Úloha č. 1

Vzorec pre oxid železitý je:

A
B
C
D

A: FeO2

B: Fe2O3

C: FeO

D: Fe3O2

Úloha č. 2

Vzorec pre oxid dusný je:

A
B
C
D

A: NO2

B: NO

C: N2O

D: NO3

Úloha č. 3

Vzorec pre oxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: Sn2O

B: SnO2

C: Sn2O3

D: SnO


Úloha č. 4

Vzorec pre oxid zlatistý je:

A
B
C
D

A: AuO2

B: AuO

C: Au2O7

D: Au7O2

Úloha č. 5

Vzorec pre oxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: Ca2O

B: CaO2

C: Ca2O3

D: CaO

Úloha č. 6

CuO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid uhličitý

B: oxid vápenatý

C: oxid meďný

D: oxid meďnatý


Úloha č. 7

CO2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid uholnatý

B: oxid uhličitý

C: oxid vápenatý

D: oxid chromitý

Úloha č. 8

SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid ciničitý

B: oxid selénový

C: oxid sírový

D: oxid siričitý

Úloha č. 9

MgO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid mangánový

B: oxid horečnatý

C: oxid manganičný

D: oxid manganistý


Úloha č. 10

Ag2O je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid zlatistý

B: oxid strieborný

C: oxid striebristý

D: oxid zlatnatý