Úloha č. 1 (variant 1)

Kto je autorkou diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: Agatha Christie

B: Jana Bronteová

C: Jana Millerová

D: Charlotte Brontёová

Úloha č. 2 (variant 1)

Aká je idea diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: opis prírody a úvahy hrdinky

B: bohaté dievča ide do sveta

C: zobrazuje to, čo sa nestalo,ale sa môže stať

D: priblížiť čitateľom sociálne postavenie hrdinky

Úloha č. 3 (variant 1)

Dielo "Dievča s bocianími nohami" napísal...

A
B
C
D

A: Zuzka Šulajová

B: Victor Hugo

C: Charlotte Brontёová

D: Jana Šimulčíková


Úloha č. 4 (variant 1)

Dievčenský román zaraďujeme do literárneho druhu...

A
B
C
D

A: vedecko-fantastický román

B: dráma

C: lyrika

D: epika

Úloha č. 5 (variant 1)

Dievčenské romány, ktoré sme čítali, sú napísané formou...

A
B
C
D

A: prózy

B: veršovaných viet

C: drámy

D: poézia

Úloha č. 6 (variant 1)

Postava Marek Habdža vystupoval v diele .................... a bol výborný študent v predmete................

A
B
C
D

A: Stratený robot ....... biológia

B: Červené víno.... fyzika

C: Bedári ..... chémia

D: Červené víno....... chémia


Úloha č. 7 (variant 1)

Idea diela Červené víno je...

A
B
C
D

A: matka odišla za synom do mesta

B: matka sa o syna nestará

C: matka obetuje všetko, aby mohol syn viesť lepší život

D: syn študuje, lebo nemôže pracovať na poli

Úloha č. 8 (variant 1)

Slovo "pilnosť" znamená ......... a je to z historického hľadiska ...................... slovo

A
B
C
D

A: usilovnosť .................... archaizmus

B: trpezlivosť .............. archaizmus

C: pracovitosť...................... zastarané

D: učenlivosť ............... neologizmus

Úloha č. 9 (variant 1)

Epos je...

A
B
C
D

A: epická skladba, ktorá čerpá námet zo života spoločnosti

B: lyrická skladba, ktorá čerpá námet zo spoločnosti

C: lyrická báseň

D: dramatická skladba, ktorá sa odohráva na javisku


Úloha č. 10 (variant 1)

Medzi najznámejšie eposy patria....

A
B
C
D

A: Illias, Červené víno

B: Stratený robot, Odysea

C: Illias, Odysea

D: Bedári, Jana Eyrová

Úloha č. 11 (variant 1)

Kto je zakladateľom vedecko-fantastickej literatúry?

A
B
C
D

A: Ľudo Zúbek

B: Jules Terne

C: Július Lenko

D: Jules Verne

Úloha č. 12 (variant 1)

Medzi vedecko-fantastickú literatúru patrí dielo:

A
B
C
D

A: Victor Hugo:

B: Isaac Asimov: Stratený robot

C: Isaac Asimov: Ako divé husi

D: Roman Brat: Mordovisko


Úloha č. 13 (variant 1)

Kto sformuloval tri zákony robotiky?

A
B
C
D

A: Isaac Asimov

B: Rosendo Álvares

C: Jules Verne

D: James A. Owen

Úloha č. 14 (variant 1)

Hlavná postava z diela Bedári sa volá...

A
B
C
D

A: Jana Eyrová

B: Marek Habdža

C: Jean Valjean

D: Adelka Ostrolúcka

Úloha č. 15 (variant 1)

Správne informácie o diele Červené víno sú...

A
B
C
D

A: Jozef Hečko, generačný román, Ján Habdža

B: František Hečko, generačný román, Marek Habdža

C: Jozef Hečko, generačný román, Marek Habdža

D: František Hečko, lyrizovaná próza, Jana Eyrová


Úloha č. 16 (variant 1)

Dušan Dušek napísal dielo:

A
B
C
D

A: Mordovisko

B: Kľúčik do dverovej dierky

C: Dvere do kľúčovej dierky

D: Dvere do zadnej izby

Úloha č. 17 (variant 1)

Postavy z diela od Dušana Dušeka sú:

A
B
C
D

A: Maťo, Jana, Gabika, Adelka

B: rozprávač, Maťo, Jana, Gabika

C: rozprávač, Janko, Adelka, Gabika

D: rozprávač, Maťo, Adelka, Gabika

Úloha č. 18 (variant 1)

Ukážka "..nuž stojí, rozumní, čo pokazia, napravia často deti nevinné...tu,hľa, šťastne spojilo so synom matku - šumné jabĺčko." je z diela:

A
B
C
D

A: Červené víno

B: Bedári

C: Ežo Vlkolinský

D: Diomedove kone


Úloha č. 19 (variant 1)

Ukážka "Deväťročný Schliemann dostane na Vianoce i knihu: Homérovu Illiadu. dychtivo číta napínavý opis boja, je fascinovaný a vyhlási: Keď budem veľký, vykopem Tróju." je z diela:

A
B
C
D

A: Victor Hugo: Bedári

B: Heinrich Stoll: Priamov poklad

C: Victor Hugo: Priamov poklad

D: Heinrich Stoll: Poklad na Striebornom jazere.

Úloha č. 20 (variant 1)

Ukážka "Nepriatelia spisovnej slovenčiny mi vždy vraveli, že reč, ktorou hovorí prostý ľud, je neumelá, príliš všedná, že sa ňou nedajú vyjadriť zložité myšlienky. ..Dodal, že liptovské nárečie je naozaj krajšie ako slovenčina Bernolákova, a preto on náš krok schvaľuje." je z diela:

A
B
C
D

A: Ľudovít Štúr: Jar Adely Ostrolúckej

B: Ľudo Zúbek: Jar Adely Ostrolúckej

C: Ján Kollár: Slávy dcera

D: Ján Hollý: O Ľudovítovi Štúrovi

Úloha č. 21 (variant 1)

Ukážka " ..Malé dzeci jedzá chléb, veliké - srcco. A pral bych si, aby njékedy prečítal mojim madžarským vnúčkom z Dobšinského rozprávek tú rozprávku o Popolvárovi, kerú nám za dzecka čítaval drocárom viedenským ako sedzomročný chlapček." je z diela:

A
B
C
D

A: V.Ferko, A. Ferko: Drotári idú...

B: A. Ferko: Drotári idú...

C: V.Ferko: Divé husi idú...

D: V.Ferko, A.Ferko: Ako divé husi


Úloha č. 22 (variant 1)

Ukážka "..Dievčatko bez báby je asi tak nešťastné ako žena bez dieťaťa. Cosette si teda spravila bábu zo šabličky." je z diela:

A
B
C
D

A: Frantiček Hečko: Biedni ľudia

B: Victor Hugo: Bedári

C: Victor Hugo: Cosette

D: Isaac Asimov: Bedári

Úloha č. 23 (variant 1)

Ukážka: " S pecníkom v rukách Marek chvíľu len stojí, potom trocha pokročí cúvajúc pospiatky, či sa mu obzrie. Tri razy sa obzerá a tri razy kýva šatkou. Ide pomaly, namáhavo, až hrdinsky..k priepadlisku sveta zvanému Vlčindol. A Marka hreje mamenkin pecník. Už vie, čo je mamina nežná, krásna, hrdinská- láska. Čosi ako čistá krv, zmiešaná s hlinou. Je to to isté, čo od večnosti premoká cez životy statočných a verných ľudí..." Z akého je diela:

A
B
C
D

A: Mamenkin pecník

B: Materinská láska

C: Vlčindol

D: Červené víno

Úloha č. 24 (variant 1)

Čo znamená slovo "pecník" v ukážke z otázky č. 23?

A
B
C
D

A: pečienka

B: chlieb

C: plecniak

D: starodávna pec


Úloha č. 25 (variant 1)

Ukážka: " V obuve som si vyskúšala niekoľko výstavných exemplárov lodičiek s ihličkovými šteklami, ale na mojich chudých nohách boli komické. Na bocianie nohy pasujú iba tesné priliehavé čižmy po kolená, v ktorých sa chudosť stratí. " je z diela:

A
B
C
D

A: Dievča s bocianími nohami

B: Vysoké dievča

C: Jana Eyrová

D: Mordovisko

Úloha č. 1 (variant 2)

Kto je autorkou diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: Jana Bronteová

B: Charlotte Brontёová

C: Agatha Christie

D: Jana Millerová

Úloha č. 2 (variant 2)

Aká je idea diela Jana Eyrová?

A
B
C
D

A: bohaté dievča ide do sveta

B: zobrazuje to, čo sa nestalo,ale sa môže stať

C: opis prírody a úvahy hrdinky

D: priblížiť čitateľom sociálne postavenie hrdinky

Úloha č. 3 (variant 2)

Dielo "Dievča s bocianími nohami" napísal...

A
B
C
D

A: Jana Šimulčíková

B: Zuzka Šulajová

C: Charlotte Brontёová

D: Victor Hugo


Úloha č. 4 (variant 2)

Dievčenský román zaraďujeme do literárneho druhu...

A
B
C
D

A: lyrika

B: epika

C: dráma

D: vedecko-fantastický román

Úloha č. 5 (variant 2)

Dievčenské romány, ktoré sme čítali, sú napísané formou...

A
B
C
D

A: drámy

B: poézia

C: veršovaných viet

D: prózy

Úloha č. 6 (variant 2)

Postava Marek Habdža vystupoval v diele .................... a bol výborný študent v predmete................

A
B
C
D

A: Bedári ..... chémia

B: Červené víno....... chémia

C: Červené víno.... fyzika

D: Stratený robot ....... biológia


Úloha č. 7 (variant 2)

Idea diela Červené víno je...

A
B
C
D

A: matka sa o syna nestará

B: matka odišla za synom do mesta

C: matka obetuje všetko, aby mohol syn viesť lepší život

D: syn študuje, lebo nemôže pracovať na poli

Úloha č. 8 (variant 2)

Slovo "pilnosť" znamená ......... a je to z historického hľadiska ...................... slovo

A
B
C
D

A: učenlivosť ............... neologizmus

B: usilovnosť .................... archaizmus

C: trpezlivosť .............. archaizmus

D: pracovitosť...................... zastarané

Úloha č. 9 (variant 2)

Epos je...

A
B
C
D

A: epická skladba, ktorá čerpá námet zo života spoločnosti

B: lyrická skladba, ktorá čerpá námet zo spoločnosti

C: dramatická skladba, ktorá sa odohráva na javisku

D: lyrická báseň


Úloha č. 10 (variant 2)

Medzi najznámejšie eposy patria....

A
B
C
D

A: Illias, Odysea

B: Stratený robot, Odysea

C: Bedári, Jana Eyrová

D: Illias, Červené víno

Úloha č. 11 (variant 2)

Kto je zakladateľom vedecko-fantastickej literatúry?

A
B
C
D

A: Ľudo Zúbek

B: Július Lenko

C: Jules Verne

D: Jules Terne

Úloha č. 12 (variant 2)

Medzi vedecko-fantastickú literatúru patrí dielo:

A
B
C
D

A: Isaac Asimov: Stratený robot

B: Victor Hugo:

C: Roman Brat: Mordovisko

D: Isaac Asimov: Ako divé husi


Úloha č. 13 (variant 2)

Kto sformuloval tri zákony robotiky?

A
B
C
D

A: Isaac Asimov

B: Jules Verne

C: James A. Owen

D: Rosendo Álvares

Úloha č. 14 (variant 2)

Hlavná postava z diela Bedári sa volá...

A
B
C
D

A: Jean Valjean

B: Jana Eyrová

C: Marek Habdža

D: Adelka Ostrolúcka

Úloha č. 15 (variant 2)

Správne informácie o diele Červené víno sú...

A
B
C
D

A: František Hečko, lyrizovaná próza, Jana Eyrová

B: Jozef Hečko, generačný román, Marek Habdža

C: František Hečko, generačný román, Marek Habdža

D: Jozef Hečko, generačný román, Ján Habdža


Úloha č. 16 (variant 2)

Dušan Dušek napísal dielo:

A
B
C
D

A: Dvere do kľúčovej dierky

B: Mordovisko

C: Dvere do zadnej izby

D: Kľúčik do dverovej dierky

Úloha č. 17 (variant 2)

Postavy z diela od Dušana Dušeka sú:

A
B
C
D

A: rozprávač, Janko, Adelka, Gabika

B: rozprávač, Maťo, Adelka, Gabika

C: rozprávač, Maťo, Jana, Gabika

D: Maťo, Jana, Gabika, Adelka

Úloha č. 18 (variant 2)

Ukážka "..nuž stojí, rozumní, čo pokazia, napravia často deti nevinné...tu,hľa, šťastne spojilo so synom matku - šumné jabĺčko." je z diela:

A
B
C
D

A: Diomedove kone

B: Červené víno

C: Ežo Vlkolinský

D: Bedári


Úloha č. 19 (variant 2)

Ukážka "Deväťročný Schliemann dostane na Vianoce i knihu: Homérovu Illiadu. dychtivo číta napínavý opis boja, je fascinovaný a vyhlási: Keď budem veľký, vykopem Tróju." je z diela:

A
B
C
D

A: Victor Hugo: Priamov poklad

B: Heinrich Stoll: Priamov poklad

C: Victor Hugo: Bedári

D: Heinrich Stoll: Poklad na Striebornom jazere.

Úloha č. 20 (variant 2)

Ukážka "Nepriatelia spisovnej slovenčiny mi vždy vraveli, že reč, ktorou hovorí prostý ľud, je neumelá, príliš všedná, že sa ňou nedajú vyjadriť zložité myšlienky. ..Dodal, že liptovské nárečie je naozaj krajšie ako slovenčina Bernolákova, a preto on náš krok schvaľuje." je z diela:

A
B
C
D

A: Ľudovít Štúr: Jar Adely Ostrolúckej

B: Ján Hollý: O Ľudovítovi Štúrovi

C: Ján Kollár: Slávy dcera

D: Ľudo Zúbek: Jar Adely Ostrolúckej

Úloha č. 21 (variant 2)

Ukážka " ..Malé dzeci jedzá chléb, veliké - srcco. A pral bych si, aby njékedy prečítal mojim madžarským vnúčkom z Dobšinského rozprávek tú rozprávku o Popolvárovi, kerú nám za dzecka čítaval drocárom viedenským ako sedzomročný chlapček." je z diela:

A
B
C
D

A: V.Ferko, A. Ferko: Drotári idú...

B: V.Ferko, A.Ferko: Ako divé husi

C: V.Ferko: Divé husi idú...

D: A. Ferko: Drotári idú...


Úloha č. 22 (variant 2)

Ukážka "..Dievčatko bez báby je asi tak nešťastné ako žena bez dieťaťa. Cosette si teda spravila bábu zo šabličky." je z diela:

A
B
C
D

A: Isaac Asimov: Bedári

B: Frantiček Hečko: Biedni ľudia

C: Victor Hugo: Bedári

D: Victor Hugo: Cosette

Úloha č. 23 (variant 2)

Ukážka: " S pecníkom v rukách Marek chvíľu len stojí, potom trocha pokročí cúvajúc pospiatky, či sa mu obzrie. Tri razy sa obzerá a tri razy kýva šatkou. Ide pomaly, namáhavo, až hrdinsky..k priepadlisku sveta zvanému Vlčindol. A Marka hreje mamenkin pecník. Už vie, čo je mamina nežná, krásna, hrdinská- láska. Čosi ako čistá krv, zmiešaná s hlinou. Je to to isté, čo od večnosti premoká cez životy statočných a verných ľudí..." Z akého je diela:

A
B
C
D

A: Červené víno

B: Vlčindol

C: Materinská láska

D: Mamenkin pecník

Úloha č. 24 (variant 2)

Čo znamená slovo "pecník" v ukážke z otázky č. 23?

A
B
C
D

A: pečienka

B: starodávna pec

C: chlieb

D: plecniak


Úloha č. 25 (variant 2)

Ukážka: " V obuve som si vyskúšala niekoľko výstavných exemplárov lodičiek s ihličkovými šteklami, ale na mojich chudých nohách boli komické. Na bocianie nohy pasujú iba tesné priliehavé čižmy po kolená, v ktorých sa chudosť stratí. " je z diela:

A
B
C
D

A: Jana Eyrová

B: Dievča s bocianími nohami

C: Vysoké dievča

D: Mordovisko