Úloha č. 1

Ako sa volal premier Veľkej Británie počas 2. svetovej vojny

A
B
C
D

A: Josif Vissarionovič Stalin

B: Winston Churchill

C: Franklin Delano Roosevelt

D: Hirohito

Úloha č. 2

Kedy sa začala 2. Svetová vojna

A
B
C
D

A: 1947

B: 1936

C: 1940

D: 1939

Úloha č. 3

Kedy sa začalo Slovenské národné povstanie

A
B
C
D

A: 6. jún 1944

B: 29. augusta 1944

C: 8. augusta 1944

D: 8. máj 1945


Úloha č. 4

Kedy sa skončila 2. svetová vojna v Európe

A
B
C
D

A: 2. septembra 1945

B: 8. mája 1944

C: 17. máj 1945

D: 8. máj 1945

Úloha č. 5

Ako sa volala prvá použitá atomova bomba

A
B
C
D

A: Little Boy

B: Fat man

C: Bomb of Death

D: Big Boy