Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík

B: hlavné mesto Rakúska

C: hlavné mesto Talianska

D: časť básne

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: váza

B: cukru

C: sklo

D: kameň

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: časť ľudského tela

B: robiť jamu, priehlbinu

C: tvorivo konať

D: vytvárať kopec

Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: kameň, sklo

B: ľad

C: kryha

D: cukor

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík na konci veršov

B: nádcha

C: energia

D: hlavné mesto Talianska

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: priehlbina v povrchu

B: neha

C: ľadová

D: jedlo

Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: úlomok skla

B: pieseň

C: ľadu

D: porušenie povrchu

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: hra

B: silný zvuk, rev

C: pozdrav

D: rozkaz

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: i

B: ý

C: y

D: í

Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: i

B: í

C: y

D: ý