Úloha č. 1

Čo je hloh, z ktorého je názov Hlohovec?

A
B
C
D

A: nástroj

B: kameň

C: zviera

D: krík

Úloha č. 2

Akú prezývku má Hlohovec?

A
B
C
D

A: mesto orchideí

B: mesto tulipánov

C: mesto ľalií

D: mesto ruží

Úloha č. 3

Z akého roku je prvá písomná zmienka o Hlohovci?

A
B
C
D

A: 1013

B: 1223

C: 1233

D: 1113

Úloha č. 4

Aká listina ako prvá hovorí o Hlohovci?

A
B
C
D

A: Inovecká

B: Karpatská

C: Sorošská

D: Zoborská

Úloha č. 5

Kto vlastnil Hlohovec v rokoch 1720-1945?

A
B
C
D

A: Erdödyovci

B: Engelyovci

C: Ezsterházyovci

D: Erzsébetyovci

Úloha č. 6

Aký názov Hlohovca sa v minulosti používal?

A
B
C
D

A: Galic

B: Galamer

C: Galgóc

D: Galagan

Úloha č. 7

Ako sa volá farský kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Matúša

B: sv. Michala

C: sv. Martina

D: sv. Mateja

Úloha č. 8

Ako sa volá kaplnka v centre Hlohovca?

A
B
C
D

A: sv. Hany

B: sv. Anny

C: sv. Eleny

D: sv. Heleny

Úloha č. 9

V akom štýle je postavené divadlo v Hlohovci?

A
B
C
D

A: secesia

B: gotika

C: barok

D: empír

Úloha č. 10

Aký hlohovský rodák podpísal Pittsburskú dohodu?

A
B
C
D

A: Šiška

B: Repiský

C: Havran

D: Jesenák

Úloha č. 11

Ako sa volá františkánsky kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Františka Xaverského

B: Všetkých svätých

C: sv. Františka Saleského

D: sv. Františka Assiského

Úloha č. 12

Aký bernolákovec pôsobil v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Holý

B: Fándly

C: Bajza

D: Alagovič

Úloha č. 13

Kto bol minister financií u poľského revolucionára T. Kosciuszka?

A
B
C
D

A: Kohl

B: Kohn

C: Kapusta

D: Kapustáš

Úloha č. 14

Kto patril k prvým kníhtlačiarom Slovenska?

A
B
C
D

A: Mackovič

B: Mickievič

C: Marekovič

D: Manckovič

Úloha č. 15

Kto bol hlohovský rodák Ivan Kupec?

A
B
C
D

A: herec

B: spevák

C: maliar

D: básnik

Úloha č. 16

Akí študenti boli odsúdení a popravení v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Šulek a Holuby

B: Šulek a Holub

C: Šulek a Hrdlička

D: Šulek a Vrana

Úloha č. 17

Ako sa volala Zentiva Hlohovec?

A
B
C
D

A: Odeva

B: Lubonas

C: Slovakofarma

D: Kozmetika

Úloha č. 18

Komu je zasvätený „špitálik“ v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Lazarovi

B: sv. Lukášovi

C: sv. Duchu

D: Panne Márii

Úloha č. 19

Aké múzeum je v Hlohovci?

A
B
C
D

A: balneologické

B: vlastivedné

C: krajské

D: technické

Úloha č. 20

Aký spevák je z Hlohovca?

A
B
C
D

A: Ráž

B: Ďurinda

C: Müller

D: Habera