Úloha č. 1

Ako sa volá najväčšie mesto na Zemi?

A
B
C
D

A: Tokio

B: Dillí

C: Peking

D: Porto

Úloha č. 2

V ktorej odpovedi sú všetky mestá Ázie, ktoré majú viac ako 10 miliónov obyvateľov?

A
B
C
D

A: Tokio, Bombaj, Dillí, Soul, Sydney

B: Tokio, Bombaj, Káhira, Peking, Soul

C: Bombaj, Šangaj, Pchjongjang, Bejrút, Sydney

D: Tokio, Bombaj, Šanghaj, Dillí, Soul

Úloha č. 3

V ktorej časti Ázie žijú národy: Hindovia, Bengálčania a Pandžábčania?

A
B
C
D

A: západnej

B: severnej

C: východnej

D: južnej


Úloha č. 4

Ktorý národ je najpočetnejšim národom na Zemi?

A
B
C
D

A: Japonci

B: Kurdi

C: Číňania - Chanovia

D: Pandžábčania

Úloha č. 5

Judaizmus, kresťanstvo a islam majú svoje korene na polostrove:

A
B
C
D

A: Arabskom

B: Predná India

C: Zadná India

D: Kamčatka

Úloha č. 6

Aké náboženstvo prevláda v juhozápadnej, strednej v časti južnej a juhovýchodnej Ázie?

A
B
C
D

A: kresťanstvo

B: Islam

C: budhizmus

D: judaizmus


Úloha č. 7

Ako sa volá posvätné miesto Moslimov, ktoré by mal navštíviť aspoň raz za život?

A
B
C
D

A: Bejrút

B: Mekka

C: Rijád

D: Manila

Úloha č. 8

Najbližšie LOH v roku 2020 sa budú konať v:

A
B
C
D

A: Pekingu

B: Šanghaji

C: Soule

D: Tokiu

Úloha č. 9

Babylonská ríša sa rozprestierala na území dnešných štátov:

A
B
C
D

A: Sýria, Gruzínsko, Omán, Jemen

B: Gruzínsko, Omán, Jemen

C: Izrael, Sýria, Turecko, Irán, Irak

D: Izrael, Egypt, Azerbajdžan, Arménsko


Úloha č. 10

Najhustejšie obývané oblasti Ázie sú:

A
B
C
D

A: JZ Ázia

B: vysoké pohoria

C: náhorné plošiny

D: J a JV Ázia, Indogangská nížina

Úloha č. 11

Juhozápadná Ázia sa často nazýva aj:

A
B
C
D

A: Ďaleký Západ

B: Blízky Východ

C: Ďaleký Východ

D: Blízky Západ

Úloha č. 12

Veľkú časť územia JZ Ázie pokrývajú:

A
B
C
D

A: savany

B: polopúšte

C: polia

D: púšte


Úloha č. 13

Najväčšie polostrovy JZ Ázie sú:

A
B
C
D

A: Kamčatka a Kórejský polostrov

B: Malajzský polostrov a Predná India

C: Malá Ázia a Arabský polostrov

D: Predná a Zadná India

Úloha č. 14

Najväčšie rieky v JZ Ázii sú:

A
B
C
D

A: Brahmaputra, Indus

B: Ural, Volga

C: Indus, Ganga

D: Eufrat, Tigris

Úloha č. 15

Základom hospodárstva väčšiny krajín JZ Ázie je ťažba:

A
B
C
D

A: ropy, zemného plynu

B: železnej rudy, uhlia

C: zlata, drahých kovov

D: bauxitu a uránu


Úloha č. 16

Najpočetnejším národom bez vlastného štátu sú:

A
B
C
D

A: Gruzínci

B: Kurdi

C: Palestínčania

D: Arméni

Úloha č. 17

JZ Áziu neobmýva:

A
B
C
D

A: Biele more

B: Čierne more

C: Červené more

D: Kaspické more

Úloha č. 18

Ktoré je najväčšie pohorie JZ Ázie:

A
B
C
D

A: Pamír

B: Himaláje

C: Kaukaz

D: Ural


Úloha č. 19

Ako sa volá nížina, cez ktorú pretekajú rieky Eufrat a Tigris?

A
B
C
D

A: Mezopotámska

B: Východoeurópska

C: Eufratská

D: Arabská

Úloha č. 20

Aké náboženstvo prevláda v Izraeli?

A
B
C
D

A: Bahaizmus

B: Kresťanstvo

C: Islam

D: Judaizmus