Úloha č. 1

Základnou jednotkou hmotnosti je

A
B
C
D

A: gram

B: miligram

C: tona

D: kilogram

Úloha č. 2

Na zistenie dĺžky telesa použiješ

A
B
C
D

A: odmerný valec

B: špagát

C: meter

D: váhy

Úloha č. 3

Dĺžka je fyzikálna veličina, ktorá má značku

A
B
C
D

A: m

B: d,l,s,h,....

C: V

D: meter


Úloha č. 4

Hmotnosť je fyzikálna veličina, ktorá má značku

A
B
C
D

A: kilogram

B: V

C: h

D: m

Úloha č. 5

Objem je fyzikálna veličina, ktorá má značku

A
B
C
D

A: O

B: liter

C: V

D: m

Úloha č. 6

Na zistenie koľko vody sa ešte presne nachádza vo fľaši použiješ

A
B
C
D

A: váhy

B: vodováhu

C: odmerný valec

D: meter


Úloha č. 7

Základnou jednotkou objemu je

A
B
C
D

A: meter kubický

B: meter

C: liter

D: meter štvorcový

Úloha č. 8

Ako sa volá meter na obrázku

A
B
C
D

A: zvinovací

B: stolársky

C: krajčírsky

D: pásmo

Úloha č. 9

Aký názov majú váhy znázornené na obrázku

A
B
C
D

A: kuchynské

B: osobné

C: digitálne

D: rovnoramenné


Úloha č. 10

Premeň 1500 ml na dl

A
B
C
D

A: 15 000

B: 150 000

C: 150

D: 15

Úloha č. 11

Premeň 65 dm na cm

A
B
C
D

A: 650

B: 6,5

C: 6 500

D: 0,65

Úloha č. 12

Premeň 9 400 q na kg

A
B
C
D

A: 940

B: 94

C: 940 000

D: 94 000


Úloha č. 13

Premeň 92 km na metre

A
B
C
D

A: 920

B: 92 000

C: 9 200

D: 0,92

Úloha č. 14

Premeň 8 m kubických na cm kubické

A
B
C
D

A: 80 000

B: 8 000

C: 800

D: 8 000 000

Úloha č. 15

Premeň 7l na dl

A
B
C
D

A: 0,7

B: 7000

C: 700

D: 70


Úloha č. 16

Premeň 3 kg na gramy

A
B
C
D

A: 0,3

B: 3 000

C: 300

D: 30

Úloha č. 17

Premeň 86 000 mm na m

A
B
C
D

A: 860

B: 86

C: 860 000

D: 8 600 000

Úloha č. 18

Premeň 2 500 g na dag

A
B
C
D

A: 250 000

B: 250

C: 25 000

D: 25


Úloha č. 19

Premeň 12 hl na litre

A
B
C
D

A: 12 000

B: 0,12

C: 1 200

D: 120

Úloha č. 20

Premeň 35 000 mg na gramy

A
B
C
D

A: 350

B: 35

C: 3,5

D: 3 500