Úloha č. 1

Zem priťahuje nás aj všetky veci okolo nás silou, ktorá sa volá:

A
B
C
D

A: gravitačná

B: silná

C: magnetická

D: malá

Úloha č. 2

Meradlo sily sa nazýva:

A
B
C
D

A: pravítko

B: silomer

C: silový meter

D: tlakomer

Úloha č. 3

Zvuk na svoje šírenie potrebuje:

A
B
C
D

A: vodu

B: pohárik

C: more

D: prostredie


Úloha č. 4

Slnečné žiarenie dodáva našej Zemi:

A
B
C
D

A: teplo a svetlo

B: tmu a večer

C: teplo a zimu

D: svetlo a chládok

Úloha č. 5

Slnko je naša najbližšia :

A
B
C
D

A: kamarátka

B: hviezda

C: družica

D: planéta

Úloha č. 6

Svetlo je:

A
B
C
D

A: látka

B: energia

C: kvapalina

D: energetika


Úloha č. 7

Mesiac je :

A
B
C
D

A: planéta

B: prirodzená družina Zeme

C: umelá družica Zeme

D: guľatý útvar Zeme

Úloha č. 8

Fázy Mesiaca sú:

A
B
C
D

A: nov, spln, dorastá C, cúva D

B: nov, spln, dorastá D, cúva C

C: nov, spln, ráno, večer

D: nov, spln, doobeda, poobede

Úloha č. 9

Prvý človek na Mesiaci bol:

A
B
C
D

A: Mail Armstrong

B: Neil Sumstrong

C: pes Laika

D: Neil Armstrong


Úloha č. 10

Ako nazývame silu, ktorou magnet priťahuje predmety:

A
B
C
D

A: magnetická

B: veľká

C: gravitačná

D: magnetologická

Úloha č. 11

Jednoduché stroje sú:

A
B
C
D

A: páka, kladka, fúrik

B: naklonená rovina, výťah, fúrik

C: páka, koleso, kladka

D: páka, naklonená rovina, kladka

Úloha č. 12

Elektrická energia sa vyrába :

A
B
C
D

A: v žiarovke

B: v zásuvkách

C: v elektrických rozvodoch

D: v elektrárňach


Úloha č. 13

Elektrina sa v elektrických spotrebičoch mení:

A
B
C
D

A: na teplo, zimu, chladno, svetlo

B: na pohyb, zvuk, šepkanie, mrazenie

C: na teplo, svetlo, hluk, muziku

D: na teplo, svetlo, pohyb, zvuk