Úloha č. 1

Ako sa volá najväčšie mesto na Zemi?

A
B
C
D

A: Porto

B: Peking

C: Dillí

D: Tokio

Úloha č. 2

V ktorej odpovedi sú všetky mestá Ázie, ktoré majú viac ako 10 miliónov obyvateľov?

A
B
C
D

A: Tokio, Bombaj, Dillí, Soul, Sydney

B: Tokio, Bombaj, Šanghaj, Dillí, Soul

C: Tokio, Bombaj, Káhira, Peking, Soul

D: Bombaj, Šangaj, Pchjongjang, Bejrút, Sydney

Úloha č. 3

V ktorej časti Ázie žijú národy: Hindovia, Bengálčania a Pandžábčania?

A
B
C
D

A: západnej

B: severnej

C: východnej

D: južnej

Úloha č. 4

Ktorý národ je najpočetnejšim národom na Zemi?

A
B
C
D

A: Pandžábčania

B: Číňania - Chanovia

C: Kurdi

D: Japonci

Úloha č. 5

Judaizmus, kresťanstvo a islam majú svoje korene na polostrove:

A
B
C
D

A: Arabskom

B: Predná India

C: Zadná India

D: Kamčatka

Úloha č. 6

Aké náboženstvo prevláda v juhozápadnej, strednej v časti južnej a juhovýchodnej Ázie?

A
B
C
D

A: Islam

B: budhizmus

C: kresťanstvo

D: judaizmus

Úloha č. 7

Ako sa volá posvätné miesto Moslimov, ktoré by mal navštíviť aspoň raz za život?

A
B
C
D

A: Mekka

B: Bejrút

C: Manila

D: Rijád

Úloha č. 8

Najbližšie LOH v roku 2020 sa budú konať v:

A
B
C
D

A: Soule

B: Šanghaji

C: Tokiu

D: Pekingu

Úloha č. 9

Babylonská ríša sa rozprestierala na území dnešných štátov:

A
B
C
D

A: Izrael, Egypt, Azerbajdžan, Arménsko

B: Gruzínsko, Omán, Jemen

C: Izrael, Sýria, Turecko, Irán, Irak

D: Sýria, Gruzínsko, Omán, Jemen

Úloha č. 10

Najhustejšie obývané oblasti Ázie sú:

A
B
C
D

A: vysoké pohoria

B: JZ Ázia

C: J a JV Ázia, Indogangská nížina

D: náhorné plošiny

Úloha č. 11

Juhozápadná Ázia sa často nazýva aj:

A
B
C
D

A: Ďaleký Západ

B: Blízky Západ

C: Blízky Východ

D: Ďaleký Východ

Úloha č. 12

Veľkú časť územia JZ Ázie pokrývajú:

A
B
C
D

A: polia

B: polopúšte

C: púšte

D: savany

Úloha č. 13

Najväčšie polostrovy JZ Ázie sú:

A
B
C
D

A: Predná a Zadná India

B: Malajzský polostrov a Predná India

C: Malá Ázia a Arabský polostrov

D: Kamčatka a Kórejský polostrov

Úloha č. 14

Najväčšie rieky v JZ Ázii sú:

A
B
C
D

A: Eufrat, Tigris

B: Brahmaputra, Indus

C: Ural, Volga

D: Indus, Ganga

Úloha č. 15

Základom hospodárstva väčšiny krajín JZ Ázie je ťažba:

A
B
C
D

A: železnej rudy, uhlia

B: ropy, zemného plynu

C: bauxitu a uránu

D: zlata, drahých kovov

Úloha č. 16

Najpočetnejším národom bez vlastného štátu sú:

A
B
C
D

A: Gruzínci

B: Arméni

C: Kurdi

D: Palestínčania

Úloha č. 17

JZ Áziu neobmýva:

A
B
C
D

A: Kaspické more

B: Biele more

C: Červené more

D: Čierne more

Úloha č. 18

Ktoré je najväčšie pohorie JZ Ázie:

A
B
C
D

A: Pamír

B: Ural

C: Himaláje

D: Kaukaz

Úloha č. 19

Ako sa volá nížina, cez ktorú pretekajú rieky Eufrat a Tigris?

A
B
C
D

A: Mezopotámska

B: Eufratská

C: Arabská

D: Východoeurópska

Úloha č. 20

Aké náboženstvo prevláda v Izraeli?

A
B
C
D

A: Bahaizmus

B: Islam

C: Judaizmus

D: Kresťanstvo