Úloha č. 1

Zem priťahuje nás aj všetky veci okolo nás silou, ktorá sa volá:

A
B
C
D

A: malá

B: gravitačná

C: magnetická

D: silná

Úloha č. 2

Meradlo sily sa nazýva:

A
B
C
D

A: silový meter

B: silomer

C: tlakomer

D: pravítko

Úloha č. 3

Zvuk na svoje šírenie potrebuje:

A
B
C
D

A: more

B: prostredie

C: pohárik

D: vodu


Úloha č. 4

Slnečné žiarenie dodáva našej Zemi:

A
B
C
D

A: tmu a večer

B: svetlo a chládok

C: teplo a zimu

D: teplo a svetlo

Úloha č. 5

Slnko je naša najbližšia :

A
B
C
D

A: kamarátka

B: družica

C: planéta

D: hviezda

Úloha č. 6

Svetlo je:

A
B
C
D

A: látka

B: energetika

C: kvapalina

D: energia


Úloha č. 7

Mesiac je :

A
B
C
D

A: guľatý útvar Zeme

B: prirodzená družina Zeme

C: umelá družica Zeme

D: planéta

Úloha č. 8

Fázy Mesiaca sú:

A
B
C
D

A: nov, spln, doobeda, poobede

B: nov, spln, dorastá D, cúva C

C: nov, spln, dorastá C, cúva D

D: nov, spln, ráno, večer

Úloha č. 9

Prvý človek na Mesiaci bol:

A
B
C
D

A: Mail Armstrong

B: Neil Armstrong

C: pes Laika

D: Neil Sumstrong


Úloha č. 10

Ako nazývame silu, ktorou magnet priťahuje predmety:

A
B
C
D

A: veľká

B: magnetická

C: magnetologická

D: gravitačná

Úloha č. 11

Jednoduché stroje sú:

A
B
C
D

A: páka, naklonená rovina, kladka

B: naklonená rovina, výťah, fúrik

C: páka, kladka, fúrik

D: páka, koleso, kladka

Úloha č. 12

Elektrická energia sa vyrába :

A
B
C
D

A: v žiarovke

B: v elektrárňach

C: v elektrických rozvodoch

D: v zásuvkách


Úloha č. 13

Elektrina sa v elektrických spotrebičoch mení:

A
B
C
D

A: na teplo, zimu, chladno, svetlo

B: na pohyb, zvuk, šepkanie, mrazenie

C: na teplo, svetlo, hluk, muziku

D: na teplo, svetlo, pohyb, zvuk