Úloha č. 1

Vyber podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru srdce.

A
B
C
D

A: pleciam, vrecom, bábätkami

B: cestom, svetom, letom

C: lístiu, žriebätkom, raždie

D: pole, plecami, vrecu

Úloha č. 2

Vyber správny tvar slova pole - D., pl.

A
B
C
D

A: o poliach

B: polí

C: polia

D: poliam

Úloha č. 3

Vyber správny tvar slova káčatko - G., sg.

A
B
C
D

A: káčatko

B: káčatku

C: káčatka

D: káčatkám

Úloha č. 4

Vyber správny tvar slova plece - L., sg.

A
B
C
D

A: plecu

B: plecom

C: o pleci

D: pleca

Úloha č. 5

Vyber správny tvar slova húsatko- I., pl.

A
B
C
D

A: húsatkami

B: húsatkamy

C: húsatkách

D: húsatkám

Úloha č. 6

Daj slovo do stredného rodu podľa vzoru dievča a vyber obidva správne tvary: vták

A
B
C
D

A: vtáky, táčence

B: vtáčatá, vtáčence

C: vtáčatá, vtáky

D: vtáky, vtáčence

Úloha č. 7

Vyber slovo, ktoré sa neskloňuje podľa vzoru mesto.

A
B
C
D

A: plecami

B: oknami

C: perami

D: ihriskami

Úloha č. 8

Vyber slovo, ktoré sa skloňuje podľa vzoru srdce.

A
B
C
D

A: vrecom

B: dvojčaťom

C: perom

D: oknom

Úloha č. 9

Vyber možnosť, kde sa všetky slová skloňujú podľa vzoru mesto.

A
B
C
D

A: na poliach, v moriach, vreciach

B: s menom, od pier, perám

C: stanovištia, dedovia, vrecia

D: s menom, od pier, do vajec

Úloha č. 10

Doplň do slov i,í,y,ý. Vyber správnu možnosť. .. viac pol_, z v_svedčen_, z doch básn_

A
B
C
D

A: í, y, i, í

B: i, y, í, í

C: i, y, y, í

D: í, y, í, í