Úloha č. 1

Ktorou udalosťou začína novovek?

A
B
C
D

A: objavením Ameriky

B: vznikom Byzantskej ríše

C: objavením antibiotík

D: zánikom západorímskej ríše

Úloha č. 2

Ktorý rok sa označuje za začiatok novoveku ?

A
B
C
D

A: 1526

B: 1429

C: 1789

D: 1492

Úloha č. 3

S akými myšlienkovými smermi sa spája začiatok novoveku ?

A
B
C
D

A: humanizmus a renesancia

B: renesancia a osvietenstvo

C: humanizmus a romantizmus

D: renesancia a klasicizmus


Úloha č. 4

Na aké obdobie sa snažila nadviazať epocha renesancie ?

A
B
C
D

A: staroveký Babylon

B: Mezopotámsku kultúru

C: staroveké Grécko

D: staroveký Egypt

Úloha č. 5

Čo vynašiel J. Guttenberg ?

A
B
C
D

A: glóbus

B: kompas

C: astronomický ďalekohľad

D: kníhtlač

Úloha č. 6

Kto to bol Mikuláš Koperník ?

A
B
C
D

A: vynálezca

B: moreplavec

C: politik

D: astronóm


Úloha č. 7

Čo je to heliocentrizmus ?

A
B
C
D

A: teória veľkého tresku

B: teória, že zem je plochá doska

C: teória, že stredom vesmíru je slnko

D: teória, že stredom vesmíru je slnko

Úloha č. 8

Autorom akých známych obrazov je Leonardo da Vinci ?

A
B
C
D

A: Mona Lisa a Posledná večera

B: Mona Lisa a Ukrižovaný Kristus

C: Mona Lisa a Adam a Eva

D: Posledná večera a Stvorenie sveta

Úloha č. 9

Na čo alebo koho sa zameriaval humanizmus ?

A
B
C
D

A: na človeka

B: na vesmír

C: na matematiku

D: na Boha


Úloha č. 10

Ktoré vedy sa označujú ako humanitné ?

A
B
C
D

A: Biológia, Matematika, Fyzika

B: Dejepis, Fyzika, Biológia

C: Dejepis, Biológia, Občianska náuka

D: Dejepis, Občianska náuka, Geografia

Úloha č. 11

S ktorou krajinou sa spája epocha renesancie ?

A
B
C
D

A: Francúzsko

B: Anglicko

C: Španielsko

D: Taliansko

Úloha č. 12

Kto je autorom teórie heliocentrizmu ?

A
B
C
D

A: Galileo Galilei

B: Mikuláš Kopernik

C: Giordano Bruno

D: Krištof Kolumus