Úloha č. 1

Urč rým:

A
B
C
D

A: striedavý

B: obkročný

C: združený

D: prerývaný

Úloha č. 2

Urč žáner:

A
B
C
D

A: lyrická báseň

B: populárna pieseň

C: ľudová pieseň

D: epická báseň

Úloha č. 3

Urč literárny druh:

A
B
C
D

A: próza

B: lyrika

C: epika

D: poézia


Úloha č. 4

Urč literárnu formu:

A
B
C
D

A: próza

B: poézia

C: epika

D: lyrika

Úloha č. 5

Refrén sa začína slovom

A
B
C
D

A: Sem

B: Keď

C: Raz

D: Na

Úloha č. 6

do čiernej (hory) je:

A
B
C
D

A: personifikácia

B: prirovnanie

C: metafora

D: epiteton


Úloha č. 7

stromy - to tiché bratstvo je:

A
B
C
D

A: personifikácia

B: prirovnanie

C: epiteton

D: metafora

Úloha č. 8

vraví noc je:

A
B
C
D

A: metafora

B: epiteton

C: prirovnanie

D: personifikácia