Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Rakúska

B: hlavné mesto Talianska

C: zvuková zhoda slabík

D: časť básne

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: cukru

B: kameň

C: sklo

D: váza

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: časť ľudského tela

B: robiť jamu, priehlbinu

C: tvorivo konať

D: vytvárať kopec


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: ľad

B: cukor

C: kryha

D: kameň, sklo

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík na konci veršov

B: nádcha

C: hlavné mesto Talianska

D: energia

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: priehlbina v povrchu

B: jedlo

C: ľadová

D: neha


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: úlomok skla

B: porušenie povrchu

C: pieseň

D: ľadu

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: silný zvuk, rev

B: pozdrav

C: hra

D: rozkaz

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: i

B: í

C: ý

D: y


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: í

B: i

C: y

D: ý