Úloha č. 1

Na obrázku je

A
B
C
D

A: dýchacia pyramída

B: potravinová pyramída

C: oporná pyramída

D: vylučovacia pyramída

Úloha č. 2

Čo je potravinová pyramída?

A
B
C
D

A: potraviny zoradené podľa prospešnosti pre ľudí

B: ľubovoľne zoradené potraviny

C: potraviny zoradené podľa ceny

D: potraviny zoradené podľa abecedy

Úloha č. 3

Ktorá skupina potravín človeku najviac prospeje?

A
B
C
D

A: chlieb, rožky, ryža, buchty, cestoviny

B: chudé mäso, mlieko, ovocie, zelenina, zemiaky

C: tučné mäso, salámy, slanina, párky, klobásy

D: čokoláda, cukríky, koláče, torty, keksy

Úloha č. 4

V ktorej časti potravinovej pyramídy sú zaradené najzdravšie potraviny?

A
B
C
D

A: v každej

B: v hornej

C: v spodnej

D: v strednej

Úloha č. 5

Na obrázku je

A
B
C
D

A: oporná sústava

B: dýchacia sústava

C: tráviaca sústava

D: vylučovacia sústava

Úloha č. 6

Čo nepatrí do tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: tenké črevo

B: hrtan

C: hltan

D: hrubé črevo

Úloha č. 7

V ktorej časti tráviacej sústavy sa vstrebávajú živiny do krvi?

A
B
C
D

A: v tenkom čreve

B: v žalúdku

C: v hrubom čreve

D: v pažeráku

Úloha č. 8

V ktorej z možností sa nachádzajú všetky časti tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: ústna dutina,hrtan,pažerák, žalúdok, tenké črevo, konečník

B: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,hrubé črevo,

C: ús. dut.,hltan,pažerák,žalúdok,tenké a hrubé črevo, konečník

D: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,konečník

Úloha č. 9

Všetky spôsoby vylučovania odpadových látok z tela sú:

A
B
C
D

A: trávenie, močenie, potenie, dýchanie

B: trávenie, močenie

C: trávenie, potenie a močenie

D: dýchanie, trávenie

Úloha č. 10

Na obrázku je

A
B
C
D

A: oporná sústava

B: dýchacia sústava

C: tráviaca sústava

D: vylučovacia sústava

Úloha č. 11

V ktorom orgáne sa čistí krv od odpadovýh látok?

A
B
C
D

A: v močovom mechúri

B: v močovej rúre

C: v močovode

D: v obličkách

Úloha č. 12

Človek nadbytočnú vodu a škodlivé látky vylučuje z tela v podobe:

A
B
C
D

A: moču a slín

B: slín a potu

C: moču

D: moču a potu

Úloha č. 13

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: obličky

B: žalúdok

C: pľúca

D: pečeň

Úloha č. 14

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: obličky

B: žalúdok

C: pečeň

D: pľúca

Úloha č. 15

Na obrázku je

A
B
C
D

A: tráviacia sústava

B: vylučovacia sústava

C: oporná sústava

D: dýchacia sústava

Úloha č. 16

Čo tvorí dýchanie?

A
B
C
D

A: nádych a výdych

B: potenie

C: výdych

D: nádych

Úloha č. 17

Čo sa dostáva pri dýchaní zo vzduchu do krvi?

A
B
C
D

A: vodná para

B: dusík

C: oxid uhličitý

D: kyslík

Úloha č. 18

Ako sa volá oporná sústava človeka?

A
B
C
D

A: žalúdok

B: svalstvo

C: kostra

D: obličky

Úloha č. 19

Kostru tvorí:

A
B
C
D

A: kostra končatín a hrudník

B: lebka a chrbtica

C: lebka, hrudník, kostra končatín

D: lebka, hrudník, chrbtica, kostra končatín

Úloha č. 20

Čo zabezpečuje pohyb človeka?

A
B
C
D

A: trávenie

B: dýchanie

C: kostra

D: svalstvo

Úloha č. 21

ktoré svaly máme v našom tele?

A
B
C
D

A: hladké a pružné

B: priečne pruhované a hladké

C: priečne pruhované

D: pružné a priečne pruhované

Úloha č. 22

Ktoré svaly nedokáže človek ovládať vôľou?

A
B
C
D

A: pružné

B: dlhé

C: priečne pruhované

D: hladké

Úloha č. 23

Priečne pruhované svaly umožňujú:

A
B
C
D

A: posun potravy v črevách

B: trávenie, vylučovanie, skákanie

C: skákanie, trávenie, úsmev

D: skákanie, úsmev, hru na klavíri

Úloha č. 24

Mačka, opica, človek sú:

A
B
C
D

A: nepatria ani do jednej skupiny

B: stavovce

C: bezstavovce

D: patria do oboch skupín

Úloha č. 25

Na obrázku je

A
B
C
D

A: lebka

B: kostra

C: chrbrtica

D: hrudný kôš

Úloha č. 26

Lebka

A
B
C
D

A: chráni miechu

B: chráni pľúca

C: chráni srdce

D: chráni mozog

Úloha č. 27

Koľko zubov má dospelý človek?

A
B
C
D

A: 22

B: 32

C: 30

D: 20

Úloha č. 28

Potrava dodáva telu

A
B
C
D

A: silu

B: energiu

C: kyslík

D: vodu

Úloha č. 29

Ktoré z týchto orgánov sú párove?

A
B
C
D

A: žalúdok a mozog

B: tenké a hrubé črevo

C: obličky a žalúdok

D: obličky a pľúca

Úloha č. 30

Čo je dôležité pre zdravie človeka?

A
B
C
D

A: chlieb a mäso

B: zdravá výživa a pohyb

C: dostatok liekov

D: výživa a voda