Úloha č. 1

Zem priťahuje nás aj všetky veci okolo nás silou, ktorá sa volá:

A
B
C
D

A: malá

B: silná

C: gravitačná

D: magnetická

Úloha č. 2

Meradlo sily sa nazýva:

A
B
C
D

A: tlakomer

B: pravítko

C: silomer

D: silový meter

Úloha č. 3

Zvuk na svoje šírenie potrebuje:

A
B
C
D

A: prostredie

B: vodu

C: more

D: pohárik


Úloha č. 4

Slnečné žiarenie dodáva našej Zemi:

A
B
C
D

A: svetlo a chládok

B: teplo a svetlo

C: teplo a zimu

D: tmu a večer

Úloha č. 5

Slnko je naša najbližšia :

A
B
C
D

A: hviezda

B: kamarátka

C: družica

D: planéta

Úloha č. 6

Svetlo je:

A
B
C
D

A: kvapalina

B: látka

C: energetika

D: energia


Úloha č. 7

Mesiac je :

A
B
C
D

A: planéta

B: guľatý útvar Zeme

C: umelá družica Zeme

D: prirodzená družina Zeme

Úloha č. 8

Fázy Mesiaca sú:

A
B
C
D

A: nov, spln, dorastá C, cúva D

B: nov, spln, ráno, večer

C: nov, spln, doobeda, poobede

D: nov, spln, dorastá D, cúva C

Úloha č. 9

Prvý človek na Mesiaci bol:

A
B
C
D

A: Neil Sumstrong

B: Neil Armstrong

C: pes Laika

D: Mail Armstrong


Úloha č. 10

Ako nazývame silu, ktorou magnet priťahuje predmety:

A
B
C
D

A: gravitačná

B: magnetická

C: magnetologická

D: veľká

Úloha č. 11

Jednoduché stroje sú:

A
B
C
D

A: páka, kladka, fúrik

B: páka, naklonená rovina, kladka

C: páka, koleso, kladka

D: naklonená rovina, výťah, fúrik

Úloha č. 12

Elektrická energia sa vyrába :

A
B
C
D

A: v zásuvkách

B: v elektrárňach

C: v elektrických rozvodoch

D: v žiarovke


Úloha č. 13

Elektrina sa v elektrických spotrebičoch mení:

A
B
C
D

A: na teplo, zimu, chladno, svetlo

B: na pohyb, zvuk, šepkanie, mrazenie

C: na teplo, svetlo, hluk, muziku

D: na teplo, svetlo, pohyb, zvuk