Úloha č. 1 (variant 1)

V ktorom štáte sa nachádza mesto Niš?

A
B
C
D

A: Chorvátsko

B: Bosna a Hercegovina

C: Srbsko

D: Čierna Hora

Úloha č. 2 (variant 1)

Španielske mesto, na mape označené krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Zaragoza

B: Sevilla

C: Granada

D: Alicante

Úloha č. 3 (variant 1)

V ktorom štáte leží Trasimenské jazero?

A
B
C
D

A: Slovinsko

B: Chorvátsko

C: Portugalsko

D: Taliansko


Úloha č. 4 (variant 1)

Na mape Chorvátska je mesto Pula označené číslom:

A
B
C
D

A: 1

B: 4

C: 2

D: 3

Úloha č. 5 (variant 1)

Ktoré z týchto miest neleží v Rumunsku?

A
B
C
D

A: Temešvár

B: Konstanca

C: Burgas

D: Kluž

Úloha č. 6 (variant 1)

Na mape Talianska je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Florencia

B: Terst

C: Turín

D: Milano


Úloha č. 7 (variant 1)

Aký je názov pohoria vyznačeného na mape Španielska?

A
B
C
D

A: Sierra Morena

B: Pyreneje

C: Iberské vrchy

D: Sierra Nevada

Úloha č. 8 (variant 1)

Cez Córdobu preteká rieka:

A
B
C
D

A: Duero

B: Ebro

C: Vardar

D: Guadalquivir

Úloha č. 9 (variant 1)

Ktorý z nasledujúcich ostrovov leží najzápadnejšie?

A
B
C
D

A: Korfu

B: Kréta

C: Rhodos

D: Thassos


Úloha č. 10 (variant 1)

Mesto Heraklion sa nachádza na ostrove:

A
B
C
D

A: Malta

B: Kréta

C: Korfu

D: Rhodos

Úloha č. 11 (variant 1)

Súčasťou Grécka je vnútorne nezávislá mníšska republika s názvom:

A
B
C
D

A: Áthos

B: Santorini

C: Kythnos

D: Zakynthos

Úloha č. 12 (variant 1)

Aké je štátne zriadenie Andorry?

A
B
C
D

A: veľkovojvodstvo

B: republika

C: kráľovstvo

D: kniežatstvo


Úloha č. 13 (variant 1)

Ktorý z týchto národov je tvorený prevažne moslimami?

A
B
C
D

A: Čiernohorci

B: Macedónci

C: Srbi

D: Bosniaci

Úloha č. 14 (variant 1)

Teroristická organizácia ETA vznikla v španielskom regióne:

A
B
C
D

A: Galícia

B: Katalánsko

C: Baskicko

D: Andalúzia

Úloha č. 15 (variant 1)

San Marino je:

A
B
C
D

A: republika

B: kniežatstvo

C: kráľovstvo

D: veľkovojvodstvo


Úloha č. 16 (variant 1)

Hospodárskym centrom južnej časti ostrova Cyprus je mesto:

A
B
C
D

A: Valetta

B: Kerkyra

C: Lárnaka

D: Chania

Úloha č. 17 (variant 1)

Ktoré mesto bolo nazývané Paríž východu?

A
B
C
D

A: Atény

B: Sofia

C: Bukurešť

D: Belehrad

Úloha č. 18 (variant 1)

Vatikánska armáda má názov:

A
B
C
D

A: Švajčiarska garda

B: Anglická garda

C: Talianska garda

D: Francúzska garda


Úloha č. 19 (variant 1)

V ktorom štáte sa nachádza región Valašsko?

A
B
C
D

A: Španielsko

B: Rumunsko

C: Taliansko

D: Bulharsko

Úloha č. 20 (variant 1)

Hlavným mestom štátu Čierna Hora je:

A
B
C
D

A: Skopje

B: Sarajevo

C: Podgorica

D: Priština

Úloha č. 1 (variant 2)

Rumunské mesto, na mape označené krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Konstanca

B: Brašov

C: Bukurešť

D: Temešvár

Úloha č. 2 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza mesto Mostar?

A
B
C
D

A: Albánsko

B: Chorvátsko

C: Slovinsko

D: Bosna a Hercegovina

Úloha č. 3 (variant 2)

Na mape Grécka je mesto Solún označené číslom:

A
B
C
D

A: 2

B: 3

C: 4

D: 1


Úloha č. 4 (variant 2)

Ktoré jazero leží na hraniciach Macedónska, Albánska a Grécka?

A
B
C
D

A: Gardské jazero

B: Trasimenské jazero

C: Prespanské jazero

D: Skadarské jazero

Úloha č. 5 (variant 2)

Na mape Portugalska je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Porto

B: Lisabon

C: Coimbra

D: Alicante

Úloha č. 6 (variant 2)

Ktoré z týchto miest neleží v Španielsku?

A
B
C
D

A: Murcia

B: Granada

C: Parma

D: Zaragoza


Úloha č. 7 (variant 2)

Cez Zagreb preteká rieka:

A
B
C
D

A: Sáva

B: Soča

C: Dráva

D: Velika Morava

Úloha č. 8 (variant 2)

Aký je názov pohoria vyznačeného na mape Bulharska?

A
B
C
D

A: Dináre

B: Rodopy

C: Júlske Alpy

D: Stará planina

Úloha č. 9 (variant 2)

Ostrovný štát Malta je vzdialený iba 80 km od štátu:

A
B
C
D

A: Španielsko

B: Grécko

C: Taliansko

D: Turecko


Úloha č. 10 (variant 2)

Ako sa nazýva taliansky sopečný ostrov vzdialený iba 30 km od mesta Neapol?

A
B
C
D

A: Elba

B: Tenerife

C: Ischia

D: Madeira

Úloha č. 11 (variant 2)

Najväčším európskym pestovateľom ryže je:

A
B
C
D

A: Španielsko

B: Bulharsko

C: Taliansko

D: Grécko

Úloha č. 12 (variant 2)

Olymp je najvyšším vrchom:

A
B
C
D

A: Grécka

B: Macedónska

C: Bulharska

D: Albánska


Úloha č. 13 (variant 2)

Ktoré mesto je hlavným centrom automobilového priemyslu v Taliansku?

A
B
C
D

A: Turín

B: Janov

C: Neapol

D: Rím

Úloha č. 14 (variant 2)

Sedmohradsko sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Chorvátsko

B: Grécko

C: Rumunsko

D: Taliansko

Úloha č. 15 (variant 2)

Mesto Barcelona sa nachádza v regióne:

A
B
C
D

A: Katalánsko

B: Andalúzia

C: Galícia

D: Toskánsko


Úloha č. 16 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza najpočetnejšia zahraničná menšina Slovákov?

A
B
C
D

A: Srbsko

B: Chorvátsko

C: Rumunsko

D: Slovinsko

Úloha č. 17 (variant 2)

Severný Cyprus je samostatná, ale medzinárodne neuznaná republika pod ochranou:

A
B
C
D

A: Grécka

B: Turecka

C: Bulharska

D: Talianska

Úloha č. 18 (variant 2)

Portugalsku patrí svetové prvenstvo v produkcii:

A
B
C
D

A: sardiniek

B: olív

C: citrónov

D: korku


Úloha č. 19 (variant 2)

Najpočetnejšou národnostnou menšinou v Bulharsku sú:

A
B
C
D

A: Rómovia

B: Macedónci

C: Rumuni

D: Turci

Úloha č. 20 (variant 2)

Ktorý z týchto štátov nepatril do bývalej Juhoslávie?

A
B
C
D

A: Albánsko

B: Slovinsko

C: Macedónsko

D: Chorvátsko