Úloha č. 1 (variant 1)

V ktorom štáte sa nachádza mesto Niš?

A
B
C
D

A: Čierna Hora

B: Chorvátsko

C: Srbsko

D: Bosna a Hercegovina

Úloha č. 2 (variant 1)

Španielske mesto, na mape označené krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Alicante

B: Granada

C: Zaragoza

D: Sevilla

Úloha č. 3 (variant 1)

V ktorom štáte leží Trasimenské jazero?

A
B
C
D

A: Slovinsko

B: Taliansko

C: Chorvátsko

D: Portugalsko


Úloha č. 4 (variant 1)

Na mape Chorvátska je mesto Pula označené číslom:

A
B
C
D

A: 2

B: 4

C: 1

D: 3

Úloha č. 5 (variant 1)

Ktoré z týchto miest neleží v Rumunsku?

A
B
C
D

A: Temešvár

B: Burgas

C: Kluž

D: Konstanca

Úloha č. 6 (variant 1)

Na mape Talianska je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Terst

B: Milano

C: Florencia

D: Turín


Úloha č. 7 (variant 1)

Aký je názov pohoria vyznačeného na mape Španielska?

A
B
C
D

A: Sierra Morena

B: Pyreneje

C: Sierra Nevada

D: Iberské vrchy

Úloha č. 8 (variant 1)

Cez Córdobu preteká rieka:

A
B
C
D

A: Vardar

B: Ebro

C: Guadalquivir

D: Duero

Úloha č. 9 (variant 1)

Ktorý z nasledujúcich ostrovov leží najzápadnejšie?

A
B
C
D

A: Thassos

B: Korfu

C: Rhodos

D: Kréta


Úloha č. 10 (variant 1)

Mesto Heraklion sa nachádza na ostrove:

A
B
C
D

A: Kréta

B: Korfu

C: Rhodos

D: Malta

Úloha č. 11 (variant 1)

Súčasťou Grécka je vnútorne nezávislá mníšska republika s názvom:

A
B
C
D

A: Zakynthos

B: Santorini

C: Kythnos

D: Áthos

Úloha č. 12 (variant 1)

Aké je štátne zriadenie Andorry?

A
B
C
D

A: kniežatstvo

B: kráľovstvo

C: veľkovojvodstvo

D: republika


Úloha č. 13 (variant 1)

Ktorý z týchto národov je tvorený prevažne moslimami?

A
B
C
D

A: Bosniaci

B: Čiernohorci

C: Srbi

D: Macedónci

Úloha č. 14 (variant 1)

Teroristická organizácia ETA vznikla v španielskom regióne:

A
B
C
D

A: Baskicko

B: Katalánsko

C: Andalúzia

D: Galícia

Úloha č. 15 (variant 1)

San Marino je:

A
B
C
D

A: veľkovojvodstvo

B: kniežatstvo

C: republika

D: kráľovstvo


Úloha č. 16 (variant 1)

Hospodárskym centrom južnej časti ostrova Cyprus je mesto:

A
B
C
D

A: Lárnaka

B: Chania

C: Kerkyra

D: Valetta

Úloha č. 17 (variant 1)

Ktoré mesto bolo nazývané Paríž východu?

A
B
C
D

A: Sofia

B: Atény

C: Belehrad

D: Bukurešť

Úloha č. 18 (variant 1)

Vatikánska armáda má názov:

A
B
C
D

A: Švajčiarska garda

B: Anglická garda

C: Talianska garda

D: Francúzska garda


Úloha č. 19 (variant 1)

V ktorom štáte sa nachádza región Valašsko?

A
B
C
D

A: Rumunsko

B: Taliansko

C: Španielsko

D: Bulharsko

Úloha č. 20 (variant 1)

Hlavným mestom štátu Čierna Hora je:

A
B
C
D

A: Podgorica

B: Priština

C: Sarajevo

D: Skopje

Úloha č. 1 (variant 2)

Rumunské mesto, na mape označené krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Bukurešť

B: Temešvár

C: Brašov

D: Konstanca

Úloha č. 2 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza mesto Mostar?

A
B
C
D

A: Slovinsko

B: Albánsko

C: Chorvátsko

D: Bosna a Hercegovina

Úloha č. 3 (variant 2)

Na mape Grécka je mesto Solún označené číslom:

A
B
C
D

A: 3

B: 1

C: 2

D: 4


Úloha č. 4 (variant 2)

Ktoré jazero leží na hraniciach Macedónska, Albánska a Grécka?

A
B
C
D

A: Skadarské jazero

B: Prespanské jazero

C: Gardské jazero

D: Trasimenské jazero

Úloha č. 5 (variant 2)

Na mape Portugalska je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Porto

B: Coimbra

C: Alicante

D: Lisabon

Úloha č. 6 (variant 2)

Ktoré z týchto miest neleží v Španielsku?

A
B
C
D

A: Parma

B: Murcia

C: Granada

D: Zaragoza


Úloha č. 7 (variant 2)

Cez Zagreb preteká rieka:

A
B
C
D

A: Sáva

B: Dráva

C: Velika Morava

D: Soča

Úloha č. 8 (variant 2)

Aký je názov pohoria vyznačeného na mape Bulharska?

A
B
C
D

A: Júlske Alpy

B: Rodopy

C: Dináre

D: Stará planina

Úloha č. 9 (variant 2)

Ostrovný štát Malta je vzdialený iba 80 km od štátu:

A
B
C
D

A: Turecko

B: Grécko

C: Španielsko

D: Taliansko


Úloha č. 10 (variant 2)

Ako sa nazýva taliansky sopečný ostrov vzdialený iba 30 km od mesta Neapol?

A
B
C
D

A: Elba

B: Ischia

C: Tenerife

D: Madeira

Úloha č. 11 (variant 2)

Najväčším európskym pestovateľom ryže je:

A
B
C
D

A: Grécko

B: Bulharsko

C: Španielsko

D: Taliansko

Úloha č. 12 (variant 2)

Olymp je najvyšším vrchom:

A
B
C
D

A: Albánska

B: Grécka

C: Bulharska

D: Macedónska


Úloha č. 13 (variant 2)

Ktoré mesto je hlavným centrom automobilového priemyslu v Taliansku?

A
B
C
D

A: Rím

B: Neapol

C: Janov

D: Turín

Úloha č. 14 (variant 2)

Sedmohradsko sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Rumunsko

B: Grécko

C: Taliansko

D: Chorvátsko

Úloha č. 15 (variant 2)

Mesto Barcelona sa nachádza v regióne:

A
B
C
D

A: Andalúzia

B: Katalánsko

C: Toskánsko

D: Galícia


Úloha č. 16 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza najpočetnejšia zahraničná menšina Slovákov?

A
B
C
D

A: Slovinsko

B: Chorvátsko

C: Rumunsko

D: Srbsko

Úloha č. 17 (variant 2)

Severný Cyprus je samostatná, ale medzinárodne neuznaná republika pod ochranou:

A
B
C
D

A: Bulharska

B: Turecka

C: Grécka

D: Talianska

Úloha č. 18 (variant 2)

Portugalsku patrí svetové prvenstvo v produkcii:

A
B
C
D

A: olív

B: citrónov

C: korku

D: sardiniek


Úloha č. 19 (variant 2)

Najpočetnejšou národnostnou menšinou v Bulharsku sú:

A
B
C
D

A: Turci

B: Macedónci

C: Rumuni

D: Rómovia

Úloha č. 20 (variant 2)

Ktorý z týchto štátov nepatril do bývalej Juhoslávie?

A
B
C
D

A: Chorvátsko

B: Macedónsko

C: Slovinsko

D: Albánsko