Úloha č. 1

Zem priťahuje nás aj všetky veci okolo nás silou, ktorá sa volá:

A
B
C
D

A: silná

B: gravitačná

C: magnetická

D: malá

Úloha č. 2

Meradlo sily sa nazýva:

A
B
C
D

A: pravítko

B: tlakomer

C: silový meter

D: silomer

Úloha č. 3

Zvuk na svoje šírenie potrebuje:

A
B
C
D

A: more

B: prostredie

C: vodu

D: pohárik

Úloha č. 4

Slnečné žiarenie dodáva našej Zemi:

A
B
C
D

A: teplo a zimu

B: svetlo a chládok

C: tmu a večer

D: teplo a svetlo

Úloha č. 5

Slnko je naša najbližšia :

A
B
C
D

A: kamarátka

B: družica

C: planéta

D: hviezda

Úloha č. 6

Svetlo je:

A
B
C
D

A: energia

B: látka

C: energetika

D: kvapalina

Úloha č. 7

Mesiac je :

A
B
C
D

A: guľatý útvar Zeme

B: planéta

C: umelá družica Zeme

D: prirodzená družina Zeme

Úloha č. 8

Fázy Mesiaca sú:

A
B
C
D

A: nov, spln, dorastá D, cúva C

B: nov, spln, ráno, večer

C: nov, spln, doobeda, poobede

D: nov, spln, dorastá C, cúva D

Úloha č. 9

Prvý človek na Mesiaci bol:

A
B
C
D

A: pes Laika

B: Mail Armstrong

C: Neil Armstrong

D: Neil Sumstrong

Úloha č. 10

Ako nazývame silu, ktorou magnet priťahuje predmety:

A
B
C
D

A: gravitačná

B: veľká

C: magnetologická

D: magnetická

Úloha č. 11

Jednoduché stroje sú:

A
B
C
D

A: páka, koleso, kladka

B: páka, naklonená rovina, kladka

C: páka, kladka, fúrik

D: naklonená rovina, výťah, fúrik

Úloha č. 12

Elektrická energia sa vyrába :

A
B
C
D

A: v elektrárňach

B: v zásuvkách

C: v elektrických rozvodoch

D: v žiarovke

Úloha č. 13

Elektrina sa v elektrických spotrebičoch mení:

A
B
C
D

A: na teplo, svetlo, hluk, muziku

B: na teplo, zimu, chladno, svetlo

C: na teplo, svetlo, pohyb, zvuk

D: na pohyb, zvuk, šepkanie, mrazenie