Úloha č. 1

Čo je hloh, z ktorého je názov Hlohovec?

A
B
C
D

A: krík

B: kameň

C: nástroj

D: zviera

Úloha č. 2

Akú prezývku má Hlohovec?

A
B
C
D

A: mesto tulipánov

B: mesto ruží

C: mesto ľalií

D: mesto orchideí

Úloha č. 3

Z akého roku je prvá písomná zmienka o Hlohovci?

A
B
C
D

A: 1233

B: 1013

C: 1223

D: 1113


Úloha č. 4

Aká listina ako prvá hovorí o Hlohovci?

A
B
C
D

A: Sorošská

B: Inovecká

C: Zoborská

D: Karpatská

Úloha č. 5

Kto vlastnil Hlohovec v rokoch 1720-1945?

A
B
C
D

A: Erzsébetyovci

B: Erdödyovci

C: Ezsterházyovci

D: Engelyovci

Úloha č. 6

Aký názov Hlohovca sa v minulosti používal?

A
B
C
D

A: Galic

B: Galgóc

C: Galagan

D: Galamer


Úloha č. 7

Ako sa volá farský kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Mateja

B: sv. Matúša

C: sv. Michala

D: sv. Martina

Úloha č. 8

Ako sa volá kaplnka v centre Hlohovca?

A
B
C
D

A: sv. Anny

B: sv. Eleny

C: sv. Heleny

D: sv. Hany

Úloha č. 9

V akom štýle je postavené divadlo v Hlohovci?

A
B
C
D

A: secesia

B: gotika

C: barok

D: empír


Úloha č. 10

Aký hlohovský rodák podpísal Pittsburskú dohodu?

A
B
C
D

A: Havran

B: Jesenák

C: Repiský

D: Šiška

Úloha č. 11

Ako sa volá františkánsky kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Františka Xaverského

B: Všetkých svätých

C: sv. Františka Assiského

D: sv. Františka Saleského

Úloha č. 12

Aký bernolákovec pôsobil v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Alagovič

B: Bajza

C: Fándly

D: Holý


Úloha č. 13

Kto bol minister financií u poľského revolucionára T. Kosciuszka?

A
B
C
D

A: Kohn

B: Kapusta

C: Kohl

D: Kapustáš

Úloha č. 14

Kto patril k prvým kníhtlačiarom Slovenska?

A
B
C
D

A: Manckovič

B: Marekovič

C: Mickievič

D: Mackovič

Úloha č. 15

Kto bol hlohovský rodák Ivan Kupec?

A
B
C
D

A: herec

B: básnik

C: spevák

D: maliar


Úloha č. 16

Akí študenti boli odsúdení a popravení v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Šulek a Hrdlička

B: Šulek a Vrana

C: Šulek a Holub

D: Šulek a Holuby

Úloha č. 17

Ako sa volala Zentiva Hlohovec?

A
B
C
D

A: Odeva

B: Lubonas

C: Slovakofarma

D: Kozmetika

Úloha č. 18

Komu je zasvätený „špitálik“ v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Lazarovi

B: sv. Lukášovi

C: Panne Márii

D: sv. Duchu


Úloha č. 19

Aké múzeum je v Hlohovci?

A
B
C
D

A: technické

B: vlastivedné

C: krajské

D: balneologické

Úloha č. 20

Aký spevák je z Hlohovca?

A
B
C
D

A: Habera

B: Ráž

C: Ďurinda

D: Müller