Úloha č. 1

Hlavné mesto Slovenska

A
B
C
D

A: Slovensko

B: Ćesko

C: Bratislava

D: Soľ

Úloha č. 2

Aké sú domáce zvieratá.

A
B
C
D

A: Ovca,Pes,Mačka

B: Tiger,Medveď,Bizón

C:

D:

Úloha č. 3

Ako sa volá vaša organizácia.

A
B
C
D

A: Zš soľ

B:

C: ZMŠ Hundy

D: ZMŠ Soľ