Úloha č. 1

Vzorec pre kyselinu sírovú je:

A
B
C
D

A: H2SO3

B: H2So4

C: H2S

D: H2SO4

Úloha č. 2

Vzorec pre kyselinu chlorovodíkovú je:

A
B
C
D

A: HCr

B: HC

C: HCl

D: hCl

Úloha č. 3

Vzorec pre kyselinu dusitú je:

A
B
C
D

A: HNO3

B: HN

C: HNO2

D: HNO


Úloha č. 4

Vzorec pre kyselinu uhličitú je:

A
B
C
D

A: H2SO3

B: HCO

C: H2CO3

D: H2CO4

Úloha č. 5

Vzorec pre kyselinu jodovodíkovú je:

A
B
C
D

A: H2I

B: Hi

C: H2IO3

D: HI

Úloha č. 6

HNO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu dusnatú

B: kyselinu dusnú

C: kyselinu dusičnú

D: kyselinu dusitú


Úloha č. 7

H2SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu cínovú

B: kyselinu sírovú

C: kyselinu siričitú

D: kyselinu ciničitú

Úloha č. 8

HF je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu fosforečnú

B: kyselinu fosforistú

C: kyselinu fluornu

D: kyselinu fluorovodíkovú

Úloha č. 9

H2S je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu sulfánistú

B: kyselinu sulfánovú

C: kyselinu siričitú

D: kyslinu sírovú


Úloha č. 10

HClO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu chlorečnú

B: kyselinu chlornu

C: kyselinu chlórovú

D: kyselinu chlorovodíkovú