Úloha č. 1

Vyber podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru srdce.

A
B
C
D

A: pleciam, vrecom, bábätkami

B: cestom, svetom, letom

C: pole, plecami, vrecu

D: lístiu, žriebätkom, raždie

Úloha č. 2

Vyber správny tvar slova pole - D., pl.

A
B
C
D

A: polia

B: polí

C: poliam

D: o poliach

Úloha č. 3

Vyber správny tvar slova káčatko - G., sg.

A
B
C
D

A: káčatkám

B: káčatka

C: káčatko

D: káčatku


Úloha č. 4

Vyber správny tvar slova plece - L., sg.

A
B
C
D

A: plecom

B: o pleci

C: plecu

D: pleca

Úloha č. 5

Vyber správny tvar slova húsatko- I., pl.

A
B
C
D

A: húsatkách

B: húsatkamy

C: húsatkám

D: húsatkami

Úloha č. 6

Daj slovo do stredného rodu podľa vzoru dievča a vyber obidva správne tvary: vták

A
B
C
D

A: vtáky, táčence

B: vtáčatá, vtáčence

C: vtáčatá, vtáky

D: vtáky, vtáčence


Úloha č. 7

Vyber slovo, ktoré sa neskloňuje podľa vzoru mesto.

A
B
C
D

A: ihriskami

B: plecami

C: perami

D: oknami

Úloha č. 8

Vyber slovo, ktoré sa skloňuje podľa vzoru srdce.

A
B
C
D

A: vrecom

B: oknom

C: perom

D: dvojčaťom

Úloha č. 9

Vyber možnosť, kde sa všetky slová skloňujú podľa vzoru mesto.

A
B
C
D

A: stanovištia, dedovia, vrecia

B: s menom, od pier, perám

C: na poliach, v moriach, vreciach

D: s menom, od pier, do vajec


Úloha č. 10

Doplň do slov i,í,y,ý. Vyber správnu možnosť. .. viac pol_, z v_svedčen_, z doch básn_

A
B
C
D

A: i, y, y, í

B: í, y, i, í

C: i, y, í, í

D: í, y, í, í