Úloha č. 1

Aké storočie pomenúva rok 2009?

A
B
C
D

A: 18. storočie

B: 21. storočie

C: 19. storočie

D: 20. storočie

Úloha č. 2

Koľko krajov má Slovenská republika?

A
B
C
D

A: 8

B: 10

C: 4

D: 7

Úloha č. 3

Ktoré obce sa nachádzajú v Bratislavskom kraji?

A
B
C
D

A: Trenčín, Žilina a Bratislava

B: Michalovce, Košice, Bardejov

C: Malacky, Bratislava, Trnava

D: Modra, Stupava, Senec


Úloha č. 4

Čo nenájdeš v Bratislave?

A
B
C
D

A: prezidentský palác

B: U.S. Steel

C: vrch Koliba

D: Slovnaft

Úloha č. 5

Čo určite nájdeš v Košiciach?

A
B
C
D

A: rieku Hornád

B: rieku Dunaj

C: podnik na výrobu olejov a benzínu

D: Dóm sv. Martina

Úloha č. 6

Aká je nevýhoda automobilovej dopravy?

A
B
C
D

A: nevhodná na prevoz řažkých a veľkých predmetov

B: vhodná na stredne dlhé cesty

C: Potrebné je vystavať stanice a koľaje

D: príliš drahá


Úloha č. 7

Čo je huta?

A
B
C
D

A: podnik na spracovanie nerastných surovín

B: vysoký kopec, kde sa ťaží

C: baňa

D: vysokohorská chata

Úloha č. 8

Čo sa na Slovensku neťaží?

A
B
C
D

A: hnedé uhlie

B: železná ruda

C: čierne uhlie

D: meď

Úloha č. 9

V ktorých druhoch priemyslu boli vyrobené tieto výrobky: tehla, skriňa, automobil?

A
B
C
D

A: stavebný, drevospracujúci a strojársky priemysel

B: stavebný, potravinársky a drevospracujúci

C: energetický, nábytkársky a kozmetický priemysel

D: chemický, textilný a odevný priemysel


Úloha č. 10

Čo opisuje táto definícia? Pestuje sa na ekologických farmách s prísnymi ekologickými pravidlami.

A
B
C
D

A: kompost

B: biopotravina

C: ošípaná

D: ekopotravina

Úloha č. 11

Kde sa najviac darí poĺnohospodárstvu?

A
B
C
D

A: na juhu Slovenska, t.j. v nížinách

B: vo vysokohorských oblastiach, lebo je tam čerstvý vzduch

C: na severe, t.j. vo vysočinách

D: kdekoľvek, kde sa umelo hnojí

Úloha č. 12

Ktorá možnosť pomenúva stromy v zmiešaných lesoch?

A
B
C
D

A: breza, dub, smrek, jedľa

B: javor, topoľ, dub, buk

C: smrek, jedľa, borovica

D: breza, dub, buk, javor


Úloha č. 13

Čo je verbunk?

A
B
C
D

A: reklama

B: tanec mládenca odchádzajúceho na vojenčinu

C: lúčenie sa so zimou

D: dievča trhajúce perie

Úloha č. 14

Ktoré obce sú typické letnými festivalmi?

A
B
C
D

A: Detva, Myjava a Východná

B: Trnava, Banská Bystrica a Žilina

C: Detva, Bardejov a Nitra

D: Myjava, Terchová a Revúca

Úloha č. 15

Kto tvoril strednú vrstvu obyvateľstva v stredovekom meste?

A
B
C
D

A: králi

B: feudáli

C: chudobní poddaní

D: remeselníci


Úloha č. 16

Dožinky sú ... a konali sa v ....

A
B
C
D

A: privítanie novorodeniatka do cirkvi ... v zime

B: oslavou ukončenia žatvy ... koncom jari

C: oslavou ukončenia žatvy ... na jeseň

D: pracovné a spoločenské príležitosti .... v lete

Úloha č. 17

Ako sa volá orné náradie?

A
B
C
D

A: kosák

B: pluh

C: čakan

D: kosa

Úloha č. 18

AKo sa volá najväčší skanzen na Slovensku?

A
B
C
D

A: Múzeum slovenskej dediny v Martine

B: v Nitre

C: vo Vychylovke

D: živý skanzen vo Vlkolinci


Úloha č. 19

Od akého mora sa meria nadmorská výška na Slovensku?

A
B
C
D

A: od Kaspického mora

B: od Mŕtveho mora

C: od Baltického mora

D: od Čierneho mora

Úloha č. 20

Od akej nadmorskej výšky sú považované veľhory?

A
B
C
D

A: do 1 000 m. n. m

B: nad 1000 m. n. m

C: nad 1600 m. n. m

D: do 1600 m. n. m

Úloha č. 21

Odkiaĺ kam ide Štefánikova magistrála?

A
B
C
D

A: od Brezovej pod Bradlom po Vihorlat

B: od letiska M. R. Štefánika po Brezovú pod Bradlom

C: z Gabčíkova pozdĺž maďarskej hranice

D: od Devína po Dukliansky priesmyk


Úloha č. 22

Pod akým vrchom pramení Váh?

A
B
C
D

A: pod Kráľovou hoľou

B: pod Gerlachom

C: pod Kriváňom

D: pod Lomnickým štítom

Úloha č. 23

Ako správne určím pravý a ľavý breh rieky?

A
B
C
D

A: Zistím na mokrom prste odkiaľ fúka vietor.

B: Je to jedno. Raz je to pravý, raz ľavý.

C: Postavím sa proti prúdu rieky.

D: Postavím sa v smere prúdu.

Úloha č. 24

Ktoré vodné toky patria medzi povrchovú vodu?

A
B
C
D

A: termálne a minerálne vody

B: rybník, gejzír, pleso a termálna voda

C: prameň, priehrada, rieka, jazero

D: liečivé vody, pleso a vodopády v jaskyniach


Úloha č. 25

Ktorá z týchto riek je mohutná a pomalá, odpradávna slúžil na prepravu tovaru a tečie do Baltského mora?

A
B
C
D

A: Dunajec

B: Malý Dunaj

C: Dunaj

D: Laborec

Úloha č. 26

Aká charakteristika je pravdivá o gejzíre v Herľanoch?

A
B
C
D

A: strieka zhruba každých 7 rokov

B: Je pri Trenčíne.

C: strieka z hĺbky 700 metrov

D: má studenú vodu a strieka približne 30 minút vkuse

Úloha č. 27

Čo je najväčšou zásobárňou podzemnej vody na Slovensku?

A
B
C
D

A: Žitný ostrov

B: vodné dielo Gabčíkovo

C: Pieniny

D: Apeninský poloostrov


Úloha č. 28

Na čo by si určite nemal zabudnúť pri balení sa na jednodňový výlet?

A
B
C
D

A: deka a piknikový kôš

B: pitie, výstroj a lekárnička

C: alkohol a cigarety

D: svetlica, rádio a gps

Úloha č. 29

V akom pohorí sa nachádza vrch Kráľova hoľa?

A
B
C
D

A: V Karpatoch

B: v Nizkych Tatrách

C: vo Vysokých Tatrách

D: v Malej Fatre

Úloha č. 30

Ktoré vodné plochy vytvoril človek?

A
B
C
D

A: rieky a pramene

B: rybníky a jazerá

C: vodopády a sútoky riek

D: priehrady a rybníky