Úloha č. 1

Ako sa volá najväčšie mesto na Zemi?

A
B
C
D

A: Peking

B: Dillí

C: Porto

D: Tokio

Úloha č. 2

V ktorej odpovedi sú všetky mestá Ázie, ktoré majú viac ako 10 miliónov obyvateľov?

A
B
C
D

A: Tokio, Bombaj, Dillí, Soul, Sydney

B: Tokio, Bombaj, Káhira, Peking, Soul

C: Tokio, Bombaj, Šanghaj, Dillí, Soul

D: Bombaj, Šangaj, Pchjongjang, Bejrút, Sydney

Úloha č. 3

V ktorej časti Ázie žijú národy: Hindovia, Bengálčania a Pandžábčania?

A
B
C
D

A: východnej

B: západnej

C: severnej

D: južnej


Úloha č. 4

Ktorý národ je najpočetnejšim národom na Zemi?

A
B
C
D

A: Japonci

B: Kurdi

C: Pandžábčania

D: Číňania - Chanovia

Úloha č. 5

Judaizmus, kresťanstvo a islam majú svoje korene na polostrove:

A
B
C
D

A: Zadná India

B: Kamčatka

C: Arabskom

D: Predná India

Úloha č. 6

Aké náboženstvo prevláda v juhozápadnej, strednej v časti južnej a juhovýchodnej Ázie?

A
B
C
D

A: budhizmus

B: Islam

C: kresťanstvo

D: judaizmus


Úloha č. 7

Ako sa volá posvätné miesto Moslimov, ktoré by mal navštíviť aspoň raz za život?

A
B
C
D

A: Mekka

B: Manila

C: Bejrút

D: Rijád

Úloha č. 8

Najbližšie LOH v roku 2020 sa budú konať v:

A
B
C
D

A: Pekingu

B: Soule

C: Šanghaji

D: Tokiu

Úloha č. 9

Babylonská ríša sa rozprestierala na území dnešných štátov:

A
B
C
D

A: Sýria, Gruzínsko, Omán, Jemen

B: Gruzínsko, Omán, Jemen

C: Izrael, Egypt, Azerbajdžan, Arménsko

D: Izrael, Sýria, Turecko, Irán, Irak


Úloha č. 10

Najhustejšie obývané oblasti Ázie sú:

A
B
C
D

A: vysoké pohoria

B: JZ Ázia

C: J a JV Ázia, Indogangská nížina

D: náhorné plošiny

Úloha č. 11

Juhozápadná Ázia sa často nazýva aj:

A
B
C
D

A: Ďaleký Západ

B: Ďaleký Východ

C: Blízky Východ

D: Blízky Západ

Úloha č. 12

Veľkú časť územia JZ Ázie pokrývajú:

A
B
C
D

A: polopúšte

B: savany

C: púšte

D: polia


Úloha č. 13

Najväčšie polostrovy JZ Ázie sú:

A
B
C
D

A: Kamčatka a Kórejský polostrov

B: Predná a Zadná India

C: Malá Ázia a Arabský polostrov

D: Malajzský polostrov a Predná India

Úloha č. 14

Najväčšie rieky v JZ Ázii sú:

A
B
C
D

A: Ural, Volga

B: Indus, Ganga

C: Eufrat, Tigris

D: Brahmaputra, Indus

Úloha č. 15

Základom hospodárstva väčšiny krajín JZ Ázie je ťažba:

A
B
C
D

A: ropy, zemného plynu

B: železnej rudy, uhlia

C: bauxitu a uránu

D: zlata, drahých kovov


Úloha č. 16

Najpočetnejším národom bez vlastného štátu sú:

A
B
C
D

A: Gruzínci

B: Kurdi

C: Arméni

D: Palestínčania

Úloha č. 17

JZ Áziu neobmýva:

A
B
C
D

A: Kaspické more

B: Červené more

C: Čierne more

D: Biele more

Úloha č. 18

Ktoré je najväčšie pohorie JZ Ázie:

A
B
C
D

A: Pamír

B: Kaukaz

C: Ural

D: Himaláje


Úloha č. 19

Ako sa volá nížina, cez ktorú pretekajú rieky Eufrat a Tigris?

A
B
C
D

A: Mezopotámska

B: Arabská

C: Eufratská

D: Východoeurópska

Úloha č. 20

Aké náboženstvo prevláda v Izraeli?

A
B
C
D

A: Islam

B: Kresťanstvo

C: Bahaizmus

D: Judaizmus