Úloha č. 1

Urč rým:

A
B
C
D

A: združený

B: striedavý

C: prerývaný

D: obkročný

Úloha č. 2

Urč žáner:

A
B
C
D

A: lyrická báseň

B: populárna pieseň

C: ľudová pieseň

D: epická báseň

Úloha č. 3

Urč literárny druh:

A
B
C
D

A: poézia

B: lyrika

C: epika

D: próza


Úloha č. 4

Urč literárnu formu:

A
B
C
D

A: lyrika

B: próza

C: poézia

D: epika

Úloha č. 5

Refrén sa začína slovom

A
B
C
D

A: Na

B: Raz

C: Keď

D: Sem

Úloha č. 6

do čiernej (hory) je:

A
B
C
D

A: epiteton

B: metafora

C: prirovnanie

D: personifikácia


Úloha č. 7

stromy - to tiché bratstvo je:

A
B
C
D

A: epiteton

B: prirovnanie

C: personifikácia

D: metafora

Úloha č. 8

vraví noc je:

A
B
C
D

A: personifikácia

B: metafora

C: epiteton

D: prirovnanie