Úloha č. 1

Na obrázku je

A
B
C
D

A: vylučovacia pyramída

B: oporná pyramída

C: dýchacia pyramída

D: potravinová pyramída

Úloha č. 2

Čo je potravinová pyramída?

A
B
C
D

A: potraviny zoradené podľa ceny

B: potraviny zoradené podľa prospešnosti pre ľudí

C: potraviny zoradené podľa abecedy

D: ľubovoľne zoradené potraviny

Úloha č. 3

Ktorá skupina potravín človeku najviac prospeje?

A
B
C
D

A: chlieb, rožky, ryža, buchty, cestoviny

B: čokoláda, cukríky, koláče, torty, keksy

C: chudé mäso, mlieko, ovocie, zelenina, zemiaky

D: tučné mäso, salámy, slanina, párky, klobásy


Úloha č. 4

V ktorej časti potravinovej pyramídy sú zaradené najzdravšie potraviny?

A
B
C
D

A: v spodnej

B: v strednej

C: v hornej

D: v každej

Úloha č. 5

Na obrázku je

A
B
C
D

A: dýchacia sústava

B: vylučovacia sústava

C: oporná sústava

D: tráviaca sústava

Úloha č. 6

Čo nepatrí do tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: hrubé črevo

B: hltan

C: hrtan

D: tenké črevo


Úloha č. 7

V ktorej časti tráviacej sústavy sa vstrebávajú živiny do krvi?

A
B
C
D

A: v pažeráku

B: v žalúdku

C: v hrubom čreve

D: v tenkom čreve

Úloha č. 8

V ktorej z možností sa nachádzajú všetky časti tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: ús. dut.,hltan,pažerák,žalúdok,tenké a hrubé črevo, konečník

B: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,konečník

C: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,hrubé črevo,

D: ústna dutina,hrtan,pažerák, žalúdok, tenké črevo, konečník

Úloha č. 9

Všetky spôsoby vylučovania odpadových látok z tela sú:

A
B
C
D

A: trávenie, močenie

B: trávenie, potenie a močenie

C: trávenie, močenie, potenie, dýchanie

D: dýchanie, trávenie


Úloha č. 10

Na obrázku je

A
B
C
D

A: dýchacia sústava

B: tráviaca sústava

C: oporná sústava

D: vylučovacia sústava

Úloha č. 11

V ktorom orgáne sa čistí krv od odpadovýh látok?

A
B
C
D

A: v močovom mechúri

B: v močovode

C: v močovej rúre

D: v obličkách

Úloha č. 12

Človek nadbytočnú vodu a škodlivé látky vylučuje z tela v podobe:

A
B
C
D

A: moču

B: moču a slín

C: slín a potu

D: moču a potu


Úloha č. 13

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: obličky

B: pečeň

C: žalúdok

D: pľúca

Úloha č. 14

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: obličky

B: pečeň

C: žalúdok

D: pľúca

Úloha č. 15

Na obrázku je

A
B
C
D

A: dýchacia sústava

B: oporná sústava

C: tráviacia sústava

D: vylučovacia sústava


Úloha č. 16

Čo tvorí dýchanie?

A
B
C
D

A: výdych

B: nádych

C: potenie

D: nádych a výdych

Úloha č. 17

Čo sa dostáva pri dýchaní zo vzduchu do krvi?

A
B
C
D

A: oxid uhličitý

B: vodná para

C: dusík

D: kyslík

Úloha č. 18

Ako sa volá oporná sústava človeka?

A
B
C
D

A: žalúdok

B: obličky

C: svalstvo

D: kostra


Úloha č. 19

Kostru tvorí:

A
B
C
D

A: lebka a chrbtica

B: lebka, hrudník, chrbtica, kostra končatín

C: kostra končatín a hrudník

D: lebka, hrudník, kostra končatín

Úloha č. 20

Čo zabezpečuje pohyb človeka?

A
B
C
D

A: trávenie

B: svalstvo

C: kostra

D: dýchanie

Úloha č. 21

ktoré svaly máme v našom tele?

A
B
C
D

A: hladké a pružné

B: pružné a priečne pruhované

C: priečne pruhované

D: priečne pruhované a hladké


Úloha č. 22

Ktoré svaly nedokáže človek ovládať vôľou?

A
B
C
D

A: priečne pruhované

B: dlhé

C: pružné

D: hladké

Úloha č. 23

Priečne pruhované svaly umožňujú:

A
B
C
D

A: skákanie, úsmev, hru na klavíri

B: posun potravy v črevách

C: skákanie, trávenie, úsmev

D: trávenie, vylučovanie, skákanie

Úloha č. 24

Mačka, opica, človek sú:

A
B
C
D

A: stavovce

B: bezstavovce

C: nepatria ani do jednej skupiny

D: patria do oboch skupín


Úloha č. 25

Na obrázku je

A
B
C
D

A: lebka

B: chrbrtica

C: kostra

D: hrudný kôš

Úloha č. 26

Lebka

A
B
C
D

A: chráni mozog

B: chráni pľúca

C: chráni miechu

D: chráni srdce

Úloha č. 27

Koľko zubov má dospelý človek?

A
B
C
D

A: 32

B: 20

C: 22

D: 30


Úloha č. 28

Potrava dodáva telu

A
B
C
D

A: kyslík

B: energiu

C: silu

D: vodu

Úloha č. 29

Ktoré z týchto orgánov sú párove?

A
B
C
D

A: obličky a pľúca

B: žalúdok a mozog

C: obličky a žalúdok

D: tenké a hrubé črevo

Úloha č. 30

Čo je dôležité pre zdravie človeka?

A
B
C
D

A: výživa a voda

B: zdravá výživa a pohyb

C: dostatok liekov

D: chlieb a mäso