Úloha č. 1 (variant 1)

V ktorom štáte sa nachádza mesto Niš?

A
B
C
D

A: Chorvátsko

B: Srbsko

C: Čierna Hora

D: Bosna a Hercegovina

Úloha č. 2 (variant 1)

Španielske mesto, na mape označené krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Alicante

B: Sevilla

C: Zaragoza

D: Granada

Úloha č. 3 (variant 1)

V ktorom štáte leží Trasimenské jazero?

A
B
C
D

A: Slovinsko

B: Taliansko

C: Portugalsko

D: Chorvátsko


Úloha č. 4 (variant 1)

Na mape Chorvátska je mesto Pula označené číslom:

A
B
C
D

A: 3

B: 4

C: 2

D: 1

Úloha č. 5 (variant 1)

Ktoré z týchto miest neleží v Rumunsku?

A
B
C
D

A: Konstanca

B: Kluž

C: Temešvár

D: Burgas

Úloha č. 6 (variant 1)

Na mape Talianska je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Turín

B: Terst

C: Florencia

D: Milano


Úloha č. 7 (variant 1)

Aký je názov pohoria vyznačeného na mape Španielska?

A
B
C
D

A: Iberské vrchy

B: Sierra Morena

C: Pyreneje

D: Sierra Nevada

Úloha č. 8 (variant 1)

Cez Córdobu preteká rieka:

A
B
C
D

A: Guadalquivir

B: Vardar

C: Duero

D: Ebro

Úloha č. 9 (variant 1)

Ktorý z nasledujúcich ostrovov leží najzápadnejšie?

A
B
C
D

A: Korfu

B: Kréta

C: Thassos

D: Rhodos


Úloha č. 10 (variant 1)

Mesto Heraklion sa nachádza na ostrove:

A
B
C
D

A: Rhodos

B: Kréta

C: Malta

D: Korfu

Úloha č. 11 (variant 1)

Súčasťou Grécka je vnútorne nezávislá mníšska republika s názvom:

A
B
C
D

A: Santorini

B: Zakynthos

C: Kythnos

D: Áthos

Úloha č. 12 (variant 1)

Aké je štátne zriadenie Andorry?

A
B
C
D

A: kniežatstvo

B: veľkovojvodstvo

C: kráľovstvo

D: republika


Úloha č. 13 (variant 1)

Ktorý z týchto národov je tvorený prevažne moslimami?

A
B
C
D

A: Bosniaci

B: Čiernohorci

C: Macedónci

D: Srbi

Úloha č. 14 (variant 1)

Teroristická organizácia ETA vznikla v španielskom regióne:

A
B
C
D

A: Baskicko

B: Andalúzia

C: Galícia

D: Katalánsko

Úloha č. 15 (variant 1)

San Marino je:

A
B
C
D

A: veľkovojvodstvo

B: kniežatstvo

C: kráľovstvo

D: republika


Úloha č. 16 (variant 1)

Hospodárskym centrom južnej časti ostrova Cyprus je mesto:

A
B
C
D

A: Lárnaka

B: Kerkyra

C: Valetta

D: Chania

Úloha č. 17 (variant 1)

Ktoré mesto bolo nazývané Paríž východu?

A
B
C
D

A: Bukurešť

B: Sofia

C: Atény

D: Belehrad

Úloha č. 18 (variant 1)

Vatikánska armáda má názov:

A
B
C
D

A: Francúzska garda

B: Anglická garda

C: Švajčiarska garda

D: Talianska garda


Úloha č. 19 (variant 1)

V ktorom štáte sa nachádza región Valašsko?

A
B
C
D

A: Taliansko

B: Španielsko

C: Bulharsko

D: Rumunsko

Úloha č. 20 (variant 1)

Hlavným mestom štátu Čierna Hora je:

A
B
C
D

A: Priština

B: Sarajevo

C: Podgorica

D: Skopje

Úloha č. 1 (variant 2)

Rumunské mesto, na mape označené krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Temešvár

B: Brašov

C: Bukurešť

D: Konstanca

Úloha č. 2 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza mesto Mostar?

A
B
C
D

A: Albánsko

B: Slovinsko

C: Chorvátsko

D: Bosna a Hercegovina

Úloha č. 3 (variant 2)

Na mape Grécka je mesto Solún označené číslom:

A
B
C
D

A: 3

B: 1

C: 4

D: 2


Úloha č. 4 (variant 2)

Ktoré jazero leží na hraniciach Macedónska, Albánska a Grécka?

A
B
C
D

A: Trasimenské jazero

B: Gardské jazero

C: Prespanské jazero

D: Skadarské jazero

Úloha č. 5 (variant 2)

Na mape Portugalska je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Lisabon

B: Alicante

C: Porto

D: Coimbra

Úloha č. 6 (variant 2)

Ktoré z týchto miest neleží v Španielsku?

A
B
C
D

A: Murcia

B: Parma

C: Granada

D: Zaragoza


Úloha č. 7 (variant 2)

Cez Zagreb preteká rieka:

A
B
C
D

A: Sáva

B: Soča

C: Velika Morava

D: Dráva

Úloha č. 8 (variant 2)

Aký je názov pohoria vyznačeného na mape Bulharska?

A
B
C
D

A: Júlske Alpy

B: Stará planina

C: Dináre

D: Rodopy

Úloha č. 9 (variant 2)

Ostrovný štát Malta je vzdialený iba 80 km od štátu:

A
B
C
D

A: Turecko

B: Taliansko

C: Grécko

D: Španielsko


Úloha č. 10 (variant 2)

Ako sa nazýva taliansky sopečný ostrov vzdialený iba 30 km od mesta Neapol?

A
B
C
D

A: Ischia

B: Tenerife

C: Madeira

D: Elba

Úloha č. 11 (variant 2)

Najväčším európskym pestovateľom ryže je:

A
B
C
D

A: Taliansko

B: Bulharsko

C: Grécko

D: Španielsko

Úloha č. 12 (variant 2)

Olymp je najvyšším vrchom:

A
B
C
D

A: Albánska

B: Grécka

C: Bulharska

D: Macedónska


Úloha č. 13 (variant 2)

Ktoré mesto je hlavným centrom automobilového priemyslu v Taliansku?

A
B
C
D

A: Janov

B: Turín

C: Rím

D: Neapol

Úloha č. 14 (variant 2)

Sedmohradsko sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Chorvátsko

B: Grécko

C: Rumunsko

D: Taliansko

Úloha č. 15 (variant 2)

Mesto Barcelona sa nachádza v regióne:

A
B
C
D

A: Galícia

B: Toskánsko

C: Andalúzia

D: Katalánsko


Úloha č. 16 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza najpočetnejšia zahraničná menšina Slovákov?

A
B
C
D

A: Chorvátsko

B: Srbsko

C: Slovinsko

D: Rumunsko

Úloha č. 17 (variant 2)

Severný Cyprus je samostatná, ale medzinárodne neuznaná republika pod ochranou:

A
B
C
D

A: Talianska

B: Bulharska

C: Grécka

D: Turecka

Úloha č. 18 (variant 2)

Portugalsku patrí svetové prvenstvo v produkcii:

A
B
C
D

A: citrónov

B: sardiniek

C: olív

D: korku


Úloha č. 19 (variant 2)

Najpočetnejšou národnostnou menšinou v Bulharsku sú:

A
B
C
D

A: Rómovia

B: Macedónci

C: Rumuni

D: Turci

Úloha č. 20 (variant 2)

Ktorý z týchto štátov nepatril do bývalej Juhoslávie?

A
B
C
D

A: Chorvátsko

B: Slovinsko

C: Macedónsko

D: Albánsko