Úloha č. 1

Vyber správne zapísaný výraz a jeho hodnotu: dvojnásobok súčtu čísel 7 a -11

A
B
C
D

A: 2.[ 7+(-11)] = 8

B: 2. (7 + 11) = 36

C: 2.[ 7+(-11)] = -8

D: 2. (7 -11)= -8

Úloha č. 2

Výraz 4.(3-5):8 znamená

A
B
C
D

A: štvornásobok rozdielu čísel 3 a 5 zväčšený osemkrát

B: štvornásobok rozdielu čísel 3 a 5 zmenšený o osem

C: štvrtina rozdielu čísel 3 a 5 zmenšená osemkrát

D: štvornásobok rozdielu čísel 3 a 5 zmenšený osemkrát

Úloha č. 3

Hodnota výrazu 4.(3-5):8 je

A
B
C
D

A: -8

B: -4

C: 1

D: -1


Úloha č. 4

Ktorý zápis nie je číselným výrazom?

A
B
C
D

A: 5.3.7:(-7)

B: 4-(6-8).(-7)

C: 3.(7+4)=33

D: 9-4.5-24:6

Úloha č. 5

Vyber nepravdivé tvrdenie

A
B
C
D

A: Hodnota výrazu je výsledok

B: Číselný výraz môže obsahovať znak rovnosti

C: Číselný výraz okrem čísel obsahuje aj matematické znamienka

D: Číselný výraz môže obsahovať aj zátvorky

Úloha č. 6

Štvrtina rozdielu čísel 2 a 7 je výraz

A
B
C
D

A: 1/4.(2-7)

B: 4.(2-7)

C: 4.(7-2)

D: 1/4.(7-2)


Úloha č. 7

Hodnota výrazu 9-4.5-24:6 je

A
B
C
D

A: 21

B: -15

C: 25

D: 11

Úloha č. 8

Súčet súčinu a podielu čísel 0,4 a 10 je výraz

A
B
C
D

A: (0,4 + 10 ) . (0,4 - 10)

B: 0,4 . 10 + 0,4:10

C: 0,4 +10 . 0,4:10

D: (0,4 . 10 )+ (0,4 - 10)

Úloha č. 9

Rozdiel čísel 5 a 4 zmenšený trikrát. Je výraz

A
B
C
D

A: (5-4) - 3

B: (5-4) . 3

C: (5-4) : 3

D: 5 : 4 - 3


Úloha č. 10

Hodnota výrazu 6 - 4 . 3 - 4 : 2 je

A
B
C
D

A: - 4

B: 10

C: 1

D: - 8