Úloha č. 1

Na obrázku je

A
B
C
D

A: potravinová pyramída

B: vylučovacia pyramída

C: dýchacia pyramída

D: oporná pyramída

Úloha č. 2

Čo je potravinová pyramída?

A
B
C
D

A: potraviny zoradené podľa abecedy

B: ľubovoľne zoradené potraviny

C: potraviny zoradené podľa prospešnosti pre ľudí

D: potraviny zoradené podľa ceny

Úloha č. 3

Ktorá skupina potravín človeku najviac prospeje?

A
B
C
D

A: chlieb, rožky, ryža, buchty, cestoviny

B: čokoláda, cukríky, koláče, torty, keksy

C: chudé mäso, mlieko, ovocie, zelenina, zemiaky

D: tučné mäso, salámy, slanina, párky, klobásy


Úloha č. 4

V ktorej časti potravinovej pyramídy sú zaradené najzdravšie potraviny?

A
B
C
D

A: v každej

B: v hornej

C: v strednej

D: v spodnej

Úloha č. 5

Na obrázku je

A
B
C
D

A: tráviaca sústava

B: vylučovacia sústava

C: oporná sústava

D: dýchacia sústava

Úloha č. 6

Čo nepatrí do tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: hrubé črevo

B: hrtan

C: tenké črevo

D: hltan


Úloha č. 7

V ktorej časti tráviacej sústavy sa vstrebávajú živiny do krvi?

A
B
C
D

A: v pažeráku

B: v žalúdku

C: v tenkom čreve

D: v hrubom čreve

Úloha č. 8

V ktorej z možností sa nachádzajú všetky časti tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: ús. dut.,hltan,pažerák,žalúdok,tenké a hrubé črevo, konečník

B: ústna dutina,hrtan,pažerák, žalúdok, tenké črevo, konečník

C: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,konečník

D: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,hrubé črevo,

Úloha č. 9

Všetky spôsoby vylučovania odpadových látok z tela sú:

A
B
C
D

A: dýchanie, trávenie

B: trávenie, močenie, potenie, dýchanie

C: trávenie, potenie a močenie

D: trávenie, močenie


Úloha č. 10

Na obrázku je

A
B
C
D

A: vylučovacia sústava

B: tráviaca sústava

C: dýchacia sústava

D: oporná sústava

Úloha č. 11

V ktorom orgáne sa čistí krv od odpadovýh látok?

A
B
C
D

A: v močovode

B: v obličkách

C: v močovom mechúri

D: v močovej rúre

Úloha č. 12

Človek nadbytočnú vodu a škodlivé látky vylučuje z tela v podobe:

A
B
C
D

A: moču a potu

B: moču

C: slín a potu

D: moču a slín


Úloha č. 13

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: pečeň

B: žalúdok

C: obličky

D: pľúca

Úloha č. 14

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: pľúca

B: obličky

C: pečeň

D: žalúdok

Úloha č. 15

Na obrázku je

A
B
C
D

A: vylučovacia sústava

B: dýchacia sústava

C: tráviacia sústava

D: oporná sústava


Úloha č. 16

Čo tvorí dýchanie?

A
B
C
D

A: nádych a výdych

B: výdych

C: nádych

D: potenie

Úloha č. 17

Čo sa dostáva pri dýchaní zo vzduchu do krvi?

A
B
C
D

A: kyslík

B: dusík

C: oxid uhličitý

D: vodná para

Úloha č. 18

Ako sa volá oporná sústava človeka?

A
B
C
D

A: svalstvo

B: kostra

C: obličky

D: žalúdok


Úloha č. 19

Kostru tvorí:

A
B
C
D

A: kostra končatín a hrudník

B: lebka, hrudník, chrbtica, kostra končatín

C: lebka a chrbtica

D: lebka, hrudník, kostra končatín

Úloha č. 20

Čo zabezpečuje pohyb človeka?

A
B
C
D

A: dýchanie

B: trávenie

C: kostra

D: svalstvo

Úloha č. 21

ktoré svaly máme v našom tele?

A
B
C
D

A: pružné a priečne pruhované

B: hladké a pružné

C: priečne pruhované

D: priečne pruhované a hladké


Úloha č. 22

Ktoré svaly nedokáže človek ovládať vôľou?

A
B
C
D

A: pružné

B: dlhé

C: hladké

D: priečne pruhované

Úloha č. 23

Priečne pruhované svaly umožňujú:

A
B
C
D

A: posun potravy v črevách

B: trávenie, vylučovanie, skákanie

C: skákanie, trávenie, úsmev

D: skákanie, úsmev, hru na klavíri

Úloha č. 24

Mačka, opica, človek sú:

A
B
C
D

A: bezstavovce

B: stavovce

C: nepatria ani do jednej skupiny

D: patria do oboch skupín


Úloha č. 25

Na obrázku je

A
B
C
D

A: chrbrtica

B: lebka

C: kostra

D: hrudný kôš

Úloha č. 26

Lebka

A
B
C
D

A: chráni miechu

B: chráni srdce

C: chráni pľúca

D: chráni mozog

Úloha č. 27

Koľko zubov má dospelý človek?

A
B
C
D

A: 30

B: 20

C: 32

D: 22


Úloha č. 28

Potrava dodáva telu

A
B
C
D

A: energiu

B: vodu

C: silu

D: kyslík

Úloha č. 29

Ktoré z týchto orgánov sú párove?

A
B
C
D

A: žalúdok a mozog

B: obličky a žalúdok

C: obličky a pľúca

D: tenké a hrubé črevo

Úloha č. 30

Čo je dôležité pre zdravie človeka?

A
B
C
D

A: zdravá výživa a pohyb

B: výživa a voda

C: chlieb a mäso

D: dostatok liekov