Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Rakúska

B: časť básne

C: hlavné mesto Talianska

D: zvuková zhoda slabík

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: kameň

B: váza

C: cukru

D: sklo

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: časť ľudského tela

B: vytvárať kopec

C: tvorivo konať

D: robiť jamu, priehlbinu

Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kryha

B: ľad

C: cukor

D: kameň, sklo

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: energia

B: hlavné mesto Talianska

C: zvuková zhoda slabík na konci veršov

D: nádcha

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: jedlo

B: ľadová

C: neha

D: priehlbina v povrchu

Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: ľadu

B: úlomok skla

C: porušenie povrchu

D: pieseň

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: silný zvuk, rev

B: hra

C: pozdrav

D: rozkaz

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: í

B: y

C: i

D: ý

Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: í

B: i

C: y

D: ý