Úloha č. 1

Detská populárna pieseň je?

A
B
C
D

A: určená na spievanie, hravé a veselé tony, poučný význam

B: opakovaná časť básne alebo piesne.

C: určená širokým vrstvám ľudí.

D: vyjadruje pocity generácie a doby, v ktorej vznikla.

Úloha č. 2

Ktorá z nasledujúcich piesni je evergreenom?

A
B
C
D

A: Pokoj v duši

B: V dolinách

C: Pieseň pre tvoje uši

D: Horehronie

Úloha č. 3

V ktorej možnosti sa nachádza personifikácia?

A
B
C
D

A: jej vlasy sú ako striebro

B: život nerád vraví

C: cválajúce dni

D: vrkoč sedmorakej krásy


Úloha č. 4

Ktorá z nasledujúcich básní je epickou básňou?

A
B
C
D

A: Turčín Poničan

B: Oči

C: Pokoj v duši

D: Popoluškine šaty

Úloha č. 5

Vyber možnosť, v ktorej je vysvetlená nasledujúca metafora: "V dolinách - ľudia nemajú zamknuté brány..."

A
B
C
D

A: Ľudia sú útoční a nepríjemní.

B: Do doliny vedú otvorené dvere.

C: Ľudia sú pohostinní, otvorení a úprimní.

D: Ľudia nemajú peniaze na kľúče

Úloha č. 6

Ktorá z nasledujúcich piesní je obsahom určená detskému poslucháčovi?

A
B
C
D

A: Horehronie

B: Pieseň pre tvoje uši

C: V dolinách

D: Pokoj v duši


Úloha č. 7

Označ možnosť, v ktorej je schéma striedavého rýmu.

A
B
C
D

A: abab

B: abca

C: aabb

D: abba

Úloha č. 8

V ktorej možnosti sa nachádza epiteton?

A
B
C
D

A: vravia stromy

B: ráno vstáva skôr

C: tiché bratstvo

D: žiaria ako sviece