchu

C: ľadu

D: pieseň

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: hra

B: silný zvuk, rev

C: pozdrav

D: rozkaz

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: i

B: í

C: ý

D: y


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: ý

B: i

C: y

D: í