Úloha č. 1

V ktorom roku bola zariadená počítačová miestnosť ?

A
B
C
D

A: 1989/90

B: 1990/91

C: 1997/98

D: 1995/96

Úloha č. 2

V roku 1963 bola rozšírená kapacita školy. Koľko bola vtedy kapacita žiakov?

A
B
C
D

A: 200

B: 300

C: 100

D: 400

Úloha č. 3

Kto bol prvým riaditeľom školy ?

A
B
C
D

A: Al­bert Zachar

B: Michal Kožuško

C: Štefan Čírsky

D: Barnabáš Tkáč


Úloha č. 4

našej škole máme jazykovú školu kanadskú lektorku, ako sa volá ?

A
B
C
D

A: Anna Stephenson

B: Amanda McCullough

C: Adele McCullough

D: Bailee Washington

Úloha č. 5

Ako sa volá školský časopis ?

A
B
C
D

A: Družica

B: Kobylka

C: Komeňáčik

D: Hradnáčik

Úloha č. 6

Kto je riaditeľom našej školyv roku 2022?

A
B
C
D

A: Monika Dudinská

B: Barnabáš Tkáč

C: Štefan Čírsky

D: Al­bert Zachar