Úloha č. 1

V ktorom roku bola zariadená počítačová miestnosť ?

A
B
C
D

A: 1989/90

B: 1990/91

C: 1997/98

D: 1995/96

Úloha č. 2

V roku 1963 bola rozšírená kapacita školy. Koľko bola vtedy kapacita žiakov?

A
B
C
D

A: 300

B: 100

C: 200

D: 400

Úloha č. 3

Kto bol prvým riaditeľom školy ?

A
B
C
D

A: Al­bert Zachar

B: Barnabáš Tkáč

C: Štefan Čírsky

D: Michal Kožuško


Úloha č. 4

našej škole máme jazykovú školu kanadskú lektorku, ako sa volá ?

A
B
C
D

A: Bailee Washington

B: Adele McCullough

C: Amanda McCullough

D: Anna Stephenson

Úloha č. 5

Ako sa volá školský časopis ?

A
B
C
D

A: Družica

B: Hradnáčik

C: Kobylka

D: Komeňáčik

Úloha č. 6

Kto je riaditeľom našej školyv roku 2022?

A
B
C
D

A: Monika Dudinská

B: Barnabáš Tkáč

C: Štefan Čírsky

D: Al­bert Zachar