Úloha č. 1

B__tča

A
B
C
D

A: y

B: i

C: ý

D: í

Úloha č. 2

b__tka

A
B
C
D

A: y

B: í

C: ý

D: i

Úloha č. 3

neob__čajne

A
B
C
D

A: y

B: ý

C: i

D: í


Úloha č. 4

ozb__jať

A
B
C
D

A: ý

B: í

C: i

D: y

Úloha č. 5

b__vanie

A
B
C
D

A: y

B: í

C: ý

D: i

Úloha č. 6

Banská B__strica

A
B
C
D

A: í

B: i

C: y

D: ý


Úloha č. 7

ob__vačka

A
B
C
D

A: í

B: i

C: ý

D: y

Úloha č. 8

násob__lka

A
B
C
D

A: ý

B: i

C: y

D: í

Úloha č. 9

b__strina

A
B
C
D

A: i

B: ý

C: y

D: í


Úloha č. 10

gomb__k

A
B
C
D

A: i

B: y

C: í

D: ý

Úloha č. 11

kob__lka

A
B
C
D

A: i

B: í

C: ý

D: y

Úloha č. 12

slab__ka

A
B
C
D

A: y

B: ý

C: i

D: í


Úloha č. 13

nab__jačka

A
B
C
D

A: í

B: ý

C: i

D: y

Úloha č. 14

m__šlienka

A
B
C
D

A: i

B: í

C: ý

D: y

Úloha č. 15

kom__nár

A
B
C
D

A: y

B: í

C: ý

D: i


Úloha č. 16

M__java

A
B
C
D

A: ý

B: i

C: y

D: í

Úloha č. 17

pom__liť sa

A
B
C
D

A: i

B: í

C: y

D: ý

Úloha č. 18

nezm__sel

A
B
C
D

A: í

B: y

C: ý

D: i


Úloha č. 19

šm__kačka

A
B
C
D

A: y

B: i

C: ý

D: í

Úloha č. 20

priem__sel

A
B
C
D

A: í

B: i

C: y

D: ý

Úloha č. 21

priesm__k

A
B
C
D

A: í

B: y

C: ý

D: i


Úloha č. 22

m__ňať peniaze

A
B
C
D

A: y

B: í

C: ý

D: i

Úloha č. 23

sm__kovať pôdu

A
B
C
D

A: y

B: í

C: i

D: ý

Úloha č. 24

p__kať

A
B
C
D

A: i

B: í

C: y

D: ý


Úloha č. 25

p__skať

A
B
C
D

A: y

B: ý

C: í

D: i

Úloha č. 26

p__žamo

A
B
C
D

A: í

B: i

C: y

D: ý

Úloha č. 27

zap__riť sa

A
B
C
D

A: i

B: ý

C: í

D: y


Úloha č. 28

p__tliačiť

A
B
C
D

A: i

B: y

C: ý

D: í

Úloha č. 29

p__smo

A
B
C
D

A: ý

B: i

C: y

D: í

Úloha č. 30

kap__tola

A
B
C
D

A: i

B: ý

C: í

D: y


Úloha č. 31

kop__tko

A
B
C
D

A: i

B: í

C: y

D: ý

Úloha č. 32

p__vnica

A
B
C
D

A: í

B: i

C: y

D: ý

Úloha č. 33

op__tať sa

A
B
C
D

A: y

B: i

C: ý

D: í


Úloha č. 34

Na telesnej výchove musím správne ___________ loptu.

A
B
C
D

A:

B:

C: odbyť

D: odbiť

Úloha č. 35

Počítače išli dobre na ___________ .

A
B
C
D

A: odbit

B: odbyt

C:

D:

Úloha č. 36

Chcem _______ skoro doma.

A
B
C
D

A: byť

B:

C:

D: biť


Úloha č. 37

Nebudem už _______ spolužiakov.

A
B
C
D

A:

B: byť

C: biť

D:

Úloha č. 38

Vojaci chceli __________ hrad.

A
B
C
D

A:

B:

C: dobyť

D: dobiť

Úloha č. 39

Už musím ___________ mobil.

A
B
C
D

A:

B: dobiť

C: dobyť

D:


Úloha č. 40

Sliepky posadali na nové ___________ .

A
B
C
D

A:

B:

C: bydlo

D: bidlo

Úloha č. 41

Náš nový dom je krásne ___________ .

A
B
C
D

A:

B:

C: bidlo

D: bydlo

Úloha č. 42

Baníci budú __________________ uhlie v novej bani.

A
B
C
D

A: dobývať

B:

C:

D: dobívať


Úloha č. 43

Na morskom pobreží je neveľký ________ .

A
B
C
D

A:

B: miss

C:

D: mys

Úloha č. 44

Vierka je ________ našej školy.

A
B
C
D

A:

B:

C: mys

D: miss

Úloha č. 45

Nemôžeš ma stále ____________ za rukáv.

A
B
C
D

A:

B: mykať

C:

D: mikať


Úloha č. 46

Lastovičky sa v rýchlom lete len tak _____________ .

A
B
C
D

A: myhajú

B:

C: mihajú

D:

Úloha č. 47

Aj ____ sa zúčastnime súťaže.

A
B
C
D

A: mi

B: my

C:

D:

Úloha č. 48

Už ____ môžeš povedať všetko.

A
B
C
D

A: my

B:

C:

D: mi


Úloha č. 49

Vlk zdvihol svoj ________ k oblohe.

A
B
C
D

A: pysk

B:

C: pisk

D:

Úloha č. 50

Z telocvične bolo počuť __________ píšťalky.

A
B
C
D

A: pisk

B: pysk

C:

D:

Úloha č. 51

Po lyžiarskom oblečení je stále veľký ___________ .

A
B
C
D

A:

B:

C: dopyt

D: dopit


Úloha č. 52

Mali by ste už _____________ malinovku.

A
B
C
D

A:

B:

C: dopyť

D: dopiť