Úloha č. 1

Aký život je typický pre život lovcov a zberačov?

A
B
C
D

A: stále sa premiestňovali z miesta na miesto

B: obrábali pôdu

C: stavali si obydlia

D: chovali domáce zvieratá

Úloha č. 2

Ako vyzeral výmenný obchod v najstarších dobách?

A
B
C
D

A: tovar za zlato

B: tovar za tovar

C: tovar za bankovky

D: tovar za mince

Úloha č. 3

Čo je typické pre tradičnú kresťanskú rodinu?

A
B
C
D

A: muž mohol mať viac žien

B: nemuseli sa starať o deti

C: hlavou rodiny bola žena

D: manželia sa nesmeli rozviesť


Úloha č. 4

Aké najstaršie druhy energie ľudia poznali?

A
B
C
D

A: Vodná a veterná

B: Atómová a elektrická

C: Elektrická a veterná

D: Vodná a elektrická

Úloha č. 5

Ktorá z energii je najnebezpečnejšia pre človeka?

A
B
C
D

A: Elektrická

B: Atómová

C: Parná

D: Solárna

Úloha č. 6

Ktoré druhy dopravných prostriedkov su usporiadané od najstaršieho po najmladšie?

A
B
C
D

A: lietadlo - lokomitíva- chôdza- voz s koňmi

B: voz s koňmi - lokomotíva- chôdza- automobil - liedatlo

C: chôdza - voz s koňmi - lokomotíva- automobil - lietadlo

D: chôdza - voz s koňmi - lietadlo - automobil - lokomotíva


Úloha č. 7

Ktorý národ prišiel na naše územie v čase sťahovania národov?

A
B
C
D

A: Anglovia

B: Vizigóti

C: Slovania

D: Vikingovia

Úloha č. 8

Na ktorý kontinent sa sťahovali ľudia z Európy za prácou v 19. a 20.storočí?

A
B
C
D

A: Severná Amerika - USA a Kanada

B: Afrika - Egypt, Maroko

C: Austrália

D: Južná Amerika - Peru, Brazília

Úloha č. 9

Ako sa dnes živí väčšina ľudí? ako...

A
B
C
D

A: lekári a učitelia

B: poľnohospodári

C: remeselníci

D: robotnici


Úloha č. 10

Ako sa volá medzinárodná organizácia, ktorá sa zaoberá ochranou detí na celom svete?

A
B
C
D

A: OSN

B: UNICEF

C: NATO

D: WWF

Úloha č. 11

Asi pred 5000 rokmi ľudia vynašli

A
B
C
D

A: voz

B: padák

C: bicykel

D: koleso

Úloha č. 12

Neolitická revolúcia znemenala začiatok

A
B
C
D

A: chovu divých zvierat

B: sťahovania

C: stavbu obydlí

D: poľnohospodárstva


Úloha č. 13

Krištof Kolumbus objavil

A
B
C
D

A: Antarktídu

B: Nový Zéland

C: Ameriku

D: Austráliu

Úloha č. 14

Kde bol vyrobený prvý automobil?

A
B
C
D

A: Anglicko

B: USA

C: Nemecko

D: Francúzsko

Úloha č. 15

Najstaršie opevnené sídliská na našom území voláme

A
B
C
D

A: dedina

B: mesto

C: sídlisko

D: hradisko


Úloha č. 16

Čo vynašiel Štefan Banič ?

A
B
C
D

A: lokomotívu

B: padák

C: lietadlo

D: vzducholoď

Úloha č. 17

Lovci a zberači žili ?

A
B
C
D

A: v jaskyniach

B: v domoch

C: v krytoch

D: na hradisku

Úloha č. 18

Vyznač, v ktorom prípade sa používa sila vetra?

A
B
C
D

A: pri jazdení na aute

B: pri plavbe na parníku

C: pri vypaľovaní keramiky

D: pri plavbe na plachetnici


Úloha č. 19

Remeselníci sú ........... ?

A
B
C
D

A: výrobcovia rôznych vecí

B: vojaci, ktorí sú zruční vo výrobe zbraní

C: ľudia, ktorí obrábajú polia

D: obchodníci, ktorí predávajú tovar iných ľudí na trhu

Úloha č. 20

Prvé mestá (vyber čo ich charakterizuje) ?

A
B
C
D

A: žili tam poľnohospodári

B: vznikali tam, kde je úrodná pôda

C: nevznikali tam trhy

D: žili tam obchodníci a výrobcovia rôznych vecí

Úloha č. 21

Nádoby z pálenej a nepálenej hliny sa nazývajú

A
B
C
D

A: majolika

B: keramika

C: renesancia

D: katakomba


Úloha č. 22

Ktorý národ budoval v Európe prvé kamenné cesty?

A
B
C
D

A: Slovania

B: Sumeri

C: Rimania

D: Inkovia

Úloha č. 23

Čo bolo hlavným zamestnaním ľudi až do 19. storočia?

A
B
C
D

A: práca v armáde

B: práca v továrni

C: remeselná výroba

D: poľnohospodárstvo

Úloha č. 24

Akú energiu využíva na výrobu elektriny solárna energia?

A
B
C
D

A: vodnú

B: veternú

C: jadrovú

D: slnečnú


Úloha č. 25

Kedy približne bol skonštruovaný prvý automobil?

A
B
C
D

A: pred 50 rokmi

B: prede 300 rokmi

C: pred 500 rokmi

D: pred 100 rokmi