Úloha č. 1

Čo je hloh, z ktorého je názov Hlohovec?

A
B
C
D

A: krík

B: nástroj

C: kameň

D: zviera

Úloha č. 2

Akú prezývku má Hlohovec?

A
B
C
D

A: mesto ľalií

B: mesto ruží

C: mesto orchideí

D: mesto tulipánov

Úloha č. 3

Z akého roku je prvá písomná zmienka o Hlohovci?

A
B
C
D

A: 1233

B: 1013

C: 1113

D: 1223


Úloha č. 4

Aká listina ako prvá hovorí o Hlohovci?

A
B
C
D

A: Sorošská

B: Karpatská

C: Zoborská

D: Inovecká

Úloha č. 5

Kto vlastnil Hlohovec v rokoch 1720-1945?

A
B
C
D

A: Ezsterházyovci

B: Engelyovci

C: Erdödyovci

D: Erzsébetyovci

Úloha č. 6

Aký názov Hlohovca sa v minulosti používal?

A
B
C
D

A: Galamer

B: Galgóc

C: Galic

D: Galagan


Úloha č. 7

Ako sa volá farský kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Mateja

B: sv. Matúša

C: sv. Michala

D: sv. Martina

Úloha č. 8

Ako sa volá kaplnka v centre Hlohovca?

A
B
C
D

A: sv. Anny

B: sv. Eleny

C: sv. Heleny

D: sv. Hany

Úloha č. 9

V akom štýle je postavené divadlo v Hlohovci?

A
B
C
D

A: gotika

B: barok

C: secesia

D: empír


Úloha č. 10

Aký hlohovský rodák podpísal Pittsburskú dohodu?

A
B
C
D

A: Repiský

B: Havran

C: Jesenák

D: Šiška

Úloha č. 11

Ako sa volá františkánsky kostol v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Františka Xaverského

B: Všetkých svätých

C: sv. Františka Assiského

D: sv. Františka Saleského

Úloha č. 12

Aký bernolákovec pôsobil v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Fándly

B: Bajza

C: Holý

D: Alagovič


Úloha č. 13

Kto bol minister financií u poľského revolucionára T. Kosciuszka?

A
B
C
D

A: Kapustáš

B: Kohn

C: Kapusta

D: Kohl

Úloha č. 14

Kto patril k prvým kníhtlačiarom Slovenska?

A
B
C
D

A: Mickievič

B: Mackovič

C: Marekovič

D: Manckovič

Úloha č. 15

Kto bol hlohovský rodák Ivan Kupec?

A
B
C
D

A: herec

B: básnik

C: spevák

D: maliar


Úloha č. 16

Akí študenti boli odsúdení a popravení v Hlohovci?

A
B
C
D

A: Šulek a Holuby

B: Šulek a Holub

C: Šulek a Hrdlička

D: Šulek a Vrana

Úloha č. 17

Ako sa volala Zentiva Hlohovec?

A
B
C
D

A: Odeva

B: Kozmetika

C: Lubonas

D: Slovakofarma

Úloha č. 18

Komu je zasvätený „špitálik“ v Hlohovci?

A
B
C
D

A: sv. Duchu

B: sv. Lukášovi

C: Panne Márii

D: sv. Lazarovi


Úloha č. 19

Aké múzeum je v Hlohovci?

A
B
C
D

A: technické

B: balneologické

C: krajské

D: vlastivedné

Úloha č. 20

Aký spevák je z Hlohovca?

A
B
C
D

A: Ďurinda

B: Ráž

C: Habera

D: Müller