Úloha č. 1

Vzorec pre oxid železitý je:

A
B
C
D

A: Fe2O3

B: FeO2

C: Fe3O2

D: FeO

Úloha č. 2

Vzorec pre oxid dusný je:

A
B
C
D

A: NO2

B: N2O

C: NO

D: NO3

Úloha č. 3

Vzorec pre oxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: SnO2

B: Sn2O

C: SnO

D: Sn2O3

Úloha č. 4

Vzorec pre oxid zlatistý je:

A
B
C
D

A: AuO

B: AuO2

C: Au2O7

D: Au7O2

Úloha č. 5

Vzorec pre oxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: CaO2

B: CaO

C: Ca2O3

D: Ca2O

Úloha č. 6

CuO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid vápenatý

B: oxid meďný

C: oxid uhličitý

D: oxid meďnatý

Úloha č. 7

CO2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid uholnatý

B: oxid vápenatý

C: oxid chromitý

D: oxid uhličitý

Úloha č. 8

SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid ciničitý

B: oxid sírový

C: oxid siričitý

D: oxid selénový

Úloha č. 9

MgO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid mangánový

B: oxid manganičný

C: oxid manganistý

D: oxid horečnatý

Úloha č. 10

Ag2O je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid strieborný

B: oxid striebristý

C: oxid zlatistý

D: oxid zlatnatý