Úloha č. 1

V ktorom roku bola zariadená počítačová miestnosť ?

A
B
C
D

A: 1990/91

B: 1997/98

C: 1995/96

D: 1989/90

Úloha č. 2

V roku 1963 bola rozšírená kapacita školy. Koľko bola vtedy kapacita žiakov?

A
B
C
D

A: 400

B: 300

C: 200

D: 100

Úloha č. 3

Kto bol prvým riaditeľom školy ?

A
B
C
D

A: Al­bert Zachar

B: Barnabáš Tkáč

C: Michal Kožuško

D: Štefan Čírsky


Úloha č. 4

našej škole máme jazykovú školu kanadskú lektorku, ako sa volá ?

A
B
C
D

A: Amanda McCullough

B: Adele McCullough

C: Bailee Washington

D: Anna Stephenson

Úloha č. 5

Ako sa volá školský časopis ?

A
B
C
D

A: Komeňáčik

B: Družica

C: Hradnáčik

D: Kobylka

Úloha č. 6

Kto je riaditeľom našej školyv roku 2022?

A
B
C
D

A: Barnabáš Tkáč

B: Štefan Čírsky

C: Monika Dudinská

D: Al­bert Zachar