Úloha č. 1

Podľa akého vzoru sa skloňuje podstatné meno tovar

A
B
C
D

A: chlap

B: nemá vzor

C: stroj

D: dub

Úloha č. 2

Správne utvorený L sg. od slova karneval je v možnosti:

A
B
C
D

A: o karnevali

B: na karnevale

C: o karnevaly

D: na karneval

Úloha č. 3

Správne utvorený N pl. od slova amfiteáter je v možnosti

A
B
C
D

A: amfiteátery

B: amfiteátri

C: amfiteátre

D: amfiteátry


Úloha č. 4

Správne určené vzory slov vo filtri, na motocykli sú v možnosti: /dodrž poradie slov/

A
B
C
D

A: dub, dub

B: stroj, dub

C: stroj, stroj

D: dub, stroj

Úloha č. 5

Sprváne určený vzor podstatného mena - všetko nájdete v manuáli- je v možnosti:

A
B
C
D

A: dub

B: stroj

C: žena

D: mesto

Úloha č. 6

Hrať na cimbal_ treba doplniť:

A
B
C
D

A: y

B: nič

C: e

D: i


Úloha č. 7

Správne určený vzor podst. mena moderátor je v možnosti:

A
B
C
D

A: žiadny

B: chlap

C: stroj

D: dub

Úloha č. 8

Správne utvorený N pl. od slova faul je v možnosti:

A
B
C
D

A: faule

B: fauleáre

C: fauli

D: fauly

Úloha č. 9

Ak samohláska e pri skloňovaní vypadáva tak v pl. sa podstatné mená neživotné skloňujú podľa vzoru:

A
B
C
D

A: muž

B: chlap

C: dub

D: stroj


Úloha č. 10

V ktorej možnosti je všetko správne?

A
B
C
D

A: múry, vo frmlole

B: symboly, javore

C: v Alžíre, pazúre

D: v Istanbuli, na cimbali