Úloha č. 1

Ktorou udalosťou začína novovek?

A
B
C
D

A: vznikom Byzantskej ríše

B: objavením antibiotík

C: zánikom západorímskej ríše

D: objavením Ameriky

Úloha č. 2

Ktorý rok sa označuje za začiatok novoveku ?

A
B
C
D

A: 1789

B: 1526

C: 1429

D: 1492

Úloha č. 3

S akými myšlienkovými smermi sa spája začiatok novoveku ?

A
B
C
D

A: renesancia a osvietenstvo

B: renesancia a klasicizmus

C: humanizmus a renesancia

D: humanizmus a romantizmus


Úloha č. 4

Na aké obdobie sa snažila nadviazať epocha renesancie ?

A
B
C
D

A: staroveký Egypt

B: staroveký Babylon

C: staroveké Grécko

D: Mezopotámsku kultúru

Úloha č. 5

Čo vynašiel J. Guttenberg ?

A
B
C
D

A: glóbus

B: kompas

C: astronomický ďalekohľad

D: kníhtlač

Úloha č. 6

Kto to bol Mikuláš Koperník ?

A
B
C
D

A: moreplavec

B: vynálezca

C: politik

D: astronóm


Úloha č. 7

Čo je to heliocentrizmus ?

A
B
C
D

A: teória veľkého tresku

B: teória, že stredom vesmíru je slnko

C: teória, že zem je plochá doska

D: teória, že stredom vesmíru je slnko

Úloha č. 8

Autorom akých známych obrazov je Leonardo da Vinci ?

A
B
C
D

A: Posledná večera a Stvorenie sveta

B: Mona Lisa a Ukrižovaný Kristus

C: Mona Lisa a Posledná večera

D: Mona Lisa a Adam a Eva

Úloha č. 9

Na čo alebo koho sa zameriaval humanizmus ?

A
B
C
D

A: na matematiku

B: na človeka

C: na Boha

D: na vesmír


Úloha č. 10

Ktoré vedy sa označujú ako humanitné ?

A
B
C
D

A: Dejepis, Fyzika, Biológia

B: Dejepis, Biológia, Občianska náuka

C: Biológia, Matematika, Fyzika

D: Dejepis, Občianska náuka, Geografia

Úloha č. 11

S ktorou krajinou sa spája epocha renesancie ?

A
B
C
D

A: Anglicko

B: Taliansko

C: Francúzsko

D: Španielsko

Úloha č. 12

Kto je autorom teórie heliocentrizmu ?

A
B
C
D

A: Giordano Bruno

B: Mikuláš Kopernik

C: Krištof Kolumus

D: Galileo Galilei