Úloha č. 1

Základnou jednotkou hmotnosti je

A
B
C
D

A: miligram

B: tona

C: kilogram

D: gram

Úloha č. 2

Na zistenie dĺžky telesa použiješ

A
B
C
D

A: špagát

B: váhy

C: meter

D: odmerný valec

Úloha č. 3

Dĺžka je fyzikálna veličina, ktorá má značku

A
B
C
D

A: m

B: d,l,s,h,....

C: meter

D: V


Úloha č. 4

Hmotnosť je fyzikálna veličina, ktorá má značku

A
B
C
D

A: V

B: h

C: m

D: kilogram

Úloha č. 5

Objem je fyzikálna veličina, ktorá má značku

A
B
C
D

A: V

B: liter

C: m

D: O

Úloha č. 6

Na zistenie koľko vody sa ešte presne nachádza vo fľaši použiješ

A
B
C
D

A: odmerný valec

B: meter

C: vodováhu

D: váhy


Úloha č. 7

Základnou jednotkou objemu je

A
B
C
D

A: meter štvorcový

B: meter kubický

C: liter

D: meter

Úloha č. 8

Ako sa volá meter na obrázku

A
B
C
D

A: pásmo

B: krajčírsky

C: zvinovací

D: stolársky

Úloha č. 9

Aký názov majú váhy znázornené na obrázku

A
B
C
D

A: kuchynské

B: rovnoramenné

C: osobné

D: digitálne


Úloha č. 10

Premeň 1500 ml na dl

A
B
C
D

A: 15 000

B: 150

C: 150 000

D: 15

Úloha č. 11

Premeň 65 dm na cm

A
B
C
D

A: 0,65

B: 6,5

C: 650

D: 6 500

Úloha č. 12

Premeň 9 400 q na kg

A
B
C
D

A: 940

B: 940 000

C: 94 000

D: 94


Úloha č. 13

Premeň 92 km na metre

A
B
C
D

A: 9 200

B: 920

C: 92 000

D: 0,92

Úloha č. 14

Premeň 8 m kubických na cm kubické

A
B
C
D

A: 800

B: 80 000

C: 8 000 000

D: 8 000

Úloha č. 15

Premeň 7l na dl

A
B
C
D

A: 0,7

B: 70

C: 7000

D: 700


Úloha č. 16

Premeň 3 kg na gramy

A
B
C
D

A: 300

B: 0,3

C: 3 000

D: 30

Úloha č. 17

Premeň 86 000 mm na m

A
B
C
D

A: 86

B: 860 000

C: 860

D: 8 600 000

Úloha č. 18

Premeň 2 500 g na dag

A
B
C
D

A: 250

B: 250 000

C: 25

D: 25 000


Úloha č. 19

Premeň 12 hl na litre

A
B
C
D

A: 1 200

B: 12 000

C: 120

D: 0,12

Úloha č. 20

Premeň 35 000 mg na gramy

A
B
C
D

A: 3,5

B: 35

C: 3 500

D: 350