Úloha č. 1

Aké storočie pomenúva rok 2009?

A
B
C
D

A: 18. storočie

B: 20. storočie

C: 19. storočie

D: 21. storočie

Úloha č. 2

Koľko krajov má Slovenská republika?

A
B
C
D

A: 4

B: 8

C: 10

D: 7

Úloha č. 3

Ktoré obce sa nachádzajú v Bratislavskom kraji?

A
B
C
D

A: Michalovce, Košice, Bardejov

B: Trenčín, Žilina a Bratislava

C: Modra, Stupava, Senec

D: Malacky, Bratislava, Trnava


Úloha č. 4

Čo nenájdeš v Bratislave?

A
B
C
D

A: Slovnaft

B: prezidentský palác

C: vrch Koliba

D: U.S. Steel

Úloha č. 5

Čo určite nájdeš v Košiciach?

A
B
C
D

A: rieku Dunaj

B: podnik na výrobu olejov a benzínu

C: rieku Hornád

D: Dóm sv. Martina

Úloha č. 6

Aká je nevýhoda automobilovej dopravy?

A
B
C
D

A: vhodná na stredne dlhé cesty

B: nevhodná na prevoz řažkých a veľkých predmetov

C: Potrebné je vystavať stanice a koľaje

D: príliš drahá


Úloha č. 7

Čo je huta?

A
B
C
D

A: vysoký kopec, kde sa ťaží

B: vysokohorská chata

C: baňa

D: podnik na spracovanie nerastných surovín

Úloha č. 8

Čo sa na Slovensku neťaží?

A
B
C
D

A: hnedé uhlie

B: meď

C: železná ruda

D: čierne uhlie

Úloha č. 9

V ktorých druhoch priemyslu boli vyrobené tieto výrobky: tehla, skriňa, automobil?

A
B
C
D

A: energetický, nábytkársky a kozmetický priemysel

B: chemický, textilný a odevný priemysel

C: stavebný, drevospracujúci a strojársky priemysel

D: stavebný, potravinársky a drevospracujúci


Úloha č. 10

Čo opisuje táto definícia? Pestuje sa na ekologických farmách s prísnymi ekologickými pravidlami.

A
B
C
D

A: ošípaná

B: ekopotravina

C: biopotravina

D: kompost

Úloha č. 11

Kde sa najviac darí poĺnohospodárstvu?

A
B
C
D

A: kdekoľvek, kde sa umelo hnojí

B: vo vysokohorských oblastiach, lebo je tam čerstvý vzduch

C: na severe, t.j. vo vysočinách

D: na juhu Slovenska, t.j. v nížinách

Úloha č. 12

Ktorá možnosť pomenúva stromy v zmiešaných lesoch?

A
B
C
D

A: breza, dub, smrek, jedľa

B: smrek, jedľa, borovica

C: javor, topoľ, dub, buk

D: breza, dub, buk, javor


Úloha č. 13

Čo je verbunk?

A
B
C
D

A: dievča trhajúce perie

B: lúčenie sa so zimou

C: tanec mládenca odchádzajúceho na vojenčinu

D: reklama

Úloha č. 14

Ktoré obce sú typické letnými festivalmi?

A
B
C
D

A: Detva, Bardejov a Nitra

B: Myjava, Terchová a Revúca

C: Trnava, Banská Bystrica a Žilina

D: Detva, Myjava a Východná

Úloha č. 15

Kto tvoril strednú vrstvu obyvateľstva v stredovekom meste?

A
B
C
D

A: remeselníci

B: králi

C: feudáli

D: chudobní poddaní


Úloha č. 16

Dožinky sú ... a konali sa v ....

A
B
C
D

A: privítanie novorodeniatka do cirkvi ... v zime

B: pracovné a spoločenské príležitosti .... v lete

C: oslavou ukončenia žatvy ... na jeseň

D: oslavou ukončenia žatvy ... koncom jari

Úloha č. 17

Ako sa volá orné náradie?

A
B
C
D

A: pluh

B: kosák

C: kosa

D: čakan

Úloha č. 18

AKo sa volá najväčší skanzen na Slovensku?

A
B
C
D

A: vo Vychylovke

B: živý skanzen vo Vlkolinci

C: Múzeum slovenskej dediny v Martine

D: v Nitre


Úloha č. 19

Od akého mora sa meria nadmorská výška na Slovensku?

A
B
C
D

A: od Baltického mora

B: od Čierneho mora

C: od Kaspického mora

D: od Mŕtveho mora

Úloha č. 20

Od akej nadmorskej výšky sú považované veľhory?

A
B
C
D

A: nad 1600 m. n. m

B: do 1600 m. n. m

C: do 1 000 m. n. m

D: nad 1000 m. n. m

Úloha č. 21

Odkiaĺ kam ide Štefánikova magistrála?

A
B
C
D

A: z Gabčíkova pozdĺž maďarskej hranice

B: od Devína po Dukliansky priesmyk

C: od Brezovej pod Bradlom po Vihorlat

D: od letiska M. R. Štefánika po Brezovú pod Bradlom


Úloha č. 22

Pod akým vrchom pramení Váh?

A
B
C
D

A: pod Kriváňom

B: pod Lomnickým štítom

C: pod Kráľovou hoľou

D: pod Gerlachom

Úloha č. 23

Ako správne určím pravý a ľavý breh rieky?

A
B
C
D

A: Postavím sa proti prúdu rieky.

B: Zistím na mokrom prste odkiaľ fúka vietor.

C: Postavím sa v smere prúdu.

D: Je to jedno. Raz je to pravý, raz ľavý.

Úloha č. 24

Ktoré vodné toky patria medzi povrchovú vodu?

A
B
C
D

A: termálne a minerálne vody

B: liečivé vody, pleso a vodopády v jaskyniach

C: prameň, priehrada, rieka, jazero

D: rybník, gejzír, pleso a termálna voda


Úloha č. 25

Ktorá z týchto riek je mohutná a pomalá, odpradávna slúžil na prepravu tovaru a tečie do Baltského mora?

A
B
C
D

A: Dunajec

B: Malý Dunaj

C: Dunaj

D: Laborec

Úloha č. 26

Aká charakteristika je pravdivá o gejzíre v Herľanoch?

A
B
C
D

A: Je pri Trenčíne.

B: strieka z hĺbky 700 metrov

C: má studenú vodu a strieka približne 30 minút vkuse

D: strieka zhruba každých 7 rokov

Úloha č. 27

Čo je najväčšou zásobárňou podzemnej vody na Slovensku?

A
B
C
D

A: Žitný ostrov

B: Apeninský poloostrov

C: Pieniny

D: vodné dielo Gabčíkovo


Úloha č. 28

Na čo by si určite nemal zabudnúť pri balení sa na jednodňový výlet?

A
B
C
D

A: svetlica, rádio a gps

B: pitie, výstroj a lekárnička

C: deka a piknikový kôš

D: alkohol a cigarety

Úloha č. 29

V akom pohorí sa nachádza vrch Kráľova hoľa?

A
B
C
D

A: v Nizkych Tatrách

B: V Karpatoch

C: v Malej Fatre

D: vo Vysokých Tatrách

Úloha č. 30

Ktoré vodné plochy vytvoril človek?

A
B
C
D

A: rybníky a jazerá

B: priehrady a rybníky

C: vodopády a sútoky riek

D: rieky a pramene