Úloha č. 1

Čo je airsoft ?

A
B
C
D

A: Seriál

B: Predpríprava na vojnu

C: Počítačová hra

D: Šport

Úloha č. 2

Aké náboje sa používajú pri airsofte ?

A
B
C
D

A: Imaginárne náboje

B: Malé guličky (BB)

C: Farebné útvary

D: Reálne náboje

Úloha č. 3

Aký typ zbraní je vo airsofte ten najbežnejší ?

A
B
C
D

A: Elektronické zbrane

B: Plynové zbrane

C: Manuálne zbrane

D: Zbrane s jedným zásobníkom


Úloha č. 4

Čo NIE JE súčasťou airsoftu?

A
B
C
D

A: Výstroj

B: Zbrane

C: Akékoľvek vybúšniny

D: Granáty

Úloha č. 5

Ako sa nazýva zbraň na obrázku?

A
B
C
D

A: Odstrelovacia Puška

B: Samopal

C: Plynová pištoľ

D: Manuálna brokovnica