Úloha č. 1

Na obrázku je

A
B
C
D

A: oporná pyramída

B: potravinová pyramída

C: vylučovacia pyramída

D: dýchacia pyramída

Úloha č. 2

Čo je potravinová pyramída?

A
B
C
D

A: ľubovoľne zoradené potraviny

B: potraviny zoradené podľa ceny

C: potraviny zoradené podľa prospešnosti pre ľudí

D: potraviny zoradené podľa abecedy

Úloha č. 3

Ktorá skupina potravín človeku najviac prospeje?

A
B
C
D

A: chudé mäso, mlieko, ovocie, zelenina, zemiaky

B: čokoláda, cukríky, koláče, torty, keksy

C: chlieb, rožky, ryža, buchty, cestoviny

D: tučné mäso, salámy, slanina, párky, klobásy


Úloha č. 4

V ktorej časti potravinovej pyramídy sú zaradené najzdravšie potraviny?

A
B
C
D

A: v hornej

B: v každej

C: v strednej

D: v spodnej

Úloha č. 5

Na obrázku je

A
B
C
D

A: tráviaca sústava

B: vylučovacia sústava

C: oporná sústava

D: dýchacia sústava

Úloha č. 6

Čo nepatrí do tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: hrtan

B: hrubé črevo

C: hltan

D: tenké črevo


Úloha č. 7

V ktorej časti tráviacej sústavy sa vstrebávajú živiny do krvi?

A
B
C
D

A: v hrubom čreve

B: v pažeráku

C: v žalúdku

D: v tenkom čreve

Úloha č. 8

V ktorej z možností sa nachádzajú všetky časti tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: ústna dutina,hrtan,pažerák, žalúdok, tenké črevo, konečník

B: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,hrubé črevo,

C: ús. dut.,hltan,pažerák,žalúdok,tenké a hrubé črevo, konečník

D: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,konečník

Úloha č. 9

Všetky spôsoby vylučovania odpadových látok z tela sú:

A
B
C
D

A: dýchanie, trávenie

B: trávenie, močenie

C: trávenie, potenie a močenie

D: trávenie, močenie, potenie, dýchanie


Úloha č. 10

Na obrázku je

A
B
C
D

A: oporná sústava

B: vylučovacia sústava

C: dýchacia sústava

D: tráviaca sústava

Úloha č. 11

V ktorom orgáne sa čistí krv od odpadovýh látok?

A
B
C
D

A: v močovode

B: v močovej rúre

C: v obličkách

D: v močovom mechúri

Úloha č. 12

Človek nadbytočnú vodu a škodlivé látky vylučuje z tela v podobe:

A
B
C
D

A: moču a potu

B: moču

C: moču a slín

D: slín a potu


Úloha č. 13

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: pľúca

B: žalúdok

C: pečeň

D: obličky

Úloha č. 14

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: žalúdok

B: pečeň

C: pľúca

D: obličky

Úloha č. 15

Na obrázku je

A
B
C
D

A: tráviacia sústava

B: vylučovacia sústava

C: dýchacia sústava

D: oporná sústava


Úloha č. 16

Čo tvorí dýchanie?

A
B
C
D

A: nádych a výdych

B: výdych

C: potenie

D: nádych

Úloha č. 17

Čo sa dostáva pri dýchaní zo vzduchu do krvi?

A
B
C
D

A: kyslík

B: dusík

C: vodná para

D: oxid uhličitý

Úloha č. 18

Ako sa volá oporná sústava človeka?

A
B
C
D

A: kostra

B: obličky

C: žalúdok

D: svalstvo


Úloha č. 19

Kostru tvorí:

A
B
C
D

A: lebka a chrbtica

B: lebka, hrudník, kostra končatín

C: kostra končatín a hrudník

D: lebka, hrudník, chrbtica, kostra končatín

Úloha č. 20

Čo zabezpečuje pohyb človeka?

A
B
C
D

A: trávenie

B: kostra

C: dýchanie

D: svalstvo

Úloha č. 21

ktoré svaly máme v našom tele?

A
B
C
D

A: priečne pruhované

B: hladké a pružné

C: priečne pruhované a hladké

D: pružné a priečne pruhované


Úloha č. 22

Ktoré svaly nedokáže človek ovládať vôľou?

A
B
C
D

A: pružné

B: priečne pruhované

C: dlhé

D: hladké

Úloha č. 23

Priečne pruhované svaly umožňujú:

A
B
C
D

A: trávenie, vylučovanie, skákanie

B: posun potravy v črevách

C: skákanie, trávenie, úsmev

D: skákanie, úsmev, hru na klavíri

Úloha č. 24

Mačka, opica, človek sú:

A
B
C
D

A: bezstavovce

B: patria do oboch skupín

C: nepatria ani do jednej skupiny

D: stavovce


Úloha č. 25

Na obrázku je

A
B
C
D

A: lebka

B: kostra

C: hrudný kôš

D: chrbrtica

Úloha č. 26

Lebka

A
B
C
D

A: chráni srdce

B: chráni pľúca

C: chráni miechu

D: chráni mozog

Úloha č. 27

Koľko zubov má dospelý človek?

A
B
C
D

A: 30

B: 32

C: 20

D: 22


Úloha č. 28

Potrava dodáva telu

A
B
C
D

A: energiu

B: vodu

C: kyslík

D: silu

Úloha č. 29

Ktoré z týchto orgánov sú párove?

A
B
C
D

A: obličky a pľúca

B: tenké a hrubé črevo

C: žalúdok a mozog

D: obličky a žalúdok

Úloha č. 30

Čo je dôležité pre zdravie človeka?

A
B
C
D

A: výživa a voda

B: dostatok liekov

C: zdravá výživa a pohyb

D: chlieb a mäso