Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: časť básne

B: zvuková zhoda slabík

C: hlavné mesto Talianska

D: hlavné mesto Rakúska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: cukru

B: kameň

C: váza

D: sklo

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: robiť jamu, priehlbinu

B: časť ľudského tela

C: vytvárať kopec

D: tvorivo konať


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kryha

B: cukor

C: ľad

D: kameň, sklo

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: nádcha

B: hlavné mesto Talianska

C: energia

D: zvuková zhoda slabík na konci veršov

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: jedlo

B: ľadová

C: priehlbina v povrchu

D: neha


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: ľadu

B: pieseň

C: porušenie povrchu

D: úlomok skla

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: hra

B: silný zvuk, rev

C: rozkaz

D: pozdrav

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: í

B: y

C: i

D: ý


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: í

B: i

C: y

D: ý