Úloha č. 1

Urč rým:

A
B
C
D

A: obkročný

B: prerývaný

C: striedavý

D: združený

Úloha č. 2

Urč žáner:

A
B
C
D

A: lyrická báseň

B: populárna pieseň

C: epická báseň

D: ľudová pieseň

Úloha č. 3

Urč literárny druh:

A
B
C
D

A: poézia

B: lyrika

C: epika

D: próza


Úloha č. 4

Urč literárnu formu:

A
B
C
D

A: poézia

B: próza

C: lyrika

D: epika

Úloha č. 5

Refrén sa začína slovom

A
B
C
D

A: Raz

B: Sem

C: Keď

D: Na

Úloha č. 6

do čiernej (hory) je:

A
B
C
D

A: personifikácia

B: epiteton

C: prirovnanie

D: metafora


Úloha č. 7

stromy - to tiché bratstvo je:

A
B
C
D

A: metafora

B: prirovnanie

C: epiteton

D: personifikácia

Úloha č. 8

vraví noc je:

A
B
C
D

A: personifikácia

B: epiteton

C: prirovnanie

D: metafora