Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Rakúska

B: hlavné mesto Talianska

C: časť básne

D: zvuková zhoda slabík

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: váza

B: sklo

C: cukru

D: kameň

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: tvorivo konať

B: časť ľudského tela

C: vytvárať kopec

D: robiť jamu, priehlbinu


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kryha

B: ľad

C: cukor

D: kameň, sklo

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík na konci veršov

B: nádcha

C: energia

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: jedlo

B: neha

C: priehlbina v povrchu

D: ľadová


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: úlomok skla

B: pieseň

C: ľadu

D: porušenie povrchu

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: rozkaz

B: silný zvuk, rev

C: pozdrav

D: hra

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: y

B: ý

C: í

D: i


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: i

B: y

C: ý

D: í