Úloha č. 1

Zem priťahuje nás aj všetky veci okolo nás silou, ktorá sa volá:

A
B
C
D

A: malá

B: silná

C: magnetická

D: gravitačná

Úloha č. 2

Meradlo sily sa nazýva:

A
B
C
D

A: tlakomer

B: silový meter

C: pravítko

D: silomer

Úloha č. 3

Zvuk na svoje šírenie potrebuje:

A
B
C
D

A: prostredie

B: pohárik

C: vodu

D: more


Úloha č. 4

Slnečné žiarenie dodáva našej Zemi:

A
B
C
D

A: svetlo a chládok

B: teplo a svetlo

C: tmu a večer

D: teplo a zimu

Úloha č. 5

Slnko je naša najbližšia :

A
B
C
D

A: planéta

B: družica

C: kamarátka

D: hviezda

Úloha č. 6

Svetlo je:

A
B
C
D

A: kvapalina

B: látka

C: energetika

D: energia


Úloha č. 7

Mesiac je :

A
B
C
D

A: planéta

B: prirodzená družina Zeme

C: guľatý útvar Zeme

D: umelá družica Zeme

Úloha č. 8

Fázy Mesiaca sú:

A
B
C
D

A: nov, spln, doobeda, poobede

B: nov, spln, dorastá C, cúva D

C: nov, spln, dorastá D, cúva C

D: nov, spln, ráno, večer

Úloha č. 9

Prvý človek na Mesiaci bol:

A
B
C
D

A: Neil Sumstrong

B: Neil Armstrong

C: pes Laika

D: Mail Armstrong


Úloha č. 10

Ako nazývame silu, ktorou magnet priťahuje predmety:

A
B
C
D

A: magnetická

B: veľká

C: magnetologická

D: gravitačná

Úloha č. 11

Jednoduché stroje sú:

A
B
C
D

A: naklonená rovina, výťah, fúrik

B: páka, kladka, fúrik

C: páka, naklonená rovina, kladka

D: páka, koleso, kladka

Úloha č. 12

Elektrická energia sa vyrába :

A
B
C
D

A: v elektrických rozvodoch

B: v zásuvkách

C: v elektrárňach

D: v žiarovke


Úloha č. 13

Elektrina sa v elektrických spotrebičoch mení:

A
B
C
D

A: na teplo, zimu, chladno, svetlo

B: na pohyb, zvuk, šepkanie, mrazenie

C: na teplo, svetlo, hluk, muziku

D: na teplo, svetlo, pohyb, zvuk