Úloha č. 1

Ako sa volá najväčšie mesto na Zemi?

A
B
C
D

A: Porto

B: Dillí

C: Peking

D: Tokio

Úloha č. 2

V ktorej odpovedi sú všetky mestá Ázie, ktoré majú viac ako 10 miliónov obyvateľov?

A
B
C
D

A: Bombaj, Šangaj, Pchjongjang, Bejrút, Sydney

B: Tokio, Bombaj, Káhira, Peking, Soul

C: Tokio, Bombaj, Šanghaj, Dillí, Soul

D: Tokio, Bombaj, Dillí, Soul, Sydney

Úloha č. 3

V ktorej časti Ázie žijú národy: Hindovia, Bengálčania a Pandžábčania?

A
B
C
D

A: južnej

B: severnej

C: západnej

D: východnej

Úloha č. 4

Ktorý národ je najpočetnejšim národom na Zemi?

A
B
C
D

A: Japonci

B: Kurdi

C: Číňania - Chanovia

D: Pandžábčania

Úloha č. 5

Judaizmus, kresťanstvo a islam majú svoje korene na polostrove:

A
B
C
D

A: Predná India

B: Kamčatka

C: Arabskom

D: Zadná India

Úloha č. 6

Aké náboženstvo prevláda v juhozápadnej, strednej v časti južnej a juhovýchodnej Ázie?

A
B
C
D

A: Islam

B: budhizmus

C: judaizmus

D: kresťanstvo

Úloha č. 7

Ako sa volá posvätné miesto Moslimov, ktoré by mal navštíviť aspoň raz za život?

A
B
C
D

A: Rijád

B: Bejrút

C: Mekka

D: Manila

Úloha č. 8

Najbližšie LOH v roku 2020 sa budú konať v:

A
B
C
D

A: Soule

B: Šanghaji

C: Tokiu

D: Pekingu

Úloha č. 9

Babylonská ríša sa rozprestierala na území dnešných štátov:

A
B
C
D

A: Sýria, Gruzínsko, Omán, Jemen

B: Gruzínsko, Omán, Jemen

C: Izrael, Sýria, Turecko, Irán, Irak

D: Izrael, Egypt, Azerbajdžan, Arménsko

Úloha č. 10

Najhustejšie obývané oblasti Ázie sú:

A
B
C
D

A: náhorné plošiny

B: vysoké pohoria

C: J a JV Ázia, Indogangská nížina

D: JZ Ázia

Úloha č. 11

Juhozápadná Ázia sa často nazýva aj:

A
B
C
D

A: Blízky Západ

B: Ďaleký Západ

C: Blízky Východ

D: Ďaleký Východ

Úloha č. 12

Veľkú časť územia JZ Ázie pokrývajú:

A
B
C
D

A: savany

B: polia

C: polopúšte

D: púšte

Úloha č. 13

Najväčšie polostrovy JZ Ázie sú:

A
B
C
D

A: Predná a Zadná India

B: Malajzský polostrov a Predná India

C: Kamčatka a Kórejský polostrov

D: Malá Ázia a Arabský polostrov

Úloha č. 14

Najväčšie rieky v JZ Ázii sú:

A
B
C
D

A: Ural, Volga

B: Eufrat, Tigris

C: Indus, Ganga

D: Brahmaputra, Indus

Úloha č. 15

Základom hospodárstva väčšiny krajín JZ Ázie je ťažba:

A
B
C
D

A: zlata, drahých kovov

B: železnej rudy, uhlia

C: bauxitu a uránu

D: ropy, zemného plynu

Úloha č. 16

Najpočetnejším národom bez vlastného štátu sú:

A
B
C
D

A: Gruzínci

B: Kurdi

C: Palestínčania

D: Arméni

Úloha č. 17

JZ Áziu neobmýva:

A
B
C
D

A: Čierne more

B: Kaspické more

C: Biele more

D: Červené more

Úloha č. 18

Ktoré je najväčšie pohorie JZ Ázie:

A
B
C
D

A: Himaláje

B: Pamír

C: Ural

D: Kaukaz

Úloha č. 19

Ako sa volá nížina, cez ktorú pretekajú rieky Eufrat a Tigris?

A
B
C
D

A: Mezopotámska

B: Arabská

C: Eufratská

D: Východoeurópska

Úloha č. 20

Aké náboženstvo prevláda v Izraeli?

A
B
C
D

A: Islam

B: Bahaizmus

C: Kresťanstvo

D: Judaizmus