Úloha č. 1

Vzorec pre oxid železitý je:

A
B
C
D

A: Fe3O2

B: Fe2O3

C: FeO2

D: FeO

Úloha č. 2

Vzorec pre oxid dusný je:

A
B
C
D

A: NO

B: NO2

C: NO3

D: N2O

Úloha č. 3

Vzorec pre oxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: SnO

B: Sn2O

C: Sn2O3

D: SnO2

Úloha č. 4

Vzorec pre oxid zlatistý je:

A
B
C
D

A: Au7O2

B: AuO

C: Au2O7

D: AuO2

Úloha č. 5

Vzorec pre oxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: Ca2O

B: CaO2

C: Ca2O3

D: CaO

Úloha č. 6

CuO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid uhličitý

B: oxid vápenatý

C: oxid meďnatý

D: oxid meďný

Úloha č. 7

CO2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid uhličitý

B: oxid chromitý

C: oxid vápenatý

D: oxid uholnatý

Úloha č. 8

SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid sírový

B: oxid selénový

C: oxid siričitý

D: oxid ciničitý

Úloha č. 9

MgO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid mangánový

B: oxid manganičný

C: oxid horečnatý

D: oxid manganistý

Úloha č. 10

Ag2O je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid zlatistý

B: oxid strieborný

C: oxid striebristý

D: oxid zlatnatý