Úloha č. 1 (variant 1)

V ktorom štáte sa nachádza mesto Niš?

A
B
C
D

A: Bosna a Hercegovina

B: Chorvátsko

C: Srbsko

D: Čierna Hora

Úloha č. 2 (variant 1)

Španielske mesto, na mape označené krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Granada

B: Zaragoza

C: Sevilla

D: Alicante

Úloha č. 3 (variant 1)

V ktorom štáte leží Trasimenské jazero?

A
B
C
D

A: Slovinsko

B: Chorvátsko

C: Portugalsko

D: Taliansko


Úloha č. 4 (variant 1)

Na mape Chorvátska je mesto Pula označené číslom:

A
B
C
D

A: 4

B: 2

C: 1

D: 3

Úloha č. 5 (variant 1)

Ktoré z týchto miest neleží v Rumunsku?

A
B
C
D

A: Temešvár

B: Burgas

C: Konstanca

D: Kluž

Úloha č. 6 (variant 1)

Na mape Talianska je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Milano

B: Turín

C: Terst

D: Florencia


Úloha č. 7 (variant 1)

Aký je názov pohoria vyznačeného na mape Španielska?

A
B
C
D

A: Pyreneje

B: Sierra Nevada

C: Iberské vrchy

D: Sierra Morena

Úloha č. 8 (variant 1)

Cez Córdobu preteká rieka:

A
B
C
D

A: Guadalquivir

B: Duero

C: Vardar

D: Ebro

Úloha č. 9 (variant 1)

Ktorý z nasledujúcich ostrovov leží najzápadnejšie?

A
B
C
D

A: Rhodos

B: Thassos

C: Korfu

D: Kréta


Úloha č. 10 (variant 1)

Mesto Heraklion sa nachádza na ostrove:

A
B
C
D

A: Malta

B: Rhodos

C: Korfu

D: Kréta

Úloha č. 11 (variant 1)

Súčasťou Grécka je vnútorne nezávislá mníšska republika s názvom:

A
B
C
D

A: Santorini

B: Áthos

C: Kythnos

D: Zakynthos

Úloha č. 12 (variant 1)

Aké je štátne zriadenie Andorry?

A
B
C
D

A: republika

B: veľkovojvodstvo

C: kráľovstvo

D: kniežatstvo


Úloha č. 13 (variant 1)

Ktorý z týchto národov je tvorený prevažne moslimami?

A
B
C
D

A: Srbi

B: Čiernohorci

C: Bosniaci

D: Macedónci

Úloha č. 14 (variant 1)

Teroristická organizácia ETA vznikla v španielskom regióne:

A
B
C
D

A: Galícia

B: Baskicko

C: Andalúzia

D: Katalánsko

Úloha č. 15 (variant 1)

San Marino je:

A
B
C
D

A: kniežatstvo

B: kráľovstvo

C: republika

D: veľkovojvodstvo


Úloha č. 16 (variant 1)

Hospodárskym centrom južnej časti ostrova Cyprus je mesto:

A
B
C
D

A: Kerkyra

B: Lárnaka

C: Chania

D: Valetta

Úloha č. 17 (variant 1)

Ktoré mesto bolo nazývané Paríž východu?

A
B
C
D

A: Atény

B: Belehrad

C: Sofia

D: Bukurešť

Úloha č. 18 (variant 1)

Vatikánska armáda má názov:

A
B
C
D

A: Švajčiarska garda

B: Talianska garda

C: Anglická garda

D: Francúzska garda


Úloha č. 19 (variant 1)

V ktorom štáte sa nachádza región Valašsko?

A
B
C
D

A: Bulharsko

B: Taliansko

C: Rumunsko

D: Španielsko

Úloha č. 20 (variant 1)

Hlavným mestom štátu Čierna Hora je:

A
B
C
D

A: Priština

B: Skopje

C: Sarajevo

D: Podgorica

Úloha č. 1 (variant 2)

Rumunské mesto, na mape označené krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Temešvár

B: Bukurešť

C: Konstanca

D: Brašov

Úloha č. 2 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza mesto Mostar?

A
B
C
D

A: Chorvátsko

B: Albánsko

C: Bosna a Hercegovina

D: Slovinsko

Úloha č. 3 (variant 2)

Na mape Grécka je mesto Solún označené číslom:

A
B
C
D

A: 3

B: 2

C: 1

D: 4


Úloha č. 4 (variant 2)

Ktoré jazero leží na hraniciach Macedónska, Albánska a Grécka?

A
B
C
D

A: Skadarské jazero

B: Prespanské jazero

C: Gardské jazero

D: Trasimenské jazero

Úloha č. 5 (variant 2)

Na mape Portugalska je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Lisabon

B: Porto

C: Alicante

D: Coimbra

Úloha č. 6 (variant 2)

Ktoré z týchto miest neleží v Španielsku?

A
B
C
D

A: Parma

B: Murcia

C: Granada

D: Zaragoza


Úloha č. 7 (variant 2)

Cez Zagreb preteká rieka:

A
B
C
D

A: Sáva

B: Dráva

C: Velika Morava

D: Soča

Úloha č. 8 (variant 2)

Aký je názov pohoria vyznačeného na mape Bulharska?

A
B
C
D

A: Rodopy

B: Júlske Alpy

C: Dináre

D: Stará planina

Úloha č. 9 (variant 2)

Ostrovný štát Malta je vzdialený iba 80 km od štátu:

A
B
C
D

A: Španielsko

B: Taliansko

C: Grécko

D: Turecko


Úloha č. 10 (variant 2)

Ako sa nazýva taliansky sopečný ostrov vzdialený iba 30 km od mesta Neapol?

A
B
C
D

A: Ischia

B: Elba

C: Madeira

D: Tenerife

Úloha č. 11 (variant 2)

Najväčším európskym pestovateľom ryže je:

A
B
C
D

A: Bulharsko

B: Grécko

C: Taliansko

D: Španielsko

Úloha č. 12 (variant 2)

Olymp je najvyšším vrchom:

A
B
C
D

A: Albánska

B: Grécka

C: Bulharska

D: Macedónska


Úloha č. 13 (variant 2)

Ktoré mesto je hlavným centrom automobilového priemyslu v Taliansku?

A
B
C
D

A: Turín

B: Neapol

C: Rím

D: Janov

Úloha č. 14 (variant 2)

Sedmohradsko sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Taliansko

B: Rumunsko

C: Chorvátsko

D: Grécko

Úloha č. 15 (variant 2)

Mesto Barcelona sa nachádza v regióne:

A
B
C
D

A: Galícia

B: Katalánsko

C: Toskánsko

D: Andalúzia


Úloha č. 16 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza najpočetnejšia zahraničná menšina Slovákov?

A
B
C
D

A: Chorvátsko

B: Rumunsko

C: Srbsko

D: Slovinsko

Úloha č. 17 (variant 2)

Severný Cyprus je samostatná, ale medzinárodne neuznaná republika pod ochranou:

A
B
C
D

A: Talianska

B: Bulharska

C: Grécka

D: Turecka

Úloha č. 18 (variant 2)

Portugalsku patrí svetové prvenstvo v produkcii:

A
B
C
D

A: citrónov

B: sardiniek

C: korku

D: olív


Úloha č. 19 (variant 2)

Najpočetnejšou národnostnou menšinou v Bulharsku sú:

A
B
C
D

A: Turci

B: Rumuni

C: Rómovia

D: Macedónci

Úloha č. 20 (variant 2)

Ktorý z týchto štátov nepatril do bývalej Juhoslávie?

A
B
C
D

A: Slovinsko

B: Chorvátsko

C: Albánsko

D: Macedónsko