Úloha č. 1

Ktorý zo živočíchov sa živí krvou stavovcov?

A
B
C
D

A: dafnia štíhla

B: črievička veľká

C: pijavica lekárska

D: škľabka veľká

Úloha č. 2

Ktorá z možností charakterizuje život raka riečneho.

A
B
C
D

A: živí sa planktónom, má nožný disk a ramená s pŕhlivými bunka

B: je parazit, ochudobňuje hostiteľa o živiny

C: žije v čistých vodách, živí sa uhynutými živočíchmi

D: vyhovujemu akákoľvek voda, je nenáročný

Úloha č. 3

Ktorý z vodných cicavcov je mäsožravec?

A
B
C
D

A: jazvec lesný

B: vydra riečna

C: ondatra pižmová

D: ) bobor vodný


Úloha č. 4

Ktorý znak necharakterizuje vodné cicavce?

A
B
C
D

A: mazová žľaza

B: sploštený chvost - kormidlo

C: plávacie blany

D: hustá nepremokavá srsť

Úloha č. 5

Aký význam má pre ryby bočná čiara?

A
B
C
D

A: je sídlom čuchu a sluchu

B: orgán hmatu

C: zabezpečuje pohyb a udržiavanie rovnováhy

D: vníma nárazy vĺn, tlak a prúdenie vody

Úloha č. 6

Ktorý vodný vták patrí medzi brodivce ?

A
B
C
D

A: bocian biely

B: kormorán veľký

C: hus divá

D: rybárik riečny


Úloha č. 7

Pohybuje sa po hladine, na končatinách má drobné chĺpky, medzi nimi si udržiava vzduchové bubliny:

A
B
C
D

A: šidlo

B: oväd útočný

C: vodomerka obyčajná

D: komár útočný

Úloha č. 8

Pre ktorého obojživelníka sú typické prísavné vankúšiky na končatinách, a možnosť zmeniť farbu kože?

A
B
C
D

A: rosnička zelená

B: mlok bodkovaný

C: skokan zelený

D: skokan hnedý

Úloha č. 9

Telo raka chráni:

A
B
C
D

A: lastúra

B: koža

C: pancier

D: chlpy


Úloha č. 10

Samička ..................................... sa živí krvou

A
B
C
D

A: Vodomerka obyčajná

B: Potápnik obrúbený

C: Korčuliarka

D: Komár útočný

Úloha č. 11

Ktorý vodný vták má nekŕmivé mláďatá

A
B
C
D

A: Rybárik riečny

B: Bocian biely

C: Kačica divá

D: Kaňa močiarna

Úloha č. 12

Naša najmenšia žaba

A
B
C
D

A: Skokan zelený

B: Rosnička zelená

C: Ropucha bradavičnatá

D: Kunka žltobruchá


Úloha č. 13

V ktorej možnosti je správne vytvorený potravový reťazec

A
B
C
D

A: larvy hmyzu-skokan zelený - bocian biely

B: vodné rastliny-plotica červenooká-kapor obyčajný

C: žubrienka-rak riečny-kapor obyčajný

D: dafnia-šťuka-plotica

Úloha č. 14

Ktorý vták nie je sťahovavý (poprípade je len čiastočne sťahovavý)?

A
B
C
D

A: Bocian biely

B: Hus divá

C: Volavka popolavá

D: Kačica dívá

Úloha č. 15

Ktorý vták patrí medzi zúbkozobce?

A
B
C
D

A: Bocian biely

B: Labuť hrbozobá

C: Kormorán

D: Kaňa močiarna


Úloha č. 16

Vodné vtáky majú mastné perie, pretože si ho mastia tukom z mazovej žľazy, ktorá sa nachádza

A
B
C
D

A: na chrbte

B: pri chvoste

C: na bruchu

D: pod krídlami