Úloha č. 1

Vzorec pre oxid železitý je:

A
B
C
D

A: FeO2

B: Fe2O3

C: Fe3O2

D: FeO

Úloha č. 2

Vzorec pre oxid dusný je:

A
B
C
D

A: N2O

B: NO

C: NO3

D: NO2

Úloha č. 3

Vzorec pre oxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: SnO

B: SnO2

C: Sn2O

D: Sn2O3


Úloha č. 4

Vzorec pre oxid zlatistý je:

A
B
C
D

A: AuO2

B: Au7O2

C: AuO

D: Au2O7

Úloha č. 5

Vzorec pre oxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: Ca2O

B: CaO

C: CaO2

D: Ca2O3

Úloha č. 6

CuO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid meďnatý

B: oxid uhličitý

C: oxid vápenatý

D: oxid meďný


Úloha č. 7

CO2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid uholnatý

B: oxid vápenatý

C: oxid uhličitý

D: oxid chromitý

Úloha č. 8

SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid siričitý

B: oxid ciničitý

C: oxid selénový

D: oxid sírový

Úloha č. 9

MgO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid horečnatý

B: oxid manganistý

C: oxid mangánový

D: oxid manganičný


Úloha č. 10

Ag2O je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid zlatnatý

B: oxid striebristý

C: oxid zlatistý

D: oxid strieborný