Úloha č. 1

V ktorej možnosti sa nenachádza druh zámen?

A
B
C
D

A: určovacie zámená

B: vzťažné

C: neurčité

D: vymedzovacie zámená

Úloha č. 2

Označ pravdivé tvrdenie:

A
B
C
D

A: Jeho, jej, ich sú sklonné zámená

B: Zámená sú neplnovýznamové slová

C: Datív od zámena "ja" je "mňa"

D: Niektoré zámená sú nesklonné

Úloha č. 3

Označ správny nominatív zámena (v) ňom :

A
B
C
D

A: ja

B: on

C: oni

D: ona


Úloha č. 4

V ktorej vete sa nachádza osobné privlastňovacie zámeno?

A
B
C
D

A: Podal jej knihu.

B: Jeho sa nepýtaj.

C: Jej si to nesľúbil.

D: Jeho výstrel nebol presný.

Úloha č. 5

Zámeno sám sa používa vo význame ojedinelý, bez pomoci vo vete:

A
B
C
D

A: Budova je samé sklo.

B: Pri jazere bol samý komár.

C: Dievčatá prechádzali cez most samy.

D: Lúka je samý kvet.

Úloha č. 6

Správny pravopis všetkých slov je v možnosti:

A
B
C
D

A: S vašim názorom nesúhlasím.

B: K tvojím narodeninám ti prajeme všetko najlepšie.

C: Odovzdaj to svojim rodičom!

D: Mojim želaním je spraviť prijímacie pohovory.


Úloha č. 7

V ktorej možnosti je použitý dlhý tvar zámena?

A
B
C
D

A: Všetci ťa majú radi.

B: Teba majú všetci radi.

C: Prajem ti šťastie!

D: Požičaj mi ceruzku!

Úloha č. 8

V ktorej možnosti je použitý tvar zámena, ktorý nahrádza neživotné podstatné meno?

A
B
C
D

A: Vložil doňho všetku nádej.

B: Otec ma poň poslal.

C: Učitelia sa naňho sťažovali.

D: Položil naňho deku.

Úloha č. 9

V ktorej možnosti sa nachádza osobné základné zámeno?

A
B
C
D

A: Ich auto stálo na tom istom mieste.

B: Chlapci sa rozprávali o jej otcovi.

C: O ich skúsenostiach nemôžeme pochybovať.

D: Sľúbila, že jej už volať nebude.


Úloha č. 10

V ktorej možnosti sú správne uvedené chýbajúce písmená vo vetách "Lúka bola sam_ kvet. Deti by nemali ostávať doma sam_.Sam_m nám bolo smutno. V autobuse bol sam_ muž. Dievčatá sa vybrali na plaváreň sam_.

A
B
C
D

A: -ý, -i, -ý, -í, -y

B: -ý, -y, -ý, -í, -i

C: -ý, -y, -í, -ý, -y

D: -ý, -y, -ý, -ý, -y

Úloha č. 11

Tvar "sami" sa používa pre životné podstatné mená a tvar "samy" pre neživotné podstatné mená.

A
B
C
D

A: Nie, nikdy.

B: Áno, vždy.

C: Áno, ale iba v niektorých prípadoch.

D: Nie, je to naopak.

Úloha č. 12

Genitív plurálu ženského rodu od zámena samý znie:

A
B
C
D

A: samým

B: samích

C: samých

D: samych


Úloha č. 13

Zámeno vo vete "Po rokoch sa opäť stretol so svojimi rodákmi." má tieto gramatické kategórie a vzor:

A
B
C
D

A: mužský rod, jednotné číslo, I, vzor pekný

B: mužský rod, jednotné číslo, D, vzor môj

C: mužský rod, množné číslo, I, vzor môj

D: mužský rod, jednotné číslo, I, vzor môj

Úloha č. 14

Pravdivé tvrdenie je v možnosti:

A
B
C
D

A: Zámená "aký, ktorý, čí" sa skloňujú podľa vzoru pekný.

B: Zámená "môj, tvoj" majú v I sg. príponu -im.

C: Zámená môžu byť rodové, bezrodové, ohybné, neohybné.

D: Zámená "ja, ty" majú v G, D, A, L dlhší aj kratší tvar.

Úloha č. 15

Neohybné zámená sú v možnosti:

A
B
C
D

A: kde, kedy, koľko, ako

B: kde, kedy, čí, váš

C: tento, kedy, koľko, ty

D: kde, kedy, koľký, prečo


Úloha č. 16

Ktorá možnosť udáva správne určený druh zámen: osobne základné, ukazovacie, osobné privlastňovacie, osobné základné?

A
B
C
D

A: nej, tamto, našej, ma

B: nej, kam, ich, ma

C: s ňou, túto, našej, môjho

D: s ňou, túto, mňa, ma

Úloha č. 17

Ktorá veta je pravdivá?

A
B
C
D

A: Zámená ktorý, aký skloňujeme podľa vzoru cudzí.

B: Zámeno čia má v inštrumentáli tvar (s) čiou.

C: Zámená jeho, jej, ich môžu byť základné aj privlastňovacie.

D: Všetky zámená sú ohybné a dajú sa skloňovať.

Úloha č. 18

Označ vhodnú otázku k výrazu "domov":

A
B
C
D

A: Kde ideš?

B: Odkiaľ ideš?

C: Kam ideš?

D: Kade ideš?