Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Rakúska

B: časť básne

C: zvuková zhoda slabík

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: sklo

B: cukru

C: váza

D: kameň

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: vytvárať kopec

B: robiť jamu, priehlbinu

C: tvorivo konať

D: časť ľudského tela


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: cukor

B: ľad

C: kryha

D: kameň, sklo

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: hlavné mesto Talianska

B: energia

C: zvuková zhoda slabík na konci veršov

D: nádcha

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: jedlo

B: priehlbina v povrchu

C: neha

D: ľadová


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: pieseň

B: úlomok skla

C: porušenie povrchu

D: ľadu

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: rozkaz

B: silný zvuk, rev

C: pozdrav

D: hra

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: í

B: i

C: ý

D: y


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: ý

B: í

C: y

D: i