Úloha č. 1

Čo je hloh, z ktorého je názov Hlohovec?

A
B
C
D

A: zviera

B: nástroj

C: krík

D: kameň

Úloha č. 2

Akú prezývku má Hlohovec?

A
B
C
D

A: mesto tulipánov

B: mesto ľalií

C: mesto ruží

D: mesto orchideí

Úloha č. 3

Z akého roku je prvá písomná zmienka o Hlohovci?

A
B
C
D

A: 1223

B: 1013

C: 1113

D: 1233


Úloha č. 4

Aká listina ako prvá hovorí o Hlohovci?

A
B
C
D

A: Karpatská

B: Sorošská

C: Inovecká

D: Zoborská

Úloha č. 5

Kto vlastnil Hlohovec v rokoch 1720-1945?

A
B
C
D

A: Erdödyovci

B: Ezsterházyovci

C: Erzsébetyovci

D: Engelyovci

Úloha č. 6

Aký názov Hlohovca sa v minulosti používal?

A
B
C
D

A: Galgóc

B: Galagan

C: Galic

D: Galamer


Úloha č. 7

Ako sa volá farský kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Michala

B: sv. Mateja

C: sv. Martina

D: sv. Matúša

Úloha č. 8

Ako sa volá kaplnka v centre Hlohovca?

A
B
C
D

A: sv. Eleny

B: sv. Anny

C: sv. Hany

D: sv. Heleny

Úloha č. 9

V akom štýle je postavené divadlo v Hlohovci?

A
B
C
D

A: barok

B: secesia

C: gotika

D: empír


Úloha č. 10

Aký hlohovský rodák podpísal Pittsburskú dohodu?

A
B
C
D

A: Šiška

B: Repiský

C: Jesenák

D: Havran

Úloha č. 11

Ako sa volá františkánsky kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Františka Xaverského

B: sv. Františka Assiského

C: sv. Františka Saleského

D: Všetkých svätých

Úloha č. 12

Aký bernolákovec pôsobil v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Fándly

B: Holý

C: Bajza

D: Alagovič


Úloha č. 13

Kto bol minister financií u poľského revolucionára T. Kosciuszka?

A
B
C
D

A: Kohn

B: Kapustáš

C: Kapusta

D: Kohl

Úloha č. 14

Kto patril k prvým kníhtlačiarom Slovenska?

A
B
C
D

A: Mickievič

B: Mackovič

C: Marekovič

D: Manckovič

Úloha č. 15

Kto bol hlohovský rodák Ivan Kupec?

A
B
C
D

A: maliar

B: básnik

C: spevák

D: herec


Úloha č. 16

Akí študenti boli odsúdení a popravení v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Šulek a Holub

B: Šulek a Holuby

C: Šulek a Vrana

D: Šulek a Hrdlička

Úloha č. 17

Ako sa volala Zentiva Hlohovec?

A
B
C
D

A: Odeva

B: Lubonas

C: Slovakofarma

D: Kozmetika

Úloha č. 18

Komu je zasvätený „špitálik“ v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Lukášovi

B: Panne Márii

C: sv. Duchu

D: sv. Lazarovi


Úloha č. 19

Aké múzeum je v Hlohovci?

A
B
C
D

A: balneologické

B: krajské

C: vlastivedné

D: technické

Úloha č. 20

Aký spevák je z Hlohovca?

A
B
C
D

A: Ráž

B: Ďurinda

C: Müller

D: Habera