Úloha č. 1

Čo je hloh, z ktorého je názov Hlohovec?

A
B
C
D

A: zviera

B: krík

C: nástroj

D: kameň

Úloha č. 2

Akú prezývku má Hlohovec?

A
B
C
D

A: mesto tulipánov

B: mesto ľalií

C: mesto orchideí

D: mesto ruží

Úloha č. 3

Z akého roku je prvá písomná zmienka o Hlohovci?

A
B
C
D

A: 1223

B: 1233

C: 1013

D: 1113


Úloha č. 4

Aká listina ako prvá hovorí o Hlohovci?

A
B
C
D

A: Karpatská

B: Sorošská

C: Zoborská

D: Inovecká

Úloha č. 5

Kto vlastnil Hlohovec v rokoch 1720-1945?

A
B
C
D

A: Engelyovci

B: Erzsébetyovci

C: Erdödyovci

D: Ezsterházyovci

Úloha č. 6

Aký názov Hlohovca sa v minulosti používal?

A
B
C
D

A: Galagan

B: Galamer

C: Galgóc

D: Galic


Úloha č. 7

Ako sa volá farský kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Martina

B: sv. Matúša

C: sv. Mateja

D: sv. Michala

Úloha č. 8

Ako sa volá kaplnka v centre Hlohovca?

A
B
C
D

A: sv. Hany

B: sv. Eleny

C: sv. Heleny

D: sv. Anny

Úloha č. 9

V akom štýle je postavené divadlo v Hlohovci?

A
B
C
D

A: secesia

B: gotika

C: empír

D: barok


Úloha č. 10

Aký hlohovský rodák podpísal Pittsburskú dohodu?

A
B
C
D

A: Repiský

B: Havran

C: Šiška

D: Jesenák

Úloha č. 11

Ako sa volá františkánsky kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Všetkých svätých

B: sv. Františka Xaverského

C: sv. Františka Saleského

D: sv. Františka Assiského

Úloha č. 12

Aký bernolákovec pôsobil v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Holý

B: Bajza

C: Alagovič

D: Fándly


Úloha č. 13

Kto bol minister financií u poľského revolucionára T. Kosciuszka?

A
B
C
D

A: Kohl

B: Kohn

C: Kapustáš

D: Kapusta

Úloha č. 14

Kto patril k prvým kníhtlačiarom Slovenska?

A
B
C
D

A: Manckovič

B: Mackovič

C: Marekovič

D: Mickievič

Úloha č. 15

Kto bol hlohovský rodák Ivan Kupec?

A
B
C
D

A: herec

B: básnik

C: maliar

D: spevák


Úloha č. 16

Akí študenti boli odsúdení a popravení v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Šulek a Vrana

B: Šulek a Holuby

C: Šulek a Holub

D: Šulek a Hrdlička

Úloha č. 17

Ako sa volala Zentiva Hlohovec?

A
B
C
D

A: Lubonas

B: Slovakofarma

C: Odeva

D: Kozmetika

Úloha č. 18

Komu je zasvätený „špitálik“ v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Lukášovi

B: sv. Lazarovi

C: sv. Duchu

D: Panne Márii


Úloha č. 19

Aké múzeum je v Hlohovci?

A
B
C
D

A: balneologické

B: vlastivedné

C: technické

D: krajské

Úloha č. 20

Aký spevák je z Hlohovca?

A
B
C
D

A: Müller

B: Ráž

C: Ďurinda

D: Habera