Úloha č. 1

Ako sa volá najväčšie mesto na Zemi?

A
B
C
D

A: Tokio

B: Porto

C: Peking

D: Dillí

Úloha č. 2

V ktorej odpovedi sú všetky mestá Ázie, ktoré majú viac ako 10 miliónov obyvateľov?

A
B
C
D

A: Tokio, Bombaj, Šanghaj, Dillí, Soul

B: Tokio, Bombaj, Káhira, Peking, Soul

C: Tokio, Bombaj, Dillí, Soul, Sydney

D: Bombaj, Šangaj, Pchjongjang, Bejrút, Sydney

Úloha č. 3

V ktorej časti Ázie žijú národy: Hindovia, Bengálčania a Pandžábčania?

A
B
C
D

A: západnej

B: južnej

C: východnej

D: severnej


Úloha č. 4

Ktorý národ je najpočetnejšim národom na Zemi?

A
B
C
D

A: Pandžábčania

B: Kurdi

C: Japonci

D: Číňania - Chanovia

Úloha č. 5

Judaizmus, kresťanstvo a islam majú svoje korene na polostrove:

A
B
C
D

A: Arabskom

B: Predná India

C: Kamčatka

D: Zadná India

Úloha č. 6

Aké náboženstvo prevláda v juhozápadnej, strednej v časti južnej a juhovýchodnej Ázie?

A
B
C
D

A: kresťanstvo

B: judaizmus

C: budhizmus

D: Islam


Úloha č. 7

Ako sa volá posvätné miesto Moslimov, ktoré by mal navštíviť aspoň raz za život?

A
B
C
D

A: Manila

B: Rijád

C: Bejrút

D: Mekka

Úloha č. 8

Najbližšie LOH v roku 2020 sa budú konať v:

A
B
C
D

A: Pekingu

B: Šanghaji

C: Soule

D: Tokiu

Úloha č. 9

Babylonská ríša sa rozprestierala na území dnešných štátov:

A
B
C
D

A: Sýria, Gruzínsko, Omán, Jemen

B: Izrael, Sýria, Turecko, Irán, Irak

C: Izrael, Egypt, Azerbajdžan, Arménsko

D: Gruzínsko, Omán, Jemen


Úloha č. 10

Najhustejšie obývané oblasti Ázie sú:

A
B
C
D

A: J a JV Ázia, Indogangská nížina

B: náhorné plošiny

C: vysoké pohoria

D: JZ Ázia

Úloha č. 11

Juhozápadná Ázia sa často nazýva aj:

A
B
C
D

A: Blízky Východ

B: Ďaleký Západ

C: Ďaleký Východ

D: Blízky Západ

Úloha č. 12

Veľkú časť územia JZ Ázie pokrývajú:

A
B
C
D

A: polopúšte

B: savany

C: púšte

D: polia


Úloha č. 13

Najväčšie polostrovy JZ Ázie sú:

A
B
C
D

A: Predná a Zadná India

B: Malajzský polostrov a Predná India

C: Kamčatka a Kórejský polostrov

D: Malá Ázia a Arabský polostrov

Úloha č. 14

Najväčšie rieky v JZ Ázii sú:

A
B
C
D

A: Ural, Volga

B: Indus, Ganga

C: Brahmaputra, Indus

D: Eufrat, Tigris

Úloha č. 15

Základom hospodárstva väčšiny krajín JZ Ázie je ťažba:

A
B
C
D

A: bauxitu a uránu

B: zlata, drahých kovov

C: železnej rudy, uhlia

D: ropy, zemného plynu


Úloha č. 16

Najpočetnejším národom bez vlastného štátu sú:

A
B
C
D

A: Palestínčania

B: Kurdi

C: Gruzínci

D: Arméni

Úloha č. 17

JZ Áziu neobmýva:

A
B
C
D

A: Kaspické more

B: Biele more

C: Čierne more

D: Červené more

Úloha č. 18

Ktoré je najväčšie pohorie JZ Ázie:

A
B
C
D

A: Himaláje

B: Pamír

C: Ural

D: Kaukaz


Úloha č. 19

Ako sa volá nížina, cez ktorú pretekajú rieky Eufrat a Tigris?

A
B
C
D

A: Eufratská

B: Mezopotámska

C: Arabská

D: Východoeurópska

Úloha č. 20

Aké náboženstvo prevláda v Izraeli?

A
B
C
D

A: Islam

B: Kresťanstvo

C: Bahaizmus

D: Judaizmus