Úloha č. 1

Ktorý zo živočíchov sa živí krvou stavovcov?

A
B
C
D

A: črievička veľká

B: dafnia štíhla

C: škľabka veľká

D: pijavica lekárska

Úloha č. 2

Ktorá z možností charakterizuje život raka riečneho.

A
B
C
D

A: je parazit, ochudobňuje hostiteľa o živiny

B: žije v čistých vodách, živí sa uhynutými živočíchmi

C: živí sa planktónom, má nožný disk a ramená s pŕhlivými bunka

D: vyhovujemu akákoľvek voda, je nenáročný

Úloha č. 3

Ktorý z vodných cicavcov je mäsožravec?

A
B
C
D

A: ondatra pižmová

B: vydra riečna

C: jazvec lesný

D: ) bobor vodný


Úloha č. 4

Ktorý znak necharakterizuje vodné cicavce?

A
B
C
D

A: hustá nepremokavá srsť

B: sploštený chvost - kormidlo

C: plávacie blany

D: mazová žľaza

Úloha č. 5

Aký význam má pre ryby bočná čiara?

A
B
C
D

A: zabezpečuje pohyb a udržiavanie rovnováhy

B: je sídlom čuchu a sluchu

C: vníma nárazy vĺn, tlak a prúdenie vody

D: orgán hmatu

Úloha č. 6

Ktorý vodný vták patrí medzi brodivce ?

A
B
C
D

A: kormorán veľký

B: hus divá

C: rybárik riečny

D: bocian biely


Úloha č. 7

Pohybuje sa po hladine, na končatinách má drobné chĺpky, medzi nimi si udržiava vzduchové bubliny:

A
B
C
D

A: šidlo

B: vodomerka obyčajná

C: oväd útočný

D: komár útočný

Úloha č. 8

Pre ktorého obojživelníka sú typické prísavné vankúšiky na končatinách, a možnosť zmeniť farbu kože?

A
B
C
D

A: mlok bodkovaný

B: skokan hnedý

C: skokan zelený

D: rosnička zelená

Úloha č. 9

Telo raka chráni:

A
B
C
D

A: lastúra

B: pancier

C: chlpy

D: koža


Úloha č. 10

Samička ..................................... sa živí krvou

A
B
C
D

A: Korčuliarka

B: Potápnik obrúbený

C: Komár útočný

D: Vodomerka obyčajná

Úloha č. 11

Ktorý vodný vták má nekŕmivé mláďatá

A
B
C
D

A: Bocian biely

B: Kačica divá

C: Rybárik riečny

D: Kaňa močiarna

Úloha č. 12

Naša najmenšia žaba

A
B
C
D

A: Kunka žltobruchá

B: Ropucha bradavičnatá

C: Skokan zelený

D: Rosnička zelená


Úloha č. 13

V ktorej možnosti je správne vytvorený potravový reťazec

A
B
C
D

A: žubrienka-rak riečny-kapor obyčajný

B: larvy hmyzu-skokan zelený - bocian biely

C: dafnia-šťuka-plotica

D: vodné rastliny-plotica červenooká-kapor obyčajný

Úloha č. 14

Ktorý vták nie je sťahovavý (poprípade je len čiastočne sťahovavý)?

A
B
C
D

A: Hus divá

B: Volavka popolavá

C: Kačica dívá

D: Bocian biely

Úloha č. 15

Ktorý vták patrí medzi zúbkozobce?

A
B
C
D

A: Kormorán

B: Labuť hrbozobá

C: Kaňa močiarna

D: Bocian biely


Úloha č. 16

Vodné vtáky majú mastné perie, pretože si ho mastia tukom z mazovej žľazy, ktorá sa nachádza

A
B
C
D

A: pod krídlami

B: na chrbte

C: pri chvoste

D: na bruchu