Úloha č. 1 (variant 1)

V ktorom štáte sa nachádza mesto Niš?

A
B
C
D

A: Čierna Hora

B: Bosna a Hercegovina

C: Chorvátsko

D: Srbsko

Úloha č. 2 (variant 1)

Španielske mesto, na mape označené krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Alicante

B: Zaragoza

C: Sevilla

D: Granada

Úloha č. 3 (variant 1)

V ktorom štáte leží Trasimenské jazero?

A
B
C
D

A: Slovinsko

B: Taliansko

C: Portugalsko

D: Chorvátsko


Úloha č. 4 (variant 1)

Na mape Chorvátska je mesto Pula označené číslom:

A
B
C
D

A: 2

B: 1

C: 4

D: 3

Úloha č. 5 (variant 1)

Ktoré z týchto miest neleží v Rumunsku?

A
B
C
D

A: Konstanca

B: Burgas

C: Temešvár

D: Kluž

Úloha č. 6 (variant 1)

Na mape Talianska je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Milano

B: Florencia

C: Terst

D: Turín


Úloha č. 7 (variant 1)

Aký je názov pohoria vyznačeného na mape Španielska?

A
B
C
D

A: Pyreneje

B: Sierra Nevada

C: Iberské vrchy

D: Sierra Morena

Úloha č. 8 (variant 1)

Cez Córdobu preteká rieka:

A
B
C
D

A: Guadalquivir

B: Vardar

C: Ebro

D: Duero

Úloha č. 9 (variant 1)

Ktorý z nasledujúcich ostrovov leží najzápadnejšie?

A
B
C
D

A: Rhodos

B: Korfu

C: Kréta

D: Thassos


Úloha č. 10 (variant 1)

Mesto Heraklion sa nachádza na ostrove:

A
B
C
D

A: Korfu

B: Rhodos

C: Malta

D: Kréta

Úloha č. 11 (variant 1)

Súčasťou Grécka je vnútorne nezávislá mníšska republika s názvom:

A
B
C
D

A: Santorini

B: Áthos

C: Zakynthos

D: Kythnos

Úloha č. 12 (variant 1)

Aké je štátne zriadenie Andorry?

A
B
C
D

A: kniežatstvo

B: kráľovstvo

C: republika

D: veľkovojvodstvo


Úloha č. 13 (variant 1)

Ktorý z týchto národov je tvorený prevažne moslimami?

A
B
C
D

A: Srbi

B: Čiernohorci

C: Macedónci

D: Bosniaci

Úloha č. 14 (variant 1)

Teroristická organizácia ETA vznikla v španielskom regióne:

A
B
C
D

A: Baskicko

B: Galícia

C: Andalúzia

D: Katalánsko

Úloha č. 15 (variant 1)

San Marino je:

A
B
C
D

A: kráľovstvo

B: veľkovojvodstvo

C: republika

D: kniežatstvo


Úloha č. 16 (variant 1)

Hospodárskym centrom južnej časti ostrova Cyprus je mesto:

A
B
C
D

A: Chania

B: Kerkyra

C: Valetta

D: Lárnaka

Úloha č. 17 (variant 1)

Ktoré mesto bolo nazývané Paríž východu?

A
B
C
D

A: Sofia

B: Belehrad

C: Bukurešť

D: Atény

Úloha č. 18 (variant 1)

Vatikánska armáda má názov:

A
B
C
D

A: Talianska garda

B: Francúzska garda

C: Švajčiarska garda

D: Anglická garda


Úloha č. 19 (variant 1)

V ktorom štáte sa nachádza región Valašsko?

A
B
C
D

A: Bulharsko

B: Taliansko

C: Rumunsko

D: Španielsko

Úloha č. 20 (variant 1)

Hlavným mestom štátu Čierna Hora je:

A
B
C
D

A: Priština

B: Podgorica

C: Skopje

D: Sarajevo

Úloha č. 1 (variant 2)

Rumunské mesto, na mape označené krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Konstanca

B: Temešvár

C: Bukurešť

D: Brašov

Úloha č. 2 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza mesto Mostar?

A
B
C
D

A: Bosna a Hercegovina

B: Slovinsko

C: Chorvátsko

D: Albánsko

Úloha č. 3 (variant 2)

Na mape Grécka je mesto Solún označené číslom:

A
B
C
D

A: 2

B: 1

C: 4

D: 3


Úloha č. 4 (variant 2)

Ktoré jazero leží na hraniciach Macedónska, Albánska a Grécka?

A
B
C
D

A: Prespanské jazero

B: Gardské jazero

C: Trasimenské jazero

D: Skadarské jazero

Úloha č. 5 (variant 2)

Na mape Portugalska je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Alicante

B: Coimbra

C: Lisabon

D: Porto

Úloha č. 6 (variant 2)

Ktoré z týchto miest neleží v Španielsku?

A
B
C
D

A: Zaragoza

B: Granada

C: Parma

D: Murcia


Úloha č. 7 (variant 2)

Cez Zagreb preteká rieka:

A
B
C
D

A: Sáva

B: Soča

C: Dráva

D: Velika Morava

Úloha č. 8 (variant 2)

Aký je názov pohoria vyznačeného na mape Bulharska?

A
B
C
D

A: Rodopy

B: Dináre

C: Júlske Alpy

D: Stará planina

Úloha č. 9 (variant 2)

Ostrovný štát Malta je vzdialený iba 80 km od štátu:

A
B
C
D

A: Grécko

B: Španielsko

C: Taliansko

D: Turecko


Úloha č. 10 (variant 2)

Ako sa nazýva taliansky sopečný ostrov vzdialený iba 30 km od mesta Neapol?

A
B
C
D

A: Tenerife

B: Ischia

C: Elba

D: Madeira

Úloha č. 11 (variant 2)

Najväčším európskym pestovateľom ryže je:

A
B
C
D

A: Taliansko

B: Grécko

C: Bulharsko

D: Španielsko

Úloha č. 12 (variant 2)

Olymp je najvyšším vrchom:

A
B
C
D

A: Bulharska

B: Macedónska

C: Grécka

D: Albánska


Úloha č. 13 (variant 2)

Ktoré mesto je hlavným centrom automobilového priemyslu v Taliansku?

A
B
C
D

A: Rím

B: Janov

C: Turín

D: Neapol

Úloha č. 14 (variant 2)

Sedmohradsko sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Chorvátsko

B: Grécko

C: Rumunsko

D: Taliansko

Úloha č. 15 (variant 2)

Mesto Barcelona sa nachádza v regióne:

A
B
C
D

A: Katalánsko

B: Toskánsko

C: Andalúzia

D: Galícia


Úloha č. 16 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza najpočetnejšia zahraničná menšina Slovákov?

A
B
C
D

A: Chorvátsko

B: Srbsko

C: Slovinsko

D: Rumunsko

Úloha č. 17 (variant 2)

Severný Cyprus je samostatná, ale medzinárodne neuznaná republika pod ochranou:

A
B
C
D

A: Grécka

B: Turecka

C: Bulharska

D: Talianska

Úloha č. 18 (variant 2)

Portugalsku patrí svetové prvenstvo v produkcii:

A
B
C
D

A: sardiniek

B: citrónov

C: korku

D: olív


Úloha č. 19 (variant 2)

Najpočetnejšou národnostnou menšinou v Bulharsku sú:

A
B
C
D

A: Macedónci

B: Rumuni

C: Turci

D: Rómovia

Úloha č. 20 (variant 2)

Ktorý z týchto štátov nepatril do bývalej Juhoslávie?

A
B
C
D

A: Macedónsko

B: Chorvátsko

C: Albánsko

D: Slovinsko