Úloha č. 1

Čo je hloh, z ktorého je názov Hlohovec?

A
B
C
D

A: nástroj

B: krík

C: zviera

D: kameň

Úloha č. 2

Akú prezývku má Hlohovec?

A
B
C
D

A: mesto tulipánov

B: mesto orchideí

C: mesto ľalií

D: mesto ruží

Úloha č. 3

Z akého roku je prvá písomná zmienka o Hlohovci?

A
B
C
D

A: 1223

B: 1013

C: 1113

D: 1233


Úloha č. 4

Aká listina ako prvá hovorí o Hlohovci?

A
B
C
D

A: Zoborská

B: Sorošská

C: Karpatská

D: Inovecká

Úloha č. 5

Kto vlastnil Hlohovec v rokoch 1720-1945?

A
B
C
D

A: Ezsterházyovci

B: Engelyovci

C: Erzsébetyovci

D: Erdödyovci

Úloha č. 6

Aký názov Hlohovca sa v minulosti používal?

A
B
C
D

A: Galagan

B: Galgóc

C: Galic

D: Galamer


Úloha č. 7

Ako sa volá farský kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Mateja

B: sv. Matúša

C: sv. Martina

D: sv. Michala

Úloha č. 8

Ako sa volá kaplnka v centre Hlohovca?

A
B
C
D

A: sv. Heleny

B: sv. Hany

C: sv. Anny

D: sv. Eleny

Úloha č. 9

V akom štýle je postavené divadlo v Hlohovci?

A
B
C
D

A: gotika

B: barok

C: secesia

D: empír


Úloha č. 10

Aký hlohovský rodák podpísal Pittsburskú dohodu?

A
B
C
D

A: Šiška

B: Havran

C: Repiský

D: Jesenák

Úloha č. 11

Ako sa volá františkánsky kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Františka Xaverského

B: Všetkých svätých

C: sv. Františka Saleského

D: sv. Františka Assiského

Úloha č. 12

Aký bernolákovec pôsobil v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Holý

B: Fándly

C: Alagovič

D: Bajza


Úloha č. 13

Kto bol minister financií u poľského revolucionára T. Kosciuszka?

A
B
C
D

A: Kapusta

B: Kohn

C: Kohl

D: Kapustáš

Úloha č. 14

Kto patril k prvým kníhtlačiarom Slovenska?

A
B
C
D

A: Manckovič

B: Mickievič

C: Mackovič

D: Marekovič

Úloha č. 15

Kto bol hlohovský rodák Ivan Kupec?

A
B
C
D

A: básnik

B: herec

C: maliar

D: spevák


Úloha č. 16

Akí študenti boli odsúdení a popravení v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Šulek a Holub

B: Šulek a Hrdlička

C: Šulek a Holuby

D: Šulek a Vrana

Úloha č. 17

Ako sa volala Zentiva Hlohovec?

A
B
C
D

A: Slovakofarma

B: Kozmetika

C: Lubonas

D: Odeva

Úloha č. 18

Komu je zasvätený „špitálik“ v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Panne Márii

B: sv. Lazarovi

C: sv. Duchu

D: sv. Lukášovi


Úloha č. 19

Aké múzeum je v Hlohovci?

A
B
C
D

A: balneologické

B: vlastivedné

C: technické

D: krajské

Úloha č. 20

Aký spevák je z Hlohovca?

A
B
C
D

A: Habera

B: Müller

C: Ďurinda

D: Ráž