Úloha č. 1

Ako sa volá najväčšie mesto na Zemi?

A
B
C
D

A: Dillí

B: Tokio

C: Peking

D: Porto

Úloha č. 2

V ktorej odpovedi sú všetky mestá Ázie, ktoré majú viac ako 10 miliónov obyvateľov?

A
B
C
D

A: Tokio, Bombaj, Dillí, Soul, Sydney

B: Tokio, Bombaj, Šanghaj, Dillí, Soul

C: Tokio, Bombaj, Káhira, Peking, Soul

D: Bombaj, Šangaj, Pchjongjang, Bejrút, Sydney

Úloha č. 3

V ktorej časti Ázie žijú národy: Hindovia, Bengálčania a Pandžábčania?

A
B
C
D

A: južnej

B: západnej

C: severnej

D: východnej


Úloha č. 4

Ktorý národ je najpočetnejšim národom na Zemi?

A
B
C
D

A: Číňania - Chanovia

B: Japonci

C: Pandžábčania

D: Kurdi

Úloha č. 5

Judaizmus, kresťanstvo a islam majú svoje korene na polostrove:

A
B
C
D

A: Zadná India

B: Predná India

C: Kamčatka

D: Arabskom

Úloha č. 6

Aké náboženstvo prevláda v juhozápadnej, strednej v časti južnej a juhovýchodnej Ázie?

A
B
C
D

A: budhizmus

B: judaizmus

C: Islam

D: kresťanstvo


Úloha č. 7

Ako sa volá posvätné miesto Moslimov, ktoré by mal navštíviť aspoň raz za život?

A
B
C
D

A: Mekka

B: Bejrút

C: Manila

D: Rijád

Úloha č. 8

Najbližšie LOH v roku 2020 sa budú konať v:

A
B
C
D

A: Tokiu

B: Šanghaji

C: Pekingu

D: Soule

Úloha č. 9

Babylonská ríša sa rozprestierala na území dnešných štátov:

A
B
C
D

A: Sýria, Gruzínsko, Omán, Jemen

B: Izrael, Egypt, Azerbajdžan, Arménsko

C: Izrael, Sýria, Turecko, Irán, Irak

D: Gruzínsko, Omán, Jemen


Úloha č. 10

Najhustejšie obývané oblasti Ázie sú:

A
B
C
D

A: vysoké pohoria

B: J a JV Ázia, Indogangská nížina

C: JZ Ázia

D: náhorné plošiny

Úloha č. 11

Juhozápadná Ázia sa často nazýva aj:

A
B
C
D

A: Blízky Východ

B: Ďaleký Západ

C: Blízky Západ

D: Ďaleký Východ

Úloha č. 12

Veľkú časť územia JZ Ázie pokrývajú:

A
B
C
D

A: polopúšte

B: púšte

C: savany

D: polia


Úloha č. 13

Najväčšie polostrovy JZ Ázie sú:

A
B
C
D

A: Predná a Zadná India

B: Malá Ázia a Arabský polostrov

C: Malajzský polostrov a Predná India

D: Kamčatka a Kórejský polostrov

Úloha č. 14

Najväčšie rieky v JZ Ázii sú:

A
B
C
D

A: Indus, Ganga

B: Eufrat, Tigris

C: Brahmaputra, Indus

D: Ural, Volga

Úloha č. 15

Základom hospodárstva väčšiny krajín JZ Ázie je ťažba:

A
B
C
D

A: zlata, drahých kovov

B: železnej rudy, uhlia

C: ropy, zemného plynu

D: bauxitu a uránu


Úloha č. 16

Najpočetnejším národom bez vlastného štátu sú:

A
B
C
D

A: Gruzínci

B: Palestínčania

C: Kurdi

D: Arméni

Úloha č. 17

JZ Áziu neobmýva:

A
B
C
D

A: Kaspické more

B: Čierne more

C: Červené more

D: Biele more

Úloha č. 18

Ktoré je najväčšie pohorie JZ Ázie:

A
B
C
D

A: Pamír

B: Kaukaz

C: Ural

D: Himaláje


Úloha č. 19

Ako sa volá nížina, cez ktorú pretekajú rieky Eufrat a Tigris?

A
B
C
D

A: Mezopotámska

B: Východoeurópska

C: Eufratská

D: Arabská

Úloha č. 20

Aké náboženstvo prevláda v Izraeli?

A
B
C
D

A: Kresťanstvo

B: Bahaizmus

C: Islam

D: Judaizmus