Úloha č. 1

Was ist das?

A
B
C
D

A: der Tisch

B: der Stuhl

C: der Schrank

D: das Bett

Úloha č. 2

Was ist das?

A
B
C
D

A: das Sofa

B: der Stuhl

C: der Schrank

D: der Tisch

Úloha č. 3

Was ist das?

A
B
C
D

A: das Sofa

B: der Tisch

C: das Bett

D: der Stuhl

Úloha č. 4

Was ist das?

A
B
C
D

A: das Regal

B: das Sofa

C: der Tisch

D: der Schrank

Úloha č. 5

Was ist das?

A
B
C
D

A: das Sofa

B: der Tisch

C: der Schrank

D: der Stuhl

Úloha č. 6

Was ist das?

A
B
C
D

A: der Tisch

B: das Sofa

C: die Lampe

D: die Dusche

Úloha č. 7

Was ist das?

A
B
C
D

A: der Schrank

B: die Lampe

C: der Tisch

D: der Stuhl

Úloha č. 8

Was ist das?

A
B
C
D

A: der Schrank

B: der Tisch

C: das Sofa

D: das Haus