Úloha č. 1

Vyber správne zapísaný výraz a jeho hodnotu: dvojnásobok súčtu čísel 7 a -11

A
B
C
D

A: 2.[ 7+(-11)] = -8

B: 2. (7 -11)= -8

C: 2.[ 7+(-11)] = 8

D: 2. (7 + 11) = 36

Úloha č. 2

Výraz 4.(3-5):8 znamená

A
B
C
D

A: štvornásobok rozdielu čísel 3 a 5 zmenšený osemkrát

B: štvornásobok rozdielu čísel 3 a 5 zväčšený osemkrát

C: štvornásobok rozdielu čísel 3 a 5 zmenšený o osem

D: štvrtina rozdielu čísel 3 a 5 zmenšená osemkrát

Úloha č. 3

Hodnota výrazu 4.(3-5):8 je

A
B
C
D

A: -8

B: -1

C: -4

D: 1


Úloha č. 4

Ktorý zápis nie je číselným výrazom?

A
B
C
D

A: 9-4.5-24:6

B: 5.3.7:(-7)

C: 4-(6-8).(-7)

D: 3.(7+4)=33

Úloha č. 5

Vyber nepravdivé tvrdenie

A
B
C
D

A: Číselný výraz môže obsahovať aj zátvorky

B: Číselný výraz môže obsahovať znak rovnosti

C: Číselný výraz okrem čísel obsahuje aj matematické znamienka

D: Hodnota výrazu je výsledok

Úloha č. 6

Štvrtina rozdielu čísel 2 a 7 je výraz

A
B
C
D

A: 1/4.(7-2)

B: 4.(7-2)

C: 1/4.(2-7)

D: 4.(2-7)


Úloha č. 7

Hodnota výrazu 9-4.5-24:6 je

A
B
C
D

A: -15

B: 25

C: 11

D: 21

Úloha č. 8

Súčet súčinu a podielu čísel 0,4 a 10 je výraz

A
B
C
D

A: 0,4 . 10 + 0,4:10

B: (0,4 + 10 ) . (0,4 - 10)

C: 0,4 +10 . 0,4:10

D: (0,4 . 10 )+ (0,4 - 10)

Úloha č. 9

Rozdiel čísel 5 a 4 zmenšený trikrát. Je výraz

A
B
C
D

A: (5-4) . 3

B: (5-4) : 3

C: 5 : 4 - 3

D: (5-4) - 3


Úloha č. 10

Hodnota výrazu 6 - 4 . 3 - 4 : 2 je

A
B
C
D

A: 10

B: - 8

C: - 4

D: 1