Úloha č. 1

Ktorý zo živočíchov sa živí krvou stavovcov?

A
B
C
D

A: dafnia štíhla

B: pijavica lekárska

C: škľabka veľká

D: črievička veľká

Úloha č. 2

Ktorá z možností charakterizuje život raka riečneho.

A
B
C
D

A: vyhovujemu akákoľvek voda, je nenáročný

B: je parazit, ochudobňuje hostiteľa o živiny

C: živí sa planktónom, má nožný disk a ramená s pŕhlivými bunka

D: žije v čistých vodách, živí sa uhynutými živočíchmi

Úloha č. 3

Ktorý z vodných cicavcov je mäsožravec?

A
B
C
D

A: jazvec lesný

B: vydra riečna

C: ondatra pižmová

D: ) bobor vodný


Úloha č. 4

Ktorý znak necharakterizuje vodné cicavce?

A
B
C
D

A: sploštený chvost - kormidlo

B: hustá nepremokavá srsť

C: mazová žľaza

D: plávacie blany

Úloha č. 5

Aký význam má pre ryby bočná čiara?

A
B
C
D

A: vníma nárazy vĺn, tlak a prúdenie vody

B: je sídlom čuchu a sluchu

C: zabezpečuje pohyb a udržiavanie rovnováhy

D: orgán hmatu

Úloha č. 6

Ktorý vodný vták patrí medzi brodivce ?

A
B
C
D

A: hus divá

B: kormorán veľký

C: bocian biely

D: rybárik riečny


Úloha č. 7

Pohybuje sa po hladine, na končatinách má drobné chĺpky, medzi nimi si udržiava vzduchové bubliny:

A
B
C
D

A: vodomerka obyčajná

B: šidlo

C: komár útočný

D: oväd útočný

Úloha č. 8

Pre ktorého obojživelníka sú typické prísavné vankúšiky na končatinách, a možnosť zmeniť farbu kože?

A
B
C
D

A: skokan hnedý

B: mlok bodkovaný

C: skokan zelený

D: rosnička zelená

Úloha č. 9

Telo raka chráni:

A
B
C
D

A: koža

B: lastúra

C: pancier

D: chlpy


Úloha č. 10

Samička ..................................... sa živí krvou

A
B
C
D

A: Korčuliarka

B: Komár útočný

C: Vodomerka obyčajná

D: Potápnik obrúbený

Úloha č. 11

Ktorý vodný vták má nekŕmivé mláďatá

A
B
C
D

A: Rybárik riečny

B: Kačica divá

C: Kaňa močiarna

D: Bocian biely

Úloha č. 12

Naša najmenšia žaba

A
B
C
D

A: Ropucha bradavičnatá

B: Rosnička zelená

C: Kunka žltobruchá

D: Skokan zelený


Úloha č. 13

V ktorej možnosti je správne vytvorený potravový reťazec

A
B
C
D

A: dafnia-šťuka-plotica

B: vodné rastliny-plotica červenooká-kapor obyčajný

C: žubrienka-rak riečny-kapor obyčajný

D: larvy hmyzu-skokan zelený - bocian biely

Úloha č. 14

Ktorý vták nie je sťahovavý (poprípade je len čiastočne sťahovavý)?

A
B
C
D

A: Hus divá

B: Volavka popolavá

C: Kačica dívá

D: Bocian biely

Úloha č. 15

Ktorý vták patrí medzi zúbkozobce?

A
B
C
D

A: Labuť hrbozobá

B: Bocian biely

C: Kaňa močiarna

D: Kormorán


Úloha č. 16

Vodné vtáky majú mastné perie, pretože si ho mastia tukom z mazovej žľazy, ktorá sa nachádza

A
B
C
D

A: na bruchu

B: na chrbte

C: pod krídlami

D: pri chvoste