Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Rakúska

B: zvuková zhoda slabík

C: hlavné mesto Talianska

D: časť básne

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: váza

B: kameň

C: sklo

D: cukru

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: robiť jamu, priehlbinu

B: časť ľudského tela

C: tvorivo konať

D: vytvárať kopec


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kryha

B: kameň, sklo

C: cukor

D: ľad

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: energia

B: zvuková zhoda slabík na konci veršov

C: hlavné mesto Talianska

D: nádcha

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: neha

B: ľadová

C: priehlbina v povrchu

D: jedlo


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: pieseň

B: porušenie povrchu

C: úlomok skla

D: ľadu

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: hra

B: silný zvuk, rev

C: rozkaz

D: pozdrav

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: i

B: ý

C: í

D: y


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: i

B: í

C: ý

D: y