Úloha č. 1

Vzorec pre oxid železitý je:

A
B
C
D

A: FeO

B: Fe3O2

C: Fe2O3

D: FeO2

Úloha č. 2

Vzorec pre oxid dusný je:

A
B
C
D

A: N2O

B: NO3

C: NO2

D: NO

Úloha č. 3

Vzorec pre oxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: Sn2O3

B: Sn2O

C: SnO2

D: SnO


Úloha č. 4

Vzorec pre oxid zlatistý je:

A
B
C
D

A: AuO2

B: AuO

C: Au2O7

D: Au7O2

Úloha č. 5

Vzorec pre oxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: CaO2

B: Ca2O

C: CaO

D: Ca2O3

Úloha č. 6

CuO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid meďnatý

B: oxid meďný

C: oxid vápenatý

D: oxid uhličitý


Úloha č. 7

CO2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid uhličitý

B: oxid chromitý

C: oxid uholnatý

D: oxid vápenatý

Úloha č. 8

SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid ciničitý

B: oxid sírový

C: oxid selénový

D: oxid siričitý

Úloha č. 9

MgO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid mangánový

B: oxid manganistý

C: oxid horečnatý

D: oxid manganičný


Úloha č. 10

Ag2O je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid zlatnatý

B: oxid zlatistý

C: oxid striebristý

D: oxid strieborný