Úloha č. 1

Vzorec pre kyselinu sírovú je:

A
B
C
D

A: H2So4

B: H2S

C: H2SO3

D: H2SO4

Úloha č. 2

Vzorec pre kyselinu chlorovodíkovú je:

A
B
C
D

A: HCr

B: HCl

C: HC

D: hCl

Úloha č. 3

Vzorec pre kyselinu dusitú je:

A
B
C
D

A: HNO2

B: HN

C: HNO3

D: HNO


Úloha č. 4

Vzorec pre kyselinu uhličitú je:

A
B
C
D

A: H2CO3

B: H2CO4

C: HCO

D: H2SO3

Úloha č. 5

Vzorec pre kyselinu jodovodíkovú je:

A
B
C
D

A: HI

B: Hi

C: H2I

D: H2IO3

Úloha č. 6

HNO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu dusnatú

B: kyselinu dusitú

C: kyselinu dusičnú

D: kyselinu dusnú


Úloha č. 7

H2SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu siričitú

B: kyselinu ciničitú

C: kyselinu cínovú

D: kyselinu sírovú

Úloha č. 8

HF je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu fluorovodíkovú

B: kyselinu fosforistú

C: kyselinu fluornu

D: kyselinu fosforečnú

Úloha č. 9

H2S je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu sulfánovú

B: kyslinu sírovú

C: kyselinu siričitú

D: kyselinu sulfánistú


Úloha č. 10

HClO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu chlórovú

B: kyselinu chlorovodíkovú

C: kyselinu chlorečnú

D: kyselinu chlornu