Úloha č. 1

Čo je hloh, z ktorého je názov Hlohovec?

A
B
C
D

A: zviera

B: kameň

C: nástroj

D: krík

Úloha č. 2

Akú prezývku má Hlohovec?

A
B
C
D

A: mesto orchideí

B: mesto tulipánov

C: mesto ruží

D: mesto ľalií

Úloha č. 3

Z akého roku je prvá písomná zmienka o Hlohovci?

A
B
C
D

A: 1233

B: 1113

C: 1013

D: 1223


Úloha č. 4

Aká listina ako prvá hovorí o Hlohovci?

A
B
C
D

A: Inovecká

B: Zoborská

C: Karpatská

D: Sorošská

Úloha č. 5

Kto vlastnil Hlohovec v rokoch 1720-1945?

A
B
C
D

A: Erdödyovci

B: Erzsébetyovci

C: Ezsterházyovci

D: Engelyovci

Úloha č. 6

Aký názov Hlohovca sa v minulosti používal?

A
B
C
D

A: Galamer

B: Galagan

C: Galic

D: Galgóc


Úloha č. 7

Ako sa volá farský kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Martina

B: sv. Matúša

C: sv. Mateja

D: sv. Michala

Úloha č. 8

Ako sa volá kaplnka v centre Hlohovca?

A
B
C
D

A: sv. Eleny

B: sv. Hany

C: sv. Heleny

D: sv. Anny

Úloha č. 9

V akom štýle je postavené divadlo v Hlohovci?

A
B
C
D

A: empír

B: gotika

C: secesia

D: barok


Úloha č. 10

Aký hlohovský rodák podpísal Pittsburskú dohodu?

A
B
C
D

A: Havran

B: Jesenák

C: Repiský

D: Šiška

Úloha č. 11

Ako sa volá františkánsky kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Františka Xaverského

B: Všetkých svätých

C: sv. Františka Assiského

D: sv. Františka Saleského

Úloha č. 12

Aký bernolákovec pôsobil v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Bajza

B: Fándly

C: Alagovič

D: Holý


Úloha č. 13

Kto bol minister financií u poľského revolucionára T. Kosciuszka?

A
B
C
D

A: Kohn

B: Kohl

C: Kapustáš

D: Kapusta

Úloha č. 14

Kto patril k prvým kníhtlačiarom Slovenska?

A
B
C
D

A: Marekovič

B: Mackovič

C: Mickievič

D: Manckovič

Úloha č. 15

Kto bol hlohovský rodák Ivan Kupec?

A
B
C
D

A: spevák

B: básnik

C: maliar

D: herec


Úloha č. 16

Akí študenti boli odsúdení a popravení v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Šulek a Vrana

B: Šulek a Hrdlička

C: Šulek a Holub

D: Šulek a Holuby

Úloha č. 17

Ako sa volala Zentiva Hlohovec?

A
B
C
D

A: Kozmetika

B: Lubonas

C: Odeva

D: Slovakofarma

Úloha č. 18

Komu je zasvätený „špitálik“ v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Lukášovi

B: sv. Duchu

C: sv. Lazarovi

D: Panne Márii


Úloha č. 19

Aké múzeum je v Hlohovci?

A
B
C
D

A: balneologické

B: krajské

C: vlastivedné

D: technické

Úloha č. 20

Aký spevák je z Hlohovca?

A
B
C
D

A: Müller

B: Habera

C: Ráž

D: Ďurinda