Úloha č. 1 (variant 1)

Vláda je

A
B
C
D

A: prezident

B: zbor poslancov

C: prezident a premiér

D: zbor ministrov na čele s premiérom

Úloha č. 2 (variant 1)

Právnu funkciu štátu zabezpečuje:

A
B
C
D

A: ministerstvo školstva

B: ministerstvo vnútra

C: ministerstvo spravodlivosti

D: ministerstvo kultúry

Úloha č. 3 (variant 1)

Poslanec môže byť každý občan SR, ktorý:

A
B
C
D

A: má súdne právo, dosiahol 18 rokov, má trvalý pobyt v SR

B: má poslanecké právo, dosiahol 25 rokov, má trvalý pobyt v SR

C: má volebné právo, dosiahol 18 rokov, má trvalý pobyt v SR

D: má volebné právo, dosiahol 21 rokov, má trvalý pobyt v SR


Úloha č. 4 (variant 1)

Vnútorné funkcie štátu sú:

A
B
C
D

A: sociálna, prezidentská, vládna, mocenská

B: bezpečnostná, ekonomická, právna, sociálna, zdravotná

C: zahraničná, obranná, politická, štátna, prezidentská

D: mocenská, občianska, štátna, právna, organizačná, suverénna

Úloha č. 5 (variant 1)

Vznik štátu Slovenská republika:

A
B
C
D

A: 1.9.1993

B: 1.9.1992

C: 1.1.1993

D: 1.1.1992

Úloha č. 6 (variant 1)

Formy vlády sú:

A
B
C
D

A: monarchia, parlament, vláda

B: monarchia, republika, diktatúra

C: mocenstvo, ríša, štát

D: parlament, prezident, vláda


Úloha č. 7 (variant 1)

Ústava SR sa skladá z:

A
B
C
D

A: proglasu, 10 hláv, 100 článkov

B: predslovu, 9 hláv, 158 článkov

C: preambuly, 9 hláv, 156 článkov

D: predhovoru, 156 hláv, 9 článkov

Úloha č. 8 (variant 1)

Čo je občianstvo?

A
B
C
D

A: je to zväzok medzi občanom a mestom

B: je to zväzok medzi občanom a obcou

C: je to zväzok medzi občanmi

D: je to zväzok medzi občanom a štátom

Úloha č. 9 (variant 1)

Označ vonkajšiu funkciu štátu:

A
B
C
D

A: sociálna funkcia

B: ekonomická funkcia

C: zahraničný obchod

D: bezpečnostná funkcia


Úloha č. 10 (variant 1)

Ako sa volá náš najvyšší zákon štátu?

A
B
C
D

A: Právne normy

B: Najvyšší súd SR

C: Ústava SR

D: Dohovor o ľudských právach

Úloha č. 11 (variant 1)

Porušovaním ľudských práv a slobôd sa zaoberá:

A
B
C
D

A: Najvyšší súd SR

B: Ústavný súd SR

C: Krajský súd SR

D: Špecializovaný súd SR

Úloha č. 12 (variant 1)

Vonkajšie funkcie štátu predstavujú:

A
B
C
D

A: vnútornú politiku štátu

B: zahraničnú politiku štátu

C: vzdelávaciu politiku štátu

D: zdravotnú politiku štátu


Úloha č. 13 (variant 1)

Štát zabezpečuje občanov počas choroby, staroby, straty zamestnania v rámci:

A
B
C
D

A: ekonomickej funkcie

B: sociálnej funkcie

C: právnej funkcie

D: bezpečnostnej funkcie

Úloha č. 14 (variant 1)

Diktatúra môže byť:

A
B
C
D

A: absolutistická a stavovská

B: prezidentská a parlamentná

C: stavovská a prezidentská

D: fašistická a vojenská

Úloha č. 15 (variant 1)

Typ štátu, v ktorom sa jeho hlava volí v slobodných a demokratických voľbách nazývame:

A
B
C
D

A: diktatúra

B: republika

C: právo

D: monarchia


Úloha č. 1 (variant 2)

Vláda je

A
B
C
D

A: prezident

B: prezident a premiér

C: zbor ministrov na čele s premiérom

D: zbor poslancov

Úloha č. 2 (variant 2)

Právnu funkciu štátu zabezpečuje:

A
B
C
D

A: ministerstvo spravodlivosti

B: ministerstvo kultúry

C: ministerstvo školstva

D: ministerstvo vnútra

Úloha č. 3 (variant 2)

Poslanec môže byť každý občan SR, ktorý:

A
B
C
D

A: má volebné právo, dosiahol 18 rokov, má trvalý pobyt v SR

B: má volebné právo, dosiahol 21 rokov, má trvalý pobyt v SR

C: má súdne právo, dosiahol 18 rokov, má trvalý pobyt v SR

D: má poslanecké právo, dosiahol 25 rokov, má trvalý pobyt v SR


Úloha č. 4 (variant 2)

Vnútorné funkcie štátu sú:

A
B
C
D

A: zahraničná, obranná, politická, štátna, prezidentská

B: mocenská, občianska, štátna, právna, organizačná, suverénna

C: bezpečnostná, ekonomická, právna, sociálna, zdravotná

D: sociálna, prezidentská, vládna, mocenská

Úloha č. 5 (variant 2)

Vznik štátu Slovenská republika:

A
B
C
D

A: 1.1.1992

B: 1.9.1992

C: 1.9.1993

D: 1.1.1993

Úloha č. 6 (variant 2)

Formy vlády sú:

A
B
C
D

A: monarchia, republika, diktatúra

B: mocenstvo, ríša, štát

C: monarchia, parlament, vláda

D: parlament, prezident, vláda


Úloha č. 7 (variant 2)

Ústava SR sa skladá z:

A
B
C
D

A: predslovu, 9 hláv, 158 článkov

B: proglasu, 10 hláv, 100 článkov

C: preambuly, 9 hláv, 156 článkov

D: predhovoru, 156 hláv, 9 článkov

Úloha č. 8 (variant 2)

Čo je občianstvo?

A
B
C
D

A: je to zväzok medzi občanmi

B: je to zväzok medzi občanom a štátom

C: je to zväzok medzi občanom a mestom

D: je to zväzok medzi občanom a obcou

Úloha č. 9 (variant 2)

Označ vonkajšiu funkciu štátu:

A
B
C
D

A: sociálna funkcia

B: zahraničný obchod

C: bezpečnostná funkcia

D: ekonomická funkcia


Úloha č. 10 (variant 2)

Ako sa volá náš najvyšší zákon štátu?

A
B
C
D

A: Najvyšší súd SR

B: Právne normy

C: Dohovor o ľudských právach

D: Ústava SR

Úloha č. 11 (variant 2)

Porušovaním ľudských práv a slobôd sa zaoberá:

A
B
C
D

A: Špecializovaný súd SR

B: Najvyšší súd SR

C: Ústavný súd SR

D: Krajský súd SR

Úloha č. 12 (variant 2)

Vonkajšie funkcie štátu predstavujú:

A
B
C
D

A: zahraničnú politiku štátu

B: vzdelávaciu politiku štátu

C: vnútornú politiku štátu

D: zdravotnú politiku štátu


Úloha č. 13 (variant 2)

Štát zabezpečuje občanov počas choroby, staroby, straty zamestnania v rámci:

A
B
C
D

A: sociálnej funkcie

B: právnej funkcie

C: ekonomickej funkcie

D: bezpečnostnej funkcie

Úloha č. 14 (variant 2)

Diktatúra môže byť:

A
B
C
D

A: fašistická a vojenská

B: prezidentská a parlamentná

C: absolutistická a stavovská

D: stavovská a prezidentská

Úloha č. 15 (variant 2)

Typ štátu, v ktorom sa jeho hlava volí v slobodných a demokratických voľbách nazývame:

A
B
C
D

A: diktatúra

B: monarchia

C: republika

D: právo