Úloha č. 1

Čo je hloh, z ktorého je názov Hlohovec?

A
B
C
D

A: zviera

B: krík

C: nástroj

D: kameň

Úloha č. 2

Akú prezývku má Hlohovec?

A
B
C
D

A: mesto tulipánov

B: mesto ľalií

C: mesto orchideí

D: mesto ruží

Úloha č. 3

Z akého roku je prvá písomná zmienka o Hlohovci?

A
B
C
D

A: 1113

B: 1233

C: 1223

D: 1013

Úloha č. 4

Aká listina ako prvá hovorí o Hlohovci?

A
B
C
D

A: Karpatská

B: Zoborská

C: Inovecká

D: Sorošská

Úloha č. 5

Kto vlastnil Hlohovec v rokoch 1720-1945?

A
B
C
D

A: Erdödyovci

B: Erzsébetyovci

C: Engelyovci

D: Ezsterházyovci

Úloha č. 6

Aký názov Hlohovca sa v minulosti používal?

A
B
C
D

A: Galamer

B: Galgóc

C: Galagan

D: Galic

Úloha č. 7

Ako sa volá farský kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Martina

B: sv. Matúša

C: sv. Mateja

D: sv. Michala

Úloha č. 8

Ako sa volá kaplnka v centre Hlohovca?

A
B
C
D

A: sv. Eleny

B: sv. Heleny

C: sv. Hany

D: sv. Anny

Úloha č. 9

V akom štýle je postavené divadlo v Hlohovci?

A
B
C
D

A: secesia

B: gotika

C: empír

D: barok

Úloha č. 10

Aký hlohovský rodák podpísal Pittsburskú dohodu?

A
B
C
D

A: Havran

B: Jesenák

C: Šiška

D: Repiský

Úloha č. 11

Ako sa volá františkánsky kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Všetkých svätých

B: sv. Františka Xaverského

C: sv. Františka Assiského

D: sv. Františka Saleského

Úloha č. 12

Aký bernolákovec pôsobil v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Fándly

B: Alagovič

C: Bajza

D: Holý

Úloha č. 13

Kto bol minister financií u poľského revolucionára T. Kosciuszka?

A
B
C
D

A: Kapusta

B: Kapustáš

C: Kohl

D: Kohn

Úloha č. 14

Kto patril k prvým kníhtlačiarom Slovenska?

A
B
C
D

A: Manckovič

B: Marekovič

C: Mickievič

D: Mackovič

Úloha č. 15

Kto bol hlohovský rodák Ivan Kupec?

A
B
C
D

A: herec

B: spevák

C: básnik

D: maliar

Úloha č. 16

Akí študenti boli odsúdení a popravení v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Šulek a Holub

B: Šulek a Hrdlička

C: Šulek a Vrana

D: Šulek a Holuby

Úloha č. 17

Ako sa volala Zentiva Hlohovec?

A
B
C
D

A: Lubonas

B: Kozmetika

C: Slovakofarma

D: Odeva

Úloha č. 18

Komu je zasvätený „špitálik“ v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Lukášovi

B: sv. Lazarovi

C: sv. Duchu

D: Panne Márii

Úloha č. 19

Aké múzeum je v Hlohovci?

A
B
C
D

A: technické

B: balneologické

C: vlastivedné

D: krajské

Úloha č. 20

Aký spevák je z Hlohovca?

A
B
C
D

A: Ďurinda

B: Ráž

C: Habera

D: Müller