Úloha č. 1

Vzorec pre oxid železitý je:

A
B
C
D

A: Fe2O3

B: FeO

C: Fe3O2

D: FeO2

Úloha č. 2

Vzorec pre oxid dusný je:

A
B
C
D

A: N2O

B: NO2

C: NO3

D: NO

Úloha č. 3

Vzorec pre oxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: Sn2O

B: Sn2O3

C: SnO2

D: SnO

Úloha č. 4

Vzorec pre oxid zlatistý je:

A
B
C
D

A: Au7O2

B: AuO2

C: AuO

D: Au2O7

Úloha č. 5

Vzorec pre oxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: Ca2O3

B: CaO

C: CaO2

D: Ca2O

Úloha č. 6

CuO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid meďnatý

B: oxid vápenatý

C: oxid meďný

D: oxid uhličitý

Úloha č. 7

CO2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid chromitý

B: oxid uholnatý

C: oxid uhličitý

D: oxid vápenatý

Úloha č. 8

SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid ciničitý

B: oxid siričitý

C: oxid selénový

D: oxid sírový

Úloha č. 9

MgO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid horečnatý

B: oxid manganistý

C: oxid mangánový

D: oxid manganičný

Úloha č. 10

Ag2O je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid strieborný

B: oxid zlatistý

C: oxid striebristý

D: oxid zlatnatý