Úloha č. 1

3,14 m je

A
B
C
D

A: 314 cm

B: 314 m

C: 31,4 cm

D: 3 014 mm

Úloha č. 2

7 m = cm

A
B
C
D

A: 0,07

B: 0,7

C: 700

D: 70

Úloha č. 3

3 dm 2 cm je

A
B
C
D

A: 32 m

B: 320 cm

C: 3200 mm

D: 320 mm


Úloha č. 4

2 km + 6 000 m je

A
B
C
D

A: 8 km

B: 6 200 m

C: 2 060 m

D: 6 020 dm

Úloha č. 5

4562 mm -30,28 dm =

A
B
C
D

A: 1354 mm

B: 13,54 cm

C: 15,34 dm

D: 1534 dm

Úloha č. 6

0,342 m + 7809 mm = m

A
B
C
D

A: nedá sa

B: 7809,342

C: 8,151

D: 78,432


Úloha č. 7

0,029 km = 290

A
B
C
D

A: mm

B: dm

C: cm

D: m

Úloha č. 8

512 mm = 5,12

A
B
C
D

A: km

B: mm

C: dm

D: cm

Úloha č. 9

Doplň znak porovnania do príkladu: 28 m ❑ 0,28 km

A
B
C
D

A: <

B: =

C: >

D: +


Úloha č. 10

Usporiadaj zostupne jednotky dĺžky: 5 300 dm; 98 m; 98 cm; 8 000 km; 5 m; 79 000 mm; 50 000 cm.

A
B
C
D

A: 8000km 5300dm 50000cm 98cm 79000mm 5m 98cm

B: 8000km 5 300 dm 50000cm 98 m 79000mm 5 m 98 cm

C: 8000km 5300dm 79000mm 50000cm 98cm 5m

D: 8000km 50000cm 5300dm 98m 79000mm 5m 98cm