Úloha č. 1

Na obrázku je

A
B
C
D

A: oporná pyramída

B: potravinová pyramída

C: vylučovacia pyramída

D: dýchacia pyramída

Úloha č. 2

Čo je potravinová pyramída?

A
B
C
D

A: ľubovoľne zoradené potraviny

B: potraviny zoradené podľa ceny

C: potraviny zoradené podľa abecedy

D: potraviny zoradené podľa prospešnosti pre ľudí

Úloha č. 3

Ktorá skupina potravín človeku najviac prospeje?

A
B
C
D

A: chlieb, rožky, ryža, buchty, cestoviny

B: chudé mäso, mlieko, ovocie, zelenina, zemiaky

C: čokoláda, cukríky, koláče, torty, keksy

D: tučné mäso, salámy, slanina, párky, klobásy


Úloha č. 4

V ktorej časti potravinovej pyramídy sú zaradené najzdravšie potraviny?

A
B
C
D

A: v strednej

B: v každej

C: v hornej

D: v spodnej

Úloha č. 5

Na obrázku je

A
B
C
D

A: tráviaca sústava

B: oporná sústava

C: dýchacia sústava

D: vylučovacia sústava

Úloha č. 6

Čo nepatrí do tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: hrtan

B: hrubé črevo

C: tenké črevo

D: hltan


Úloha č. 7

V ktorej časti tráviacej sústavy sa vstrebávajú živiny do krvi?

A
B
C
D

A: v pažeráku

B: v hrubom čreve

C: v žalúdku

D: v tenkom čreve

Úloha č. 8

V ktorej z možností sa nachádzajú všetky časti tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,hrubé črevo,

B: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,konečník

C: ústna dutina,hrtan,pažerák, žalúdok, tenké črevo, konečník

D: ús. dut.,hltan,pažerák,žalúdok,tenké a hrubé črevo, konečník

Úloha č. 9

Všetky spôsoby vylučovania odpadových látok z tela sú:

A
B
C
D

A: trávenie, močenie, potenie, dýchanie

B: trávenie, potenie a močenie

C: dýchanie, trávenie

D: trávenie, močenie


Úloha č. 10

Na obrázku je

A
B
C
D

A: oporná sústava

B: tráviaca sústava

C: vylučovacia sústava

D: dýchacia sústava

Úloha č. 11

V ktorom orgáne sa čistí krv od odpadovýh látok?

A
B
C
D

A: v močovom mechúri

B: v močovode

C: v obličkách

D: v močovej rúre

Úloha č. 12

Človek nadbytočnú vodu a škodlivé látky vylučuje z tela v podobe:

A
B
C
D

A: moču

B: slín a potu

C: moču a slín

D: moču a potu


Úloha č. 13

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: pľúca

B: žalúdok

C: obličky

D: pečeň

Úloha č. 14

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: žalúdok

B: pečeň

C: obličky

D: pľúca

Úloha č. 15

Na obrázku je

A
B
C
D

A: oporná sústava

B: vylučovacia sústava

C: tráviacia sústava

D: dýchacia sústava


Úloha č. 16

Čo tvorí dýchanie?

A
B
C
D

A: potenie

B: výdych

C: nádych

D: nádych a výdych

Úloha č. 17

Čo sa dostáva pri dýchaní zo vzduchu do krvi?

A
B
C
D

A: oxid uhličitý

B: kyslík

C: vodná para

D: dusík

Úloha č. 18

Ako sa volá oporná sústava človeka?

A
B
C
D

A: obličky

B: svalstvo

C: kostra

D: žalúdok


Úloha č. 19

Kostru tvorí:

A
B
C
D

A: kostra končatín a hrudník

B: lebka, hrudník, chrbtica, kostra končatín

C: lebka a chrbtica

D: lebka, hrudník, kostra končatín

Úloha č. 20

Čo zabezpečuje pohyb človeka?

A
B
C
D

A: dýchanie

B: svalstvo

C: kostra

D: trávenie

Úloha č. 21

ktoré svaly máme v našom tele?

A
B
C
D

A: hladké a pružné

B: priečne pruhované

C: pružné a priečne pruhované

D: priečne pruhované a hladké


Úloha č. 22

Ktoré svaly nedokáže človek ovládať vôľou?

A
B
C
D

A: pružné

B: hladké

C: priečne pruhované

D: dlhé

Úloha č. 23

Priečne pruhované svaly umožňujú:

A
B
C
D

A: posun potravy v črevách

B: skákanie, trávenie, úsmev

C: skákanie, úsmev, hru na klavíri

D: trávenie, vylučovanie, skákanie

Úloha č. 24

Mačka, opica, človek sú:

A
B
C
D

A: patria do oboch skupín

B: nepatria ani do jednej skupiny

C: stavovce

D: bezstavovce


Úloha č. 25

Na obrázku je

A
B
C
D

A: kostra

B: chrbrtica

C: lebka

D: hrudný kôš

Úloha č. 26

Lebka

A
B
C
D

A: chráni mozog

B: chráni miechu

C: chráni pľúca

D: chráni srdce

Úloha č. 27

Koľko zubov má dospelý človek?

A
B
C
D

A: 22

B: 32

C: 20

D: 30


Úloha č. 28

Potrava dodáva telu

A
B
C
D

A: silu

B: energiu

C: vodu

D: kyslík

Úloha č. 29

Ktoré z týchto orgánov sú párove?

A
B
C
D

A: obličky a žalúdok

B: tenké a hrubé črevo

C: obličky a pľúca

D: žalúdok a mozog

Úloha č. 30

Čo je dôležité pre zdravie človeka?

A
B
C
D

A: výživa a voda

B: chlieb a mäso

C: zdravá výživa a pohyb

D: dostatok liekov