Úloha č. 1

Čo je hloh, z ktorého je názov Hlohovec?

A
B
C
D

A: kameň

B: zviera

C: krík

D: nástroj

Úloha č. 2

Akú prezývku má Hlohovec?

A
B
C
D

A: mesto ruží

B: mesto tulipánov

C: mesto orchideí

D: mesto ľalií

Úloha č. 3

Z akého roku je prvá písomná zmienka o Hlohovci?

A
B
C
D

A: 1223

B: 1233

C: 1013

D: 1113

Úloha č. 4

Aká listina ako prvá hovorí o Hlohovci?

A
B
C
D

A: Sorošská

B: Karpatská

C: Inovecká

D: Zoborská

Úloha č. 5

Kto vlastnil Hlohovec v rokoch 1720-1945?

A
B
C
D

A: Engelyovci

B: Erzsébetyovci

C: Ezsterházyovci

D: Erdödyovci

Úloha č. 6

Aký názov Hlohovca sa v minulosti používal?

A
B
C
D

A: Galagan

B: Galic

C: Galgóc

D: Galamer

Úloha č. 7

Ako sa volá farský kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Martina

B: sv. Mateja

C: sv. Matúša

D: sv. Michala

Úloha č. 8

Ako sa volá kaplnka v centre Hlohovca?

A
B
C
D

A: sv. Heleny

B: sv. Eleny

C: sv. Hany

D: sv. Anny

Úloha č. 9

V akom štýle je postavené divadlo v Hlohovci?

A
B
C
D

A: secesia

B: empír

C: barok

D: gotika

Úloha č. 10

Aký hlohovský rodák podpísal Pittsburskú dohodu?

A
B
C
D

A: Šiška

B: Repiský

C: Jesenák

D: Havran

Úloha č. 11

Ako sa volá františkánsky kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Všetkých svätých

B: sv. Františka Assiského

C: sv. Františka Saleského

D: sv. Františka Xaverského

Úloha č. 12

Aký bernolákovec pôsobil v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Alagovič

B: Holý

C: Bajza

D: Fándly

Úloha č. 13

Kto bol minister financií u poľského revolucionára T. Kosciuszka?

A
B
C
D

A: Kohn

B: Kapustáš

C: Kapusta

D: Kohl

Úloha č. 14

Kto patril k prvým kníhtlačiarom Slovenska?

A
B
C
D

A: Mackovič

B: Mickievič

C: Manckovič

D: Marekovič

Úloha č. 15

Kto bol hlohovský rodák Ivan Kupec?

A
B
C
D

A: spevák

B: maliar

C: básnik

D: herec

Úloha č. 16

Akí študenti boli odsúdení a popravení v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Šulek a Holuby

B: Šulek a Hrdlička

C: Šulek a Vrana

D: Šulek a Holub

Úloha č. 17

Ako sa volala Zentiva Hlohovec?

A
B
C
D

A: Lubonas

B: Odeva

C: Kozmetika

D: Slovakofarma

Úloha č. 18

Komu je zasvätený „špitálik“ v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Lukášovi

B: Panne Márii

C: sv. Duchu

D: sv. Lazarovi

Úloha č. 19

Aké múzeum je v Hlohovci?

A
B
C
D

A: technické

B: balneologické

C: krajské

D: vlastivedné

Úloha č. 20

Aký spevák je z Hlohovca?

A
B
C
D

A: Ráž

B: Müller

C: Habera

D: Ďurinda