Úloha č. 1

Zem priťahuje nás aj všetky veci okolo nás silou, ktorá sa volá:

A
B
C
D

A: silná

B: malá

C: magnetická

D: gravitačná

Úloha č. 2

Meradlo sily sa nazýva:

A
B
C
D

A: pravítko

B: silomer

C: silový meter

D: tlakomer

Úloha č. 3

Zvuk na svoje šírenie potrebuje:

A
B
C
D

A: prostredie

B: vodu

C: pohárik

D: more


Úloha č. 4

Slnečné žiarenie dodáva našej Zemi:

A
B
C
D

A: teplo a svetlo

B: svetlo a chládok

C: teplo a zimu

D: tmu a večer

Úloha č. 5

Slnko je naša najbližšia :

A
B
C
D

A: planéta

B: družica

C: kamarátka

D: hviezda

Úloha č. 6

Svetlo je:

A
B
C
D

A: kvapalina

B: energetika

C: energia

D: látka


Úloha č. 7

Mesiac je :

A
B
C
D

A: prirodzená družina Zeme

B: umelá družica Zeme

C: guľatý útvar Zeme

D: planéta

Úloha č. 8

Fázy Mesiaca sú:

A
B
C
D

A: nov, spln, doobeda, poobede

B: nov, spln, ráno, večer

C: nov, spln, dorastá D, cúva C

D: nov, spln, dorastá C, cúva D

Úloha č. 9

Prvý človek na Mesiaci bol:

A
B
C
D

A: pes Laika

B: Neil Sumstrong

C: Mail Armstrong

D: Neil Armstrong


Úloha č. 10

Ako nazývame silu, ktorou magnet priťahuje predmety:

A
B
C
D

A: magnetologická

B: magnetická

C: veľká

D: gravitačná

Úloha č. 11

Jednoduché stroje sú:

A
B
C
D

A: naklonená rovina, výťah, fúrik

B: páka, naklonená rovina, kladka

C: páka, kladka, fúrik

D: páka, koleso, kladka

Úloha č. 12

Elektrická energia sa vyrába :

A
B
C
D

A: v žiarovke

B: v zásuvkách

C: v elektrických rozvodoch

D: v elektrárňach


Úloha č. 13

Elektrina sa v elektrických spotrebičoch mení:

A
B
C
D

A: na teplo, svetlo, hluk, muziku

B: na pohyb, zvuk, šepkanie, mrazenie

C: na teplo, svetlo, pohyb, zvuk

D: na teplo, zimu, chladno, svetlo