Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Talianska

B: časť básne

C: zvuková zhoda slabík

D: hlavné mesto Rakúska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: váza

B: cukru

C: sklo

D: kameň

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: tvorivo konať

B: vytvárať kopec

C: časť ľudského tela

D: robiť jamu, priehlbinu


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: cukor

B: kameň, sklo

C: kryha

D: ľad

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: nádcha

B: hlavné mesto Talianska

C: zvuková zhoda slabík na konci veršov

D: energia

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: ľadová

B: priehlbina v povrchu

C: jedlo

D: neha


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: úlomok skla

B: ľadu

C: porušenie povrchu

D: pieseň

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: rozkaz

B: silný zvuk, rev

C: pozdrav

D: hra

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: i

B: ý

C: í

D: y


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: í

B: ý

C: y

D: i