Úloha č. 1

Vzorec pre oxid železitý je:

A
B
C
D

A: Fe2O3

B: FeO2

C: FeO

D: Fe3O2

Úloha č. 2

Vzorec pre oxid dusný je:

A
B
C
D

A: NO

B: N2O

C: NO2

D: NO3

Úloha č. 3

Vzorec pre oxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: SnO

B: Sn2O3

C: SnO2

D: Sn2O


Úloha č. 4

Vzorec pre oxid zlatistý je:

A
B
C
D

A: AuO2

B: Au7O2

C: AuO

D: Au2O7

Úloha č. 5

Vzorec pre oxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: CaO

B: CaO2

C: Ca2O

D: Ca2O3

Úloha č. 6

CuO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid vápenatý

B: oxid uhličitý

C: oxid meďný

D: oxid meďnatý


Úloha č. 7

CO2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid uholnatý

B: oxid chromitý

C: oxid uhličitý

D: oxid vápenatý

Úloha č. 8

SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid ciničitý

B: oxid sírový

C: oxid siričitý

D: oxid selénový

Úloha č. 9

MgO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid manganistý

B: oxid horečnatý

C: oxid mangánový

D: oxid manganičný


Úloha č. 10

Ag2O je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid strieborný

B: oxid zlatnatý

C: oxid zlatistý

D: oxid striebristý