Úloha č. 1

Čo je hloh, z ktorého je názov Hlohovec?

A
B
C
D

A: krík

B: nástroj

C: zviera

D: kameň

Úloha č. 2

Akú prezývku má Hlohovec?

A
B
C
D

A: mesto ruží

B: mesto orchideí

C: mesto tulipánov

D: mesto ľalií

Úloha č. 3

Z akého roku je prvá písomná zmienka o Hlohovci?

A
B
C
D

A: 1233

B: 1113

C: 1223

D: 1013


Úloha č. 4

Aká listina ako prvá hovorí o Hlohovci?

A
B
C
D

A: Inovecká

B: Karpatská

C: Zoborská

D: Sorošská

Úloha č. 5

Kto vlastnil Hlohovec v rokoch 1720-1945?

A
B
C
D

A: Ezsterházyovci

B: Erzsébetyovci

C: Engelyovci

D: Erdödyovci

Úloha č. 6

Aký názov Hlohovca sa v minulosti používal?

A
B
C
D

A: Galamer

B: Galic

C: Galgóc

D: Galagan


Úloha č. 7

Ako sa volá farský kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Matúša

B: sv. Michala

C: sv. Martina

D: sv. Mateja

Úloha č. 8

Ako sa volá kaplnka v centre Hlohovca?

A
B
C
D

A: sv. Anny

B: sv. Heleny

C: sv. Hany

D: sv. Eleny

Úloha č. 9

V akom štýle je postavené divadlo v Hlohovci?

A
B
C
D

A: gotika

B: secesia

C: barok

D: empír


Úloha č. 10

Aký hlohovský rodák podpísal Pittsburskú dohodu?

A
B
C
D

A: Jesenák

B: Šiška

C: Repiský

D: Havran

Úloha č. 11

Ako sa volá františkánsky kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Františka Assiského

B: sv. Františka Xaverského

C: Všetkých svätých

D: sv. Františka Saleského

Úloha č. 12

Aký bernolákovec pôsobil v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Holý

B: Fándly

C: Alagovič

D: Bajza


Úloha č. 13

Kto bol minister financií u poľského revolucionára T. Kosciuszka?

A
B
C
D

A: Kapusta

B: Kapustáš

C: Kohn

D: Kohl

Úloha č. 14

Kto patril k prvým kníhtlačiarom Slovenska?

A
B
C
D

A: Marekovič

B: Mackovič

C: Manckovič

D: Mickievič

Úloha č. 15

Kto bol hlohovský rodák Ivan Kupec?

A
B
C
D

A: maliar

B: spevák

C: herec

D: básnik


Úloha č. 16

Akí študenti boli odsúdení a popravení v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Šulek a Vrana

B: Šulek a Hrdlička

C: Šulek a Holuby

D: Šulek a Holub

Úloha č. 17

Ako sa volala Zentiva Hlohovec?

A
B
C
D

A: Lubonas

B: Odeva

C: Slovakofarma

D: Kozmetika

Úloha č. 18

Komu je zasvätený „špitálik“ v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Lazarovi

B: sv. Lukášovi

C: sv. Duchu

D: Panne Márii


Úloha č. 19

Aké múzeum je v Hlohovci?

A
B
C
D

A: vlastivedné

B: krajské

C: technické

D: balneologické

Úloha č. 20

Aký spevák je z Hlohovca?

A
B
C
D

A: Ráž

B: Habera

C: Müller

D: Ďurinda