Úloha č. 1

Čo je hloh, z ktorého je názov Hlohovec?

A
B
C
D

A: kameň

B: nástroj

C: zviera

D: krík

Úloha č. 2

Akú prezývku má Hlohovec?

A
B
C
D

A: mesto orchideí

B: mesto ruží

C: mesto tulipánov

D: mesto ľalií

Úloha č. 3

Z akého roku je prvá písomná zmienka o Hlohovci?

A
B
C
D

A: 1223

B: 1013

C: 1233

D: 1113


Úloha č. 4

Aká listina ako prvá hovorí o Hlohovci?

A
B
C
D

A: Zoborská

B: Inovecká

C: Karpatská

D: Sorošská

Úloha č. 5

Kto vlastnil Hlohovec v rokoch 1720-1945?

A
B
C
D

A: Erzsébetyovci

B: Engelyovci

C: Ezsterházyovci

D: Erdödyovci

Úloha č. 6

Aký názov Hlohovca sa v minulosti používal?

A
B
C
D

A: Galagan

B: Galamer

C: Galgóc

D: Galic


Úloha č. 7

Ako sa volá farský kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Martina

B: sv. Michala

C: sv. Mateja

D: sv. Matúša

Úloha č. 8

Ako sa volá kaplnka v centre Hlohovca?

A
B
C
D

A: sv. Anny

B: sv. Heleny

C: sv. Eleny

D: sv. Hany

Úloha č. 9

V akom štýle je postavené divadlo v Hlohovci?

A
B
C
D

A: empír

B: barok

C: gotika

D: secesia


Úloha č. 10

Aký hlohovský rodák podpísal Pittsburskú dohodu?

A
B
C
D

A: Havran

B: Repiský

C: Jesenák

D: Šiška

Úloha č. 11

Ako sa volá františkánsky kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Všetkých svätých

B: sv. Františka Saleského

C: sv. Františka Xaverského

D: sv. Františka Assiského

Úloha č. 12

Aký bernolákovec pôsobil v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Fándly

B: Bajza

C: Alagovič

D: Holý


Úloha č. 13

Kto bol minister financií u poľského revolucionára T. Kosciuszka?

A
B
C
D

A: Kapusta

B: Kapustáš

C: Kohn

D: Kohl

Úloha č. 14

Kto patril k prvým kníhtlačiarom Slovenska?

A
B
C
D

A: Manckovič

B: Mickievič

C: Marekovič

D: Mackovič

Úloha č. 15

Kto bol hlohovský rodák Ivan Kupec?

A
B
C
D

A: básnik

B: maliar

C: herec

D: spevák


Úloha č. 16

Akí študenti boli odsúdení a popravení v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Šulek a Hrdlička

B: Šulek a Vrana

C: Šulek a Holuby

D: Šulek a Holub

Úloha č. 17

Ako sa volala Zentiva Hlohovec?

A
B
C
D

A: Kozmetika

B: Slovakofarma

C: Odeva

D: Lubonas

Úloha č. 18

Komu je zasvätený „špitálik“ v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Panne Márii

B: sv. Duchu

C: sv. Lukášovi

D: sv. Lazarovi


Úloha č. 19

Aké múzeum je v Hlohovci?

A
B
C
D

A: vlastivedné

B: balneologické

C: krajské

D: technické

Úloha č. 20

Aký spevák je z Hlohovca?

A
B
C
D

A: Ďurinda

B: Müller

C: Ráž

D: Habera