Úloha č. 1

Koľko štvorcov je na obrázku?

A
B
C
D

A: 8

B: 10

C: 11

D: 9

Úloha č. 2

Na železnici ráno vždy stojí 5 vlakov. Vlaky vždy odchádzajú s časovým odstupom 1 hodinu a 10 minút. Prvý vlak odišiel pred 5 minútami. Teraz je 6:30.Kedy odíde zo stanice posledný vlak?

A
B
C
D

A: 11:25

B: 10:45

C: 10:05

D: 12:30

Úloha č. 3

Všimni si digitálne hodiny. Môžeš si vypočítať ciferný súčet. Napr. keď je 10:22, ciferný súčet čísel bude 5. Aký čas musí byť na hodinách, aby bol ciferný súčet najväčší?

A
B
C
D

A: 24:59

B: 19:59

C: 09:49

D: 13:19


Úloha č. 4

Vypočítaj príklad(nezabudni čo má prednosť):21:3+14-9.1+8-10:5

A
B
C
D

A: 22

B: 18

C: 19

D: 14

Úloha č. 5

Pomôž vypočítať Igorovi príklad, ak vieš že: prvý sčítanec je párne číslo, keď ho vydelíš dvomi, výsledok bude 6. Druhý sčítanec je 10-krát väčší ako prvý sčítanec. Aký bude výsledok príkladu po zaokrúhlení na tisícky?

A
B
C
D

A: 1200

B: 1000

C: 0

D: 20

Úloha č. 6

Katka s Miškou majú 5 guľôčok. Očíslovali ich číslami 1 až 5 a dali ich do nepriehľadného vrecúška. Potom si Katka vytiahla dve z guľôčok a Miška jednu zo zvyšných guľôčok. Keď si Katka pozrela čísla na guľôčkach, ktoré vytiahla, zahlásila: „Určite si si vytiahla guľôčku s nepárnym číslom.“ Aký je súčet čísel na guľôčkach, ktoré si vytiahla Katka?

A
B
C
D

A: 8

B: 5

C: 6

D: 7


Úloha č. 7

Štyria chlapci hrajú hru. Jeden ide za dvere a zvyšní traja sa dohodnú, kto bude špión. Špión klame a zvyšní hovoria pravdu. Potom sa ten za dverami vráti a môže sa ich pýtať, kto je špión. Chlapci mu takto odpovedali: Adam: „Braňo je špión.“ Braňo: „Cyril je isto špión.“ Cyril: „Adam určite nie je špión.“ Kto je špión?

A
B
C
D

A: Adam

B: Cyril

C: Braňo

D: nedá sa zistiť

Úloha č. 8

Izabela skladá kocky. Chce skladať stavby podľa plánu na obrázku. Koľko kociek bude potrebovať, ak chce postavať 5 stavieb?(Vystačí jej 51 kociek ktoré má doma?)

A
B
C
D

A: 49(nie)

B: 44(nie)

C: 66(áno)

D: 50(áno)

Úloha č. 9

Nina má 7 rokov. Jej starší brat Samo má 2-krát viac rokov ako Nina. Ich mamina má 3-krát toľko rokov ako Samo. Koľko rokov mala ich mamina keď sa narodil Samo, a koľko rokov mala keď sa narodila Nina? Výsledky zaokrúhli na desiatky a vypočítaj rozdiel, až potom vyber správnu odpoveď.

A
B
C
D

A: 10

B: 8

C: 9

D: 11


Úloha č. 10

Vypočítajte príklad:1+2+3+4+5+6+7+8+9+1+2+3+4+6+7+8+9+1+2+3+4+5+6+7+8+9

A
B
C
D

A: 125

B: 130

C: 135

D: 140

Úloha č. 11

V dedine Písomkovo je 35 domov a 20 bytoviek . V každom dome býva 5 ľudí. V každej bytovke bývajú 4 ľudia. Koľko ľudí žije v meste Písomkovo?

A
B
C
D

A: 255

B: 235

C: 295

D: 355

Úloha č. 12

Dávid s Klaudiou hrajú hru. Na kartičkách majú napísané čísla:4,5, 6, 7, 8 a 9. Klaudia si vytiahla kartičku s nejakým číslom. Keď k nemu pripočítala číslo na kartičke, ktorú vytiahol Dávid a vynásobila ho číslom 2 dostala číslo 28. Aké číslo bolo na kartičke, ktorú si vytiahla Klaudia?

A
B
C
D

A: 5

B: 7

C: 4

D: 9


Úloha č. 13

V jednom vrecku mám 19 eur, v druhom mám 13 eur. Koľko eur musím preložiť z jedného vrecka do druhého, aby som mala v oboch vreckách rovnakú sumu?

A
B
C
D

A: 5

B: 2

C: 4

D: 3

Úloha č. 14

Vypočítaj, v aký deň v týždni má Noro narodeniny, ak vieš že: -predvčerom bola sobota, -Noro má narodeniny o 5 dní.(Deň ktorý je dnes sa neráta.)

A
B
C
D

A: nedeľa

B: sobota

C: pondelok

D: piatok

Úloha č. 15

Na grafe je znázornený vývoj obyvateľstva v Trnave. Nájdi rok, v ktorom bolo v Trnave druhý najväčší počet obyvateľov.

A
B
C
D

A: 2009

B: 2018

C: 2011

D: 2008