Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: hlavné mesto Talianska

B: časť básne

C: hlavné mesto Rakúska

D: zvuková zhoda slabík

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: cukru

B: váza

C: sklo

D: kameň

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: tvorivo konať

B: časť ľudského tela

C: vytvárať kopec

D: robiť jamu, priehlbinu


Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kryha

B: ľad

C: cukor

D: kameň, sklo

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: nádcha

B: energia

C: hlavné mesto Talianska

D: zvuková zhoda slabík na konci veršov

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: jedlo

B: priehlbina v povrchu

C: ľadová

D: neha


Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: porušenie povrchu

B: pieseň

C: ľadu

D: úlomok skla

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: pozdrav

B: silný zvuk, rev

C: rozkaz

D: hra

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: í

B: i

C: ý

D: y


Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: í

B: ý

C: i

D: y