Úloha č. 1

Vzorec pre kyselinu sírovú je:

A
B
C
D

A: H2So4

B: H2SO4

C: H2SO3

D: H2S

Úloha č. 2

Vzorec pre kyselinu chlorovodíkovú je:

A
B
C
D

A: HC

B: HCl

C: hCl

D: HCr

Úloha č. 3

Vzorec pre kyselinu dusitú je:

A
B
C
D

A: HNO

B: HNO3

C: HNO2

D: HN

Úloha č. 4

Vzorec pre kyselinu uhličitú je:

A
B
C
D

A: H2CO3

B: H2SO3

C: HCO

D: H2CO4

Úloha č. 5

Vzorec pre kyselinu jodovodíkovú je:

A
B
C
D

A: HI

B: Hi

C: H2I

D: H2IO3

Úloha č. 6

HNO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu dusičnú

B: kyselinu dusnú

C: kyselinu dusnatú

D: kyselinu dusitú

Úloha č. 7

H2SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu sírovú

B: kyselinu cínovú

C: kyselinu ciničitú

D: kyselinu siričitú

Úloha č. 8

HF je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu fosforečnú

B: kyselinu fosforistú

C: kyselinu fluorovodíkovú

D: kyselinu fluornu

Úloha č. 9

H2S je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu sulfánovú

B: kyselinu siričitú

C: kyselinu sulfánistú

D: kyslinu sírovú

Úloha č. 10

HClO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu chlorovodíkovú

B: kyselinu chlórovú

C: kyselinu chlornu

D: kyselinu chlorečnú