Úloha č. 1

Na obrázku je

A
B
C
D

A: potravinová pyramída

B: oporná pyramída

C: vylučovacia pyramída

D: dýchacia pyramída

Úloha č. 2

Čo je potravinová pyramída?

A
B
C
D

A: ľubovoľne zoradené potraviny

B: potraviny zoradené podľa prospešnosti pre ľudí

C: potraviny zoradené podľa ceny

D: potraviny zoradené podľa abecedy

Úloha č. 3

Ktorá skupina potravín človeku najviac prospeje?

A
B
C
D

A: chlieb, rožky, ryža, buchty, cestoviny

B: čokoláda, cukríky, koláče, torty, keksy

C: tučné mäso, salámy, slanina, párky, klobásy

D: chudé mäso, mlieko, ovocie, zelenina, zemiaky

Úloha č. 4

V ktorej časti potravinovej pyramídy sú zaradené najzdravšie potraviny?

A
B
C
D

A: v hornej

B: v každej

C: v spodnej

D: v strednej

Úloha č. 5

Na obrázku je

A
B
C
D

A: vylučovacia sústava

B: tráviaca sústava

C: oporná sústava

D: dýchacia sústava

Úloha č. 6

Čo nepatrí do tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: hrubé črevo

B: hltan

C: hrtan

D: tenké črevo

Úloha č. 7

V ktorej časti tráviacej sústavy sa vstrebávajú živiny do krvi?

A
B
C
D

A: v žalúdku

B: v tenkom čreve

C: v pažeráku

D: v hrubom čreve

Úloha č. 8

V ktorej z možností sa nachádzajú všetky časti tráviacej sústavy?

A
B
C
D

A: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,konečník

B: ús. dut.,hltan,pažerák,žalúdok,tenké a hrubé črevo, konečník

C: ústna dutina,hrtan,pažerák, žalúdok, tenké črevo, konečník

D: ústna dutina,pažerák,žalúdok,tenké črevo,hrubé črevo,

Úloha č. 9

Všetky spôsoby vylučovania odpadových látok z tela sú:

A
B
C
D

A: trávenie, potenie a močenie

B: dýchanie, trávenie

C: trávenie, močenie, potenie, dýchanie

D: trávenie, močenie

Úloha č. 10

Na obrázku je

A
B
C
D

A: dýchacia sústava

B: vylučovacia sústava

C: tráviaca sústava

D: oporná sústava

Úloha č. 11

V ktorom orgáne sa čistí krv od odpadovýh látok?

A
B
C
D

A: v močovode

B: v močovej rúre

C: v obličkách

D: v močovom mechúri

Úloha č. 12

Človek nadbytočnú vodu a škodlivé látky vylučuje z tela v podobe:

A
B
C
D

A: slín a potu

B: moču a potu

C: moču a slín

D: moču

Úloha č. 13

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: obličky

B: pľúca

C: pečeň

D: žalúdok

Úloha č. 14

Čo je na obrázku?

A
B
C
D

A: obličky

B: žalúdok

C: pečeň

D: pľúca

Úloha č. 15

Na obrázku je

A
B
C
D

A: dýchacia sústava

B: oporná sústava

C: vylučovacia sústava

D: tráviacia sústava

Úloha č. 16

Čo tvorí dýchanie?

A
B
C
D

A: nádych

B: potenie

C: nádych a výdych

D: výdych

Úloha č. 17

Čo sa dostáva pri dýchaní zo vzduchu do krvi?

A
B
C
D

A: vodná para

B: dusík

C: kyslík

D: oxid uhličitý

Úloha č. 18

Ako sa volá oporná sústava človeka?

A
B
C
D

A: žalúdok

B: kostra

C: obličky

D: svalstvo

Úloha č. 19

Kostru tvorí:

A
B
C
D

A: kostra končatín a hrudník

B: lebka, hrudník, chrbtica, kostra končatín

C: lebka, hrudník, kostra končatín

D: lebka a chrbtica

Úloha č. 20

Čo zabezpečuje pohyb človeka?

A
B
C
D

A: svalstvo

B: dýchanie

C: trávenie

D: kostra

Úloha č. 21

ktoré svaly máme v našom tele?

A
B
C
D

A: priečne pruhované a hladké

B: hladké a pružné

C: priečne pruhované

D: pružné a priečne pruhované

Úloha č. 22

Ktoré svaly nedokáže človek ovládať vôľou?

A
B
C
D

A: priečne pruhované

B: hladké

C: dlhé

D: pružné

Úloha č. 23

Priečne pruhované svaly umožňujú:

A
B
C
D

A: skákanie, trávenie, úsmev

B: posun potravy v črevách

C: skákanie, úsmev, hru na klavíri

D: trávenie, vylučovanie, skákanie

Úloha č. 24

Mačka, opica, človek sú:

A
B
C
D

A: nepatria ani do jednej skupiny

B: patria do oboch skupín

C: stavovce

D: bezstavovce

Úloha č. 25

Na obrázku je

A
B
C
D

A: kostra

B: lebka

C: chrbrtica

D: hrudný kôš

Úloha č. 26

Lebka

A
B
C
D

A: chráni srdce

B: chráni miechu

C: chráni mozog

D: chráni pľúca

Úloha č. 27

Koľko zubov má dospelý človek?

A
B
C
D

A: 32

B: 30

C: 22

D: 20

Úloha č. 28

Potrava dodáva telu

A
B
C
D

A: vodu

B: energiu

C: kyslík

D: silu

Úloha č. 29

Ktoré z týchto orgánov sú párove?

A
B
C
D

A: obličky a žalúdok

B: tenké a hrubé črevo

C: obličky a pľúca

D: žalúdok a mozog

Úloha č. 30

Čo je dôležité pre zdravie človeka?

A
B
C
D

A: chlieb a mäso

B: výživa a voda

C: dostatok liekov

D: zdravá výživa a pohyb