Úloha č. 1

Zem priťahuje nás aj všetky veci okolo nás silou, ktorá sa volá:

A
B
C
D

A: silná

B: gravitačná

C: malá

D: magnetická

Úloha č. 2

Meradlo sily sa nazýva:

A
B
C
D

A: silomer

B: tlakomer

C: silový meter

D: pravítko

Úloha č. 3

Zvuk na svoje šírenie potrebuje:

A
B
C
D

A: more

B: prostredie

C: pohárik

D: vodu

Úloha č. 4

Slnečné žiarenie dodáva našej Zemi:

A
B
C
D

A: svetlo a chládok

B: teplo a zimu

C: teplo a svetlo

D: tmu a večer

Úloha č. 5

Slnko je naša najbližšia :

A
B
C
D

A: hviezda

B: planéta

C: kamarátka

D: družica

Úloha č. 6

Svetlo je:

A
B
C
D

A: energetika

B: látka

C: kvapalina

D: energia

Úloha č. 7

Mesiac je :

A
B
C
D

A: planéta

B: prirodzená družina Zeme

C: guľatý útvar Zeme

D: umelá družica Zeme

Úloha č. 8

Fázy Mesiaca sú:

A
B
C
D

A: nov, spln, ráno, večer

B: nov, spln, doobeda, poobede

C: nov, spln, dorastá D, cúva C

D: nov, spln, dorastá C, cúva D

Úloha č. 9

Prvý človek na Mesiaci bol:

A
B
C
D

A: pes Laika

B: Mail Armstrong

C: Neil Armstrong

D: Neil Sumstrong

Úloha č. 10

Ako nazývame silu, ktorou magnet priťahuje predmety:

A
B
C
D

A: gravitačná

B: magnetická

C: magnetologická

D: veľká

Úloha č. 11

Jednoduché stroje sú:

A
B
C
D

A: naklonená rovina, výťah, fúrik

B: páka, naklonená rovina, kladka

C: páka, kladka, fúrik

D: páka, koleso, kladka

Úloha č. 12

Elektrická energia sa vyrába :

A
B
C
D

A: v elektrických rozvodoch

B: v elektrárňach

C: v žiarovke

D: v zásuvkách

Úloha č. 13

Elektrina sa v elektrických spotrebičoch mení:

A
B
C
D

A: na teplo, zimu, chladno, svetlo

B: na teplo, svetlo, hluk, muziku

C: na pohyb, zvuk, šepkanie, mrazenie

D: na teplo, svetlo, pohyb, zvuk