Úloha č. 1

Zem priťahuje nás aj všetky veci okolo nás silou, ktorá sa volá:

A
B
C
D

A: magnetická

B: silná

C: malá

D: gravitačná

Úloha č. 2

Meradlo sily sa nazýva:

A
B
C
D

A: silový meter

B: pravítko

C: tlakomer

D: silomer

Úloha č. 3

Zvuk na svoje šírenie potrebuje:

A
B
C
D

A: more

B: pohárik

C: vodu

D: prostredie


Úloha č. 4

Slnečné žiarenie dodáva našej Zemi:

A
B
C
D

A: teplo a svetlo

B: svetlo a chládok

C: tmu a večer

D: teplo a zimu

Úloha č. 5

Slnko je naša najbližšia :

A
B
C
D

A: kamarátka

B: družica

C: hviezda

D: planéta

Úloha č. 6

Svetlo je:

A
B
C
D

A: látka

B: kvapalina

C: energia

D: energetika


Úloha č. 7

Mesiac je :

A
B
C
D

A: prirodzená družina Zeme

B: umelá družica Zeme

C: guľatý útvar Zeme

D: planéta

Úloha č. 8

Fázy Mesiaca sú:

A
B
C
D

A: nov, spln, dorastá D, cúva C

B: nov, spln, dorastá C, cúva D

C: nov, spln, ráno, večer

D: nov, spln, doobeda, poobede

Úloha č. 9

Prvý človek na Mesiaci bol:

A
B
C
D

A: pes Laika

B: Mail Armstrong

C: Neil Armstrong

D: Neil Sumstrong


Úloha č. 10

Ako nazývame silu, ktorou magnet priťahuje predmety:

A
B
C
D

A: magnetologická

B: veľká

C: magnetická

D: gravitačná

Úloha č. 11

Jednoduché stroje sú:

A
B
C
D

A: páka, kladka, fúrik

B: páka, naklonená rovina, kladka

C: páka, koleso, kladka

D: naklonená rovina, výťah, fúrik

Úloha č. 12

Elektrická energia sa vyrába :

A
B
C
D

A: v zásuvkách

B: v elektrických rozvodoch

C: v žiarovke

D: v elektrárňach


Úloha č. 13

Elektrina sa v elektrických spotrebičoch mení:

A
B
C
D

A: na teplo, zimu, chladno, svetlo

B: na teplo, svetlo, hluk, muziku

C: na pohyb, zvuk, šepkanie, mrazenie

D: na teplo, svetlo, pohyb, zvuk