Úloha č. 1

Internetovou službou ja aj spúšťanie programov na vzdialených počítačoch Je to:

A
B
C
D

A: chat

B: Telnet

C: NEWS

D: FTP

Úloha č. 2

Internetové stránky sú uložené na počítačoch ,ktoré sú väčšinou stále zapnuté Tieto počítače voláme webové:

A
B
C
D

A: servisy

B: počítače

C: prehliadače

D: servery

Úloha č. 3

Blok prenášaných dát v počítačovej sieti sa nazýva:

A
B
C
D

A: pack

B: socket

C: pokec

D: paket


Úloha č. 4

Informácie na internete sú uložené v dokumentoch /stránkach/,ktoré sú písané špeciálnym jazykom:

A
B
C
D

A: JAWA

B: WWW

C: HTML

D: URL

Úloha č. 5

Každá internetová stránka má svoju adresu.Táto adresa sa nazýva:

A
B
C
D

A: WWW

B: HTML

C: doména

D: URL

Úloha č. 6

Jednotlivé internetové stránky sú navzájom prepojené prostredníctvom odkazov.Týmto odkazom hovoríme:

A
B
C
D

A: hypertextové odkazy

B: hypermarketové odkazy

C: hypermangánové odkazy

D: internetové odkazy


Úloha č. 7

Do neinteraktívnej komunikácie nepatrí:

A
B
C
D

A: hoax

B: e-mail

C: Skype

D: diskusné skupiny

Úloha č. 8

Medzi internetové prehliadače nepatrí:

A
B
C
D

A: opera

B: firefox

C: internet explorer

D: google

Úloha č. 9

Bezpečnostná brána ,cez ktorú sme pripojení k internetu ,je:

A
B
C
D

A: mozilla

B: firefox

C: antivírus

D: firewall


Úloha č. 10

WWW je skratka z :

A
B
C
D

A: World Will Web

B: Wo Wohnst Wir

C: Work Wide Web

D: World Wide Web

Úloha č. 11

Medzi internetové služby patrí aj posielanie a sťahovanie voľne šíriteľných dát .Je to:

A
B
C
D

A: FTP

B: Telnet

C: NEWS

D: chat

Úloha č. 12

Jednoznačné meno počítača alebo počítačovej siete, ktoré sú pripojené na internet,sa nazýva:

A
B
C
D

A: dom

B: domina

C: doména

D: domino


Úloha č. 13

Počítače v internete sú identifikované pomocou čísla nazvaného adresa. Táto identifikácia je jednoznačná, to znamená, že v rámci internetu neexistujú dva počítače s rovnakou adresou.Je to:

A
B
C
D

A: TCP adresa

B: IP adresa

C: HTTP adresa

D: HDD adresa

Úloha č. 14

Prevádza digitálne dáta do analógového formátu a naopak.Je to:

A
B
C
D

A: protokol

B: firewall

C: provider

D: modem

Úloha č. 15

Do interaktívnej komunikácie nepatrí:

A
B
C
D

A: chat

B: e-mail

C: skype

D: icq


Úloha č. 16

Písomný rozhovor so skupinou ľudí v reálnom čase pomocou internetu nazývame:

A
B
C
D

A: FTP

B: NEWS

C: chat

D: Telnet

Úloha č. 17

Internetou službou sú aj diskusné skupiny venované určitým témam ,ktoré sa označujú ako:

A
B
C
D

A: Telnet

B: chat

C: NEWS

D: FTP

Úloha č. 18

Poskytovateľ internetového pripojenia je:

A
B
C
D

A: provider

B: prokurátor

C: producent

D: manager


Úloha č. 19

Medzi internetové vyhľadávače nepatrí:

A
B
C
D

A: dunco

B: google

C: yahoo

D: Internet Explorer

Úloha č. 20

Aby som sa mohol pripojiť na Internet,nutne potrebujem:

A
B
C
D

A: zvukovú kartu

B: grafitovú kartu

C: grafickú kartu

D: sieťovú kartu