Úloha č. 1

Morálku každej spoločnosti tvoria ...

A
B
C
D

A: morálne a právne normy

B: právne a estetické normy

C: morálne normy

D: morálne a spoločenské normy

Úloha č. 2

Medzi morálne normy patría...

A
B
C
D

A: ziskuchtivosť, Desatoro prikázaní

B: zákony, vyhlášky, nariadenia

C: spravodlivosť, neúcta, hnev

D: čestnosť, zodpovednosť, spravodlivosť

Úloha č. 3

V uvedených situáciách - 1.mládež kričí na ulici a ruší nočný pokoj 2. žiaci neuvoľnili miesto v autobuse starším dôchodcom 3. vodič prehliadne dopravnú značku a spôsobí vážnu nehodu 4. rodičia neslušne nadávajú pred neplnoletým dieťaťom - došlo postupne k porušeniu normy

A
B
C
D

A: morálna, morálna, právna, právna

B: právna, právna, morálna, morálna

C: právna, morálna, právna, morálna

D: morálna, právna, právna, morálna

Úloha č. 4

Medzi náboženské normy patrí...

A
B
C
D

A: Trestné právo

B: Estetika všedného dňa

C: Desať Božích prikázaní

D: Ústava SR

Úloha č. 5

Ako nazývame štát, ktorého občan má istotu, že štátna moc bude postupovať v súlade s ústavou a zároveň zaručuje základné ľudské práva a slobody?

A
B
C
D

A: bezprávny štát

B: demokracia

C: diktatúra

D: právny štát

Úloha č. 6

Hierarchia právnych predpisov od najvyššej právnej sily je...

A
B
C
D

A: VZN, nariadenia vlády, vyhlášky, zákony, Ústava SR

B: Ústava SR, nariadenia vlády, vyhlášky, zákony, VZN

C: Ústava SR, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky, VZN

D: VZN, Ústava SR, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky

Úloha č. 7

Normy sú...

A
B
C
D

A: vzor správania, pravidlá

B: kultúra

C: sankcie

D: obyčaje a tradície

Úloha č. 8

Právny systém je záväzný pre ...

A
B
C
D

A: poslancov

B: dospelých

C: všetkých občanov

D: deti

Úloha č. 9

Právne normy majú podobu ...

A
B
C
D

A: morálky

B: kníh

C: zákonov a nariadení

D: trestov

Úloha č. 10

Spravodlivosť je hodnota ...

A
B
C
D

A: spoločenská

B: právna

C: estetická

D: náboženská

Úloha č. 11

Právne vedomie je...

A
B
C
D

A: vedomie o tom,že žijem

B: súhrn predstáv ľudí o obliekaní

C: súhrn predstáv o ľudí o vzniku sveta

D: súhrn predstáv ľudí o práve a jeho uskutočňovaní

Úloha č. 12

Ktoré nariadenia vydáva parlament?

A
B
C
D

A: opatrenia

B: vyhlášky

C: zákony

D: VZN

Úloha č. 13

Čo je korupcia?

A
B
C
D

A: právne normy

B: úplatkárstvo

C: trest

D: vylúčenie z hry