Úloha č. 1

Vzorec pre oxid železitý je:

A
B
C
D

A: Fe3O2

B: FeO

C: Fe2O3

D: FeO2

Úloha č. 2

Vzorec pre oxid dusný je:

A
B
C
D

A: NO2

B: NO3

C: NO

D: N2O

Úloha č. 3

Vzorec pre oxid ciničitý je:

A
B
C
D

A: SnO

B: SnO2

C: Sn2O3

D: Sn2O

Úloha č. 4

Vzorec pre oxid zlatistý je:

A
B
C
D

A: AuO

B: Au7O2

C: AuO2

D: Au2O7

Úloha č. 5

Vzorec pre oxid vápenatý je:

A
B
C
D

A: CaO

B: Ca2O3

C: CaO2

D: Ca2O

Úloha č. 6

CuO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid meďnatý

B: oxid uhličitý

C: oxid vápenatý

D: oxid meďný

Úloha č. 7

CO2 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid uhličitý

B: oxid uholnatý

C: oxid vápenatý

D: oxid chromitý

Úloha č. 8

SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid sírový

B: oxid siričitý

C: oxid ciničitý

D: oxid selénový

Úloha č. 9

MgO je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid manganistý

B: oxid manganičný

C: oxid mangánový

D: oxid horečnatý

Úloha č. 10

Ag2O je vzorec pre:

A
B
C
D

A: oxid striebristý

B: oxid zlatnatý

C: oxid zlatistý

D: oxid strieborný