Úloha č. 1

Čo je airsoft ?

A
B
C
D

A: Šport

B: Seriál

C: Počítačová hra

D: Predpríprava na vojnu

Úloha č. 2

Aké náboje sa používajú pri airsofte ?

A
B
C
D

A: Farebné útvary

B: Imaginárne náboje

C: Malé guličky (BB)

D: Reálne náboje

Úloha č. 3

Aký typ zbraní je vo airsofte ten najbežnejší ?

A
B
C
D

A: Manuálne zbrane

B: Elektronické zbrane

C: Plynové zbrane

D: Zbrane s jedným zásobníkom


Úloha č. 4

Čo NIE JE súčasťou airsoftu?

A
B
C
D

A: Zbrane

B: Výstroj

C: Granáty

D: Akékoľvek vybúšniny

Úloha č. 5

Ako sa nazýva zbraň na obrázku?

A
B
C
D

A: Samopal

B: Plynová pištoľ

C: Manuálna brokovnica

D: Odstrelovacia Puška