Úloha č. 1

Vzorec pre kyselinu sírovú je:

A
B
C
D

A: H2SO4

B: H2SO3

C: H2So4

D: H2S

Úloha č. 2

Vzorec pre kyselinu chlorovodíkovú je:

A
B
C
D

A: HCr

B: HC

C: hCl

D: HCl

Úloha č. 3

Vzorec pre kyselinu dusitú je:

A
B
C
D

A: HNO

B: HNO2

C: HNO3

D: HN


Úloha č. 4

Vzorec pre kyselinu uhličitú je:

A
B
C
D

A: HCO

B: H2CO3

C: H2CO4

D: H2SO3

Úloha č. 5

Vzorec pre kyselinu jodovodíkovú je:

A
B
C
D

A: Hi

B: H2IO3

C: H2I

D: HI

Úloha č. 6

HNO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu dusnatú

B: kyselinu dusičnú

C: kyselinu dusitú

D: kyselinu dusnú


Úloha č. 7

H2SO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu ciničitú

B: kyselinu siričitú

C: kyselinu sírovú

D: kyselinu cínovú

Úloha č. 8

HF je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu fosforistú

B: kyselinu fluornu

C: kyselinu fosforečnú

D: kyselinu fluorovodíkovú

Úloha č. 9

H2S je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu sulfánistú

B: kyselinu sulfánovú

C: kyselinu siričitú

D: kyslinu sírovú


Úloha č. 10

HClO3 je vzorec pre:

A
B
C
D

A: kyselinu chlornu

B: kyselinu chlorovodíkovú

C: kyselinu chlórovú

D: kyselinu chlorečnú