Úloha č. 1

Na obrázku je

A
B
C
D

A: oporná pyramída

B: dýchacia pyramída

C: vylučovacia pyramída

D: potravinová pyramída

Úloha č. 2

Čo je potravinová pyramída?

A
B
C
D

A: ľubovoľne zoradené potraviny

B: potraviny zoradené podľa abecedy

C: potraviny zoradené podľa prospešnosti pre ľudí

D: potraviny zoradené podľa ceny

Úloha č. 3

Ktorá skupina potravín človeku najviac prospeje?

A
B
C
D

A: chlieb, rožky, ryža, buchty, cestoviny

B: čokoláda, cukríky, koláče, torty, keksy

C: chudé mäso, mlieko, ovocie, zelenina, zemiaky

D: tučné mäso, salámy, slanina, párky, klobásy


Úloha č. 4

V ktorej časti potravinovej pyramídy sú zaradené najzdravšie potraviny?

A
B
C
D

A: v spodnej

B: v strednej

C: v hornej

D: v každej

Úloha č. 5

Na obrázku je

A
B
C
D

A: oporná sústava

B: vylučovacia sústava

C: tráviaca sústava

D: dýchacia sústava

Úloha č. 6

Čo nepatrí do tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: hrtan

B: hrubé črevo

C: hltan

D: tenké črevo


Úloha č. 7

V ktorej časti tráviacej sústavy sa vstrebávajú živiny do krvi?

A
B
C
D

A: v hrubom čreve

B: v pažeráku

C: v tenkom čreve

D: v žalúdku

Úloha č. 8

V ktorej z možností sa nachádzajú všetky časti tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: ústna dutina,hrtan,pažerák, žalúdok, tenké črevo, konečník

B: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,hrubé črevo,

C: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,konečník

D: ús. dut.,hltan,pažerák,žalúdok,tenké a hrubé črevo, konečník

Úloha č. 9

Všetky spôsoby vylučovania odpadových látok z tela sú:

A
B
C
D

A: dýchanie, trávenie

B: trávenie, močenie, potenie, dýchanie

C: trávenie, potenie a močenie

D: trávenie, močenie


Úloha č. 10

Na obrázku je

A
B
C
D

A: vylučovacia sústava

B: tráviaca sústava

C: oporná sústava

D: dýchacia sústava

Úloha č. 11

V ktorom orgáne sa čistí krv od odpadovýh látok?

A
B
C
D

A: v obličkách

B: v močovode

C: v močovej rúre

D: v močovom mechúri

Úloha č. 12

Človek nadbytočnú vodu a škodlivé látky vylučuje z tela v podobe:

A
B
C
D

A: moču a potu

B: moču a slín

C: slín a potu

D: moču


Úloha č. 13

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: obličky

B: pečeň

C: žalúdok

D: pľúca

Úloha č. 14

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: pečeň

B: obličky

C: žalúdok

D: pľúca

Úloha č. 15

Na obrázku je

A
B
C
D

A: tráviacia sústava

B: vylučovacia sústava

C: oporná sústava

D: dýchacia sústava


Úloha č. 16

Čo tvorí dýchanie?

A
B
C
D

A: potenie

B: nádych

C: nádych a výdych

D: výdych

Úloha č. 17

Čo sa dostáva pri dýchaní zo vzduchu do krvi?

A
B
C
D

A: vodná para

B: kyslík

C: oxid uhličitý

D: dusík

Úloha č. 18

Ako sa volá oporná sústava človeka?

A
B
C
D

A: obličky

B: žalúdok

C: kostra

D: svalstvo


Úloha č. 19

Kostru tvorí:

A
B
C
D

A: lebka, hrudník, kostra končatín

B: kostra končatín a hrudník

C: lebka, hrudník, chrbtica, kostra končatín

D: lebka a chrbtica

Úloha č. 20

Čo zabezpečuje pohyb človeka?

A
B
C
D

A: dýchanie

B: kostra

C: trávenie

D: svalstvo

Úloha č. 21

ktoré svaly máme v našom tele?

A
B
C
D

A: priečne pruhované a hladké

B: pružné a priečne pruhované

C: hladké a pružné

D: priečne pruhované


Úloha č. 22

Ktoré svaly nedokáže človek ovládať vôľou?

A
B
C
D

A: pružné

B: hladké

C: dlhé

D: priečne pruhované

Úloha č. 23

Priečne pruhované svaly umožňujú:

A
B
C
D

A: trávenie, vylučovanie, skákanie

B: posun potravy v črevách

C: skákanie, úsmev, hru na klavíri

D: skákanie, trávenie, úsmev

Úloha č. 24

Mačka, opica, človek sú:

A
B
C
D

A: bezstavovce

B: patria do oboch skupín

C: stavovce

D: nepatria ani do jednej skupiny


Úloha č. 25

Na obrázku je

A
B
C
D

A: kostra

B: hrudný kôš

C: chrbrtica

D: lebka

Úloha č. 26

Lebka

A
B
C
D

A: chráni pľúca

B: chráni srdce

C: chráni mozog

D: chráni miechu

Úloha č. 27

Koľko zubov má dospelý človek?

A
B
C
D

A: 32

B: 30

C: 20

D: 22


Úloha č. 28

Potrava dodáva telu

A
B
C
D

A: energiu

B: vodu

C: silu

D: kyslík

Úloha č. 29

Ktoré z týchto orgánov sú párove?

A
B
C
D

A: obličky a žalúdok

B: tenké a hrubé črevo

C: žalúdok a mozog

D: obličky a pľúca

Úloha č. 30

Čo je dôležité pre zdravie človeka?

A
B
C
D

A: výživa a voda

B: dostatok liekov

C: chlieb a mäso

D: zdravá výživa a pohyb