Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Rakúska

B: časť básne

C: zvuková zhoda slabík

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: sklo

B: váza

C: kameň

D: cukru

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: robiť jamu, priehlbinu

B: vytvárať kopec

C: časť ľudského tela

D: tvorivo konať

Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kryha

B: cukor

C: kameň, sklo

D: ľad

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: nádcha

B: energia

C: hlavné mesto Talianska

D: zvuková zhoda slabík na konci veršov

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: priehlbina v povrchu

B: ľadová

C: neha

D: jedlo

Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: ľadu

B: úlomok skla

C: pieseň

D: porušenie povrchu

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: rozkaz

B: hra

C: silný zvuk, rev

D: pozdrav

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: i

B: y

C: í

D: ý

Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: í

B: y

C: ý

D: i