Úloha č. 1

Vzorec pre oxid železitý je:

A
B
C
D

A: Fe3O2

B: Fe2O3

C: FeO2

D: FeO

Úloha č. 2

Vzorec pre oxid dusný je:

A
B
C
D

A: NO3

B: NO2

C: NO

D: N2O

Úloha č. 3

Vzorec pre oxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: Sn2O

B: SnO2

C: Sn2O3

D: SnO


Úloha č. 4

Vzorec pre oxid zlatistý je:

A
B
C
D

A: AuO2

B: Au2O7

C: Au7O2

D: AuO

Úloha č. 5

Vzorec pre oxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: CaO

B: CaO2

C: Ca2O3

D: Ca2O

Úloha č. 6

CuO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid uhličitý

B: oxid meďnatý

C: oxid vápenatý

D: oxid meďný


Úloha č. 7

CO2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid vápenatý

B: oxid uhličitý

C: oxid chromitý

D: oxid uholnatý

Úloha č. 8

SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid ciničitý

B: oxid sírový

C: oxid siričitý

D: oxid selénový

Úloha č. 9

MgO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid mangánový

B: oxid horečnatý

C: oxid manganistý

D: oxid manganičný


Úloha č. 10

Ag2O je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid strieborný

B: oxid striebristý

C: oxid zlatistý

D: oxid zlatnatý