Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Talianska

B: časť básne

C: zvuková zhoda slabík

D: hlavné mesto Rakúska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: sklo

B: kameň

C: váza

D: cukru

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: vytvárať kopec

B: časť ľudského tela

C: tvorivo konať

D: robiť jamu, priehlbinu

Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kameň, sklo

B: ľad

C: kryha

D: cukor

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík na konci veršov

B: hlavné mesto Talianska

C: nádcha

D: energia

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: neha

B: ľadová

C: jedlo

D: priehlbina v povrchu

Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: porušenie povrchu

B: úlomok skla

C: pieseň

D: ľadu

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: silný zvuk, rev

B: rozkaz

C: hra

D: pozdrav

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: y

B: ý

C: í

D: i

Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: í

B: i

C: y

D: ý