Úloha č. 1

Internetovou službou ja aj spúšťanie programov na vzdialených počítačoch Je to:

A
B
C
D

A: Telnet

B: chat

C: FTP

D: NEWS

Úloha č. 2

Internetové stránky sú uložené na počítačoch ,ktoré sú väčšinou stále zapnuté Tieto počítače voláme webové:

A
B
C
D

A: prehliadače

B: servery

C: počítače

D: servisy

Úloha č. 3

Blok prenášaných dát v počítačovej sieti sa nazýva:

A
B
C
D

A: paket

B: socket

C: pokec

D: pack


Úloha č. 4

Informácie na internete sú uložené v dokumentoch /stránkach/,ktoré sú písané špeciálnym jazykom:

A
B
C
D

A: URL

B: HTML

C: WWW

D: JAWA

Úloha č. 5

Každá internetová stránka má svoju adresu.Táto adresa sa nazýva:

A
B
C
D

A: HTML

B: URL

C: doména

D: WWW

Úloha č. 6

Jednotlivé internetové stránky sú navzájom prepojené prostredníctvom odkazov.Týmto odkazom hovoríme:

A
B
C
D

A: internetové odkazy

B: hypermangánové odkazy

C: hypertextové odkazy

D: hypermarketové odkazy


Úloha č. 7

Do neinteraktívnej komunikácie nepatrí:

A
B
C
D

A: e-mail

B: diskusné skupiny

C: hoax

D: Skype

Úloha č. 8

Medzi internetové prehliadače nepatrí:

A
B
C
D

A: internet explorer

B: google

C: firefox

D: opera

Úloha č. 9

Bezpečnostná brána ,cez ktorú sme pripojení k internetu ,je:

A
B
C
D

A: firewall

B: antivírus

C: firefox

D: mozilla


Úloha č. 10

WWW je skratka z :

A
B
C
D

A: Work Wide Web

B: World Will Web

C: Wo Wohnst Wir

D: World Wide Web

Úloha č. 11

Medzi internetové služby patrí aj posielanie a sťahovanie voľne šíriteľných dát .Je to:

A
B
C
D

A: Telnet

B: FTP

C: NEWS

D: chat

Úloha č. 12

Jednoznačné meno počítača alebo počítačovej siete, ktoré sú pripojené na internet,sa nazýva:

A
B
C
D

A: domina

B: dom

C: doména

D: domino


Úloha č. 13

Počítače v internete sú identifikované pomocou čísla nazvaného adresa. Táto identifikácia je jednoznačná, to znamená, že v rámci internetu neexistujú dva počítače s rovnakou adresou.Je to:

A
B
C
D

A: HDD adresa

B: HTTP adresa

C: TCP adresa

D: IP adresa

Úloha č. 14

Prevádza digitálne dáta do analógového formátu a naopak.Je to:

A
B
C
D

A: firewall

B: modem

C: provider

D: protokol

Úloha č. 15

Do interaktívnej komunikácie nepatrí:

A
B
C
D

A: chat

B: skype

C: icq

D: e-mail


Úloha č. 16

Písomný rozhovor so skupinou ľudí v reálnom čase pomocou internetu nazývame:

A
B
C
D

A: chat

B: NEWS

C: FTP

D: Telnet

Úloha č. 17

Internetou službou sú aj diskusné skupiny venované určitým témam ,ktoré sa označujú ako:

A
B
C
D

A: FTP

B: Telnet

C: chat

D: NEWS

Úloha č. 18

Poskytovateľ internetového pripojenia je:

A
B
C
D

A: manager

B: prokurátor

C: producent

D: provider


Úloha č. 19

Medzi internetové vyhľadávače nepatrí:

A
B
C
D

A: yahoo

B: dunco

C: Internet Explorer

D: google

Úloha č. 20

Aby som sa mohol pripojiť na Internet,nutne potrebujem:

A
B
C
D

A: sieťovú kartu

B: grafitovú kartu

C: grafickú kartu

D: zvukovú kartu