Úloha č. 1 (variant 1)

Čo nie je znakom drámy?

A
B
C
D

A: dej sa posúva cez repliky postáv

B: odohráva sa na javisku

C: vždy je v nej rozprávač

D: má dejovú líniu

Úloha č. 2 (variant 1)

Tretiu fázu vo vnútornej stavbe drámy tvorí:

A
B
C
D

A: zápletka

B: peripetia

C: expozícia

D: kríza

Úloha č. 3 (variant 1)

Dráma vznikla v období:

A
B
C
D

A: humanizme a renesancii

B: staroveku

C: stredoveku

D: klasicizmu


Úloha č. 4 (variant 1)

Ktorá z možností neuvádza základný dramatický žáner?

A
B
C
D

A: komédia

B: činohra

C: inscenácia

D: tragédia

Úloha č. 5 (variant 1)

Ako s nazýva časť divadelnej hry, kedy pribudne alebo ubudne jedna postava na javisku?

A
B
C
D

A: výstup

B: obraz

C: dejstvo

D: replika

Úloha č. 6 (variant 1)

Ako sa nazýva jeden prehovor konkrétnej postavy?

A
B
C
D

A: replika

B: dialóg

C: scénická poznámka

D: monológ


Úloha č. 7 (variant 1)

Aký je celý názov veselohry Jána Palárika?

A
B
C
D

A: Kocúrkovo alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

B: Kocúrkovo alebo len aby sme v hanbe neostali

C: Inkognito alebo len aby sme v hanbe neostali

D: Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

Úloha č. 8 (variant 1)

Aké je vlastné meno autora, ktorý napísal drámu Kým kohút nezaspieva?

A
B
C
D

A: Vladimír

B: Ivan

C: Pavol

D: Július

Úloha č. 9 (variant 1)

Ktoré dielo je divadelnou hrou Tajovského?

A
B
C
D

A: Kocúrkovo

B: Tanec nad plačom

C: Maco Mlieč

D: Ženský zákon


Úloha č. 10 (variant 1)

Vo veselohre Zmierenie alebo... vystupuje postava národne uvedomelej grófkinej spoločníčky, učiteľovej dcéry Miluši. Aké mala priezvisko?

A
B
C
D

A: Hlavajová

B: Capková

C: Hrabovská

D: Oriešková

Úloha č. 11 (variant 1)

Koľko dejstiev má jednoaktovka?

A
B
C
D

A: dve

B: jedno

C: nemá dejstvá

D: tri

Úloha č. 12 (variant 1)

Keď divadelnú hru poslednýkrát uvedú na javisku, hovoríme o:

A
B
C
D

A: premiére

B: miere

C: derniére

D: repríze


Úloha č. 13 (variant 1)

Pod inscenáciou divadelnej hry rozumieme:

A
B
C
D

A: prepísanie drámy do miestneho nárečia

B: spracovanie dramatického textu do podoby scenára

C: realizácia dramatického textu na javisku

D: spracovanie literárnej predlohy do dramatického textu

Úloha č. 14 (variant 1)

Opakom prológu je:

A
B
C
D

A: prelóg

B: dialóg

C: epilóg

D: monológ

Úloha č. 15 (variant 1)

Ktorá z možností neuvádza základný dramatický žáner:

A
B
C
D

A: inscenácia

B: komédia

C: činohra

D: tragédia


Úloha č. 16 (variant 1)

V Nitre je divadlo:

A
B
C
D

A: Jonáša Záborského

B: Jána Palárika

C: Andreja Bagara

D: Martina Kukučína

Úloha č. 17 (variant 1)

Slovenské národné divadlo v Bratislave vzniklo v roku:

A
B
C
D

A: 1918

B: 1921

C: 1920

D: 1919

Úloha č. 18 (variant 1)

Divadelné predstavenie, v ktorom sa iba spieva je:

A
B
C
D

A: muzikál

B: inscenácia

C: opereta

D: opera


Úloha č. 19 (variant 1)

ĎURKO: (skloní hlavu) Veď na to som nepomyslel. - Ako odborne nazývame text, ktorý je v replike uvedený v zátvorkách?

A
B
C
D

A: sprievodný text

B: scénické poznámky

C: režisérske poznámky

D: reč rozprávača

Úloha č. 20 (variant 1)

Koľko slabík má slovo peripetia

A
B
C
D

A: 3

B: 4

C: 5

D: 6

Úloha č. 1 (variant 2)

Čo nie je znakom drámy?

A
B
C
D

A: dej sa posúva cez repliky postáv

B: vždy je v nej rozprávač

C: má dejovú líniu

D: odohráva sa na javisku

Úloha č. 2 (variant 2)

Tretiu fázu vo vnútornej stavbe drámy tvorí:

A
B
C
D

A: expozícia

B: kríza

C: peripetia

D: zápletka

Úloha č. 3 (variant 2)

Dráma vznikla v období:

A
B
C
D

A: klasicizmu

B: staroveku

C: stredoveku

D: humanizme a renesancii


Úloha č. 4 (variant 2)

Ktorá z možností neuvádza základný dramatický žáner?

A
B
C
D

A: inscenácia

B: tragédia

C: komédia

D: činohra

Úloha č. 5 (variant 2)

Ako s nazýva časť divadelnej hry, kedy pribudne alebo ubudne jedna postava na javisku?

A
B
C
D

A: obraz

B: replika

C: výstup

D: dejstvo

Úloha č. 6 (variant 2)

Ako sa nazýva jeden prehovor konkrétnej postavy?

A
B
C
D

A: replika

B: monológ

C: scénická poznámka

D: dialóg


Úloha č. 7 (variant 2)

Aký je celý názov veselohry Jána Palárika?

A
B
C
D

A: Kocúrkovo alebo len aby sme v hanbe neostali

B: Kocúrkovo alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

C: Inkognito alebo len aby sme v hanbe neostali

D: Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch

Úloha č. 8 (variant 2)

Aké je vlastné meno autora, ktorý napísal drámu Kým kohút nezaspieva?

A
B
C
D

A: Ivan

B: Július

C: Vladimír

D: Pavol

Úloha č. 9 (variant 2)

Ktoré dielo je divadelnou hrou Tajovského?

A
B
C
D

A: Tanec nad plačom

B: Kocúrkovo

C: Ženský zákon

D: Maco Mlieč


Úloha č. 10 (variant 2)

Vo veselohre Zmierenie alebo... vystupuje postava národne uvedomelej grófkinej spoločníčky, učiteľovej dcéry Miluši. Aké mala priezvisko?

A
B
C
D

A: Hrabovská

B: Oriešková

C: Capková

D: Hlavajová

Úloha č. 11 (variant 2)

Koľko dejstiev má jednoaktovka?

A
B
C
D

A: dve

B: tri

C: nemá dejstvá

D: jedno

Úloha č. 12 (variant 2)

Keď divadelnú hru poslednýkrát uvedú na javisku, hovoríme o:

A
B
C
D

A: derniére

B: premiére

C: miere

D: repríze


Úloha č. 13 (variant 2)

Pod inscenáciou divadelnej hry rozumieme:

A
B
C
D

A: prepísanie drámy do miestneho nárečia

B: spracovanie literárnej predlohy do dramatického textu

C: realizácia dramatického textu na javisku

D: spracovanie dramatického textu do podoby scenára

Úloha č. 14 (variant 2)

Opakom prológu je:

A
B
C
D

A: prelóg

B: epilóg

C: monológ

D: dialóg

Úloha č. 15 (variant 2)

Ktorá z možností neuvádza základný dramatický žáner:

A
B
C
D

A: činohra

B: tragédia

C: komédia

D: inscenácia


Úloha č. 16 (variant 2)

V Nitre je divadlo:

A
B
C
D

A: Andreja Bagara

B: Jonáša Záborského

C: Martina Kukučína

D: Jána Palárika

Úloha č. 17 (variant 2)

Slovenské národné divadlo v Bratislave vzniklo v roku:

A
B
C
D

A: 1920

B: 1919

C: 1918

D: 1921

Úloha č. 18 (variant 2)

Divadelné predstavenie, v ktorom sa iba spieva je:

A
B
C
D

A: muzikál

B: opereta

C: inscenácia

D: opera


Úloha č. 19 (variant 2)

ĎURKO: (skloní hlavu) Veď na to som nepomyslel. - Ako odborne nazývame text, ktorý je v replike uvedený v zátvorkách?

A
B
C
D

A: sprievodný text

B: scénické poznámky

C: reč rozprávača

D: režisérske poznámky

Úloha č. 20 (variant 2)

Koľko slabík má slovo peripetia

A
B
C
D

A: 3

B: 4

C: 6

D: 5