Úloha č. 1

Ako sa volá najväčšie mesto na Zemi?

A
B
C
D

A: Porto

B: Peking

C: Dillí

D: Tokio

Úloha č. 2

V ktorej odpovedi sú všetky mestá Ázie, ktoré majú viac ako 10 miliónov obyvateľov?

A
B
C
D

A: Tokio, Bombaj, Šanghaj, Dillí, Soul

B: Bombaj, Šangaj, Pchjongjang, Bejrút, Sydney

C: Tokio, Bombaj, Káhira, Peking, Soul

D: Tokio, Bombaj, Dillí, Soul, Sydney

Úloha č. 3

V ktorej časti Ázie žijú národy: Hindovia, Bengálčania a Pandžábčania?

A
B
C
D

A: južnej

B: severnej

C: západnej

D: východnej


Úloha č. 4

Ktorý národ je najpočetnejšim národom na Zemi?

A
B
C
D

A: Kurdi

B: Pandžábčania

C: Japonci

D: Číňania - Chanovia

Úloha č. 5

Judaizmus, kresťanstvo a islam majú svoje korene na polostrove:

A
B
C
D

A: Arabskom

B: Kamčatka

C: Zadná India

D: Predná India

Úloha č. 6

Aké náboženstvo prevláda v juhozápadnej, strednej v časti južnej a juhovýchodnej Ázie?

A
B
C
D

A: judaizmus

B: kresťanstvo

C: Islam

D: budhizmus


Úloha č. 7

Ako sa volá posvätné miesto Moslimov, ktoré by mal navštíviť aspoň raz za život?

A
B
C
D

A: Mekka

B: Bejrút

C: Rijád

D: Manila

Úloha č. 8

Najbližšie LOH v roku 2020 sa budú konať v:

A
B
C
D

A: Tokiu

B: Soule

C: Pekingu

D: Šanghaji

Úloha č. 9

Babylonská ríša sa rozprestierala na území dnešných štátov:

A
B
C
D

A: Izrael, Sýria, Turecko, Irán, Irak

B: Sýria, Gruzínsko, Omán, Jemen

C: Gruzínsko, Omán, Jemen

D: Izrael, Egypt, Azerbajdžan, Arménsko


Úloha č. 10

Najhustejšie obývané oblasti Ázie sú:

A
B
C
D

A: J a JV Ázia, Indogangská nížina

B: JZ Ázia

C: náhorné plošiny

D: vysoké pohoria

Úloha č. 11

Juhozápadná Ázia sa často nazýva aj:

A
B
C
D

A: Ďaleký Západ

B: Blízky Východ

C: Blízky Západ

D: Ďaleký Východ

Úloha č. 12

Veľkú časť územia JZ Ázie pokrývajú:

A
B
C
D

A: polia

B: polopúšte

C: savany

D: púšte


Úloha č. 13

Najväčšie polostrovy JZ Ázie sú:

A
B
C
D

A: Malajzský polostrov a Predná India

B: Kamčatka a Kórejský polostrov

C: Predná a Zadná India

D: Malá Ázia a Arabský polostrov

Úloha č. 14

Najväčšie rieky v JZ Ázii sú:

A
B
C
D

A: Eufrat, Tigris

B: Brahmaputra, Indus

C: Indus, Ganga

D: Ural, Volga

Úloha č. 15

Základom hospodárstva väčšiny krajín JZ Ázie je ťažba:

A
B
C
D

A: ropy, zemného plynu

B: bauxitu a uránu

C: železnej rudy, uhlia

D: zlata, drahých kovov


Úloha č. 16

Najpočetnejším národom bez vlastného štátu sú:

A
B
C
D

A: Kurdi

B: Gruzínci

C: Arméni

D: Palestínčania

Úloha č. 17

JZ Áziu neobmýva:

A
B
C
D

A: Čierne more

B: Kaspické more

C: Biele more

D: Červené more

Úloha č. 18

Ktoré je najväčšie pohorie JZ Ázie:

A
B
C
D

A: Ural

B: Pamír

C: Kaukaz

D: Himaláje


Úloha č. 19

Ako sa volá nížina, cez ktorú pretekajú rieky Eufrat a Tigris?

A
B
C
D

A: Východoeurópska

B: Mezopotámska

C: Arabská

D: Eufratská

Úloha č. 20

Aké náboženstvo prevláda v Izraeli?

A
B
C
D

A: Bahaizmus

B: Islam

C: Judaizmus

D: Kresťanstvo