Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: časť básne

B: zvuková zhoda slabík

C: hlavné mesto Rakúska

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: cukru

B: kameň

C: váza

D: sklo

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: časť ľudského tela

B: vytvárať kopec

C: tvorivo konať

D: robiť jamu, priehlbinu


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kameň, sklo

B: ľad

C: cukor

D: kryha

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík na konci veršov

B: energia

C: nádcha

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: jedlo

B: neha

C: priehlbina v povrchu

D: ľadová


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: ľadu

B: úlomok skla

C: pieseň

D: porušenie povrchu

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: rozkaz

B: hra

C: pozdrav

D: silný zvuk, rev

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: i

B: í

C: ý

D: y


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: ý

B: í

C: i

D: y