Úloha č. 1

Ktorou udalosťou začína novovek?

A
B
C
D

A: vznikom Byzantskej ríše

B: objavením Ameriky

C: objavením antibiotík

D: zánikom západorímskej ríše

Úloha č. 2

Ktorý rok sa označuje za začiatok novoveku ?

A
B
C
D

A: 1526

B: 1429

C: 1492

D: 1789

Úloha č. 3

S akými myšlienkovými smermi sa spája začiatok novoveku ?

A
B
C
D

A: humanizmus a renesancia

B: renesancia a osvietenstvo

C: renesancia a klasicizmus

D: humanizmus a romantizmus


Úloha č. 4

Na aké obdobie sa snažila nadviazať epocha renesancie ?

A
B
C
D

A: Mezopotámsku kultúru

B: staroveký Babylon

C: staroveký Egypt

D: staroveké Grécko

Úloha č. 5

Čo vynašiel J. Guttenberg ?

A
B
C
D

A: kompas

B: glóbus

C: kníhtlač

D: astronomický ďalekohľad

Úloha č. 6

Kto to bol Mikuláš Koperník ?

A
B
C
D

A: vynálezca

B: politik

C: moreplavec

D: astronóm


Úloha č. 7

Čo je to heliocentrizmus ?

A
B
C
D

A: teória, že zem je plochá doska

B: teória veľkého tresku

C: teória, že stredom vesmíru je slnko

D: teória, že stredom vesmíru je slnko

Úloha č. 8

Autorom akých známych obrazov je Leonardo da Vinci ?

A
B
C
D

A: Mona Lisa a Ukrižovaný Kristus

B: Mona Lisa a Adam a Eva

C: Posledná večera a Stvorenie sveta

D: Mona Lisa a Posledná večera

Úloha č. 9

Na čo alebo koho sa zameriaval humanizmus ?

A
B
C
D

A: na človeka

B: na matematiku

C: na vesmír

D: na Boha


Úloha č. 10

Ktoré vedy sa označujú ako humanitné ?

A
B
C
D

A: Biológia, Matematika, Fyzika

B: Dejepis, Biológia, Občianska náuka

C: Dejepis, Fyzika, Biológia

D: Dejepis, Občianska náuka, Geografia

Úloha č. 11

S ktorou krajinou sa spája epocha renesancie ?

A
B
C
D

A: Španielsko

B: Taliansko

C: Francúzsko

D: Anglicko

Úloha č. 12

Kto je autorom teórie heliocentrizmu ?

A
B
C
D

A: Galileo Galilei

B: Mikuláš Kopernik

C: Giordano Bruno

D: Krištof Kolumus