Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: časť básne

B: zvuková zhoda slabík

C: hlavné mesto Rakúska

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: kameň

B: sklo

C: cukru

D: váza

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: časť ľudského tela

B: vytvárať kopec

C: tvorivo konať

D: robiť jamu, priehlbinu


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kryha

B: ľad

C: cukor

D: kameň, sklo

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík na konci veršov

B: hlavné mesto Talianska

C: nádcha

D: energia

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: ľadová

B: neha

C: priehlbina v povrchu

D: jedlo


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: pieseň

B: ľadu

C: úlomok skla

D: porušenie povrchu

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: silný zvuk, rev

B: pozdrav

C: hra

D: rozkaz

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: i

B: ý

C: í

D: y


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: í

B: ý

C: i

D: y