Úloha č. 1

Vzorec pre kyselinu sírovú je:

A
B
C
D

A: H2SO3

B: H2SO4

C: H2S

D: H2So4

Úloha č. 2

Vzorec pre kyselinu chlorovodíkovú je:

A
B
C
D

A: hCl

B: HCl

C: HCr

D: HC

Úloha č. 3

Vzorec pre kyselinu dusitú je:

A
B
C
D

A: HNO2

B: HN

C: HNO

D: HNO3


Úloha č. 4

Vzorec pre kyselinu uhličitú je:

A
B
C
D

A: H2SO3

B: H2CO4

C: H2CO3

D: HCO

Úloha č. 5

Vzorec pre kyselinu jodovodíkovú je:

A
B
C
D

A: H2IO3

B: HI

C: Hi

D: H2I

Úloha č. 6

HNO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu dusnú

B: kyselinu dusičnú

C: kyselinu dusnatú

D: kyselinu dusitú


Úloha č. 7

H2SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu cínovú

B: kyselinu ciničitú

C: kyselinu sírovú

D: kyselinu siričitú

Úloha č. 8

HF je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu fluornu

B: kyselinu fosforečnú

C: kyselinu fluorovodíkovú

D: kyselinu fosforistú

Úloha č. 9

H2S je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyslinu sírovú

B: kyselinu sulfánistú

C: kyselinu siričitú

D: kyselinu sulfánovú


Úloha č. 10

HClO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu chlorovodíkovú

B: kyselinu chlornu

C: kyselinu chlórovú

D: kyselinu chlorečnú