Úloha č. 1

Ako sa volá najväčšie mesto na Zemi?

A
B
C
D

A: Peking

B: Tokio

C: Dillí

D: Porto

Úloha č. 2

V ktorej odpovedi sú všetky mestá Ázie, ktoré majú viac ako 10 miliónov obyvateľov?

A
B
C
D

A: Bombaj, Šangaj, Pchjongjang, Bejrút, Sydney

B: Tokio, Bombaj, Dillí, Soul, Sydney

C: Tokio, Bombaj, Šanghaj, Dillí, Soul

D: Tokio, Bombaj, Káhira, Peking, Soul

Úloha č. 3

V ktorej časti Ázie žijú národy: Hindovia, Bengálčania a Pandžábčania?

A
B
C
D

A: severnej

B: južnej

C: západnej

D: východnej


Úloha č. 4

Ktorý národ je najpočetnejšim národom na Zemi?

A
B
C
D

A: Japonci

B: Pandžábčania

C: Číňania - Chanovia

D: Kurdi

Úloha č. 5

Judaizmus, kresťanstvo a islam majú svoje korene na polostrove:

A
B
C
D

A: Kamčatka

B: Zadná India

C: Predná India

D: Arabskom

Úloha č. 6

Aké náboženstvo prevláda v juhozápadnej, strednej v časti južnej a juhovýchodnej Ázie?

A
B
C
D

A: judaizmus

B: kresťanstvo

C: budhizmus

D: Islam


Úloha č. 7

Ako sa volá posvätné miesto Moslimov, ktoré by mal navštíviť aspoň raz za život?

A
B
C
D

A: Mekka

B: Bejrút

C: Rijád

D: Manila

Úloha č. 8

Najbližšie LOH v roku 2020 sa budú konať v:

A
B
C
D

A: Tokiu

B: Soule

C: Pekingu

D: Šanghaji

Úloha č. 9

Babylonská ríša sa rozprestierala na území dnešných štátov:

A
B
C
D

A: Izrael, Egypt, Azerbajdžan, Arménsko

B: Sýria, Gruzínsko, Omán, Jemen

C: Gruzínsko, Omán, Jemen

D: Izrael, Sýria, Turecko, Irán, Irak


Úloha č. 10

Najhustejšie obývané oblasti Ázie sú:

A
B
C
D

A: J a JV Ázia, Indogangská nížina

B: vysoké pohoria

C: náhorné plošiny

D: JZ Ázia

Úloha č. 11

Juhozápadná Ázia sa často nazýva aj:

A
B
C
D

A: Blízky Západ

B: Blízky Východ

C: Ďaleký Západ

D: Ďaleký Východ

Úloha č. 12

Veľkú časť územia JZ Ázie pokrývajú:

A
B
C
D

A: polopúšte

B: polia

C: púšte

D: savany


Úloha č. 13

Najväčšie polostrovy JZ Ázie sú:

A
B
C
D

A: Malá Ázia a Arabský polostrov

B: Malajzský polostrov a Predná India

C: Predná a Zadná India

D: Kamčatka a Kórejský polostrov

Úloha č. 14

Najväčšie rieky v JZ Ázii sú:

A
B
C
D

A: Indus, Ganga

B: Eufrat, Tigris

C: Ural, Volga

D: Brahmaputra, Indus

Úloha č. 15

Základom hospodárstva väčšiny krajín JZ Ázie je ťažba:

A
B
C
D

A: ropy, zemného plynu

B: zlata, drahých kovov

C: bauxitu a uránu

D: železnej rudy, uhlia


Úloha č. 16

Najpočetnejším národom bez vlastného štátu sú:

A
B
C
D

A: Gruzínci

B: Palestínčania

C: Kurdi

D: Arméni

Úloha č. 17

JZ Áziu neobmýva:

A
B
C
D

A: Biele more

B: Kaspické more

C: Červené more

D: Čierne more

Úloha č. 18

Ktoré je najväčšie pohorie JZ Ázie:

A
B
C
D

A: Pamír

B: Ural

C: Kaukaz

D: Himaláje


Úloha č. 19

Ako sa volá nížina, cez ktorú pretekajú rieky Eufrat a Tigris?

A
B
C
D

A: Eufratská

B: Arabská

C: Východoeurópska

D: Mezopotámska

Úloha č. 20

Aké náboženstvo prevláda v Izraeli?

A
B
C
D

A: Kresťanstvo

B: Bahaizmus

C: Judaizmus

D: Islam