Úloha č. 1

Urč rým:

A
B
C
D

A: združený

B: prerývaný

C: obkročný

D: striedavý

Úloha č. 2

Urč žáner:

A
B
C
D

A: lyrická báseň

B: epická báseň

C: ľudová pieseň

D: populárna pieseň

Úloha č. 3

Urč literárny druh:

A
B
C
D

A: poézia

B: epika

C: próza

D: lyrika


Úloha č. 4

Urč literárnu formu:

A
B
C
D

A: epika

B: próza

C: lyrika

D: poézia

Úloha č. 5

Refrén sa začína slovom

A
B
C
D

A: Raz

B: Sem

C: Keď

D: Na

Úloha č. 6

do čiernej (hory) je:

A
B
C
D

A: personifikácia

B: metafora

C: prirovnanie

D: epiteton


Úloha č. 7

stromy - to tiché bratstvo je:

A
B
C
D

A: personifikácia

B: prirovnanie

C: metafora

D: epiteton

Úloha č. 8

vraví noc je:

A
B
C
D

A: metafora

B: prirovnanie

C: personifikácia

D: epiteton