Úloha č. 1

Na slovesá sa pýtame:

A
B
C
D

A: Ja? Ty?

B: Aký? Aká? Aké?

C: Čo robí?

D: Kto? Čo?

Úloha č. 2

Základný tvar slovies (neurčitok) je vždy zakončený na:

A
B
C
D

A: -j

B: -ť

C: -l

D: -m

Úloha č. 3

Pri slovesách rozlišujeme:

A
B
C
D

A: 3 osoby

B: 1 osobu

C: 9 osôb

D: 6 osôb


Úloha č. 4

Ak slovesá ohýbame, hovoríme, že ich:

A
B
C
D

A: napodobňujeme

B: skloňujeme

C: tvarujeme

D: časujeme

Úloha č. 5

Príponu -š má v prítomnom čase:

A
B
C
D

A: 1. osoba, jednotného čísla

B: 3. osoba, jednotného čísla

C: 2. osoba, jednotného čísla

D: neviem :(

Úloha č. 6

Sloveso zaspievali je v čase:

A
B
C
D

A: prítomnom

B: budúminulom

C: minulom

D: budúcom


Úloha č. 7

V prítomnom čase je sloveso:

A
B
C
D

A: budú viť

B: jujú

C: uvijú

D: vijú

Úloha č. 8

V 3. osobe množného čísla minulého času je prípona:

A
B
C
D

A: -l

B: -ly

C: v

D: -li

Úloha č. 9

som, si, je, sme, ste, sú sú tvary slovesa:

A
B
C
D

A: piť

B: biť

C: byť

D: ísť


Úloha č. 10

Aké slovesné spôsoby poznáme?

A
B
C
D

A: podmieňovací, rozkazovací, oznamovací

B: podmieňovací, rozkazovací, oznamavavocí

C: podmieňovací, rozkazovací, opytovací

D: podmieňovací, rozmaznávací, oznamovací

Úloha č. 11

V ktorej možnosti sú všetky slovesá s jednotnom čísle?

A
B
C
D

A: išiel, prídem, nájdite konči

B: konči, stratíme

C: sedel, rozmýšľala, oznámiš

D: zopakujte si, bývali, nepoznajú

Úloha č. 12

Označ neurčitok slovesa hudie :

A
B
C
D

A: hudieť

B: húsť

C: hudnúť

D: hubať


Úloha č. 13

Vo vete: Bol by som v kine.....Urč gram. kategórie slovesa.

A
B
C
D

A: 1. os., sg., min. čas, podmieňovací spôsob

B: 1. os., sg., min. čas, rozkazovací spôsob

C: 2. os., sg., min. čas, podmieňovací spôsob

D: 3. os., sg., prít. čas, podmieňovací spôsob