Úloha č. 1

Na obrázku je

A
B
C
D

A: oporná pyramída

B: potravinová pyramída

C: vylučovacia pyramída

D: dýchacia pyramída

Úloha č. 2

Čo je potravinová pyramída?

A
B
C
D

A: potraviny zoradené podľa abecedy

B: potraviny zoradené podľa prospešnosti pre ľudí

C: potraviny zoradené podľa ceny

D: ľubovoľne zoradené potraviny

Úloha č. 3

Ktorá skupina potravín človeku najviac prospeje?

A
B
C
D

A: tučné mäso, salámy, slanina, párky, klobásy

B: čokoláda, cukríky, koláče, torty, keksy

C: chudé mäso, mlieko, ovocie, zelenina, zemiaky

D: chlieb, rožky, ryža, buchty, cestoviny

Úloha č. 4

V ktorej časti potravinovej pyramídy sú zaradené najzdravšie potraviny?

A
B
C
D

A: v spodnej

B: v každej

C: v hornej

D: v strednej

Úloha č. 5

Na obrázku je

A
B
C
D

A: oporná sústava

B: vylučovacia sústava

C: dýchacia sústava

D: tráviaca sústava

Úloha č. 6

Čo nepatrí do tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: hltan

B: hrtan

C: tenké črevo

D: hrubé črevo

Úloha č. 7

V ktorej časti tráviacej sústavy sa vstrebávajú živiny do krvi?

A
B
C
D

A: v tenkom čreve

B: v pažeráku

C: v hrubom čreve

D: v žalúdku

Úloha č. 8

V ktorej z možností sa nachádzajú všetky časti tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: ústna dutina,hrtan,pažerák, žalúdok, tenké črevo, konečník

B: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,konečník

C: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,hrubé črevo,

D: ús. dut.,hltan,pažerák,žalúdok,tenké a hrubé črevo, konečník

Úloha č. 9

Všetky spôsoby vylučovania odpadových látok z tela sú:

A
B
C
D

A: trávenie, močenie, potenie, dýchanie

B: dýchanie, trávenie

C: trávenie, močenie

D: trávenie, potenie a močenie

Úloha č. 10

Na obrázku je

A
B
C
D

A: oporná sústava

B: vylučovacia sústava

C: tráviaca sústava

D: dýchacia sústava

Úloha č. 11

V ktorom orgáne sa čistí krv od odpadovýh látok?

A
B
C
D

A: v močovom mechúri

B: v močovode

C: v močovej rúre

D: v obličkách

Úloha č. 12

Človek nadbytočnú vodu a škodlivé látky vylučuje z tela v podobe:

A
B
C
D

A: slín a potu

B: moču

C: moču a potu

D: moču a slín

Úloha č. 13

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: žalúdok

B: pečeň

C: obličky

D: pľúca

Úloha č. 14

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: pľúca

B: obličky

C: žalúdok

D: pečeň

Úloha č. 15

Na obrázku je

A
B
C
D

A: dýchacia sústava

B: tráviacia sústava

C: oporná sústava

D: vylučovacia sústava

Úloha č. 16

Čo tvorí dýchanie?

A
B
C
D

A: nádych

B: nádych a výdych

C: potenie

D: výdych

Úloha č. 17

Čo sa dostáva pri dýchaní zo vzduchu do krvi?

A
B
C
D

A: vodná para

B: dusík

C: kyslík

D: oxid uhličitý

Úloha č. 18

Ako sa volá oporná sústava človeka?

A
B
C
D

A: obličky

B: žalúdok

C: kostra

D: svalstvo

Úloha č. 19

Kostru tvorí:

A
B
C
D

A: kostra končatín a hrudník

B: lebka, hrudník, chrbtica, kostra končatín

C: lebka a chrbtica

D: lebka, hrudník, kostra končatín

Úloha č. 20

Čo zabezpečuje pohyb človeka?

A
B
C
D

A: kostra

B: svalstvo

C: dýchanie

D: trávenie

Úloha č. 21

ktoré svaly máme v našom tele?

A
B
C
D

A: hladké a pružné

B: priečne pruhované a hladké

C: priečne pruhované

D: pružné a priečne pruhované

Úloha č. 22

Ktoré svaly nedokáže človek ovládať vôľou?

A
B
C
D

A: pružné

B: priečne pruhované

C: hladké

D: dlhé

Úloha č. 23

Priečne pruhované svaly umožňujú:

A
B
C
D

A: skákanie, trávenie, úsmev

B: skákanie, úsmev, hru na klavíri

C: trávenie, vylučovanie, skákanie

D: posun potravy v črevách

Úloha č. 24

Mačka, opica, človek sú:

A
B
C
D

A: stavovce

B: nepatria ani do jednej skupiny

C: patria do oboch skupín

D: bezstavovce

Úloha č. 25

Na obrázku je

A
B
C
D

A: kostra

B: lebka

C: hrudný kôš

D: chrbrtica

Úloha č. 26

Lebka

A
B
C
D

A: chráni mozog

B: chráni pľúca

C: chráni miechu

D: chráni srdce

Úloha č. 27

Koľko zubov má dospelý človek?

A
B
C
D

A: 20

B: 32

C: 22

D: 30

Úloha č. 28

Potrava dodáva telu

A
B
C
D

A: kyslík

B: silu

C: energiu

D: vodu

Úloha č. 29

Ktoré z týchto orgánov sú párove?

A
B
C
D

A: obličky a žalúdok

B: obličky a pľúca

C: žalúdok a mozog

D: tenké a hrubé črevo

Úloha č. 30

Čo je dôležité pre zdravie človeka?

A
B
C
D

A: zdravá výživa a pohyb

B: chlieb a mäso

C: dostatok liekov

D: výživa a voda