Úloha č. 1

Majetok podniku predstavujú prostriedky, ktoré podnik

A
B
C
D

A: používa viac ako jeden rok

B: nakupuje

C: využíva za účelom dosiahnutia zisku

D: obstaráva, používa a vo vl.mene čo najlepšie hospodári

Úloha č. 2

Podnik

A
B
C
D

A: druhotná hospodárska jednotka v národnom hospodárstve

B: súhrn prvkov, ktoré sa nachádzajú v podniku

C: súhrn prvkov, ktoré sa nachádzajú mimo podniku

D: zákl. hospodárska jednotka v národnom hospodárstve

Úloha č. 3

Zložky podniku

A
B
C
D

A: osobné, hmotné, nehmotné

B: voľné, viazané

C: vzácne, voľné

D: hmotné, nehmotné


Úloha č. 4

Potreby podľa subjektu delíme

A
B
C
D

A: spotrebné, kapitálové

B: individuálne, kolektívne

C: základné, vyššie

D: fyzické, duševné sociálne

Úloha č. 5

Čo je to ekonómia?

A
B
C
D

A: veda, zaoberajúca sa výrobou

B: hospodárska činnosť ľudí

C: veda, ktorá skúma mieru inflácie

D: veda, ktorá skúma využívanie a rozdeľovanie vzácnych zdrojov

Úloha č. 6

Čo je statok?

A
B
C
D

A: všetko čo voľne existuje

B: vrodené alebo získané požiadavky človeka

C: každá vec, ktorá uspokojuje potrebu človeka

D: je potreba realizovaná spotrebiteľom


Úloha č. 7

Čo je práca?

A
B
C
D

A: cieľavedomá činnosť ľudí, zameraná na uspokojovanie potrieb

B: cieľavedomá činnosť ľudí, zameraná na spotrebu

C: cieľavedomá činnosť ľudí, zameraná na predaj

D: cieľavedomá činnosť ľudí, zameraná na tvorbu statkov

Úloha č. 8

Základné hospodárske jednotky

A
B
C
D

A: domácnosti, podniky, štát

B: podniky, štát

C: podniky, spotrebiteľia

D: dodávatelia, odberatelia