Úloha č. 1

Aký život je typický pre život lovcov a zberačov?

A
B
C
D

A: chovali domáce zvieratá

B: obrábali pôdu

C: stavali si obydlia

D: stále sa premiestňovali z miesta na miesto

Úloha č. 2

Ako vyzeral výmenný obchod v najstarších dobách?

A
B
C
D

A: tovar za bankovky

B: tovar za zlato

C: tovar za mince

D: tovar za tovar

Úloha č. 3

Čo je typické pre tradičnú kresťanskú rodinu?

A
B
C
D

A: manželia sa nesmeli rozviesť

B: nemuseli sa starať o deti

C: muž mohol mať viac žien

D: hlavou rodiny bola žena


Úloha č. 4

Aké najstaršie druhy energie ľudia poznali?

A
B
C
D

A: Vodná a veterná

B: Vodná a elektrická

C: Elektrická a veterná

D: Atómová a elektrická

Úloha č. 5

Ktorá z energii je najnebezpečnejšia pre človeka?

A
B
C
D

A: Elektrická

B: Atómová

C: Solárna

D: Parná

Úloha č. 6

Ktoré druhy dopravných prostriedkov su usporiadané od najstaršieho po najmladšie?

A
B
C
D

A: chôdza - voz s koňmi - lietadlo - automobil - lokomotíva

B: voz s koňmi - lokomotíva- chôdza- automobil - liedatlo

C: lietadlo - lokomitíva- chôdza- voz s koňmi

D: chôdza - voz s koňmi - lokomotíva- automobil - lietadlo


Úloha č. 7

Ktorý národ prišiel na naše územie v čase sťahovania národov?

A
B
C
D

A: Slovania

B: Vikingovia

C: Anglovia

D: Vizigóti

Úloha č. 8

Na ktorý kontinent sa sťahovali ľudia z Európy za prácou v 19. a 20.storočí?

A
B
C
D

A: Severná Amerika - USA a Kanada

B: Austrália

C: Afrika - Egypt, Maroko

D: Južná Amerika - Peru, Brazília

Úloha č. 9

Ako sa dnes živí väčšina ľudí? ako...

A
B
C
D

A: lekári a učitelia

B: poľnohospodári

C: robotnici

D: remeselníci


Úloha č. 10

Ako sa volá medzinárodná organizácia, ktorá sa zaoberá ochranou detí na celom svete?

A
B
C
D

A: NATO

B: UNICEF

C: OSN

D: WWF

Úloha č. 11

Asi pred 5000 rokmi ľudia vynašli

A
B
C
D

A: koleso

B: bicykel

C: padák

D: voz

Úloha č. 12

Neolitická revolúcia znemenala začiatok

A
B
C
D

A: poľnohospodárstva

B: stavbu obydlí

C: sťahovania

D: chovu divých zvierat


Úloha č. 13

Krištof Kolumbus objavil

A
B
C
D

A: Austráliu

B: Ameriku

C: Nový Zéland

D: Antarktídu

Úloha č. 14

Kde bol vyrobený prvý automobil?

A
B
C
D

A: Francúzsko

B: Nemecko

C: Anglicko

D: USA

Úloha č. 15

Najstaršie opevnené sídliská na našom území voláme

A
B
C
D

A: hradisko

B: dedina

C: sídlisko

D: mesto


Úloha č. 16

Čo vynašiel Štefan Banič ?

A
B
C
D

A: lokomotívu

B: padák

C: lietadlo

D: vzducholoď

Úloha č. 17

Lovci a zberači žili ?

A
B
C
D

A: v domoch

B: v krytoch

C: na hradisku

D: v jaskyniach

Úloha č. 18

Vyznač, v ktorom prípade sa používa sila vetra?

A
B
C
D

A: pri vypaľovaní keramiky

B: pri plavbe na parníku

C: pri plavbe na plachetnici

D: pri jazdení na aute


Úloha č. 19

Remeselníci sú ........... ?

A
B
C
D

A: ľudia, ktorí obrábajú polia

B: vojaci, ktorí sú zruční vo výrobe zbraní

C: obchodníci, ktorí predávajú tovar iných ľudí na trhu

D: výrobcovia rôznych vecí

Úloha č. 20

Prvé mestá (vyber čo ich charakterizuje) ?

A
B
C
D

A: žili tam obchodníci a výrobcovia rôznych vecí

B: vznikali tam, kde je úrodná pôda

C: žili tam poľnohospodári

D: nevznikali tam trhy

Úloha č. 21

Nádoby z pálenej a nepálenej hliny sa nazývajú

A
B
C
D

A: renesancia

B: majolika

C: keramika

D: katakomba


Úloha č. 22

Ktorý národ budoval v Európe prvé kamenné cesty?

A
B
C
D

A: Sumeri

B: Inkovia

C: Slovania

D: Rimania

Úloha č. 23

Čo bolo hlavným zamestnaním ľudi až do 19. storočia?

A
B
C
D

A: práca v armáde

B: práca v továrni

C: remeselná výroba

D: poľnohospodárstvo

Úloha č. 24

Akú energiu využíva na výrobu elektriny solárna energia?

A
B
C
D

A: vodnú

B: jadrovú

C: slnečnú

D: veternú


Úloha č. 25

Kedy približne bol skonštruovaný prvý automobil?

A
B
C
D

A: prede 300 rokmi

B: pred 100 rokmi

C: pred 500 rokmi

D: pred 50 rokmi