Úloha č. 1 (variant 1)

Vyber možnosť, v ktorej sú správne určené vzory (v správnom poradí): poštový holub, studenokrvné plazy, šantivé levy, túlavý pes

A
B
C
D

A: dub, chlap, chlap, dub

B: chlap, chlap, dub, dub

C: chlap, dub, dub, chlap

D: dub, dub, dub, chlap

Úloha č. 2 (variant 1)

Vyber možnosť, v ktorej sú správne určené vzory (v správnom poradí): zajace v nore, spevavé vtáky, aljašské mrože, ste pomalí slimáci

A
B
C
D

A: dub, chlap, stroj, dub

B: stroj, dub, stroj, chlap

C: stroj, dub, stroj, dub

D: stroj, chlap, stroj, chlap

Úloha č. 3 (variant 1)

Doplň správnu ohýbaciu príponu: vy výlete v Ždiar_, plazmové televízor_, zbalené kufr_, v tmavom tunel_, tri nové hotel_

A
B
C
D

A: y, y, e, i, i

B: y, i, i, y, i

C: i, e, e, y, y

D: i, y, e, i, y


Úloha č. 4 (variant 1)

Urč vzory: prázdne tonery, v novom svetri, 3 metre do cieľa, na papieri, priviezli kontajnery

A
B
C
D

A: dub, stroj, dub, stroj, dub

B: dub, stroj, stroj, stroj, dub

C: dub, stroj, stroj, dub, dub

D: dub, dub, stroj, stroj, dub

Úloha č. 5 (variant 1)

Podľa akého vzoru sa skloňuje podstatné meno tovar

A
B
C
D

A: stroj

B: dub

C: nemá vzor

D: chlap

Úloha č. 6 (variant 1)

Ak samohláska e pri skloňovaní vypadáva tak v pl. sa podstatné mená neživotné skloňujú podľa vzoru:

A
B
C
D

A: dub

B: chlap

C: to je jedno

D: stroj


Úloha č. 7 (variant 1)

Doplň správny tvar slova pani: Na námestí som stretol akúsi _________

A
B
C
D

A: pannu

B: paniu

C: pani

D: páni

Úloha č. 8 (variant 1)

Doplň správny tvar slova pani: Tvár tej _________ sa mi zdala povedomá.

A
B
C
D

A: páni

B: páňej

C: panej

D: pani

Úloha č. 9 (variant 1)

Doplň správny tvar slova pani: Tiež mala namierené k _______ doktorke.

A
B
C
D

A: panie

B: panej

C: paňou

D: pani


Úloha č. 10 (variant 1)

Doplň správny tvar slova pani: Kývol som známym _________ na pozdrav.

A
B
C
D

A: pani

B: paniam

C: paňam

D: páni

Úloha č. 11 (variant 1)

Urč druh a vzor prídavných mien: chorý pacient

A
B
C
D

A: akostné, pekný

B: akostné, cudzí

C: vzťahové, cudzí

D: vzťahové, pekný

Úloha č. 12 (variant 1)

Urč druh a vzor prídavných mien: Evin plán

A
B
C
D

A: privlastňovacie matkin

B: vzťahové pekný

C: vzťahové matkin

D: privlastňovacie pekný


Úloha č. 13 (variant 1)

Urč druh a vzor prídavných mien: bosé chodidlá

A
B
C
D

A: vzťahové, páví

B: vzťahové, pekný

C: akostné, pekný

D: akostné, cudzí

Úloha č. 14 (variant 1)

Urč druh a vzor prídavných mien: hrací automat

A
B
C
D

A: vzťahové, pekný

B: vzťahové, cudzí

C: akostné, pekný

D: akostné, cudzí

Úloha č. 15 (variant 1)

Medzi základné osobné zámená patria:

A
B
C
D

A: ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony

B: ja, ty, on, ona, ono, náš, vy, oni, ony

C: ja, ty, on, ona, kto

D: ja, tvoj, on, ona, ono, my, vy oni, ony


Úloha č. 16 (variant 1)

Dlhé tvary zámen s predložkou napr. cez neho odkazujú na:

A
B
C
D

A: osobu aj veci

B: veci

C: osobu

D: nič

Úloha č. 17 (variant 1)

Urči správny druh zámen: Konečne jej dohovoril. Prišla jej priateľka. Kam tak utekáš?

A
B
C
D

A: osobné privlastňovacie, osobné základné, opytovacie

B: osobné základné, osobné základné, vymedzovacie

C: osobné základné, osobné privlastňovacie, opytovacie

D: osobné privlastňovacie, osobné privlastňovacie, opytovacie

Úloha č. 18 (variant 1)

Číslovka tisíc sa skloňuje podľa vzoru ...

A
B
C
D

A: tisíc

B: stroj

C: päť

D: dva


Úloha č. 19 (variant 1)

Číslovka dva sa skloňuje podľa vzoru ...

A
B
C
D

A: žena

B: päť

C: nula

D: dva

Úloha č. 20 (variant 1)

Radové číslovky tisíci, druhý, dvanásty, tretí sa skloňujú podľa vzorov v tomto poradí...

A
B
C
D

A: cudzí, cudzí, pekný, pekný

B: cudzí, pekný, pekný, piaty

C: cudzí, pekný, pekný, cudzí

D: pekný, pekný, cudzí, päť

Úloha č. 21 (variant 1)

V ktorej možnosti sú číslovky 15, 60. roky, v 64 prípadoch, 73 správne prepísané?

A
B
C
D

A: pätnást, šesdesiate, šesťdesiatych štyroch, sedemdesiattri

B: pätnásť, šestdesiat, šesťdesiatštyri, sedemdesiattri

C: pätnásť, šesťdesiate, šesťdesiatich štyroch, sedemdesiattri

D: pätnásť, šesťdesiat, šesťdesiatich štyroch, sedemdesiattri


Úloha č. 22 (variant 1)

Text: posádka ôsm_ch mužov, v siedm_ch vetách, skončil ôsm_, hokejisti boli prv_, Sagan bol prv_. Správne doplnené i,y, í, ý je v možnosti

A
B
C
D

A: i, y, ý, í, ý

B: i, i, í, í, í

C: i, i, ý, ý, ý

D: i, i, y, í, ý

Úloha č. 23 (variant 1)

Číslovku veľa skloňujeme podľa vzoru

A
B
C
D

A: málo

B: ulica

C: nesklodnné

D: žena

Úloha č. 1 (variant 2)

Vyber možnosť, v ktorej sú správne určené vzory (v správnom poradí): poštový holub, studenokrvné plazy, šantivé levy, túlavý pes

A
B
C
D

A: dub, dub, dub, chlap

B: dub, chlap, chlap, dub

C: chlap, dub, dub, chlap

D: chlap, chlap, dub, dub

Úloha č. 2 (variant 2)

Vyber možnosť, v ktorej sú správne určené vzory (v správnom poradí): zajace v nore, spevavé vtáky, aljašské mrože, ste pomalí slimáci

A
B
C
D

A: stroj, chlap, stroj, chlap

B: dub, chlap, stroj, dub

C: stroj, dub, stroj, dub

D: stroj, dub, stroj, chlap

Úloha č. 3 (variant 2)

Doplň správnu ohýbaciu príponu: vy výlete v Ždiar_, plazmové televízor_, zbalené kufr_, v tmavom tunel_, tri nové hotel_

A
B
C
D

A: y, y, e, i, i

B: i, e, e, y, y

C: y, i, i, y, i

D: i, y, e, i, y


Úloha č. 4 (variant 2)

Urč vzory: prázdne tonery, v novom svetri, 3 metre do cieľa, na papieri, priviezli kontajnery

A
B
C
D

A: dub, stroj, dub, stroj, dub

B: dub, dub, stroj, stroj, dub

C: dub, stroj, stroj, stroj, dub

D: dub, stroj, stroj, dub, dub

Úloha č. 5 (variant 2)

Podľa akého vzoru sa skloňuje podstatné meno tovar

A
B
C
D

A: nemá vzor

B: dub

C: chlap

D: stroj

Úloha č. 6 (variant 2)

Ak samohláska e pri skloňovaní vypadáva tak v pl. sa podstatné mená neživotné skloňujú podľa vzoru:

A
B
C
D

A: dub

B: stroj

C: to je jedno

D: chlap


Úloha č. 7 (variant 2)

Doplň správny tvar slova pani: Na námestí som stretol akúsi _________

A
B
C
D

A: páni

B: paniu

C: pani

D: pannu

Úloha č. 8 (variant 2)

Doplň správny tvar slova pani: Tvár tej _________ sa mi zdala povedomá.

A
B
C
D

A: páni

B: panej

C: páňej

D: pani

Úloha č. 9 (variant 2)

Doplň správny tvar slova pani: Tiež mala namierené k _______ doktorke.

A
B
C
D

A: pani

B: panej

C: panie

D: paňou


Úloha č. 10 (variant 2)

Doplň správny tvar slova pani: Kývol som známym _________ na pozdrav.

A
B
C
D

A: paňam

B: páni

C: paniam

D: pani

Úloha č. 11 (variant 2)

Urč druh a vzor prídavných mien: chorý pacient

A
B
C
D

A: vzťahové, cudzí

B: akostné, pekný

C: vzťahové, pekný

D: akostné, cudzí

Úloha č. 12 (variant 2)

Urč druh a vzor prídavných mien: Evin plán

A
B
C
D

A: vzťahové matkin

B: privlastňovacie pekný

C: privlastňovacie matkin

D: vzťahové pekný


Úloha č. 13 (variant 2)

Urč druh a vzor prídavných mien: bosé chodidlá

A
B
C
D

A: akostné, cudzí

B: akostné, pekný

C: vzťahové, pekný

D: vzťahové, páví

Úloha č. 14 (variant 2)

Urč druh a vzor prídavných mien: hrací automat

A
B
C
D

A: akostné, pekný

B: vzťahové, pekný

C: vzťahové, cudzí

D: akostné, cudzí

Úloha č. 15 (variant 2)

Medzi základné osobné zámená patria:

A
B
C
D

A: ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony

B: ja, tvoj, on, ona, ono, my, vy oni, ony

C: ja, ty, on, ona, kto

D: ja, ty, on, ona, ono, náš, vy, oni, ony


Úloha č. 16 (variant 2)

Dlhé tvary zámen s predložkou napr. cez neho odkazujú na:

A
B
C
D

A: veci

B: nič

C: osobu

D: osobu aj veci

Úloha č. 17 (variant 2)

Urči správny druh zámen: Konečne jej dohovoril. Prišla jej priateľka. Kam tak utekáš?

A
B
C
D

A: osobné privlastňovacie, osobné privlastňovacie, opytovacie

B: osobné privlastňovacie, osobné základné, opytovacie

C: osobné základné, osobné základné, vymedzovacie

D: osobné základné, osobné privlastňovacie, opytovacie

Úloha č. 18 (variant 2)

Číslovka tisíc sa skloňuje podľa vzoru ...

A
B
C
D

A: tisíc

B: päť

C: dva

D: stroj


Úloha č. 19 (variant 2)

Číslovka dva sa skloňuje podľa vzoru ...

A
B
C
D

A: žena

B: nula

C: dva

D: päť

Úloha č. 20 (variant 2)

Radové číslovky tisíci, druhý, dvanásty, tretí sa skloňujú podľa vzorov v tomto poradí...

A
B
C
D

A: cudzí, cudzí, pekný, pekný

B: pekný, pekný, cudzí, päť

C: cudzí, pekný, pekný, piaty

D: cudzí, pekný, pekný, cudzí

Úloha č. 21 (variant 2)

V ktorej možnosti sú číslovky 15, 60. roky, v 64 prípadoch, 73 správne prepísané?

A
B
C
D

A: pätnásť, šestdesiat, šesťdesiatštyri, sedemdesiattri

B: pätnást, šesdesiate, šesťdesiatych štyroch, sedemdesiattri

C: pätnásť, šesťdesiat, šesťdesiatich štyroch, sedemdesiattri

D: pätnásť, šesťdesiate, šesťdesiatich štyroch, sedemdesiattri


Úloha č. 22 (variant 2)

Text: posádka ôsm_ch mužov, v siedm_ch vetách, skončil ôsm_, hokejisti boli prv_, Sagan bol prv_. Správne doplnené i,y, í, ý je v možnosti

A
B
C
D

A: i, i, y, í, ý

B: i, i, ý, ý, ý

C: i, i, í, í, í

D: i, y, ý, í, ý

Úloha č. 23 (variant 2)

Číslovku veľa skloňujeme podľa vzoru

A
B
C
D

A: nesklodnné

B: žena

C: málo

D: ulica