Úloha č. 1

Vzorec pre kyselinu sírovú je:

A
B
C
D

A: H2SO4

B: H2SO3

C: H2So4

D: H2S

Úloha č. 2

Vzorec pre kyselinu chlorovodíkovú je:

A
B
C
D

A: HCl

B: hCl

C: HC

D: HCr

Úloha č. 3

Vzorec pre kyselinu dusitú je:

A
B
C
D

A: HN

B: HNO3

C: HNO2

D: HNO

Úloha č. 4

Vzorec pre kyselinu uhličitú je:

A
B
C
D

A: H2CO3

B: H2CO4

C: H2SO3

D: HCO

Úloha č. 5

Vzorec pre kyselinu jodovodíkovú je:

A
B
C
D

A: HI

B: H2IO3

C: H2I

D: Hi

Úloha č. 6

HNO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu dusitú

B: kyselinu dusičnú

C: kyselinu dusnatú

D: kyselinu dusnú

Úloha č. 7

H2SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu sírovú

B: kyselinu siričitú

C: kyselinu ciničitú

D: kyselinu cínovú

Úloha č. 8

HF je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu fluorovodíkovú

B: kyselinu fosforistú

C: kyselinu fluornu

D: kyselinu fosforečnú

Úloha č. 9

H2S je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyslinu sírovú

B: kyselinu siričitú

C: kyselinu sulfánovú

D: kyselinu sulfánistú

Úloha č. 10

HClO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu chlornu

B: kyselinu chlorečnú

C: kyselinu chlórovú

D: kyselinu chlorovodíkovú