Úloha č. 1

Vyber podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru srdce.

A
B
C
D

A: pleciam, vrecom, bábätkami

B: cestom, svetom, letom

C: pole, plecami, vrecu

D: lístiu, žriebätkom, raždie

Úloha č. 2

Vyber správny tvar slova pole - D., pl.

A
B
C
D

A: polí

B: poliam

C: o poliach

D: polia

Úloha č. 3

Vyber správny tvar slova káčatko - G., sg.

A
B
C
D

A: káčatkám

B: káčatka

C: káčatko

D: káčatku

Úloha č. 4

Vyber správny tvar slova plece - L., sg.

A
B
C
D

A: plecom

B: pleca

C: plecu

D: o pleci

Úloha č. 5

Vyber správny tvar slova húsatko- I., pl.

A
B
C
D

A: húsatkamy

B: húsatkami

C: húsatkám

D: húsatkách

Úloha č. 6

Daj slovo do stredného rodu podľa vzoru dievča a vyber obidva správne tvary: vták

A
B
C
D

A: vtáky, táčence

B: vtáky, vtáčence

C: vtáčatá, vtáčence

D: vtáčatá, vtáky

Úloha č. 7

Vyber slovo, ktoré sa neskloňuje podľa vzoru mesto.

A
B
C
D

A: plecami

B: perami

C: oknami

D: ihriskami

Úloha č. 8

Vyber slovo, ktoré sa skloňuje podľa vzoru srdce.

A
B
C
D

A: oknom

B: perom

C: dvojčaťom

D: vrecom

Úloha č. 9

Vyber možnosť, kde sa všetky slová skloňujú podľa vzoru mesto.

A
B
C
D

A: s menom, od pier, do vajec

B: stanovištia, dedovia, vrecia

C: na poliach, v moriach, vreciach

D: s menom, od pier, perám

Úloha č. 10

Doplň do slov i,í,y,ý. Vyber správnu možnosť. .. viac pol_, z v_svedčen_, z doch básn_

A
B
C
D

A: í, y, i, í

B: i, y, í, í

C: í, y, í, í

D: i, y, y, í