Úloha č. 1

Ktorý zo živočíchov sa živí krvou stavovcov?

A
B
C
D

A: škľabka veľká

B: pijavica lekárska

C: črievička veľká

D: dafnia štíhla

Úloha č. 2

Ktorá z možností charakterizuje život raka riečneho.

A
B
C
D

A: živí sa planktónom, má nožný disk a ramená s pŕhlivými bunka

B: žije v čistých vodách, živí sa uhynutými živočíchmi

C: vyhovujemu akákoľvek voda, je nenáročný

D: je parazit, ochudobňuje hostiteľa o živiny

Úloha č. 3

Ktorý z vodných cicavcov je mäsožravec?

A
B
C
D

A: ondatra pižmová

B: vydra riečna

C: jazvec lesný

D: ) bobor vodný


Úloha č. 4

Ktorý znak necharakterizuje vodné cicavce?

A
B
C
D

A: plávacie blany

B: mazová žľaza

C: sploštený chvost - kormidlo

D: hustá nepremokavá srsť

Úloha č. 5

Aký význam má pre ryby bočná čiara?

A
B
C
D

A: je sídlom čuchu a sluchu

B: vníma nárazy vĺn, tlak a prúdenie vody

C: orgán hmatu

D: zabezpečuje pohyb a udržiavanie rovnováhy

Úloha č. 6

Ktorý vodný vták patrí medzi brodivce ?

A
B
C
D

A: kormorán veľký

B: rybárik riečny

C: bocian biely

D: hus divá


Úloha č. 7

Pohybuje sa po hladine, na končatinách má drobné chĺpky, medzi nimi si udržiava vzduchové bubliny:

A
B
C
D

A: komár útočný

B: šidlo

C: vodomerka obyčajná

D: oväd útočný

Úloha č. 8

Pre ktorého obojživelníka sú typické prísavné vankúšiky na končatinách, a možnosť zmeniť farbu kože?

A
B
C
D

A: skokan hnedý

B: skokan zelený

C: mlok bodkovaný

D: rosnička zelená

Úloha č. 9

Telo raka chráni:

A
B
C
D

A: chlpy

B: lastúra

C: koža

D: pancier


Úloha č. 10

Samička ..................................... sa živí krvou

A
B
C
D

A: Komár útočný

B: Korčuliarka

C: Potápnik obrúbený

D: Vodomerka obyčajná

Úloha č. 11

Ktorý vodný vták má nekŕmivé mláďatá

A
B
C
D

A: Kačica divá

B: Bocian biely

C: Rybárik riečny

D: Kaňa močiarna

Úloha č. 12

Naša najmenšia žaba

A
B
C
D

A: Kunka žltobruchá

B: Rosnička zelená

C: Ropucha bradavičnatá

D: Skokan zelený


Úloha č. 13

V ktorej možnosti je správne vytvorený potravový reťazec

A
B
C
D

A: dafnia-šťuka-plotica

B: žubrienka-rak riečny-kapor obyčajný

C: vodné rastliny-plotica červenooká-kapor obyčajný

D: larvy hmyzu-skokan zelený - bocian biely

Úloha č. 14

Ktorý vták nie je sťahovavý (poprípade je len čiastočne sťahovavý)?

A
B
C
D

A: Hus divá

B: Bocian biely

C: Volavka popolavá

D: Kačica dívá

Úloha č. 15

Ktorý vták patrí medzi zúbkozobce?

A
B
C
D

A: Kormorán

B: Bocian biely

C: Labuť hrbozobá

D: Kaňa močiarna


Úloha č. 16

Vodné vtáky majú mastné perie, pretože si ho mastia tukom z mazovej žľazy, ktorá sa nachádza

A
B
C
D

A: pri chvoste

B: na bruchu

C: pod krídlami

D: na chrbte