Úloha č. 1

Ktorou udalosťou začína novovek?

A
B
C
D

A: zánikom západorímskej ríše

B: objavením Ameriky

C: vznikom Byzantskej ríše

D: objavením antibiotík

Úloha č. 2

Ktorý rok sa označuje za začiatok novoveku ?

A
B
C
D

A: 1526

B: 1492

C: 1789

D: 1429

Úloha č. 3

S akými myšlienkovými smermi sa spája začiatok novoveku ?

A
B
C
D

A: humanizmus a renesancia

B: humanizmus a romantizmus

C: renesancia a osvietenstvo

D: renesancia a klasicizmus


Úloha č. 4

Na aké obdobie sa snažila nadviazať epocha renesancie ?

A
B
C
D

A: Mezopotámsku kultúru

B: staroveký Babylon

C: staroveký Egypt

D: staroveké Grécko

Úloha č. 5

Čo vynašiel J. Guttenberg ?

A
B
C
D

A: kníhtlač

B: astronomický ďalekohľad

C: kompas

D: glóbus

Úloha č. 6

Kto to bol Mikuláš Koperník ?

A
B
C
D

A: astronóm

B: moreplavec

C: politik

D: vynálezca


Úloha č. 7

Čo je to heliocentrizmus ?

A
B
C
D

A: teória, že stredom vesmíru je slnko

B: teória, že zem je plochá doska

C: teória veľkého tresku

D: teória, že stredom vesmíru je slnko

Úloha č. 8

Autorom akých známych obrazov je Leonardo da Vinci ?

A
B
C
D

A: Posledná večera a Stvorenie sveta

B: Mona Lisa a Posledná večera

C: Mona Lisa a Adam a Eva

D: Mona Lisa a Ukrižovaný Kristus

Úloha č. 9

Na čo alebo koho sa zameriaval humanizmus ?

A
B
C
D

A: na vesmír

B: na matematiku

C: na Boha

D: na človeka


Úloha č. 10

Ktoré vedy sa označujú ako humanitné ?

A
B
C
D

A: Dejepis, Občianska náuka, Geografia

B: Dejepis, Biológia, Občianska náuka

C: Biológia, Matematika, Fyzika

D: Dejepis, Fyzika, Biológia

Úloha č. 11

S ktorou krajinou sa spája epocha renesancie ?

A
B
C
D

A: Španielsko

B: Francúzsko

C: Anglicko

D: Taliansko

Úloha č. 12

Kto je autorom teórie heliocentrizmu ?

A
B
C
D

A: Giordano Bruno

B: Mikuláš Kopernik

C: Galileo Galilei

D: Krištof Kolumus