Úloha č. 1

Vyber podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru srdce.

A
B
C
D

A: lístiu, žriebätkom, raždie

B: pleciam, vrecom, bábätkami

C: cestom, svetom, letom

D: pole, plecami, vrecu

Úloha č. 2

Vyber správny tvar slova pole - D., pl.

A
B
C
D

A: polí

B: poliam

C: polia

D: o poliach

Úloha č. 3

Vyber správny tvar slova káčatko - G., sg.

A
B
C
D

A: káčatkám

B: káčatku

C: káčatka

D: káčatko


Úloha č. 4

Vyber správny tvar slova plece - L., sg.

A
B
C
D

A: plecu

B: pleca

C: plecom

D: o pleci

Úloha č. 5

Vyber správny tvar slova húsatko- I., pl.

A
B
C
D

A: húsatkám

B: húsatkách

C: húsatkami

D: húsatkamy

Úloha č. 6

Daj slovo do stredného rodu podľa vzoru dievča a vyber obidva správne tvary: vták

A
B
C
D

A: vtáky, vtáčence

B: vtáky, táčence

C: vtáčatá, vtáčence

D: vtáčatá, vtáky


Úloha č. 7

Vyber slovo, ktoré sa neskloňuje podľa vzoru mesto.

A
B
C
D

A: perami

B: plecami

C: ihriskami

D: oknami

Úloha č. 8

Vyber slovo, ktoré sa skloňuje podľa vzoru srdce.

A
B
C
D

A: oknom

B: vrecom

C: dvojčaťom

D: perom

Úloha č. 9

Vyber možnosť, kde sa všetky slová skloňujú podľa vzoru mesto.

A
B
C
D

A: s menom, od pier, perám

B: stanovištia, dedovia, vrecia

C: na poliach, v moriach, vreciach

D: s menom, od pier, do vajec


Úloha č. 10

Doplň do slov i,í,y,ý. Vyber správnu možnosť. .. viac pol_, z v_svedčen_, z doch básn_

A
B
C
D

A: i, y, í, í

B: i, y, y, í

C: í, y, í, í

D: í, y, i, í