Úloha č. 1

Čo je hloh, z ktorého je názov Hlohovec?

A
B
C
D

A: zviera

B: krík

C: kameň

D: nástroj

Úloha č. 2

Akú prezývku má Hlohovec?

A
B
C
D

A: mesto tulipánov

B: mesto orchideí

C: mesto ľalií

D: mesto ruží

Úloha č. 3

Z akého roku je prvá písomná zmienka o Hlohovci?

A
B
C
D

A: 1113

B: 1013

C: 1223

D: 1233

Úloha č. 4

Aká listina ako prvá hovorí o Hlohovci?

A
B
C
D

A: Inovecká

B: Sorošská

C: Karpatská

D: Zoborská

Úloha č. 5

Kto vlastnil Hlohovec v rokoch 1720-1945?

A
B
C
D

A: Ezsterházyovci

B: Erdödyovci

C: Engelyovci

D: Erzsébetyovci

Úloha č. 6

Aký názov Hlohovca sa v minulosti používal?

A
B
C
D

A: Galamer

B: Galagan

C: Galic

D: Galgóc

Úloha č. 7

Ako sa volá farský kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Matúša

B: sv. Mateja

C: sv. Michala

D: sv. Martina

Úloha č. 8

Ako sa volá kaplnka v centre Hlohovca?

A
B
C
D

A: sv. Anny

B: sv. Heleny

C: sv. Hany

D: sv. Eleny

Úloha č. 9

V akom štýle je postavené divadlo v Hlohovci?

A
B
C
D

A: secesia

B: barok

C: gotika

D: empír

Úloha č. 10

Aký hlohovský rodák podpísal Pittsburskú dohodu?

A
B
C
D

A: Jesenák

B: Havran

C: Repiský

D: Šiška

Úloha č. 11

Ako sa volá františkánsky kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Všetkých svätých

B: sv. Františka Saleského

C: sv. Františka Xaverského

D: sv. Františka Assiského

Úloha č. 12

Aký bernolákovec pôsobil v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Fándly

B: Holý

C: Alagovič

D: Bajza

Úloha č. 13

Kto bol minister financií u poľského revolucionára T. Kosciuszka?

A
B
C
D

A: Kapustáš

B: Kapusta

C: Kohl

D: Kohn

Úloha č. 14

Kto patril k prvým kníhtlačiarom Slovenska?

A
B
C
D

A: Mickievič

B: Manckovič

C: Marekovič

D: Mackovič

Úloha č. 15

Kto bol hlohovský rodák Ivan Kupec?

A
B
C
D

A: herec

B: spevák

C: maliar

D: básnik

Úloha č. 16

Akí študenti boli odsúdení a popravení v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Šulek a Vrana

B: Šulek a Holuby

C: Šulek a Holub

D: Šulek a Hrdlička

Úloha č. 17

Ako sa volala Zentiva Hlohovec?

A
B
C
D

A: Kozmetika

B: Slovakofarma

C: Odeva

D: Lubonas

Úloha č. 18

Komu je zasvätený „špitálik“ v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Lukášovi

B: Panne Márii

C: sv. Duchu

D: sv. Lazarovi

Úloha č. 19

Aké múzeum je v Hlohovci?

A
B
C
D

A: technické

B: balneologické

C: krajské

D: vlastivedné

Úloha č. 20

Aký spevák je z Hlohovca?

A
B
C
D

A: Habera

B: Müller

C: Ráž

D: Ďurinda