Úloha č. 1

Na slovesá sa pýtame:

A
B
C
D

A: Ja? Ty?

B: Aký? Aká? Aké?

C: Čo robí?

D: Kto? Čo?

Úloha č. 2

Základný tvar slovies (neurčitok) je vždy zakončený na:

A
B
C
D

A: -l

B: -m

C: -ť

D: -j

Úloha č. 3

Pri slovesách rozlišujeme:

A
B
C
D

A: 3 osoby

B: 6 osôb

C: 1 osobu

D: 9 osôb


Úloha č. 4

Ak slovesá ohýbame, hovoríme, že ich:

A
B
C
D

A: tvarujeme

B: napodobňujeme

C: skloňujeme

D: časujeme

Úloha č. 5

Príponu -š má v prítomnom čase:

A
B
C
D

A: 1. osoba, jednotného čísla

B: 2. osoba, jednotného čísla

C: neviem :(

D: 3. osoba, jednotného čísla

Úloha č. 6

Sloveso zaspievali je v čase:

A
B
C
D

A: budúminulom

B: minulom

C: prítomnom

D: budúcom


Úloha č. 7

V prítomnom čase je sloveso:

A
B
C
D

A: budú viť

B: uvijú

C: jujú

D: vijú

Úloha č. 8

V 3. osobe množného čísla minulého času je prípona:

A
B
C
D

A: v

B: -ly

C: -li

D: -l

Úloha č. 9

som, si, je, sme, ste, sú sú tvary slovesa:

A
B
C
D

A: biť

B: byť

C: piť

D: ísť


Úloha č. 10

Aké slovesné spôsoby poznáme?

A
B
C
D

A: podmieňovací, rozmaznávací, oznamovací

B: podmieňovací, rozkazovací, oznamovací

C: podmieňovací, rozkazovací, oznamavavocí

D: podmieňovací, rozkazovací, opytovací

Úloha č. 11

V ktorej možnosti sú všetky slovesá s jednotnom čísle?

A
B
C
D

A: išiel, prídem, nájdite konči

B: zopakujte si, bývali, nepoznajú

C: sedel, rozmýšľala, oznámiš

D: konči, stratíme

Úloha č. 12

Označ neurčitok slovesa hudie :

A
B
C
D

A: hubať

B: hudnúť

C: hudieť

D: húsť


Úloha č. 13

Vo vete: Bol by som v kine.....Urč gram. kategórie slovesa.

A
B
C
D

A: 1. os., sg., min. čas, podmieňovací spôsob

B: 1. os., sg., min. čas, rozkazovací spôsob

C: 3. os., sg., prít. čas, podmieňovací spôsob

D: 2. os., sg., min. čas, podmieňovací spôsob