Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík

B: hlavné mesto Rakúska

C: hlavné mesto Talianska

D: časť básne

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: kameň

B: sklo

C: váza

D: cukru

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: robiť jamu, priehlbinu

B: tvorivo konať

C: časť ľudského tela

D: vytvárať kopec


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: cukor

B: kameň, sklo

C: ľad

D: kryha

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: nádcha

B: hlavné mesto Talianska

C: zvuková zhoda slabík na konci veršov

D: energia

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: priehlbina v povrchu

B: neha

C: ľadová

D: jedlo


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: úlomok skla

B: porušenie povrchu

C: pieseň

D: ľadu

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: pozdrav

B: silný zvuk, rev

C: rozkaz

D: hra

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: í

B: i

C: ý

D: y


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: ý

B: í

C: i

D: y