Úloha č. 1 (variant 1)

V ktorom štáte sa nachádza mesto Niš?

A
B
C
D

A: Srbsko

B: Chorvátsko

C: Čierna Hora

D: Bosna a Hercegovina

Úloha č. 2 (variant 1)

Španielske mesto, na mape označené krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Zaragoza

B: Granada

C: Alicante

D: Sevilla

Úloha č. 3 (variant 1)

V ktorom štáte leží Trasimenské jazero?

A
B
C
D

A: Taliansko

B: Chorvátsko

C: Portugalsko

D: Slovinsko

Úloha č. 4 (variant 1)

Na mape Chorvátska je mesto Pula označené číslom:

A
B
C
D

A: 4

B: 1

C: 2

D: 3

Úloha č. 5 (variant 1)

Ktoré z týchto miest neleží v Rumunsku?

A
B
C
D

A: Konstanca

B: Temešvár

C: Kluž

D: Burgas

Úloha č. 6 (variant 1)

Na mape Talianska je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Terst

B: Turín

C: Florencia

D: Milano

Úloha č. 7 (variant 1)

Aký je názov pohoria vyznačeného na mape Španielska?

A
B
C
D

A: Iberské vrchy

B: Sierra Nevada

C: Pyreneje

D: Sierra Morena

Úloha č. 8 (variant 1)

Cez Córdobu preteká rieka:

A
B
C
D

A: Duero

B: Ebro

C: Guadalquivir

D: Vardar

Úloha č. 9 (variant 1)

Ktorý z nasledujúcich ostrovov leží najzápadnejšie?

A
B
C
D

A: Kréta

B: Thassos

C: Rhodos

D: Korfu

Úloha č. 10 (variant 1)

Mesto Heraklion sa nachádza na ostrove:

A
B
C
D

A: Kréta

B: Malta

C: Rhodos

D: Korfu

Úloha č. 11 (variant 1)

Súčasťou Grécka je vnútorne nezávislá mníšska republika s názvom:

A
B
C
D

A: Áthos

B: Zakynthos

C: Kythnos

D: Santorini

Úloha č. 12 (variant 1)

Aké je štátne zriadenie Andorry?

A
B
C
D

A: veľkovojvodstvo

B: republika

C: kniežatstvo

D: kráľovstvo

Úloha č. 13 (variant 1)

Ktorý z týchto národov je tvorený prevažne moslimami?

A
B
C
D

A: Bosniaci

B: Macedónci

C: Srbi

D: Čiernohorci

Úloha č. 14 (variant 1)

Teroristická organizácia ETA vznikla v španielskom regióne:

A
B
C
D

A: Galícia

B: Andalúzia

C: Baskicko

D: Katalánsko

Úloha č. 15 (variant 1)

San Marino je:

A
B
C
D

A: republika

B: kniežatstvo

C: kráľovstvo

D: veľkovojvodstvo

Úloha č. 16 (variant 1)

Hospodárskym centrom južnej časti ostrova Cyprus je mesto:

A
B
C
D

A: Lárnaka

B: Chania

C: Valetta

D: Kerkyra

Úloha č. 17 (variant 1)

Ktoré mesto bolo nazývané Paríž východu?

A
B
C
D

A: Sofia

B: Atény

C: Bukurešť

D: Belehrad

Úloha č. 18 (variant 1)

Vatikánska armáda má názov:

A
B
C
D

A: Anglická garda

B: Švajčiarska garda

C: Francúzska garda

D: Talianska garda

Úloha č. 19 (variant 1)

V ktorom štáte sa nachádza región Valašsko?

A
B
C
D

A: Bulharsko

B: Taliansko

C: Španielsko

D: Rumunsko

Úloha č. 20 (variant 1)

Hlavným mestom štátu Čierna Hora je:

A
B
C
D

A: Skopje

B: Podgorica

C: Priština

D: Sarajevo

Úloha č. 1 (variant 2)

Rumunské mesto, na mape označené krížikom, má názov:

A
B
C
D

A: Temešvár

B: Konstanca

C: Brašov

D: Bukurešť

Úloha č. 2 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza mesto Mostar?

A
B
C
D

A: Albánsko

B: Slovinsko

C: Chorvátsko

D: Bosna a Hercegovina

Úloha č. 3 (variant 2)

Na mape Grécka je mesto Solún označené číslom:

A
B
C
D

A: 4

B: 3

C: 1

D: 2

Úloha č. 4 (variant 2)

Ktoré jazero leží na hraniciach Macedónska, Albánska a Grécka?

A
B
C
D

A: Prespanské jazero

B: Trasimenské jazero

C: Skadarské jazero

D: Gardské jazero

Úloha č. 5 (variant 2)

Na mape Portugalska je krížikom označené mesto:

A
B
C
D

A: Lisabon

B: Alicante

C: Coimbra

D: Porto

Úloha č. 6 (variant 2)

Ktoré z týchto miest neleží v Španielsku?

A
B
C
D

A: Zaragoza

B: Granada

C: Murcia

D: Parma

Úloha č. 7 (variant 2)

Cez Zagreb preteká rieka:

A
B
C
D

A: Dráva

B: Soča

C: Sáva

D: Velika Morava

Úloha č. 8 (variant 2)

Aký je názov pohoria vyznačeného na mape Bulharska?

A
B
C
D

A: Júlske Alpy

B: Dináre

C: Rodopy

D: Stará planina

Úloha č. 9 (variant 2)

Ostrovný štát Malta je vzdialený iba 80 km od štátu:

A
B
C
D

A: Španielsko

B: Turecko

C: Taliansko

D: Grécko

Úloha č. 10 (variant 2)

Ako sa nazýva taliansky sopečný ostrov vzdialený iba 30 km od mesta Neapol?

A
B
C
D

A: Madeira

B: Elba

C: Ischia

D: Tenerife

Úloha č. 11 (variant 2)

Najväčším európskym pestovateľom ryže je:

A
B
C
D

A: Grécko

B: Taliansko

C: Španielsko

D: Bulharsko

Úloha č. 12 (variant 2)

Olymp je najvyšším vrchom:

A
B
C
D

A: Grécka

B: Bulharska

C: Albánska

D: Macedónska

Úloha č. 13 (variant 2)

Ktoré mesto je hlavným centrom automobilového priemyslu v Taliansku?

A
B
C
D

A: Janov

B: Rím

C: Neapol

D: Turín

Úloha č. 14 (variant 2)

Sedmohradsko sa nachádza v štáte:

A
B
C
D

A: Grécko

B: Rumunsko

C: Chorvátsko

D: Taliansko

Úloha č. 15 (variant 2)

Mesto Barcelona sa nachádza v regióne:

A
B
C
D

A: Galícia

B: Katalánsko

C: Andalúzia

D: Toskánsko

Úloha č. 16 (variant 2)

V ktorom štáte sa nachádza najpočetnejšia zahraničná menšina Slovákov?

A
B
C
D

A: Slovinsko

B: Chorvátsko

C: Rumunsko

D: Srbsko

Úloha č. 17 (variant 2)

Severný Cyprus je samostatná, ale medzinárodne neuznaná republika pod ochranou:

A
B
C
D

A: Talianska

B: Bulharska

C: Grécka

D: Turecka

Úloha č. 18 (variant 2)

Portugalsku patrí svetové prvenstvo v produkcii:

A
B
C
D

A: korku

B: sardiniek

C: citrónov

D: olív

Úloha č. 19 (variant 2)

Najpočetnejšou národnostnou menšinou v Bulharsku sú:

A
B
C
D

A: Rumuni

B: Rómovia

C: Turci

D: Macedónci

Úloha č. 20 (variant 2)

Ktorý z týchto štátov nepatril do bývalej Juhoslávie?

A
B
C
D

A: Slovinsko

B: Chorvátsko

C: Albánsko

D: Macedónsko