Úloha č. 1

Na slovesá sa pýtame:

A
B
C
D

A: Ja? Ty?

B: Čo robí?

C: Aký? Aká? Aké?

D: Kto? Čo?

Úloha č. 2

Základný tvar slovies (neurčitok) je vždy zakončený na:

A
B
C
D

A: -l

B: -j

C: -m

D: -ť

Úloha č. 3

Pri slovesách rozlišujeme:

A
B
C
D

A: 6 osôb

B: 1 osobu

C: 3 osoby

D: 9 osôb


Úloha č. 4

Ak slovesá ohýbame, hovoríme, že ich:

A
B
C
D

A: napodobňujeme

B: tvarujeme

C: skloňujeme

D: časujeme

Úloha č. 5

Príponu -š má v prítomnom čase:

A
B
C
D

A: neviem :(

B: 2. osoba, jednotného čísla

C: 1. osoba, jednotného čísla

D: 3. osoba, jednotného čísla

Úloha č. 6

Sloveso zaspievali je v čase:

A
B
C
D

A: prítomnom

B: minulom

C: budúcom

D: budúminulom


Úloha č. 7

V prítomnom čase je sloveso:

A
B
C
D

A: uvijú

B: vijú

C: budú viť

D: jujú

Úloha č. 8

V 3. osobe množného čísla minulého času je prípona:

A
B
C
D

A: -l

B: -ly

C: v

D: -li

Úloha č. 9

som, si, je, sme, ste, sú sú tvary slovesa:

A
B
C
D

A: ísť

B: byť

C: piť

D: biť


Úloha č. 10

Aké slovesné spôsoby poznáme?

A
B
C
D

A: podmieňovací, rozmaznávací, oznamovací

B: podmieňovací, rozkazovací, oznamovací

C: podmieňovací, rozkazovací, oznamavavocí

D: podmieňovací, rozkazovací, opytovací

Úloha č. 11

V ktorej možnosti sú všetky slovesá s jednotnom čísle?

A
B
C
D

A: sedel, rozmýšľala, oznámiš

B: konči, stratíme

C: išiel, prídem, nájdite konči

D: zopakujte si, bývali, nepoznajú

Úloha č. 12

Označ neurčitok slovesa hudie :

A
B
C
D

A: hudnúť

B: hubať

C: hudieť

D: húsť


Úloha č. 13

Vo vete: Bol by som v kine.....Urč gram. kategórie slovesa.

A
B
C
D

A: 3. os., sg., prít. čas, podmieňovací spôsob

B: 1. os., sg., min. čas, rozkazovací spôsob

C: 2. os., sg., min. čas, podmieňovací spôsob

D: 1. os., sg., min. čas, podmieňovací spôsob