Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík

B: časť básne

C: hlavné mesto Talianska

D: hlavné mesto Rakúska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: cukru

B: kameň

C: sklo

D: váza

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: vytvárať kopec

B: robiť jamu, priehlbinu

C: tvorivo konať

D: časť ľudského tela

Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kryha

B: cukor

C: kameň, sklo

D: ľad

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: hlavné mesto Talianska

B: energia

C: nádcha

D: zvuková zhoda slabík na konci veršov

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: ľadová

B: priehlbina v povrchu

C: neha

D: jedlo

Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: porušenie povrchu

B: ľadu

C: pieseň

D: úlomok skla

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: hra

B: rozkaz

C: pozdrav

D: silný zvuk, rev

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: y

B: i

C: ý

D: í

Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: y

B: ý

C: i

D: í