Úloha č. 1

Vyber podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru srdce.

A
B
C
D

A: cestom, svetom, letom

B: lístiu, žriebätkom, raždie

C: pleciam, vrecom, bábätkami

D: pole, plecami, vrecu

Úloha č. 2

Vyber správny tvar slova pole - D., pl.

A
B
C
D

A: polí

B: polia

C: o poliach

D: poliam

Úloha č. 3

Vyber správny tvar slova káčatko - G., sg.

A
B
C
D

A: káčatko

B: káčatkám

C: káčatku

D: káčatka


Úloha č. 4

Vyber správny tvar slova plece - L., sg.

A
B
C
D

A: plecu

B: plecom

C: o pleci

D: pleca

Úloha č. 5

Vyber správny tvar slova húsatko- I., pl.

A
B
C
D

A: húsatkamy

B: húsatkám

C: húsatkami

D: húsatkách

Úloha č. 6

Daj slovo do stredného rodu podľa vzoru dievča a vyber obidva správne tvary: vták

A
B
C
D

A: vtáky, vtáčence

B: vtáčatá, vtáčence

C: vtáčatá, vtáky

D: vtáky, táčence


Úloha č. 7

Vyber slovo, ktoré sa neskloňuje podľa vzoru mesto.

A
B
C
D

A: ihriskami

B: perami

C: plecami

D: oknami

Úloha č. 8

Vyber slovo, ktoré sa skloňuje podľa vzoru srdce.

A
B
C
D

A: oknom

B: perom

C: dvojčaťom

D: vrecom

Úloha č. 9

Vyber možnosť, kde sa všetky slová skloňujú podľa vzoru mesto.

A
B
C
D

A: na poliach, v moriach, vreciach

B: s menom, od pier, do vajec

C: stanovištia, dedovia, vrecia

D: s menom, od pier, perám


Úloha č. 10

Doplň do slov i,í,y,ý. Vyber správnu možnosť. .. viac pol_, z v_svedčen_, z doch básn_

A
B
C
D

A: í, y, i, í

B: i, y, í, í

C: í, y, í, í

D: i, y, y, í