Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Rakúska

B: časť básne

C: zvuková zhoda slabík

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: váza

B: kameň

C: cukru

D: sklo

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: časť ľudského tela

B: robiť jamu, priehlbinu

C: vytvárať kopec

D: tvorivo konať


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: ľad

B: cukor

C: kameň, sklo

D: kryha

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík na konci veršov

B: hlavné mesto Talianska

C: energia

D: nádcha

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: ľadová

B: jedlo

C: priehlbina v povrchu

D: neha


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: úlomok skla

B: porušenie povrchu

C: pieseň

D: ľadu

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: silný zvuk, rev

B: pozdrav

C: hra

D: rozkaz

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: í

B: i

C: ý

D: y


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: í

B: ý

C: i

D: y