Úloha č. 1

Vzorec pre oxid železitý je:

A
B
C
D

A: Fe3O2

B: Fe2O3

C: FeO2

D: FeO

Úloha č. 2

Vzorec pre oxid dusný je:

A
B
C
D

A: NO2

B: N2O

C: NO

D: NO3

Úloha č. 3

Vzorec pre oxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: Sn2O3

B: Sn2O

C: SnO2

D: SnO


Úloha č. 4

Vzorec pre oxid zlatistý je:

A
B
C
D

A: Au7O2

B: Au2O7

C: AuO

D: AuO2

Úloha č. 5

Vzorec pre oxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: CaO

B: CaO2

C: Ca2O3

D: Ca2O

Úloha č. 6

CuO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid uhličitý

B: oxid meďnatý

C: oxid meďný

D: oxid vápenatý


Úloha č. 7

CO2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid vápenatý

B: oxid chromitý

C: oxid uhličitý

D: oxid uholnatý

Úloha č. 8

SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid sírový

B: oxid ciničitý

C: oxid siričitý

D: oxid selénový

Úloha č. 9

MgO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid manganičný

B: oxid mangánový

C: oxid horečnatý

D: oxid manganistý


Úloha č. 10

Ag2O je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid striebristý

B: oxid zlatistý

C: oxid strieborný

D: oxid zlatnatý