Úloha č. 1 (variant 1)

Uhol $\alpha = \frac{13\pi}{6}$ sa v stupňoch rovná uhlu:

A
B
C
D

A: 240°

B: 420°

C: 390°

D: 210°

Úloha č. 2 (variant 1)

Ktorý z nasledujúcich výrazov má rovnakú hodnotu ako $\cos (\pi-x)$?

A
B
C
D

A: cos (π+x)

B: cos (2π-x)

C: cos (2π+x)

D: cos x

Úloha č. 3 (variant 1)

Na obrázku je časť grafu funkcie:

A
B
C
D

A: sin (x + π/2)

B: sin x + π/2

C: sin (x - π/2)

D: sin x - π/2


Úloha č. 4 (variant 1)

Výraz $1 - \frac{1}{\cos^2 x}$ sa dá upraviť na tvar:

A
B
C
D

A: tg² x

B: - tg² x

C: cotg² x

D: - cotg² x

Úloha č. 5 (variant 1)

Výraz $\cos x \left(\frac{\cos x}{1-\sin x} + \frac{\cos x}{1+\sin x} \right)$ sa dá upraviť na:

A
B
C
D

A: -2

B: 2 / tg x

C: 2

D: 2 / cotg x

Úloha č. 6 (variant 1)

Koľko riešení má rovnica $\sin x = \frac{\sqrt2}{2}$ na intervale $(\pi,2\pi)$?

A
B
C
D

A: 1

B: 0

C: 2

D: 3


Úloha č. 7 (variant 1)

Koľko riešení má rovnica $2\cos^2 x - 3 = 3\sin x$ na intervale $\left\langle 0, \frac{3\pi}{2} \right\rangle$?

A
B
C
D

A: 2

B: 0

C: 3

D: 1

Úloha č. 8 (variant 1)

Súčasťou množiny riešení nerovnice $\cos x > \frac{\sqrt3}{2}$ je interval:

A
B
C
D

A: (π/3, 2π/3)

B: (π/6, 11π/6)

C: (-π/6, π/6)

D: (-π/3, π/3)

Úloha č. 1 (variant 2)

Uhol $\alpha = \frac{7\pi}{3}$ sa v stupňoch rovná uhlu:

A
B
C
D

A: 390°

B: 240°

C: 420°

D: 210°

Úloha č. 2 (variant 2)

Ktorý z nasledujúcich výrazov má rovnakú hodnotu ako $\cos (2\pi-x)$?

A
B
C
D

A: cos (π-x)

B: cos (3π-x)

C: cos (π+x)

D: cos x

Úloha č. 3 (variant 2)

Na obrázku je časť grafu funkcie:

A
B
C
D

A: 2 . (sin x)

B: sin (x/2)

C: (sin x) / 2

D: sin (2x)


Úloha č. 4 (variant 2)

Výraz $\frac{1}{\sin^2 x} - 1$ sa dá upraviť na tvar:

A
B
C
D

A: tg² x

B: - cotg² x

C: cotg² x

D: - tg² x

Úloha č. 5 (variant 2)

Výraz $tg x \left(\frac{\sin x}{1+\cos x} + \frac{1+\cos x}{\sin x} \right)$ sa dá upraviť na:

A
B
C
D

A: 2 / cos x

B: 2

C: 2 / sin x

D: -2

Úloha č. 6 (variant 2)

Koľko riešení má rovnica $\cos x = -\frac{\sqrt3}{2}$ na intervale $(\pi,2\pi)$?

A
B
C
D

A: 1

B: 2

C: 0

D: 3


Úloha č. 7 (variant 2)

Koľko riešení má rovnica $2\sin^2 x + 3\cos x = 0$ na intervale $\left\langle 0, \frac{5\pi}{2} \right\rangle$?

A
B
C
D

A: 2

B: 0

C: 1

D: 3

Úloha č. 8 (variant 2)

Súčasťou množiny riešení nerovnice $\sin x < -\frac12$ je interval:

A
B
C
D

A: (7π/6, 11π/6)

B: (2π/3, 4π/3)

C: (-π/3, π/3)

D: (-π/6, 7π/6)