Úloha č. 1

Vzorec pre kyselinu sírovú je:

A
B
C
D

A: H2SO4

B: H2S

C: H2SO3

D: H2So4

Úloha č. 2

Vzorec pre kyselinu chlorovodíkovú je:

A
B
C
D

A: HC

B: hCl

C: HCl

D: HCr

Úloha č. 3

Vzorec pre kyselinu dusitú je:

A
B
C
D

A: HNO3

B: HNO

C: HN

D: HNO2


Úloha č. 4

Vzorec pre kyselinu uhličitú je:

A
B
C
D

A: H2CO3

B: HCO

C: H2CO4

D: H2SO3

Úloha č. 5

Vzorec pre kyselinu jodovodíkovú je:

A
B
C
D

A: HI

B: Hi

C: H2I

D: H2IO3

Úloha č. 6

HNO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu dusnatú

B: kyselinu dusičnú

C: kyselinu dusnú

D: kyselinu dusitú


Úloha č. 7

H2SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu cínovú

B: kyselinu ciničitú

C: kyselinu siričitú

D: kyselinu sírovú

Úloha č. 8

HF je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu fosforečnú

B: kyselinu fluorovodíkovú

C: kyselinu fluornu

D: kyselinu fosforistú

Úloha č. 9

H2S je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu sulfánovú

B: kyselinu sulfánistú

C: kyslinu sírovú

D: kyselinu siričitú


Úloha č. 10

HClO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu chlornu

B: kyselinu chlorečnú

C: kyselinu chlorovodíkovú

D: kyselinu chlórovú