Úloha č. 1

Podľa akého vzoru sa skloňuje podstatné meno tovar

A
B
C
D

A: chlap

B: stroj

C: nemá vzor

D: dub

Úloha č. 2

Správne utvorený L sg. od slova karneval je v možnosti:

A
B
C
D

A: na karnevale

B: o karnevaly

C: o karnevali

D: na karneval

Úloha č. 3

Správne utvorený N pl. od slova amfiteáter je v možnosti

A
B
C
D

A: amfiteátre

B: amfiteátri

C: amfiteátery

D: amfiteátry


Úloha č. 4

Správne určené vzory slov vo filtri, na motocykli sú v možnosti: /dodrž poradie slov/

A
B
C
D

A: dub, stroj

B: stroj, stroj

C: dub, dub

D: stroj, dub

Úloha č. 5

Sprváne určený vzor podstatného mena - všetko nájdete v manuáli- je v možnosti:

A
B
C
D

A: dub

B: stroj

C: mesto

D: žena

Úloha č. 6

Hrať na cimbal_ treba doplniť:

A
B
C
D

A: i

B: y

C: nič

D: e


Úloha č. 7

Správne určený vzor podst. mena moderátor je v možnosti:

A
B
C
D

A: stroj

B: chlap

C: žiadny

D: dub

Úloha č. 8

Správne utvorený N pl. od slova faul je v možnosti:

A
B
C
D

A: fauly

B: fauli

C: faule

D: fauleáre

Úloha č. 9

Ak samohláska e pri skloňovaní vypadáva tak v pl. sa podstatné mená neživotné skloňujú podľa vzoru:

A
B
C
D

A: muž

B: stroj

C: dub

D: chlap


Úloha č. 10

V ktorej možnosti je všetko správne?

A
B
C
D

A: symboly, javore

B: v Istanbuli, na cimbali

C: v Alžíre, pazúre

D: múry, vo frmlole