Úloha č. 1

Ako sa volá najväčšie mesto na Zemi?

A
B
C
D

A: Porto

B: Peking

C: Dillí

D: Tokio

Úloha č. 2

V ktorej odpovedi sú všetky mestá Ázie, ktoré majú viac ako 10 miliónov obyvateľov?

A
B
C
D

A: Tokio, Bombaj, Šanghaj, Dillí, Soul

B: Bombaj, Šangaj, Pchjongjang, Bejrút, Sydney

C: Tokio, Bombaj, Káhira, Peking, Soul

D: Tokio, Bombaj, Dillí, Soul, Sydney

Úloha č. 3

V ktorej časti Ázie žijú národy: Hindovia, Bengálčania a Pandžábčania?

A
B
C
D

A: južnej

B: východnej

C: severnej

D: západnej


Úloha č. 4

Ktorý národ je najpočetnejšim národom na Zemi?

A
B
C
D

A: Japonci

B: Pandžábčania

C: Kurdi

D: Číňania - Chanovia

Úloha č. 5

Judaizmus, kresťanstvo a islam majú svoje korene na polostrove:

A
B
C
D

A: Kamčatka

B: Zadná India

C: Arabskom

D: Predná India

Úloha č. 6

Aké náboženstvo prevláda v juhozápadnej, strednej v časti južnej a juhovýchodnej Ázie?

A
B
C
D

A: budhizmus

B: Islam

C: kresťanstvo

D: judaizmus


Úloha č. 7

Ako sa volá posvätné miesto Moslimov, ktoré by mal navštíviť aspoň raz za život?

A
B
C
D

A: Rijád

B: Manila

C: Mekka

D: Bejrút

Úloha č. 8

Najbližšie LOH v roku 2020 sa budú konať v:

A
B
C
D

A: Soule

B: Šanghaji

C: Tokiu

D: Pekingu

Úloha č. 9

Babylonská ríša sa rozprestierala na území dnešných štátov:

A
B
C
D

A: Izrael, Egypt, Azerbajdžan, Arménsko

B: Izrael, Sýria, Turecko, Irán, Irak

C: Sýria, Gruzínsko, Omán, Jemen

D: Gruzínsko, Omán, Jemen


Úloha č. 10

Najhustejšie obývané oblasti Ázie sú:

A
B
C
D

A: JZ Ázia

B: náhorné plošiny

C: vysoké pohoria

D: J a JV Ázia, Indogangská nížina

Úloha č. 11

Juhozápadná Ázia sa často nazýva aj:

A
B
C
D

A: Ďaleký Západ

B: Blízky Západ

C: Ďaleký Východ

D: Blízky Východ

Úloha č. 12

Veľkú časť územia JZ Ázie pokrývajú:

A
B
C
D

A: polopúšte

B: púšte

C: polia

D: savany


Úloha č. 13

Najväčšie polostrovy JZ Ázie sú:

A
B
C
D

A: Malá Ázia a Arabský polostrov

B: Kamčatka a Kórejský polostrov

C: Malajzský polostrov a Predná India

D: Predná a Zadná India

Úloha č. 14

Najväčšie rieky v JZ Ázii sú:

A
B
C
D

A: Brahmaputra, Indus

B: Ural, Volga

C: Eufrat, Tigris

D: Indus, Ganga

Úloha č. 15

Základom hospodárstva väčšiny krajín JZ Ázie je ťažba:

A
B
C
D

A: zlata, drahých kovov

B: ropy, zemného plynu

C: železnej rudy, uhlia

D: bauxitu a uránu


Úloha č. 16

Najpočetnejším národom bez vlastného štátu sú:

A
B
C
D

A: Palestínčania

B: Gruzínci

C: Arméni

D: Kurdi

Úloha č. 17

JZ Áziu neobmýva:

A
B
C
D

A: Čierne more

B: Biele more

C: Kaspické more

D: Červené more

Úloha č. 18

Ktoré je najväčšie pohorie JZ Ázie:

A
B
C
D

A: Ural

B: Kaukaz

C: Himaláje

D: Pamír


Úloha č. 19

Ako sa volá nížina, cez ktorú pretekajú rieky Eufrat a Tigris?

A
B
C
D

A: Mezopotámska

B: Arabská

C: Eufratská

D: Východoeurópska

Úloha č. 20

Aké náboženstvo prevláda v Izraeli?

A
B
C
D

A: Kresťanstvo

B: Islam

C: Bahaizmus

D: Judaizmus