Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Talianska

B: hlavné mesto Rakúska

C: zvuková zhoda slabík

D: časť básne

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: kameň

B: váza

C: sklo

D: cukru

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: časť ľudského tela

B: tvorivo konať

C: vytvárať kopec

D: robiť jamu, priehlbinu


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kryha

B: cukor

C: ľad

D: kameň, sklo

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: energia

B: hlavné mesto Talianska

C: nádcha

D: zvuková zhoda slabík na konci veršov

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: neha

B: jedlo

C: ľadová

D: priehlbina v povrchu


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: pieseň

B: ľadu

C: úlomok skla

D: porušenie povrchu

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: pozdrav

B: hra

C: rozkaz

D: silný zvuk, rev

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: i

B: y

C: í

D: ý


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: i

B: ý

C: y

D: í