Úloha č. 1

Vzorec pre oxid železitý je:

A
B
C
D

A: Fe2O3

B: FeO2

C: FeO

D: Fe3O2

Úloha č. 2

Vzorec pre oxid dusný je:

A
B
C
D

A: N2O

B: NO

C: NO3

D: NO2

Úloha č. 3

Vzorec pre oxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: SnO

B: Sn2O3

C: Sn2O

D: SnO2


Úloha č. 4

Vzorec pre oxid zlatistý je:

A
B
C
D

A: Au7O2

B: AuO

C: Au2O7

D: AuO2

Úloha č. 5

Vzorec pre oxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: Ca2O3

B: CaO2

C: CaO

D: Ca2O

Úloha č. 6

CuO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid meďný

B: oxid uhličitý

C: oxid meďnatý

D: oxid vápenatý


Úloha č. 7

CO2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid chromitý

B: oxid vápenatý

C: oxid uhličitý

D: oxid uholnatý

Úloha č. 8

SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid selénový

B: oxid sírový

C: oxid ciničitý

D: oxid siričitý

Úloha č. 9

MgO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid horečnatý

B: oxid manganistý

C: oxid manganičný

D: oxid mangánový


Úloha č. 10

Ag2O je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid zlatistý

B: oxid striebristý

C: oxid strieborný

D: oxid zlatnatý