Úloha č. 1

Internetovou službou ja aj spúšťanie programov na vzdialených počítačoch Je to:

A
B
C
D

A: NEWS

B: Telnet

C: FTP

D: chat

Úloha č. 2

Internetové stránky sú uložené na počítačoch ,ktoré sú väčšinou stále zapnuté Tieto počítače voláme webové:

A
B
C
D

A: servisy

B: servery

C: prehliadače

D: počítače

Úloha č. 3

Blok prenášaných dát v počítačovej sieti sa nazýva:

A
B
C
D

A: pokec

B: pack

C: paket

D: socket


Úloha č. 4

Informácie na internete sú uložené v dokumentoch /stránkach/,ktoré sú písané špeciálnym jazykom:

A
B
C
D

A: JAWA

B: WWW

C: URL

D: HTML

Úloha č. 5

Každá internetová stránka má svoju adresu.Táto adresa sa nazýva:

A
B
C
D

A: WWW

B: doména

C: URL

D: HTML

Úloha č. 6

Jednotlivé internetové stránky sú navzájom prepojené prostredníctvom odkazov.Týmto odkazom hovoríme:

A
B
C
D

A: hypermangánové odkazy

B: internetové odkazy

C: hypertextové odkazy

D: hypermarketové odkazy


Úloha č. 7

Do neinteraktívnej komunikácie nepatrí:

A
B
C
D

A: e-mail

B: hoax

C: Skype

D: diskusné skupiny

Úloha č. 8

Medzi internetové prehliadače nepatrí:

A
B
C
D

A: opera

B: internet explorer

C: firefox

D: google

Úloha č. 9

Bezpečnostná brána ,cez ktorú sme pripojení k internetu ,je:

A
B
C
D

A: firewall

B: firefox

C: mozilla

D: antivírus


Úloha č. 10

WWW je skratka z :

A
B
C
D

A: World Wide Web

B: Work Wide Web

C: World Will Web

D: Wo Wohnst Wir

Úloha č. 11

Medzi internetové služby patrí aj posielanie a sťahovanie voľne šíriteľných dát .Je to:

A
B
C
D

A: chat

B: FTP

C: Telnet

D: NEWS

Úloha č. 12

Jednoznačné meno počítača alebo počítačovej siete, ktoré sú pripojené na internet,sa nazýva:

A
B
C
D

A: doména

B: domina

C: domino

D: dom


Úloha č. 13

Počítače v internete sú identifikované pomocou čísla nazvaného adresa. Táto identifikácia je jednoznačná, to znamená, že v rámci internetu neexistujú dva počítače s rovnakou adresou.Je to:

A
B
C
D

A: HTTP adresa

B: TCP adresa

C: HDD adresa

D: IP adresa

Úloha č. 14

Prevádza digitálne dáta do analógového formátu a naopak.Je to:

A
B
C
D

A: firewall

B: provider

C: modem

D: protokol

Úloha č. 15

Do interaktívnej komunikácie nepatrí:

A
B
C
D

A: e-mail

B: skype

C: icq

D: chat


Úloha č. 16

Písomný rozhovor so skupinou ľudí v reálnom čase pomocou internetu nazývame:

A
B
C
D

A: FTP

B: Telnet

C: chat

D: NEWS

Úloha č. 17

Internetou službou sú aj diskusné skupiny venované určitým témam ,ktoré sa označujú ako:

A
B
C
D

A: FTP

B: NEWS

C: chat

D: Telnet

Úloha č. 18

Poskytovateľ internetového pripojenia je:

A
B
C
D

A: prokurátor

B: manager

C: producent

D: provider


Úloha č. 19

Medzi internetové vyhľadávače nepatrí:

A
B
C
D

A: dunco

B: google

C: Internet Explorer

D: yahoo

Úloha č. 20

Aby som sa mohol pripojiť na Internet,nutne potrebujem:

A
B
C
D

A: zvukovú kartu

B: grafickú kartu

C: grafitovú kartu

D: sieťovú kartu