Úloha č. 1

Vzorec pre kyselinu sírovú je:

A
B
C
D

A: H2SO3

B: H2SO4

C: H2So4

D: H2S

Úloha č. 2

Vzorec pre kyselinu chlorovodíkovú je:

A
B
C
D

A: HCl

B: HCr

C: hCl

D: HC

Úloha č. 3

Vzorec pre kyselinu dusitú je:

A
B
C
D

A: HNO

B: HN

C: HNO3

D: HNO2

Úloha č. 4

Vzorec pre kyselinu uhličitú je:

A
B
C
D

A: H2SO3

B: H2CO4

C: H2CO3

D: HCO

Úloha č. 5

Vzorec pre kyselinu jodovodíkovú je:

A
B
C
D

A: H2I

B: H2IO3

C: HI

D: Hi

Úloha č. 6

HNO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu dusitú

B: kyselinu dusnú

C: kyselinu dusičnú

D: kyselinu dusnatú

Úloha č. 7

H2SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu siričitú

B: kyselinu sírovú

C: kyselinu cínovú

D: kyselinu ciničitú

Úloha č. 8

HF je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu fosforistú

B: kyselinu fluornu

C: kyselinu fluorovodíkovú

D: kyselinu fosforečnú

Úloha č. 9

H2S je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu siričitú

B: kyselinu sulfánistú

C: kyselinu sulfánovú

D: kyslinu sírovú

Úloha č. 10

HClO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu chlorovodíkovú

B: kyselinu chlorečnú

C: kyselinu chlornu

D: kyselinu chlórovú