Úloha č. 1

Vzorec pre kyselinu sírovú je:

A
B
C
D

A: H2SO4

B: H2SO3

C: H2S

D: H2So4

Úloha č. 2

Vzorec pre kyselinu chlorovodíkovú je:

A
B
C
D

A: HC

B: HCr

C: hCl

D: HCl

Úloha č. 3

Vzorec pre kyselinu dusitú je:

A
B
C
D

A: HNO3

B: HNO2

C: HNO

D: HN


Úloha č. 4

Vzorec pre kyselinu uhličitú je:

A
B
C
D

A: H2SO3

B: H2CO3

C: H2CO4

D: HCO

Úloha č. 5

Vzorec pre kyselinu jodovodíkovú je:

A
B
C
D

A: H2I

B: Hi

C: HI

D: H2IO3

Úloha č. 6

HNO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu dusnú

B: kyselinu dusnatú

C: kyselinu dusitú

D: kyselinu dusičnú


Úloha č. 7

H2SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu sírovú

B: kyselinu cínovú

C: kyselinu siričitú

D: kyselinu ciničitú

Úloha č. 8

HF je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu fosforečnú

B: kyselinu fluornu

C: kyselinu fosforistú

D: kyselinu fluorovodíkovú

Úloha č. 9

H2S je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu sulfánovú

B: kyslinu sírovú

C: kyselinu sulfánistú

D: kyselinu siričitú


Úloha č. 10

HClO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu chlorovodíkovú

B: kyselinu chlorečnú

C: kyselinu chlornu

D: kyselinu chlórovú