Úloha č. 1

Vyber správnu možnosť pravopisu čísloviek: Je to mrakodrap s 57 výťahmi a 8 eskalátormi.

A
B
C
D

A: päťdesiatimisiedmimi/ ôsmimi

B: päťdesiatimi siedmimi/ôsmimi

C: päťdesiatimi siedmimi/ ôsmymi

D: päťdesiatimi siedmymi/ ôsmimi

Úloha č. 2

Vyber správnu možnosť pravopisu číslovky: Zúčastnili sa na ňom 27 žiaci.

A
B
C
D

A: dvadsiati siedmi

B: dvadsiatisiedmy

C: dvadsiati siedmy

D: dvadsiatisiedmi

Úloha č. 3

Vyber správnu možnosť pravopisu číslovky: Priniesol tašku s 81 knihami.

A
B
C
D

A: osemdesiat jedna

B: osemdesiatjedna

C: osemdesiatjeden

D: osemdesiat jeden


Úloha č. 4

Vyber správnu možnosť pravopisu číslovky: Mrakodrap má 3 000 podzemných parkovacích miest.

A
B
C
D

A: tritisíc

B:

C: tri tisíc

D:

Úloha č. 5

Vyber správnu možnosť pravopisu číslovky: V úli má 9 000 000 včiel.

A
B
C
D

A:

B: deväťmiliónov

C:

D: deväť miliónov

Úloha č. 6

Vyber správnu možnosť pravopisu číslovky: V meste je 2 856 134 obyvateľov.

A
B
C
D

A: dvamilióny osemstopäťdesiatšesť tisíc stotridsaťštyri

B: dva milióny osemstopäťdesiatšesť tisíc stostridsať štyri

C: dvamilióny osemstopäťdesiatšesťtisíc stotridsaťštyri

D: dva milióny osemstopäťdesiatšesťtisíc stotridsaťštyri


Úloha č. 7

Základné číslovky v základnom tvare (nominatív) píšeme

A
B
C
D

A:

B:

C: oddelene

D: spolu (ako jedno slovo)

Úloha č. 8

Pri skloňovaní základných čísloviek jednotky

A
B
C
D

A:

B: neoddeľujeme

C: oddeľujeme

D:

Úloha č. 9

Číslovky označujúce STOVKY a TISÍCKY píšeme

A
B
C
D

A:

B: spolu

C:

D: oddelene


Úloha č. 10

Číslovky označujúce MILIÓNY a MILIARDY píšeme

A
B
C
D

A:

B:

C: oddelene

D: spolu

Úloha č. 11

Vyber vhodnú kombináciu vzorov pre číslovky: nula - milión - miliarda

A
B
C
D

A: žena - stroj - žena

B: žena - dub - žena

C: ulica - dub - žena

D: žena - dub - ulica

Úloha č. 12

Na základné číslovky sa pýtame opytovacím zámenom ...

A
B
C
D

A: Koľkokrát?

B: Koľký?

C: Koľko?

D: Koľkoraký?