Úloha č. 1 (variant 1)

Dobrodružný román charakterizujú tieto body:

A
B
C
D

A: lyrické dielo, dej, príbeh, obohacovanie poznatkov

B: dramatické dielo, príbeh, dej, postavy, javisko

C: epické dielo. príbeh, dej, poznávacia hodnota

D: epické dielo, veršovaný text, opis prírody

Úloha č. 2 (variant 1)

Druh románu, v ktorom sa spája dobrodružstvo s históriou, nazývame:

A
B
C
D

A: romantický román

B: historický román

C: historicko-dobrodružný román

D: historicko-dobrodružná poviedka

Úloha č. 3 (variant 1)

Ktoré dielo patrí medzi historicko-dobrodružné romány?

A
B
C
D

A: Cesta na Mesiac

B: Čierne koráby

C: Historické lode

D: Anna zo Zeleného domu


Úloha č. 4 (variant 1)

Ktoré postavy vystupovali v diele Čierne koráby:

A
B
C
D

A: Arthur Dent, Ford Prefect, Vidvojos

B: Vasan, Nicholl , Barbican, Gertie

C: Vidvojos, Bielovlasý, Vasan, Terteus

D: Bielovlasý, Elliot, Michael, Ford

Úloha č. 5 (variant 1)

Čo je to koráb?

A
B
C
D

A: veľká drevená loď

B: veľký vysoký strom

C: veľká drevená kaďa

D: zvyšok jedla

Úloha č. 6 (variant 1)

Čo necharakterizuje vedecko-fantastický román?

A
B
C
D

A: Odborné slová používané z vedy a technik

B: Jules Verne

C: Spája sa v ňom dobrodružstvo s históriou

D: Udalosti, ktoré sa nestali, ale v budúcnosti sa môžu stať


Úloha č. 7 (variant 1)

Aká bola idea diela Cesta na Mesiac?

A
B
C
D

A: Záchrana Arthura (pozemšťana) mimozemšťanmi

B: Mimozemšťan zmeškal odchod rakety a deti mu pomohli.

C: Túžba po objavovaní nových vecí spojená s cestou na Mesiac.

D: Hľadanie jantáru pri plavbe po neznámych moriach

Úloha č. 8 (variant 1)

Dielo Cesta na Mesiac bolo napísané v roku 1866, ale odohráva sa v roku 1969 a v tomto roku sa v skutočnosti ľudia dostali na Mesiac. Označ možnosť, v ktorej sa nachádza správne meno kozmonauta, ktorý bol na Mesiaci a názov kozmického letu.

A
B
C
D

A: Edward A. Armstrong, kozmický let Apollo 10

B: Neil A. Armstrong, kozmický let Apollo 11

C: Hector A. Armstrong, kozmický let Apollo 21

D: Michael A. Armstrong, kozmický let Apollo 12

Úloha č. 9 (variant 1)

Aká bola idea diela E.T. mimozemšťan:

A
B
C
D

A: Túžba po objavovaní nových vecí spojená s cestou na Mesiac.

B: Mimozemšťan prišiel a zostal na našej Zemi

C: Záchrana Arthura mimozemšťanmi

D: Deti oboznamujú E.T. s našou planétou a pomáhajú mu


Úloha č. 10 (variant 1)

Aké postavy vystupovali v diele E.T. mimozemšťan?

A
B
C
D

A: Elliot, Michael, Ford, Vasan

B: Elliot, Michael, Gertie

C: Arthur Dent, Ford Prefect, Michael,

D: Nicholl, Barbican, Michel Ardan,

Úloha č. 11 (variant 1)

Ako je charakterizovaná rasa Vogónov v diele Stopárov sprievodca galaxiou?

A
B
C
D

A: boháči, nemajú čo robiť, veľa cestujú,

B: nepríjemná rasa v galaxií, sú mrzutí, panovační, šéfovia

C: super chlapci, najlepší kuchári široko-ďaleko,

D: miešajú najlepšie kokteily, vždy berú stopárov

Úloha č. 12 (variant 1)

Akí boli Dentrasiovia v diele Stopárov sprievodca galaxiou?

A
B
C
D

A: boháči, nemajú čo robiť, veľa cestujú,

B: super chlapci, najlepší kuchári široko-ďaleko,

C: miešajú odporné kokteily, vždy berú stopárov

D: nepríjemná rasa v galaxií, sú mrzutí, panovační, šéfovia


Úloha č. 13 (variant 1)

Označ názov diela, z ktorého je ukážka: "Brali do rúk každý kamienok, čo ležal na pobreží. Podarilo sa im nájsť mnoho jantárových kameňov."

A
B
C
D

A: Margita Figuli: Jantárová pláž

B: Joe Alex: Čierne koráby

C: Jules Verne: Cesta na Mesiac

D: Douglas Adams: Stopárov sprievodca galaxiou

Úloha č. 14 (variant 1)

Označ názov diela, z ktorého je ukážka:"Výstrel z Columbiady sprevádzalo naozajstné zemetrasenie. Florida pocútila otras až v útrobách. Plyny zo strelnej bavlny prerazili vzduchové vrtsvy."

A
B
C
D

A: Joe Alex: Čierne koráby

B: Douglas Adams: Stopárov sprievodca galaxiou

C: Jules Verne. Cesta na Mesiac

D: Jules Verne: Cesta do stredu Zeme

Úloha č. 15 (variant 1)

Priraď ukážku k literárnemu smeru 20. storočia: "Stromy sa klaňali až po zem, hora pukala a stenala. Naraz akoby meč rozťal záclonu tmy. Blyslo sa! Hrom! Zarevalo úbočie, striasla sa koliba a ozval sa príšerný zvuk, akoby dva kamene narazili na seba." - typickými znakmi sú poetický rytmus viet, rozprávkové motívy,...

A
B
C
D

A: romantizmus

B: lyrizovaná próza

C: opis prírody

D: klasicizmus


Úloha č. 16 (variant 1)

Indície - podomový obchodník, ryšavé vlasy, kvetnaté reči - poukazujú na dielo:

A
B
C
D

A: Malý princ

B: Tri gaštanové kone

C: Anna zo Zeleného domu

D: Cesta na Mesiac

Úloha č. 17 (variant 1)

Indície - ovečka, ruža,núdzové pristátie na Sahare - poukazujú na dielo:

A
B
C
D

A: Pilot na Sahare

B: Výstrel z Columbiady

C: Cesta na Mesiac

D: Malý princ

Úloha č. 18 (variant 1)

Dielo s pútavým dejom, prekvapujúcimi situáciami a motívom nebezpečenstva, sa nazýva...

A
B
C
D

A: dobrodružné dielo

B: epos

C: historický román

D: detektívne dielo


Úloha č. 19 (variant 1)

Indície - stavba domu, kone, sľub - poukazujú na dielo:

A
B
C
D

A: Malý princ

B: Anna zo Zeleného domu

C: Cesta na Mesiac

D: Tri gaštanové kone

Úloha č. 20 (variant 1)

K akému básnickému prostriedku priraďujeme spojenia: jagavé more, velebné ticho?

A
B
C
D

A: prirovnanie

B: metonymia

C: metafora

D: epiteton

Úloha č. 21 (variant 1)

Ukážka: "Chlácholivé tóny vyššej inteligencie ho upokojili. To je jazyk, ako sa patrí. Hovorí aj o najtajnejších zákutiach srdca. Akonáhle chlapci potiahnu v železiarstve potrebné veci, osloví ním noc nekonečným monológom." Z akého je diela?

A
B
C
D

A: Stopárov sprievodca galaxiou

B: Vyššia inteligencia

C: E.T. mimozemšťan

D: Cesta na Mesiac


Úloha č. 22 (variant 1)

Čo je monológ?

A
B
C
D

A: rozhovor dvoch a viacerých osôb

B: prehovor jednej osoby

C: rozhovor dvoch osôb

D: rozhovor jednej osoby

Úloha č. 23 (variant 1)

Ukážka: "Ja som ho nepustila do domu. Spomenula som si, že ste mi to zakázali, a preto som vyšla von, starostlivo som zatvorila dvere, a len na schodoch som si prezrela jeho tovar. A okrem toho, nebol to Talian, ale starý Nemec." Z akého je diela?

A
B
C
D

A: Anna zo Zeleného domu

B: Podomový obchodník

C: Cesta na Mesiac

D: Anna z Bieleho domu

Úloha č. 24 (variant 1)

Dielo Tri gaštanové kone je napísané formou...

A
B
C
D

A: prózy

B: epickej básne

C: poézie

D: lyrickej básne


Úloha č. 25 (variant 1)

Ktoré slovo chýba v týchto veršoch? "Hoj, mor ho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu. A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, voľ ty len nebyť ako byť ......... "

A
B
C
D

A: mor ho

B: divokom

C: otrokom

D: pánom

Úloha č. 1 (variant 2)

Dobrodružný román charakterizujú tieto body:

A
B
C
D

A: epické dielo. príbeh, dej, poznávacia hodnota

B: epické dielo, veršovaný text, opis prírody

C: dramatické dielo, príbeh, dej, postavy, javisko

D: lyrické dielo, dej, príbeh, obohacovanie poznatkov

Úloha č. 2 (variant 2)

Druh románu, v ktorom sa spája dobrodružstvo s históriou, nazývame:

A
B
C
D

A: romantický román

B: historicko-dobrodružný román

C: historicko-dobrodružná poviedka

D: historický román

Úloha č. 3 (variant 2)

Ktoré dielo patrí medzi historicko-dobrodružné romány?

A
B
C
D

A: Historické lode

B: Anna zo Zeleného domu

C: Cesta na Mesiac

D: Čierne koráby


Úloha č. 4 (variant 2)

Ktoré postavy vystupovali v diele Čierne koráby:

A
B
C
D

A: Vidvojos, Bielovlasý, Vasan, Terteus

B: Arthur Dent, Ford Prefect, Vidvojos

C: Vasan, Nicholl , Barbican, Gertie

D: Bielovlasý, Elliot, Michael, Ford

Úloha č. 5 (variant 2)

Čo je to koráb?

A
B
C
D

A: veľká drevená loď

B: veľký vysoký strom

C: zvyšok jedla

D: veľká drevená kaďa

Úloha č. 6 (variant 2)

Čo necharakterizuje vedecko-fantastický román?

A
B
C
D

A: Spája sa v ňom dobrodružstvo s históriou

B: Jules Verne

C: Udalosti, ktoré sa nestali, ale v budúcnosti sa môžu stať

D: Odborné slová používané z vedy a technik


Úloha č. 7 (variant 2)

Aká bola idea diela Cesta na Mesiac?

A
B
C
D

A: Mimozemšťan zmeškal odchod rakety a deti mu pomohli.

B: Hľadanie jantáru pri plavbe po neznámych moriach

C: Túžba po objavovaní nových vecí spojená s cestou na Mesiac.

D: Záchrana Arthura (pozemšťana) mimozemšťanmi

Úloha č. 8 (variant 2)

Dielo Cesta na Mesiac bolo napísané v roku 1866, ale odohráva sa v roku 1969 a v tomto roku sa v skutočnosti ľudia dostali na Mesiac. Označ možnosť, v ktorej sa nachádza správne meno kozmonauta, ktorý bol na Mesiaci a názov kozmického letu.

A
B
C
D

A: Neil A. Armstrong, kozmický let Apollo 11

B: Hector A. Armstrong, kozmický let Apollo 21

C: Edward A. Armstrong, kozmický let Apollo 10

D: Michael A. Armstrong, kozmický let Apollo 12

Úloha č. 9 (variant 2)

Aká bola idea diela E.T. mimozemšťan:

A
B
C
D

A: Mimozemšťan prišiel a zostal na našej Zemi

B: Záchrana Arthura mimozemšťanmi

C: Deti oboznamujú E.T. s našou planétou a pomáhajú mu

D: Túžba po objavovaní nových vecí spojená s cestou na Mesiac.


Úloha č. 10 (variant 2)

Aké postavy vystupovali v diele E.T. mimozemšťan?

A
B
C
D

A: Nicholl, Barbican, Michel Ardan,

B: Elliot, Michael, Ford, Vasan

C: Arthur Dent, Ford Prefect, Michael,

D: Elliot, Michael, Gertie

Úloha č. 11 (variant 2)

Ako je charakterizovaná rasa Vogónov v diele Stopárov sprievodca galaxiou?

A
B
C
D

A: nepríjemná rasa v galaxií, sú mrzutí, panovační, šéfovia

B: miešajú najlepšie kokteily, vždy berú stopárov

C: super chlapci, najlepší kuchári široko-ďaleko,

D: boháči, nemajú čo robiť, veľa cestujú,

Úloha č. 12 (variant 2)

Akí boli Dentrasiovia v diele Stopárov sprievodca galaxiou?

A
B
C
D

A: boháči, nemajú čo robiť, veľa cestujú,

B: nepríjemná rasa v galaxií, sú mrzutí, panovační, šéfovia

C: super chlapci, najlepší kuchári široko-ďaleko,

D: miešajú odporné kokteily, vždy berú stopárov


Úloha č. 13 (variant 2)

Označ názov diela, z ktorého je ukážka: "Brali do rúk každý kamienok, čo ležal na pobreží. Podarilo sa im nájsť mnoho jantárových kameňov."

A
B
C
D

A: Jules Verne: Cesta na Mesiac

B: Douglas Adams: Stopárov sprievodca galaxiou

C: Margita Figuli: Jantárová pláž

D: Joe Alex: Čierne koráby

Úloha č. 14 (variant 2)

Označ názov diela, z ktorého je ukážka:"Výstrel z Columbiady sprevádzalo naozajstné zemetrasenie. Florida pocútila otras až v útrobách. Plyny zo strelnej bavlny prerazili vzduchové vrtsvy."

A
B
C
D

A: Douglas Adams: Stopárov sprievodca galaxiou

B: Jules Verne. Cesta na Mesiac

C: Jules Verne: Cesta do stredu Zeme

D: Joe Alex: Čierne koráby

Úloha č. 15 (variant 2)

Priraď ukážku k literárnemu smeru 20. storočia: "Stromy sa klaňali až po zem, hora pukala a stenala. Naraz akoby meč rozťal záclonu tmy. Blyslo sa! Hrom! Zarevalo úbočie, striasla sa koliba a ozval sa príšerný zvuk, akoby dva kamene narazili na seba." - typickými znakmi sú poetický rytmus viet, rozprávkové motívy,...

A
B
C
D

A: romantizmus

B: klasicizmus

C: lyrizovaná próza

D: opis prírody


Úloha č. 16 (variant 2)

Indície - podomový obchodník, ryšavé vlasy, kvetnaté reči - poukazujú na dielo:

A
B
C
D

A: Malý princ

B: Anna zo Zeleného domu

C: Cesta na Mesiac

D: Tri gaštanové kone

Úloha č. 17 (variant 2)

Indície - ovečka, ruža,núdzové pristátie na Sahare - poukazujú na dielo:

A
B
C
D

A: Výstrel z Columbiady

B: Malý princ

C: Pilot na Sahare

D: Cesta na Mesiac

Úloha č. 18 (variant 2)

Dielo s pútavým dejom, prekvapujúcimi situáciami a motívom nebezpečenstva, sa nazýva...

A
B
C
D

A: detektívne dielo

B: dobrodružné dielo

C: historický román

D: epos


Úloha č. 19 (variant 2)

Indície - stavba domu, kone, sľub - poukazujú na dielo:

A
B
C
D

A: Tri gaštanové kone

B: Anna zo Zeleného domu

C: Cesta na Mesiac

D: Malý princ

Úloha č. 20 (variant 2)

K akému básnickému prostriedku priraďujeme spojenia: jagavé more, velebné ticho?

A
B
C
D

A: metafora

B: prirovnanie

C: epiteton

D: metonymia

Úloha č. 21 (variant 2)

Ukážka: "Chlácholivé tóny vyššej inteligencie ho upokojili. To je jazyk, ako sa patrí. Hovorí aj o najtajnejších zákutiach srdca. Akonáhle chlapci potiahnu v železiarstve potrebné veci, osloví ním noc nekonečným monológom." Z akého je diela?

A
B
C
D

A: Vyššia inteligencia

B: Stopárov sprievodca galaxiou

C: E.T. mimozemšťan

D: Cesta na Mesiac


Úloha č. 22 (variant 2)

Čo je monológ?

A
B
C
D

A: rozhovor dvoch osôb

B: rozhovor jednej osoby

C: prehovor jednej osoby

D: rozhovor dvoch a viacerých osôb

Úloha č. 23 (variant 2)

Ukážka: "Ja som ho nepustila do domu. Spomenula som si, že ste mi to zakázali, a preto som vyšla von, starostlivo som zatvorila dvere, a len na schodoch som si prezrela jeho tovar. A okrem toho, nebol to Talian, ale starý Nemec." Z akého je diela?

A
B
C
D

A: Anna zo Zeleného domu

B: Cesta na Mesiac

C: Anna z Bieleho domu

D: Podomový obchodník

Úloha č. 24 (variant 2)

Dielo Tri gaštanové kone je napísané formou...

A
B
C
D

A: lyrickej básne

B: prózy

C: epickej básne

D: poézie


Úloha č. 25 (variant 2)

Ktoré slovo chýba v týchto veršoch? "Hoj, mor ho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu. A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, voľ ty len nebyť ako byť ......... "

A
B
C
D

A: mor ho

B: divokom

C: otrokom

D: pánom