Úloha č. 1

Aký život je typický pre život lovcov a zberačov?

A
B
C
D

A: obrábali pôdu

B: stavali si obydlia

C: chovali domáce zvieratá

D: stále sa premiestňovali z miesta na miesto

Úloha č. 2

Ako vyzeral výmenný obchod v najstarších dobách?

A
B
C
D

A: tovar za zlato

B: tovar za tovar

C: tovar za bankovky

D: tovar za mince

Úloha č. 3

Čo je typické pre tradičnú kresťanskú rodinu?

A
B
C
D

A: nemuseli sa starať o deti

B: manželia sa nesmeli rozviesť

C: muž mohol mať viac žien

D: hlavou rodiny bola žena


Úloha č. 4

Aké najstaršie druhy energie ľudia poznali?

A
B
C
D

A: Vodná a veterná

B: Vodná a elektrická

C: Elektrická a veterná

D: Atómová a elektrická

Úloha č. 5

Ktorá z energii je najnebezpečnejšia pre človeka?

A
B
C
D

A: Atómová

B: Elektrická

C: Solárna

D: Parná

Úloha č. 6

Ktoré druhy dopravných prostriedkov su usporiadané od najstaršieho po najmladšie?

A
B
C
D

A: chôdza - voz s koňmi - lokomotíva- automobil - lietadlo

B: voz s koňmi - lokomotíva- chôdza- automobil - liedatlo

C: chôdza - voz s koňmi - lietadlo - automobil - lokomotíva

D: lietadlo - lokomitíva- chôdza- voz s koňmi


Úloha č. 7

Ktorý národ prišiel na naše územie v čase sťahovania národov?

A
B
C
D

A: Anglovia

B: Vikingovia

C: Slovania

D: Vizigóti

Úloha č. 8

Na ktorý kontinent sa sťahovali ľudia z Európy za prácou v 19. a 20.storočí?

A
B
C
D

A: Severná Amerika - USA a Kanada

B: Afrika - Egypt, Maroko

C: Južná Amerika - Peru, Brazília

D: Austrália

Úloha č. 9

Ako sa dnes živí väčšina ľudí? ako...

A
B
C
D

A: remeselníci

B: lekári a učitelia

C: robotnici

D: poľnohospodári


Úloha č. 10

Ako sa volá medzinárodná organizácia, ktorá sa zaoberá ochranou detí na celom svete?

A
B
C
D

A: UNICEF

B: NATO

C: OSN

D: WWF

Úloha č. 11

Asi pred 5000 rokmi ľudia vynašli

A
B
C
D

A: bicykel

B: koleso

C: padák

D: voz

Úloha č. 12

Neolitická revolúcia znemenala začiatok

A
B
C
D

A: sťahovania

B: chovu divých zvierat

C: poľnohospodárstva

D: stavbu obydlí


Úloha č. 13

Krištof Kolumbus objavil

A
B
C
D

A: Ameriku

B: Antarktídu

C: Nový Zéland

D: Austráliu

Úloha č. 14

Kde bol vyrobený prvý automobil?

A
B
C
D

A: Francúzsko

B: USA

C: Anglicko

D: Nemecko

Úloha č. 15

Najstaršie opevnené sídliská na našom území voláme

A
B
C
D

A: sídlisko

B: mesto

C: dedina

D: hradisko


Úloha č. 16

Čo vynašiel Štefan Banič ?

A
B
C
D

A: lietadlo

B: lokomotívu

C: padák

D: vzducholoď

Úloha č. 17

Lovci a zberači žili ?

A
B
C
D

A: v jaskyniach

B: v krytoch

C: v domoch

D: na hradisku

Úloha č. 18

Vyznač, v ktorom prípade sa používa sila vetra?

A
B
C
D

A: pri plavbe na plachetnici

B: pri jazdení na aute

C: pri plavbe na parníku

D: pri vypaľovaní keramiky


Úloha č. 19

Remeselníci sú ........... ?

A
B
C
D

A: vojaci, ktorí sú zruční vo výrobe zbraní

B: výrobcovia rôznych vecí

C: ľudia, ktorí obrábajú polia

D: obchodníci, ktorí predávajú tovar iných ľudí na trhu

Úloha č. 20

Prvé mestá (vyber čo ich charakterizuje) ?

A
B
C
D

A: vznikali tam, kde je úrodná pôda

B: žili tam poľnohospodári

C: žili tam obchodníci a výrobcovia rôznych vecí

D: nevznikali tam trhy

Úloha č. 21

Nádoby z pálenej a nepálenej hliny sa nazývajú

A
B
C
D

A: renesancia

B: keramika

C: majolika

D: katakomba


Úloha č. 22

Ktorý národ budoval v Európe prvé kamenné cesty?

A
B
C
D

A: Rimania

B: Inkovia

C: Slovania

D: Sumeri

Úloha č. 23

Čo bolo hlavným zamestnaním ľudi až do 19. storočia?

A
B
C
D

A: práca v továrni

B: remeselná výroba

C: práca v armáde

D: poľnohospodárstvo

Úloha č. 24

Akú energiu využíva na výrobu elektriny solárna energia?

A
B
C
D

A: slnečnú

B: veternú

C: jadrovú

D: vodnú


Úloha č. 25

Kedy približne bol skonštruovaný prvý automobil?

A
B
C
D

A: pred 100 rokmi

B: pred 500 rokmi

C: prede 300 rokmi

D: pred 50 rokmi