Úloha č. 1

Podľa akého vzoru sa skloňuje podstatné meno tovar

A
B
C
D

A: chlap

B: stroj

C: dub

D: nemá vzor

Úloha č. 2

Správne utvorený L sg. od slova karneval je v možnosti:

A
B
C
D

A: o karnevaly

B: na karneval

C: na karnevale

D: o karnevali

Úloha č. 3

Správne utvorený N pl. od slova amfiteáter je v možnosti

A
B
C
D

A: amfiteátre

B: amfiteátery

C: amfiteátri

D: amfiteátry


Úloha č. 4

Správne určené vzory slov vo filtri, na motocykli sú v možnosti: /dodrž poradie slov/

A
B
C
D

A: dub, dub

B: stroj, stroj

C: dub, stroj

D: stroj, dub

Úloha č. 5

Sprváne určený vzor podstatného mena - všetko nájdete v manuáli- je v možnosti:

A
B
C
D

A: stroj

B: dub

C: žena

D: mesto

Úloha č. 6

Hrať na cimbal_ treba doplniť:

A
B
C
D

A: i

B: y

C: e

D: nič


Úloha č. 7

Správne určený vzor podst. mena moderátor je v možnosti:

A
B
C
D

A: dub

B: žiadny

C: chlap

D: stroj

Úloha č. 8

Správne utvorený N pl. od slova faul je v možnosti:

A
B
C
D

A: faule

B: fauleáre

C: fauly

D: fauli

Úloha č. 9

Ak samohláska e pri skloňovaní vypadáva tak v pl. sa podstatné mená neživotné skloňujú podľa vzoru:

A
B
C
D

A: muž

B: chlap

C: stroj

D: dub


Úloha č. 10

V ktorej možnosti je všetko správne?

A
B
C
D

A: múry, vo frmlole

B: v Alžíre, pazúre

C: v Istanbuli, na cimbali

D: symboly, javore