Úloha č. 1

Čo je airsoft ?

A
B
C
D

A: Seriál

B: Počítačová hra

C: Šport

D: Predpríprava na vojnu

Úloha č. 2

Aké náboje sa používajú pri airsofte ?

A
B
C
D

A: Malé guličky (BB)

B: Farebné útvary

C: Reálne náboje

D: Imaginárne náboje

Úloha č. 3

Aký typ zbraní je vo airsofte ten najbežnejší ?

A
B
C
D

A: Manuálne zbrane

B: Plynové zbrane

C: Elektronické zbrane

D: Zbrane s jedným zásobníkom


Úloha č. 4

Čo NIE JE súčasťou airsoftu?

A
B
C
D

A: Akékoľvek vybúšniny

B: Granáty

C: Zbrane

D: Výstroj

Úloha č. 5

Ako sa nazýva zbraň na obrázku?

A
B
C
D

A: Plynová pištoľ

B: Manuálna brokovnica

C: Odstrelovacia Puška

D: Samopal