Úloha č. 1

Na prídavné mená sa pýtame:

A
B
C
D

A: aký, aká, aké

B: aká, ako, aké

C: aká , aký , ale

D: kto? čo?

Úloha č. 2

Zámená rozdeľujeme na:

A
B
C
D

A: základné a prisvojovacie zámená

B: osobnostné a a privlastňovacie zámená

C: osobné a prisvojovanie zámená

D: osobné základné a osobné privlastňovacie

Úloha č. 3

Podstatné mená rozdeľujeme na:

A
B
C
D

A: Základné podstatné mená a vlastné mená

B: Všeobecné podstatné mená a vlastné podstatné mená

C: Všetky mená a osobné mená

D: prítomné a neprítomné podstatné mená


Úloha č. 4

Ohybné slovné druhy sú:

A
B
C
D

A: podstatné mená, pridané mená, zámená, číslovky, slovesá

B: podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá

C: zámená, čísla, slovesá, prídavné mená, podstatné mená

D: slová, zámená, číslovky, prídavné mená, podstatné mená

Úloha č. 5

Rod, číslo, pád sú:

A
B
C
D

A: grafitické kategórie

B: gramatické kategórie

C: grafické kategórie

D: gramblické kategórie

Úloha č. 6

Podstatné mená a prídavné mená sa zhodujú:

A
B
C
D

A: nominatíve singuláru

B: v rode, čísle a páde

C: v rode, čísle a nominatíve

D: v N,G, D, A, L, I


Úloha č. 7

Množné číslo slovného spojenia malý Janko je:

A
B
C
D

A: malým Jankom

B: malí jankovia

C: malí Jankovia

D: malý Jankovia

Úloha č. 8

Detským srdiečkam ....... je v páde:

A
B
C
D

A: L

B: A

C: I

D: D

Úloha č. 9

O múdrom zajkovi - gramatické kategórie sú:

A
B
C
D

A: muž. rod, pl, L

B: str. rod, sing., L

C: muž. rod, sing., D

D: muž. rod, sing., L


Úloha č. 10

Ktoré slová sú len v ženskom rode?

A
B
C
D

A: slaná, sloníča, dievčina, slama, tichá, malá, skala

B: slaná, dievčina, slama, tichá, tá, málo, skala

C: slaná, dievčina, slama, tichá, tá, malá, skala

D: dievča, sláva, slama, tichá, tá, malá, skala

Úloha č. 11

V ktorých pádoch podstatných mien sa píše koncovka - i ?

A
B
C
D

A: D, L, I

B: N, L, I

C: D, A, I

D: N, D, L

Úloha č. 12

Ktoré slová sú správne napísané?

A
B
C
D

A: malím chlapcom, veselí kamaráti, o novom klavíri

B: malým chlapcom, veselí kamaráti, o novom klavíry

C: malým chlapcom, veselí kamaráti, o novom klavíri

D: malým chlapcom, veselý kamaráti, o novom klavíri


Úloha č. 13

Osobné privlastňovacie zámená sú:

A
B
C
D

A: môj, tvoj, jeho, jej, ich, nás, váš

B: môj, tvoj, jeho, jej, ich, náš, váš,

C: môj, ty, jeho, jej, ich, náš, váš

D: môj, tvoj, jeho, jej, ich, náš, vás

Úloha č. 14

V datíve sú napísané slová:

A
B
C
D

A: dedkovi, kamarátke, tichému, jemu, jej

B: dedka, kamarátke, tichý, ich, malému

C: dedkovi, kamarátke, tichý, jemu, jej

D: auto, doma, kamarátke, tichému, jeho, ja

Úloha č. 15

Podstatné mená sú:

A
B
C
D

A: detský, dom, von, voda, stan

B: dom, noc, voda, stan, dieťa,

C: doma, noc, voda, stanovať,, dieťa

D: dom, noc, vodný, stan, sto


Úloha č. 16

Správne napísané sú:

A
B
C
D

A: o starčekovy , s mojím strýkom, takými hrami

B: o starčekovi, s mojím strýkom, takými hrami

C: o starčekovi, s mojim strýkom, takými hrami

D: o starčekovi, s mojím strýkom, takýmy hramy

Úloha č. 17

A, pl, žen. rod je slovné spojenie:

A
B
C
D

A: veľké vázy

B: veľkú vázu

C: o veľkých vázach

D: veľké vázi

Úloha č. 18

muž. rod, sing, , L ..... sú gramatické kategórie slova:

A
B
C
D

A: o krátkych sukniach

B: o starom aute

C: o novej topánke

D: o hlbokom kanáli


Úloha č. 19

Ono zaliezlo pod posteľ. Veta upravená bez zámena je:

A
B
C
D

A: Ono vyskočilo pod posteľ.

B: Mačka zaliezlo pod posteľ.

C: Mača zaliezlo pod posteľ.

D: Ono zaliezlo pod stôl.

Úloha č. 20

Podsatné mená, prídavné mená, zámená ohýbame, teda ich :

A
B
C
D

A: časujeme

B: skloňujeme

C: otáčame

D: skláňame