Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Talianska

B: časť básne

C: hlavné mesto Rakúska

D: zvuková zhoda slabík

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: sklo

B: váza

C: kameň

D: cukru

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: robiť jamu, priehlbinu

B: tvorivo konať

C: časť ľudského tela

D: vytvárať kopec

Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: cukor

B: kryha

C: kameň, sklo

D: ľad

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: energia

B: nádcha

C: hlavné mesto Talianska

D: zvuková zhoda slabík na konci veršov

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: priehlbina v povrchu

B: ľadová

C: neha

D: jedlo

Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: úlomok skla

B: ľadu

C: porušenie povrchu

D: pieseň

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: rozkaz

B: silný zvuk, rev

C: pozdrav

D: hra

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: í

B: i

C: ý

D: y

Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: ý

B: y

C: í

D: i