Úloha č. 1

Na obrázku je

A
B
C
D

A: dýchacia pyramída

B: oporná pyramída

C: vylučovacia pyramída

D: potravinová pyramída

Úloha č. 2

Čo je potravinová pyramída?

A
B
C
D

A: ľubovoľne zoradené potraviny

B: potraviny zoradené podľa abecedy

C: potraviny zoradené podľa ceny

D: potraviny zoradené podľa prospešnosti pre ľudí

Úloha č. 3

Ktorá skupina potravín človeku najviac prospeje?

A
B
C
D

A: čokoláda, cukríky, koláče, torty, keksy

B: chlieb, rožky, ryža, buchty, cestoviny

C: tučné mäso, salámy, slanina, párky, klobásy

D: chudé mäso, mlieko, ovocie, zelenina, zemiaky


Úloha č. 4

V ktorej časti potravinovej pyramídy sú zaradené najzdravšie potraviny?

A
B
C
D

A: v strednej

B: v spodnej

C: v hornej

D: v každej

Úloha č. 5

Na obrázku je

A
B
C
D

A: dýchacia sústava

B: oporná sústava

C: vylučovacia sústava

D: tráviaca sústava

Úloha č. 6

Čo nepatrí do tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: hrtan

B: hrubé črevo

C: hltan

D: tenké črevo


Úloha č. 7

V ktorej časti tráviacej sústavy sa vstrebávajú živiny do krvi?

A
B
C
D

A: v hrubom čreve

B: v žalúdku

C: v pažeráku

D: v tenkom čreve

Úloha č. 8

V ktorej z možností sa nachádzajú všetky časti tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,hrubé črevo,

B: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,konečník

C: ús. dut.,hltan,pažerák,žalúdok,tenké a hrubé črevo, konečník

D: ústna dutina,hrtan,pažerák, žalúdok, tenké črevo, konečník

Úloha č. 9

Všetky spôsoby vylučovania odpadových látok z tela sú:

A
B
C
D

A: trávenie, potenie a močenie

B: dýchanie, trávenie

C: trávenie, močenie, potenie, dýchanie

D: trávenie, močenie


Úloha č. 10

Na obrázku je

A
B
C
D

A: vylučovacia sústava

B: tráviaca sústava

C: dýchacia sústava

D: oporná sústava

Úloha č. 11

V ktorom orgáne sa čistí krv od odpadovýh látok?

A
B
C
D

A: v močovej rúre

B: v močovode

C: v močovom mechúri

D: v obličkách

Úloha č. 12

Človek nadbytočnú vodu a škodlivé látky vylučuje z tela v podobe:

A
B
C
D

A: moču a potu

B: moču a slín

C: moču

D: slín a potu


Úloha č. 13

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: žalúdok

B: pečeň

C: pľúca

D: obličky

Úloha č. 14

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: obličky

B: pečeň

C: pľúca

D: žalúdok

Úloha č. 15

Na obrázku je

A
B
C
D

A: tráviacia sústava

B: vylučovacia sústava

C: oporná sústava

D: dýchacia sústava


Úloha č. 16

Čo tvorí dýchanie?

A
B
C
D

A: potenie

B: výdych

C: nádych a výdych

D: nádych

Úloha č. 17

Čo sa dostáva pri dýchaní zo vzduchu do krvi?

A
B
C
D

A: kyslík

B: dusík

C: vodná para

D: oxid uhličitý

Úloha č. 18

Ako sa volá oporná sústava človeka?

A
B
C
D

A: kostra

B: žalúdok

C: svalstvo

D: obličky


Úloha č. 19

Kostru tvorí:

A
B
C
D

A: kostra končatín a hrudník

B: lebka, hrudník, kostra končatín

C: lebka a chrbtica

D: lebka, hrudník, chrbtica, kostra končatín

Úloha č. 20

Čo zabezpečuje pohyb človeka?

A
B
C
D

A: dýchanie

B: kostra

C: trávenie

D: svalstvo

Úloha č. 21

ktoré svaly máme v našom tele?

A
B
C
D

A: priečne pruhované a hladké

B: priečne pruhované

C: hladké a pružné

D: pružné a priečne pruhované


Úloha č. 22

Ktoré svaly nedokáže človek ovládať vôľou?

A
B
C
D

A: pružné

B: priečne pruhované

C: dlhé

D: hladké

Úloha č. 23

Priečne pruhované svaly umožňujú:

A
B
C
D

A: trávenie, vylučovanie, skákanie

B: posun potravy v črevách

C: skákanie, trávenie, úsmev

D: skákanie, úsmev, hru na klavíri

Úloha č. 24

Mačka, opica, človek sú:

A
B
C
D

A: nepatria ani do jednej skupiny

B: bezstavovce

C: patria do oboch skupín

D: stavovce


Úloha č. 25

Na obrázku je

A
B
C
D

A: kostra

B: lebka

C: chrbrtica

D: hrudný kôš

Úloha č. 26

Lebka

A
B
C
D

A: chráni srdce

B: chráni miechu

C: chráni mozog

D: chráni pľúca

Úloha č. 27

Koľko zubov má dospelý človek?

A
B
C
D

A: 20

B: 22

C: 32

D: 30


Úloha č. 28

Potrava dodáva telu

A
B
C
D

A: energiu

B: kyslík

C: silu

D: vodu

Úloha č. 29

Ktoré z týchto orgánov sú párove?

A
B
C
D

A: žalúdok a mozog

B: tenké a hrubé črevo

C: obličky a žalúdok

D: obličky a pľúca

Úloha č. 30

Čo je dôležité pre zdravie človeka?

A
B
C
D

A: dostatok liekov

B: chlieb a mäso

C: zdravá výživa a pohyb

D: výživa a voda