Úloha č. 1

Aký život je typický pre život lovcov a zberačov?

A
B
C
D

A: chovali domáce zvieratá

B: obrábali pôdu

C: stavali si obydlia

D: stále sa premiestňovali z miesta na miesto

Úloha č. 2

Ako vyzeral výmenný obchod v najstarších dobách?

A
B
C
D

A: tovar za mince

B: tovar za tovar

C: tovar za zlato

D: tovar za bankovky

Úloha č. 3

Čo je typické pre tradičnú kresťanskú rodinu?

A
B
C
D

A: hlavou rodiny bola žena

B: muž mohol mať viac žien

C: manželia sa nesmeli rozviesť

D: nemuseli sa starať o deti


Úloha č. 4

Aké najstaršie druhy energie ľudia poznali?

A
B
C
D

A: Atómová a elektrická

B: Elektrická a veterná

C: Vodná a elektrická

D: Vodná a veterná

Úloha č. 5

Ktorá z energii je najnebezpečnejšia pre človeka?

A
B
C
D

A: Solárna

B: Parná

C: Elektrická

D: Atómová

Úloha č. 6

Ktoré druhy dopravných prostriedkov su usporiadané od najstaršieho po najmladšie?

A
B
C
D

A: voz s koňmi - lokomotíva- chôdza- automobil - liedatlo

B: lietadlo - lokomitíva- chôdza- voz s koňmi

C: chôdza - voz s koňmi - lietadlo - automobil - lokomotíva

D: chôdza - voz s koňmi - lokomotíva- automobil - lietadlo


Úloha č. 7

Ktorý národ prišiel na naše územie v čase sťahovania národov?

A
B
C
D

A: Vikingovia

B: Anglovia

C: Vizigóti

D: Slovania

Úloha č. 8

Na ktorý kontinent sa sťahovali ľudia z Európy za prácou v 19. a 20.storočí?

A
B
C
D

A: Severná Amerika - USA a Kanada

B: Južná Amerika - Peru, Brazília

C: Austrália

D: Afrika - Egypt, Maroko

Úloha č. 9

Ako sa dnes živí väčšina ľudí? ako...

A
B
C
D

A: robotnici

B: poľnohospodári

C: lekári a učitelia

D: remeselníci


Úloha č. 10

Ako sa volá medzinárodná organizácia, ktorá sa zaoberá ochranou detí na celom svete?

A
B
C
D

A: OSN

B: WWF

C: UNICEF

D: NATO

Úloha č. 11

Asi pred 5000 rokmi ľudia vynašli

A
B
C
D

A: koleso

B: bicykel

C: padák

D: voz

Úloha č. 12

Neolitická revolúcia znemenala začiatok

A
B
C
D

A: chovu divých zvierat

B: poľnohospodárstva

C: sťahovania

D: stavbu obydlí


Úloha č. 13

Krištof Kolumbus objavil

A
B
C
D

A: Ameriku

B: Austráliu

C: Nový Zéland

D: Antarktídu

Úloha č. 14

Kde bol vyrobený prvý automobil?

A
B
C
D

A: Anglicko

B: USA

C: Nemecko

D: Francúzsko

Úloha č. 15

Najstaršie opevnené sídliská na našom území voláme

A
B
C
D

A: mesto

B: dedina

C: hradisko

D: sídlisko


Úloha č. 16

Čo vynašiel Štefan Banič ?

A
B
C
D

A: lietadlo

B: vzducholoď

C: padák

D: lokomotívu

Úloha č. 17

Lovci a zberači žili ?

A
B
C
D

A: v domoch

B: v jaskyniach

C: na hradisku

D: v krytoch

Úloha č. 18

Vyznač, v ktorom prípade sa používa sila vetra?

A
B
C
D

A: pri plavbe na parníku

B: pri vypaľovaní keramiky

C: pri plavbe na plachetnici

D: pri jazdení na aute


Úloha č. 19

Remeselníci sú ........... ?

A
B
C
D

A: vojaci, ktorí sú zruční vo výrobe zbraní

B: výrobcovia rôznych vecí

C: obchodníci, ktorí predávajú tovar iných ľudí na trhu

D: ľudia, ktorí obrábajú polia

Úloha č. 20

Prvé mestá (vyber čo ich charakterizuje) ?

A
B
C
D

A: žili tam obchodníci a výrobcovia rôznych vecí

B: žili tam poľnohospodári

C: nevznikali tam trhy

D: vznikali tam, kde je úrodná pôda

Úloha č. 21

Nádoby z pálenej a nepálenej hliny sa nazývajú

A
B
C
D

A: katakomba

B: majolika

C: renesancia

D: keramika


Úloha č. 22

Ktorý národ budoval v Európe prvé kamenné cesty?

A
B
C
D

A: Slovania

B: Sumeri

C: Rimania

D: Inkovia

Úloha č. 23

Čo bolo hlavným zamestnaním ľudi až do 19. storočia?

A
B
C
D

A: remeselná výroba

B: poľnohospodárstvo

C: práca v továrni

D: práca v armáde

Úloha č. 24

Akú energiu využíva na výrobu elektriny solárna energia?

A
B
C
D

A: slnečnú

B: veternú

C: jadrovú

D: vodnú


Úloha č. 25

Kedy približne bol skonštruovaný prvý automobil?

A
B
C
D

A: pred 50 rokmi

B: pred 500 rokmi

C: pred 100 rokmi

D: prede 300 rokmi