Úloha č. 1

Na obrázku je

A
B
C
D

A: dýchacia pyramída

B: oporná pyramída

C: potravinová pyramída

D: vylučovacia pyramída

Úloha č. 2

Čo je potravinová pyramída?

A
B
C
D

A: potraviny zoradené podľa ceny

B: potraviny zoradené podľa prospešnosti pre ľudí

C: potraviny zoradené podľa abecedy

D: ľubovoľne zoradené potraviny

Úloha č. 3

Ktorá skupina potravín človeku najviac prospeje?

A
B
C
D

A: čokoláda, cukríky, koláče, torty, keksy

B: chlieb, rožky, ryža, buchty, cestoviny

C: chudé mäso, mlieko, ovocie, zelenina, zemiaky

D: tučné mäso, salámy, slanina, párky, klobásy


Úloha č. 4

V ktorej časti potravinovej pyramídy sú zaradené najzdravšie potraviny?

A
B
C
D

A: v každej

B: v spodnej

C: v hornej

D: v strednej

Úloha č. 5

Na obrázku je

A
B
C
D

A: dýchacia sústava

B: oporná sústava

C: tráviaca sústava

D: vylučovacia sústava

Úloha č. 6

Čo nepatrí do tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: hrubé črevo

B: tenké črevo

C: hrtan

D: hltan


Úloha č. 7

V ktorej časti tráviacej sústavy sa vstrebávajú živiny do krvi?

A
B
C
D

A: v žalúdku

B: v pažeráku

C: v tenkom čreve

D: v hrubom čreve

Úloha č. 8

V ktorej z možností sa nachádzajú všetky časti tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,hrubé črevo,

B: ús. dut.,hltan,pažerák,žalúdok,tenké a hrubé črevo, konečník

C: ústna dutina,hrtan,pažerák, žalúdok, tenké črevo, konečník

D: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,konečník

Úloha č. 9

Všetky spôsoby vylučovania odpadových látok z tela sú:

A
B
C
D

A: trávenie, močenie

B: trávenie, močenie, potenie, dýchanie

C: dýchanie, trávenie

D: trávenie, potenie a močenie


Úloha č. 10

Na obrázku je

A
B
C
D

A: tráviaca sústava

B: vylučovacia sústava

C: dýchacia sústava

D: oporná sústava

Úloha č. 11

V ktorom orgáne sa čistí krv od odpadovýh látok?

A
B
C
D

A: v močovode

B: v obličkách

C: v močovej rúre

D: v močovom mechúri

Úloha č. 12

Človek nadbytočnú vodu a škodlivé látky vylučuje z tela v podobe:

A
B
C
D

A: moču a slín

B: slín a potu

C: moču

D: moču a potu


Úloha č. 13

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: pľúca

B: obličky

C: pečeň

D: žalúdok

Úloha č. 14

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: obličky

B: žalúdok

C: pečeň

D: pľúca

Úloha č. 15

Na obrázku je

A
B
C
D

A: dýchacia sústava

B: tráviacia sústava

C: oporná sústava

D: vylučovacia sústava


Úloha č. 16

Čo tvorí dýchanie?

A
B
C
D

A: potenie

B: nádych a výdych

C: výdych

D: nádych

Úloha č. 17

Čo sa dostáva pri dýchaní zo vzduchu do krvi?

A
B
C
D

A: vodná para

B: oxid uhličitý

C: kyslík

D: dusík

Úloha č. 18

Ako sa volá oporná sústava človeka?

A
B
C
D

A: svalstvo

B: žalúdok

C: kostra

D: obličky


Úloha č. 19

Kostru tvorí:

A
B
C
D

A: lebka a chrbtica

B: lebka, hrudník, kostra končatín

C: lebka, hrudník, chrbtica, kostra končatín

D: kostra končatín a hrudník

Úloha č. 20

Čo zabezpečuje pohyb človeka?

A
B
C
D

A: trávenie

B: dýchanie

C: svalstvo

D: kostra

Úloha č. 21

ktoré svaly máme v našom tele?

A
B
C
D

A: hladké a pružné

B: pružné a priečne pruhované

C: priečne pruhované

D: priečne pruhované a hladké


Úloha č. 22

Ktoré svaly nedokáže človek ovládať vôľou?

A
B
C
D

A: priečne pruhované

B: pružné

C: hladké

D: dlhé

Úloha č. 23

Priečne pruhované svaly umožňujú:

A
B
C
D

A: posun potravy v črevách

B: skákanie, trávenie, úsmev

C: skákanie, úsmev, hru na klavíri

D: trávenie, vylučovanie, skákanie

Úloha č. 24

Mačka, opica, človek sú:

A
B
C
D

A: patria do oboch skupín

B: bezstavovce

C: stavovce

D: nepatria ani do jednej skupiny


Úloha č. 25

Na obrázku je

A
B
C
D

A: lebka

B: kostra

C: chrbrtica

D: hrudný kôš

Úloha č. 26

Lebka

A
B
C
D

A: chráni srdce

B: chráni miechu

C: chráni mozog

D: chráni pľúca

Úloha č. 27

Koľko zubov má dospelý človek?

A
B
C
D

A: 22

B: 20

C: 30

D: 32


Úloha č. 28

Potrava dodáva telu

A
B
C
D

A: vodu

B: energiu

C: kyslík

D: silu

Úloha č. 29

Ktoré z týchto orgánov sú párove?

A
B
C
D

A: obličky a pľúca

B: obličky a žalúdok

C: žalúdok a mozog

D: tenké a hrubé črevo

Úloha č. 30

Čo je dôležité pre zdravie človeka?

A
B
C
D

A: zdravá výživa a pohyb

B: dostatok liekov

C: chlieb a mäso

D: výživa a voda