Úloha č. 1

Ako sa volá najväčšie mesto na Zemi?

A
B
C
D

A: Porto

B: Dillí

C: Peking

D: Tokio

Úloha č. 2

V ktorej odpovedi sú všetky mestá Ázie, ktoré majú viac ako 10 miliónov obyvateľov?

A
B
C
D

A: Tokio, Bombaj, Káhira, Peking, Soul

B: Bombaj, Šangaj, Pchjongjang, Bejrút, Sydney

C: Tokio, Bombaj, Dillí, Soul, Sydney

D: Tokio, Bombaj, Šanghaj, Dillí, Soul

Úloha č. 3

V ktorej časti Ázie žijú národy: Hindovia, Bengálčania a Pandžábčania?

A
B
C
D

A: severnej

B: východnej

C: južnej

D: západnej

Úloha č. 4

Ktorý národ je najpočetnejšim národom na Zemi?

A
B
C
D

A: Japonci

B: Číňania - Chanovia

C: Kurdi

D: Pandžábčania

Úloha č. 5

Judaizmus, kresťanstvo a islam majú svoje korene na polostrove:

A
B
C
D

A: Kamčatka

B: Zadná India

C: Arabskom

D: Predná India

Úloha č. 6

Aké náboženstvo prevláda v juhozápadnej, strednej v časti južnej a juhovýchodnej Ázie?

A
B
C
D

A: kresťanstvo

B: budhizmus

C: judaizmus

D: Islam

Úloha č. 7

Ako sa volá posvätné miesto Moslimov, ktoré by mal navštíviť aspoň raz za život?

A
B
C
D

A: Bejrút

B: Rijád

C: Manila

D: Mekka

Úloha č. 8

Najbližšie LOH v roku 2020 sa budú konať v:

A
B
C
D

A: Soule

B: Tokiu

C: Šanghaji

D: Pekingu

Úloha č. 9

Babylonská ríša sa rozprestierala na území dnešných štátov:

A
B
C
D

A: Sýria, Gruzínsko, Omán, Jemen

B: Izrael, Egypt, Azerbajdžan, Arménsko

C: Izrael, Sýria, Turecko, Irán, Irak

D: Gruzínsko, Omán, Jemen

Úloha č. 10

Najhustejšie obývané oblasti Ázie sú:

A
B
C
D

A: J a JV Ázia, Indogangská nížina

B: vysoké pohoria

C: JZ Ázia

D: náhorné plošiny

Úloha č. 11

Juhozápadná Ázia sa často nazýva aj:

A
B
C
D

A: Ďaleký Východ

B: Blízky Východ

C: Blízky Západ

D: Ďaleký Západ

Úloha č. 12

Veľkú časť územia JZ Ázie pokrývajú:

A
B
C
D

A: polia

B: savany

C: púšte

D: polopúšte

Úloha č. 13

Najväčšie polostrovy JZ Ázie sú:

A
B
C
D

A: Predná a Zadná India

B: Malá Ázia a Arabský polostrov

C: Malajzský polostrov a Predná India

D: Kamčatka a Kórejský polostrov

Úloha č. 14

Najväčšie rieky v JZ Ázii sú:

A
B
C
D

A: Brahmaputra, Indus

B: Eufrat, Tigris

C: Indus, Ganga

D: Ural, Volga

Úloha č. 15

Základom hospodárstva väčšiny krajín JZ Ázie je ťažba:

A
B
C
D

A: zlata, drahých kovov

B: ropy, zemného plynu

C: železnej rudy, uhlia

D: bauxitu a uránu

Úloha č. 16

Najpočetnejším národom bez vlastného štátu sú:

A
B
C
D

A: Palestínčania

B: Kurdi

C: Gruzínci

D: Arméni

Úloha č. 17

JZ Áziu neobmýva:

A
B
C
D

A: Čierne more

B: Červené more

C: Biele more

D: Kaspické more

Úloha č. 18

Ktoré je najväčšie pohorie JZ Ázie:

A
B
C
D

A: Pamír

B: Himaláje

C: Ural

D: Kaukaz

Úloha č. 19

Ako sa volá nížina, cez ktorú pretekajú rieky Eufrat a Tigris?

A
B
C
D

A: Eufratská

B: Mezopotámska

C: Arabská

D: Východoeurópska

Úloha č. 20

Aké náboženstvo prevláda v Izraeli?

A
B
C
D

A: Kresťanstvo

B: Bahaizmus

C: Islam

D: Judaizmus