Úloha č. 1

Ktorý zo živočíchov sa živí krvou stavovcov?

A
B
C
D

A: škľabka veľká

B: dafnia štíhla

C: pijavica lekárska

D: črievička veľká

Úloha č. 2

Ktorá z možností charakterizuje život raka riečneho.

A
B
C
D

A: živí sa planktónom, má nožný disk a ramená s pŕhlivými bunka

B: žije v čistých vodách, živí sa uhynutými živočíchmi

C: vyhovujemu akákoľvek voda, je nenáročný

D: je parazit, ochudobňuje hostiteľa o živiny

Úloha č. 3

Ktorý z vodných cicavcov je mäsožravec?

A
B
C
D

A: ondatra pižmová

B: jazvec lesný

C: ) bobor vodný

D: vydra riečna


Úloha č. 4

Ktorý znak necharakterizuje vodné cicavce?

A
B
C
D

A: plávacie blany

B: mazová žľaza

C: hustá nepremokavá srsť

D: sploštený chvost - kormidlo

Úloha č. 5

Aký význam má pre ryby bočná čiara?

A
B
C
D

A: orgán hmatu

B: vníma nárazy vĺn, tlak a prúdenie vody

C: je sídlom čuchu a sluchu

D: zabezpečuje pohyb a udržiavanie rovnováhy

Úloha č. 6

Ktorý vodný vták patrí medzi brodivce ?

A
B
C
D

A: hus divá

B: rybárik riečny

C: kormorán veľký

D: bocian biely


Úloha č. 7

Pohybuje sa po hladine, na končatinách má drobné chĺpky, medzi nimi si udržiava vzduchové bubliny:

A
B
C
D

A: vodomerka obyčajná

B: šidlo

C: komár útočný

D: oväd útočný

Úloha č. 8

Pre ktorého obojživelníka sú typické prísavné vankúšiky na končatinách, a možnosť zmeniť farbu kože?

A
B
C
D

A: skokan hnedý

B: mlok bodkovaný

C: skokan zelený

D: rosnička zelená

Úloha č. 9

Telo raka chráni:

A
B
C
D

A: koža

B: lastúra

C: pancier

D: chlpy


Úloha č. 10

Samička ..................................... sa živí krvou

A
B
C
D

A: Vodomerka obyčajná

B: Korčuliarka

C: Komár útočný

D: Potápnik obrúbený

Úloha č. 11

Ktorý vodný vták má nekŕmivé mláďatá

A
B
C
D

A: Kaňa močiarna

B: Kačica divá

C: Bocian biely

D: Rybárik riečny

Úloha č. 12

Naša najmenšia žaba

A
B
C
D

A: Rosnička zelená

B: Kunka žltobruchá

C: Ropucha bradavičnatá

D: Skokan zelený


Úloha č. 13

V ktorej možnosti je správne vytvorený potravový reťazec

A
B
C
D

A: larvy hmyzu-skokan zelený - bocian biely

B: vodné rastliny-plotica červenooká-kapor obyčajný

C: dafnia-šťuka-plotica

D: žubrienka-rak riečny-kapor obyčajný

Úloha č. 14

Ktorý vták nie je sťahovavý (poprípade je len čiastočne sťahovavý)?

A
B
C
D

A: Volavka popolavá

B: Hus divá

C: Bocian biely

D: Kačica dívá

Úloha č. 15

Ktorý vták patrí medzi zúbkozobce?

A
B
C
D

A: Bocian biely

B: Labuť hrbozobá

C: Kaňa močiarna

D: Kormorán


Úloha č. 16

Vodné vtáky majú mastné perie, pretože si ho mastia tukom z mazovej žľazy, ktorá sa nachádza

A
B
C
D

A: pri chvoste

B: na bruchu

C: pod krídlami

D: na chrbte