Úloha č. 1

Vyber podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru srdce.

A
B
C
D

A: pole, plecami, vrecu

B: lístiu, žriebätkom, raždie

C: pleciam, vrecom, bábätkami

D: cestom, svetom, letom

Úloha č. 2

Vyber správny tvar slova pole - D., pl.

A
B
C
D

A: polia

B: polí

C: o poliach

D: poliam

Úloha č. 3

Vyber správny tvar slova káčatko - G., sg.

A
B
C
D

A: káčatko

B: káčatku

C: káčatkám

D: káčatka


Úloha č. 4

Vyber správny tvar slova plece - L., sg.

A
B
C
D

A: plecom

B: o pleci

C: pleca

D: plecu

Úloha č. 5

Vyber správny tvar slova húsatko- I., pl.

A
B
C
D

A: húsatkamy

B: húsatkami

C: húsatkám

D: húsatkách

Úloha č. 6

Daj slovo do stredného rodu podľa vzoru dievča a vyber obidva správne tvary: vták

A
B
C
D

A: vtáčatá, vtáky

B: vtáky, vtáčence

C: vtáky, táčence

D: vtáčatá, vtáčence


Úloha č. 7

Vyber slovo, ktoré sa neskloňuje podľa vzoru mesto.

A
B
C
D

A: ihriskami

B: perami

C: oknami

D: plecami

Úloha č. 8

Vyber slovo, ktoré sa skloňuje podľa vzoru srdce.

A
B
C
D

A: perom

B: vrecom

C: dvojčaťom

D: oknom

Úloha č. 9

Vyber možnosť, kde sa všetky slová skloňujú podľa vzoru mesto.

A
B
C
D

A: s menom, od pier, do vajec

B: s menom, od pier, perám

C: stanovištia, dedovia, vrecia

D: na poliach, v moriach, vreciach


Úloha č. 10

Doplň do slov i,í,y,ý. Vyber správnu možnosť. .. viac pol_, z v_svedčen_, z doch básn_

A
B
C
D

A: i, y, í, í

B: i, y, y, í

C: í, y, i, í

D: í, y, í, í