Úloha č. 1 (variant 1)

V ktorom štáte sa nachádza mesto Niš?

A
B
C
D

A: Srbsko

B: Bosna a Hercegovina

C: Čierna Hora

D: Chorvátsko

Úloha č. 2 (variant 1)

Španielske mesto, na mape označené krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Sevilla

B: Alicante

C: Granada

D: Zaragoza

Úloha č. 3 (variant 1)

V ktorom štáte leží Trasimenské jazero?

A
B
C
D

A: Slovinsko

B: Chorvátsko

C: Taliansko

D: Portugalsko

Úloha č. 4 (variant 1)

Na mape Chorvátska je mesto Pula označené číslom:

A
B
C
D

A: 3

B: 2

C: 4

D: 1

Úloha č. 5 (variant 1)

Ktoré z týchto miest neleží v Rumunsku?

A
B
C
D

A: Konstanca

B: Burgas

C: Temešvár

D: Kluž

Úloha č. 6 (variant 1)

Na mape Talianska je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Terst

B: Florencia

C: Milano

D: Turín

Úloha č. 7 (variant 1)

Aký je názov pohoria vyznačeného na mape Španielska?

A
B
C
D

A: Pyreneje

B: Iberské vrchy

C: Sierra Morena

D: Sierra Nevada

Úloha č. 8 (variant 1)

Cez Córdobu preteká rieka:

A
B
C
D

A: Ebro

B: Duero

C: Vardar

D: Guadalquivir

Úloha č. 9 (variant 1)

Ktorý z nasledujúcich ostrovov leží najzápadnejšie?

A
B
C
D

A: Korfu

B: Thassos

C: Rhodos

D: Kréta

Úloha č. 10 (variant 1)

Mesto Heraklion sa nachádza na ostrove:

A
B
C
D

A: Korfu

B: Rhodos

C: Kréta

D: Malta

Úloha č. 11 (variant 1)

Súčasťou Grécka je vnútorne nezávislá mníšska republika s názvom:

A
B
C
D

A: Santorini

B: Áthos

C: Kythnos

D: Zakynthos

Úloha č. 12 (variant 1)

Aké je štátne zriadenie Andorry?

A
B
C
D

A: kráľovstvo

B: republika

C: kniežatstvo

D: veľkovojvodstvo

Úloha č. 13 (variant 1)

Ktorý z týchto národov je tvorený prevažne moslimami?

A
B
C
D

A: Macedónci

B: Bosniaci

C: Srbi

D: Čiernohorci

Úloha č. 14 (variant 1)

Teroristická organizácia ETA vznikla v španielskom regióne:

A
B
C
D

A: Katalánsko

B: Galícia

C: Baskicko

D: Andalúzia

Úloha č. 15 (variant 1)

San Marino je:

A
B
C
D

A: kráľovstvo

B: republika

C: kniežatstvo

D: veľkovojvodstvo

Úloha č. 16 (variant 1)

Hospodárskym centrom južnej časti ostrova Cyprus je mesto:

A
B
C
D

A: Chania

B: Kerkyra

C: Valetta

D: Lárnaka

Úloha č. 17 (variant 1)

Ktoré mesto bolo nazývané Paríž východu?

A
B
C
D

A: Sofia

B: Bukurešť

C: Belehrad

D: Atény

Úloha č. 18 (variant 1)

Vatikánska armáda má názov:

A
B
C
D

A: Talianska garda

B: Švajčiarska garda

C: Francúzska garda

D: Anglická garda

Úloha č. 19 (variant 1)

V ktorom štáte sa nachádza región Valašsko?

A
B
C
D

A: Bulharsko

B: Taliansko

C: Španielsko

D: Rumunsko

Úloha č. 20 (variant 1)

Hlavným mestom štátu Čierna Hora je:

A
B
C
D

A: Priština

B: Skopje

C: Podgorica

D: Sarajevo

Úloha č. 1 (variant 2)

Rumunské mesto, na mape označené krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Temešvár

B: Konstanca

C: Brašov

D: Bukurešť

Úloha č. 2 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza mesto Mostar?

A
B
C
D

A: Slovinsko

B: Albánsko

C: Bosna a Hercegovina

D: Chorvátsko

Úloha č. 3 (variant 2)

Na mape Grécka je mesto Solún označené číslom:

A
B
C
D

A: 1

B: 2

C: 3

D: 4

Úloha č. 4 (variant 2)

Ktoré jazero leží na hraniciach Macedónska, Albánska a Grécka?

A
B
C
D

A: Skadarské jazero

B: Prespanské jazero

C: Gardské jazero

D: Trasimenské jazero

Úloha č. 5 (variant 2)

Na mape Portugalska je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Alicante

B: Coimbra

C: Lisabon

D: Porto

Úloha č. 6 (variant 2)

Ktoré z týchto miest neleží v Španielsku?

A
B
C
D

A: Parma

B: Zaragoza

C: Granada

D: Murcia

Úloha č. 7 (variant 2)

Cez Zagreb preteká rieka:

A
B
C
D

A: Dráva

B: Soča

C: Velika Morava

D: Sáva

Úloha č. 8 (variant 2)

Aký je názov pohoria vyznačeného na mape Bulharska?

A
B
C
D

A: Dináre

B: Stará planina

C: Rodopy

D: Júlske Alpy

Úloha č. 9 (variant 2)

Ostrovný štát Malta je vzdialený iba 80 km od štátu:

A
B
C
D

A: Španielsko

B: Taliansko

C: Turecko

D: Grécko

Úloha č. 10 (variant 2)

Ako sa nazýva taliansky sopečný ostrov vzdialený iba 30 km od mesta Neapol?

A
B
C
D

A: Madeira

B: Ischia

C: Elba

D: Tenerife

Úloha č. 11 (variant 2)

Najväčším európskym pestovateľom ryže je:

A
B
C
D

A: Bulharsko

B: Španielsko

C: Grécko

D: Taliansko

Úloha č. 12 (variant 2)

Olymp je najvyšším vrchom:

A
B
C
D

A: Grécka

B: Bulharska

C: Macedónska

D: Albánska

Úloha č. 13 (variant 2)

Ktoré mesto je hlavným centrom automobilového priemyslu v Taliansku?

A
B
C
D

A: Janov

B: Turín

C: Neapol

D: Rím

Úloha č. 14 (variant 2)

Sedmohradsko sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Chorvátsko

B: Grécko

C: Rumunsko

D: Taliansko

Úloha č. 15 (variant 2)

Mesto Barcelona sa nachádza v regióne:

A
B
C
D

A: Andalúzia

B: Toskánsko

C: Galícia

D: Katalánsko

Úloha č. 16 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza najpočetnejšia zahraničná menšina Slovákov?

A
B
C
D

A: Srbsko

B: Slovinsko

C: Rumunsko

D: Chorvátsko

Úloha č. 17 (variant 2)

Severný Cyprus je samostatná, ale medzinárodne neuznaná republika pod ochranou:

A
B
C
D

A: Talianska

B: Turecka

C: Bulharska

D: Grécka

Úloha č. 18 (variant 2)

Portugalsku patrí svetové prvenstvo v produkcii:

A
B
C
D

A: citrónov

B: olív

C: korku

D: sardiniek

Úloha č. 19 (variant 2)

Najpočetnejšou národnostnou menšinou v Bulharsku sú:

A
B
C
D

A: Rumuni

B: Turci

C: Macedónci

D: Rómovia

Úloha č. 20 (variant 2)

Ktorý z týchto štátov nepatril do bývalej Juhoslávie?

A
B
C
D

A: Albánsko

B: Macedónsko

C: Slovinsko

D: Chorvátsko