Úloha č. 1

Detská populárna pieseň je?

A
B
C
D

A: opakovaná časť básne alebo piesne.

B: vyjadruje pocity generácie a doby, v ktorej vznikla.

C: určená na spievanie, hravé a veselé tony, poučný význam

D: určená širokým vrstvám ľudí.

Úloha č. 2

Ktorá z nasledujúcich piesni je evergreenom?

A
B
C
D

A: Pieseň pre tvoje uši

B: Horehronie

C: V dolinách

D: Pokoj v duši

Úloha č. 3

V ktorej možnosti sa nachádza personifikácia?

A
B
C
D

A: život nerád vraví

B: cválajúce dni

C: vrkoč sedmorakej krásy

D: jej vlasy sú ako striebro


Úloha č. 4

Ktorá z nasledujúcich básní je epickou básňou?

A
B
C
D

A: Oči

B: Turčín Poničan

C: Popoluškine šaty

D: Pokoj v duši

Úloha č. 5

Vyber možnosť, v ktorej je vysvetlená nasledujúca metafora: "V dolinách - ľudia nemajú zamknuté brány..."

A
B
C
D

A: Ľudia sú pohostinní, otvorení a úprimní.

B: Ľudia sú útoční a nepríjemní.

C: Ľudia nemajú peniaze na kľúče

D: Do doliny vedú otvorené dvere.

Úloha č. 6

Ktorá z nasledujúcich piesní je obsahom určená detskému poslucháčovi?

A
B
C
D

A: Pieseň pre tvoje uši

B: V dolinách

C: Horehronie

D: Pokoj v duši


Úloha č. 7

Označ možnosť, v ktorej je schéma striedavého rýmu.

A
B
C
D

A: aabb

B: abab

C: abca

D: abba

Úloha č. 8

V ktorej možnosti sa nachádza epiteton?

A
B
C
D

A: tiché bratstvo

B: ráno vstáva skôr

C: žiaria ako sviece

D: vravia stromy