Úloha č. 1

Rím

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík

B: hlavné mesto Rakúska

C: hlavné mesto Talianska

D: časť básne

Úloha č. 2

kryštál

A
B
C
D

A: cukru

B: váza

C: kameň

D: sklo

Úloha č. 3

ryť

A
B
C
D

A: časť ľudského tela

B: tvorivo konať

C: robiť jamu, priehlbinu

D: vytvárať kopec

Úloha č. 4

krištáľ

A
B
C
D

A: cukor

B: ľad

C: kameň, sklo

D: kryha

Úloha č. 5

rým

A
B
C
D

A: zvuková zhoda slabík na konci veršov

B: energia

C: hlavné mesto Talianska

D: nádcha

Úloha č. 6

ryha

A
B
C
D

A: jedlo

B: neha

C: priehlbina v povrchu

D: ľadová

Úloha č. 7

kryha

A
B
C
D

A: ľadu

B: pieseň

C: úlomok skla

D: porušenie povrchu

Úloha č. 8

ryk

A
B
C
D

A: silný zvuk, rev

B: pozdrav

C: hra

D: rozkaz

Úloha č. 9

kr__štáľová váza

A
B
C
D

A: í

B: y

C: ý

D: i

Úloha č. 10

kr__štálový cukor

A
B
C
D

A: i

B: ý

C: í

D: y