Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: časť básne

B: hlavné mesto Rakúska

C: hlavné mesto Talianska

D: zvuková zhoda slabík

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: váza

B: kameň

C: sklo

D: cukru

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: vytvárať kopec

B: časť ľudského tela

C: tvorivo konať

D: robiť jamu, priehlbinu


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: ľad

B: cukor

C: kameň, sklo

D: kryha

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: nádcha

B: zvuková zhoda slabík na konci veršov

C: energia

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: priehlbina v povrchu

B: ľadová

C: neha

D: jedlo


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: porušenie povrchu

B: úlomok skla

C: ľadu

D: pieseň

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: rozkaz

B: hra

C: pozdrav

D: silný zvuk, rev

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: y

B: i

C: í

D: ý


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: ý

B: í

C: i

D: y