Úloha č. 1

Vzorec pre oxid železitý je:

A
B
C
D

A: Fe3O2

B: FeO

C: Fe2O3

D: FeO2

Úloha č. 2

Vzorec pre oxid dusný je:

A
B
C
D

A: NO2

B: NO

C: N2O

D: NO3

Úloha č. 3

Vzorec pre oxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: Sn2O

B: Sn2O3

C: SnO

D: SnO2


Úloha č. 4

Vzorec pre oxid zlatistý je:

A
B
C
D

A: AuO2

B: Au2O7

C: AuO

D: Au7O2

Úloha č. 5

Vzorec pre oxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: CaO

B: Ca2O

C: CaO2

D: Ca2O3

Úloha č. 6

CuO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid meďnatý

B: oxid vápenatý

C: oxid meďný

D: oxid uhličitý


Úloha č. 7

CO2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid uhličitý

B: oxid vápenatý

C: oxid uholnatý

D: oxid chromitý

Úloha č. 8

SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid siričitý

B: oxid selénový

C: oxid ciničitý

D: oxid sírový

Úloha č. 9

MgO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid horečnatý

B: oxid manganistý

C: oxid manganičný

D: oxid mangánový


Úloha č. 10

Ag2O je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid zlatistý

B: oxid striebristý

C: oxid zlatnatý

D: oxid strieborný