Úloha č. 1

Ako sa volá najväčšie mesto na Zemi?

A
B
C
D

A: Porto

B: Dillí

C: Tokio

D: Peking

Úloha č. 2

V ktorej odpovedi sú všetky mestá Ázie, ktoré majú viac ako 10 miliónov obyvateľov?

A
B
C
D

A: Tokio, Bombaj, Šanghaj, Dillí, Soul

B: Tokio, Bombaj, Káhira, Peking, Soul

C: Bombaj, Šangaj, Pchjongjang, Bejrút, Sydney

D: Tokio, Bombaj, Dillí, Soul, Sydney

Úloha č. 3

V ktorej časti Ázie žijú národy: Hindovia, Bengálčania a Pandžábčania?

A
B
C
D

A: východnej

B: južnej

C: západnej

D: severnej

Úloha č. 4

Ktorý národ je najpočetnejšim národom na Zemi?

A
B
C
D

A: Japonci

B: Číňania - Chanovia

C: Pandžábčania

D: Kurdi

Úloha č. 5

Judaizmus, kresťanstvo a islam majú svoje korene na polostrove:

A
B
C
D

A: Kamčatka

B: Predná India

C: Arabskom

D: Zadná India

Úloha č. 6

Aké náboženstvo prevláda v juhozápadnej, strednej v časti južnej a juhovýchodnej Ázie?

A
B
C
D

A: Islam

B: kresťanstvo

C: judaizmus

D: budhizmus

Úloha č. 7

Ako sa volá posvätné miesto Moslimov, ktoré by mal navštíviť aspoň raz za život?

A
B
C
D

A: Rijád

B: Manila

C: Bejrút

D: Mekka

Úloha č. 8

Najbližšie LOH v roku 2020 sa budú konať v:

A
B
C
D

A: Soule

B: Pekingu

C: Tokiu

D: Šanghaji

Úloha č. 9

Babylonská ríša sa rozprestierala na území dnešných štátov:

A
B
C
D

A: Izrael, Sýria, Turecko, Irán, Irak

B: Izrael, Egypt, Azerbajdžan, Arménsko

C: Gruzínsko, Omán, Jemen

D: Sýria, Gruzínsko, Omán, Jemen

Úloha č. 10

Najhustejšie obývané oblasti Ázie sú:

A
B
C
D

A: vysoké pohoria

B: JZ Ázia

C: J a JV Ázia, Indogangská nížina

D: náhorné plošiny

Úloha č. 11

Juhozápadná Ázia sa často nazýva aj:

A
B
C
D

A: Ďaleký Východ

B: Blízky Západ

C: Blízky Východ

D: Ďaleký Západ

Úloha č. 12

Veľkú časť územia JZ Ázie pokrývajú:

A
B
C
D

A: savany

B: púšte

C: polia

D: polopúšte

Úloha č. 13

Najväčšie polostrovy JZ Ázie sú:

A
B
C
D

A: Malajzský polostrov a Predná India

B: Predná a Zadná India

C: Malá Ázia a Arabský polostrov

D: Kamčatka a Kórejský polostrov

Úloha č. 14

Najväčšie rieky v JZ Ázii sú:

A
B
C
D

A: Eufrat, Tigris

B: Indus, Ganga

C: Brahmaputra, Indus

D: Ural, Volga

Úloha č. 15

Základom hospodárstva väčšiny krajín JZ Ázie je ťažba:

A
B
C
D

A: ropy, zemného plynu

B: železnej rudy, uhlia

C: bauxitu a uránu

D: zlata, drahých kovov

Úloha č. 16

Najpočetnejším národom bez vlastného štátu sú:

A
B
C
D

A: Kurdi

B: Gruzínci

C: Arméni

D: Palestínčania

Úloha č. 17

JZ Áziu neobmýva:

A
B
C
D

A: Kaspické more

B: Biele more

C: Čierne more

D: Červené more

Úloha č. 18

Ktoré je najväčšie pohorie JZ Ázie:

A
B
C
D

A: Ural

B: Pamír

C: Himaláje

D: Kaukaz

Úloha č. 19

Ako sa volá nížina, cez ktorú pretekajú rieky Eufrat a Tigris?

A
B
C
D

A: Východoeurópska

B: Eufratská

C: Mezopotámska

D: Arabská

Úloha č. 20

Aké náboženstvo prevláda v Izraeli?

A
B
C
D

A: Islam

B: Judaizmus

C: Kresťanstvo

D: Bahaizmus