Úloha č. 1

Vyber podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru srdce.

A
B
C
D

A: pleciam, vrecom, bábätkami

B: pole, plecami, vrecu

C: cestom, svetom, letom

D: lístiu, žriebätkom, raždie

Úloha č. 2

Vyber správny tvar slova pole - D., pl.

A
B
C
D

A: o poliach

B: poliam

C: polia

D: polí

Úloha č. 3

Vyber správny tvar slova káčatko - G., sg.

A
B
C
D

A: káčatko

B: káčatka

C: káčatku

D: káčatkám


Úloha č. 4

Vyber správny tvar slova plece - L., sg.

A
B
C
D

A: plecu

B: o pleci

C: plecom

D: pleca

Úloha č. 5

Vyber správny tvar slova húsatko- I., pl.

A
B
C
D

A: húsatkách

B: húsatkám

C: húsatkamy

D: húsatkami

Úloha č. 6

Daj slovo do stredného rodu podľa vzoru dievča a vyber obidva správne tvary: vták

A
B
C
D

A: vtáčatá, vtáčence

B: vtáky, táčence

C: vtáky, vtáčence

D: vtáčatá, vtáky


Úloha č. 7

Vyber slovo, ktoré sa neskloňuje podľa vzoru mesto.

A
B
C
D

A: ihriskami

B: oknami

C: plecami

D: perami

Úloha č. 8

Vyber slovo, ktoré sa skloňuje podľa vzoru srdce.

A
B
C
D

A: dvojčaťom

B: vrecom

C: perom

D: oknom

Úloha č. 9

Vyber možnosť, kde sa všetky slová skloňujú podľa vzoru mesto.

A
B
C
D

A: s menom, od pier, perám

B: na poliach, v moriach, vreciach

C: stanovištia, dedovia, vrecia

D: s menom, od pier, do vajec


Úloha č. 10

Doplň do slov i,í,y,ý. Vyber správnu možnosť. .. viac pol_, z v_svedčen_, z doch básn_

A
B
C
D

A: í, y, í, í

B: i, y, í, í

C: i, y, y, í

D: í, y, i, í