Úloha č. 1

Ktorou udalosťou začína novovek?

A
B
C
D

A: vznikom Byzantskej ríše

B: objavením Ameriky

C: objavením antibiotík

D: zánikom západorímskej ríše

Úloha č. 2

Ktorý rok sa označuje za začiatok novoveku ?

A
B
C
D

A: 1526

B: 1429

C: 1789

D: 1492

Úloha č. 3

S akými myšlienkovými smermi sa spája začiatok novoveku ?

A
B
C
D

A: humanizmus a romantizmus

B: renesancia a osvietenstvo

C: humanizmus a renesancia

D: renesancia a klasicizmus


Úloha č. 4

Na aké obdobie sa snažila nadviazať epocha renesancie ?

A
B
C
D

A: staroveký Egypt

B: staroveký Babylon

C: staroveké Grécko

D: Mezopotámsku kultúru

Úloha č. 5

Čo vynašiel J. Guttenberg ?

A
B
C
D

A: kompas

B: astronomický ďalekohľad

C: kníhtlač

D: glóbus

Úloha č. 6

Kto to bol Mikuláš Koperník ?

A
B
C
D

A: moreplavec

B: vynálezca

C: astronóm

D: politik


Úloha č. 7

Čo je to heliocentrizmus ?

A
B
C
D

A: teória veľkého tresku

B: teória, že stredom vesmíru je slnko

C: teória, že stredom vesmíru je slnko

D: teória, že zem je plochá doska

Úloha č. 8

Autorom akých známych obrazov je Leonardo da Vinci ?

A
B
C
D

A: Mona Lisa a Ukrižovaný Kristus

B: Mona Lisa a Posledná večera

C: Mona Lisa a Adam a Eva

D: Posledná večera a Stvorenie sveta

Úloha č. 9

Na čo alebo koho sa zameriaval humanizmus ?

A
B
C
D

A: na vesmír

B: na matematiku

C: na Boha

D: na človeka


Úloha č. 10

Ktoré vedy sa označujú ako humanitné ?

A
B
C
D

A: Dejepis, Fyzika, Biológia

B: Dejepis, Biológia, Občianska náuka

C: Dejepis, Občianska náuka, Geografia

D: Biológia, Matematika, Fyzika

Úloha č. 11

S ktorou krajinou sa spája epocha renesancie ?

A
B
C
D

A: Španielsko

B: Francúzsko

C: Taliansko

D: Anglicko

Úloha č. 12

Kto je autorom teórie heliocentrizmu ?

A
B
C
D

A: Galileo Galilei

B: Krištof Kolumus

C: Giordano Bruno

D: Mikuláš Kopernik