Úloha č. 1

Po úprave nasledujúceho výrazu dostávame:

A
B
C
D

A: x+y

B: x-y

C: 2

D: 1

Úloha č. 2

Po úprave nasledujúceho výrazu dostávame:

A
B
C
D

A: 1/(k+1)

B: -1/(k-1)

C: -6/(k+1)

D: -2/(k-1)

Úloha č. 3

Po úprave nasledujúceho výrazu dostávame:

A
B
C
D

A: 2/a

B: 2a

C: a/2

D: 2


Úloha č. 4

Po rozklade nasledujúceho výrazu na súčin polynómov čo najmenšieho stupňa vyjde

A
B
C
D

A: súčin 3 činiteľov, jeden z nich je (6x+1)

B: súčin 3 činiteľov, jeden z nich je (x-4)

C: súčin 2 činiteľov, jeden z nich je kvadratický

D: nedá sa rozložiť

Úloha č. 5

Po rozklade výrazu 15u + 2uv – 3u² – 10v na súčin polynómov čo najmenšieho stupňa vyjde

A
B
C
D

A: súčin dvoch činiteľov, jeden z nich je (5-u)

B: súčin dvoch činiteľov, jeden z nich je (3u+2v)

C: súčin dvoch činiteľov, jeden z nich je (5+u)

D: súčin 2 činiteľov, jeden z nich je (u-2v)