Úloha č. 1

Základnou jednotkou hmotnosti je

A
B
C
D

A: gram

B: miligram

C: tona

D: kilogram

Úloha č. 2

Na zistenie dĺžky telesa použiješ

A
B
C
D

A: špagát

B: váhy

C: odmerný valec

D: meter

Úloha č. 3

Dĺžka je fyzikálna veličina, ktorá má značku

A
B
C
D

A: meter

B: d,l,s,h,....

C: V

D: m


Úloha č. 4

Hmotnosť je fyzikálna veličina, ktorá má značku

A
B
C
D

A: m

B: V

C: kilogram

D: h

Úloha č. 5

Objem je fyzikálna veličina, ktorá má značku

A
B
C
D

A: m

B: V

C: O

D: liter

Úloha č. 6

Na zistenie koľko vody sa ešte presne nachádza vo fľaši použiješ

A
B
C
D

A: odmerný valec

B: meter

C: vodováhu

D: váhy


Úloha č. 7

Základnou jednotkou objemu je

A
B
C
D

A: meter

B: meter štvorcový

C: liter

D: meter kubický

Úloha č. 8

Ako sa volá meter na obrázku

A
B
C
D

A: pásmo

B: zvinovací

C: krajčírsky

D: stolársky

Úloha č. 9

Aký názov majú váhy znázornené na obrázku

A
B
C
D

A: kuchynské

B: osobné

C: digitálne

D: rovnoramenné


Úloha č. 10

Premeň 1500 ml na dl

A
B
C
D

A: 15 000

B: 150 000

C: 15

D: 150

Úloha č. 11

Premeň 65 dm na cm

A
B
C
D

A: 6 500

B: 6,5

C: 0,65

D: 650

Úloha č. 12

Premeň 9 400 q na kg

A
B
C
D

A: 94

B: 94 000

C: 940

D: 940 000


Úloha č. 13

Premeň 92 km na metre

A
B
C
D

A: 9 200

B: 920

C: 0,92

D: 92 000

Úloha č. 14

Premeň 8 m kubických na cm kubické

A
B
C
D

A: 8 000 000

B: 8 000

C: 800

D: 80 000

Úloha č. 15

Premeň 7l na dl

A
B
C
D

A: 700

B: 7000

C: 0,7

D: 70


Úloha č. 16

Premeň 3 kg na gramy

A
B
C
D

A: 3 000

B: 0,3

C: 30

D: 300

Úloha č. 17

Premeň 86 000 mm na m

A
B
C
D

A: 86

B: 860

C: 8 600 000

D: 860 000

Úloha č. 18

Premeň 2 500 g na dag

A
B
C
D

A: 25

B: 25 000

C: 250

D: 250 000


Úloha č. 19

Premeň 12 hl na litre

A
B
C
D

A: 12 000

B: 0,12

C: 1 200

D: 120

Úloha č. 20

Premeň 35 000 mg na gramy

A
B
C
D

A: 35

B: 3,5

C: 3 500

D: 350