Úloha č. 1

Aké storočie pomenúva rok 2009?

A
B
C
D

A: 19. storočie

B: 21. storočie

C: 20. storočie

D: 18. storočie

Úloha č. 2

Koľko krajov má Slovenská republika?

A
B
C
D

A: 8

B: 4

C: 10

D: 7

Úloha č. 3

Ktoré obce sa nachádzajú v Bratislavskom kraji?

A
B
C
D

A: Modra, Stupava, Senec

B: Malacky, Bratislava, Trnava

C: Trenčín, Žilina a Bratislava

D: Michalovce, Košice, Bardejov


Úloha č. 4

Čo nenájdeš v Bratislave?

A
B
C
D

A: prezidentský palác

B: U.S. Steel

C: vrch Koliba

D: Slovnaft

Úloha č. 5

Čo určite nájdeš v Košiciach?

A
B
C
D

A: podnik na výrobu olejov a benzínu

B: rieku Dunaj

C: rieku Hornád

D: Dóm sv. Martina

Úloha č. 6

Aká je nevýhoda automobilovej dopravy?

A
B
C
D

A: vhodná na stredne dlhé cesty

B: nevhodná na prevoz řažkých a veľkých predmetov

C: príliš drahá

D: Potrebné je vystavať stanice a koľaje


Úloha č. 7

Čo je huta?

A
B
C
D

A: vysokohorská chata

B: baňa

C: podnik na spracovanie nerastných surovín

D: vysoký kopec, kde sa ťaží

Úloha č. 8

Čo sa na Slovensku neťaží?

A
B
C
D

A: čierne uhlie

B: hnedé uhlie

C: meď

D: železná ruda

Úloha č. 9

V ktorých druhoch priemyslu boli vyrobené tieto výrobky: tehla, skriňa, automobil?

A
B
C
D

A: stavebný, drevospracujúci a strojársky priemysel

B: chemický, textilný a odevný priemysel

C: energetický, nábytkársky a kozmetický priemysel

D: stavebný, potravinársky a drevospracujúci


Úloha č. 10

Čo opisuje táto definícia? Pestuje sa na ekologických farmách s prísnymi ekologickými pravidlami.

A
B
C
D

A: ošípaná

B: ekopotravina

C: biopotravina

D: kompost

Úloha č. 11

Kde sa najviac darí poĺnohospodárstvu?

A
B
C
D

A: na juhu Slovenska, t.j. v nížinách

B: kdekoľvek, kde sa umelo hnojí

C: vo vysokohorských oblastiach, lebo je tam čerstvý vzduch

D: na severe, t.j. vo vysočinách

Úloha č. 12

Ktorá možnosť pomenúva stromy v zmiešaných lesoch?

A
B
C
D

A: breza, dub, buk, javor

B: smrek, jedľa, borovica

C: javor, topoľ, dub, buk

D: breza, dub, smrek, jedľa


Úloha č. 13

Čo je verbunk?

A
B
C
D

A: reklama

B: lúčenie sa so zimou

C: dievča trhajúce perie

D: tanec mládenca odchádzajúceho na vojenčinu

Úloha č. 14

Ktoré obce sú typické letnými festivalmi?

A
B
C
D

A: Detva, Myjava a Východná

B: Detva, Bardejov a Nitra

C: Trnava, Banská Bystrica a Žilina

D: Myjava, Terchová a Revúca

Úloha č. 15

Kto tvoril strednú vrstvu obyvateľstva v stredovekom meste?

A
B
C
D

A: králi

B: chudobní poddaní

C: feudáli

D: remeselníci


Úloha č. 16

Dožinky sú ... a konali sa v ....

A
B
C
D

A: oslavou ukončenia žatvy ... na jeseň

B: oslavou ukončenia žatvy ... koncom jari

C: privítanie novorodeniatka do cirkvi ... v zime

D: pracovné a spoločenské príležitosti .... v lete

Úloha č. 17

Ako sa volá orné náradie?

A
B
C
D

A: čakan

B: pluh

C: kosa

D: kosák

Úloha č. 18

AKo sa volá najväčší skanzen na Slovensku?

A
B
C
D

A: vo Vychylovke

B: v Nitre

C: živý skanzen vo Vlkolinci

D: Múzeum slovenskej dediny v Martine


Úloha č. 19

Od akého mora sa meria nadmorská výška na Slovensku?

A
B
C
D

A: od Kaspického mora

B: od Mŕtveho mora

C: od Baltického mora

D: od Čierneho mora

Úloha č. 20

Od akej nadmorskej výšky sú považované veľhory?

A
B
C
D

A: do 1 000 m. n. m

B: nad 1000 m. n. m

C: do 1600 m. n. m

D: nad 1600 m. n. m

Úloha č. 21

Odkiaĺ kam ide Štefánikova magistrála?

A
B
C
D

A: od Brezovej pod Bradlom po Vihorlat

B: z Gabčíkova pozdĺž maďarskej hranice

C: od letiska M. R. Štefánika po Brezovú pod Bradlom

D: od Devína po Dukliansky priesmyk


Úloha č. 22

Pod akým vrchom pramení Váh?

A
B
C
D

A: pod Gerlachom

B: pod Kráľovou hoľou

C: pod Kriváňom

D: pod Lomnickým štítom

Úloha č. 23

Ako správne určím pravý a ľavý breh rieky?

A
B
C
D

A: Je to jedno. Raz je to pravý, raz ľavý.

B: Zistím na mokrom prste odkiaľ fúka vietor.

C: Postavím sa proti prúdu rieky.

D: Postavím sa v smere prúdu.

Úloha č. 24

Ktoré vodné toky patria medzi povrchovú vodu?

A
B
C
D

A: liečivé vody, pleso a vodopády v jaskyniach

B: termálne a minerálne vody

C: prameň, priehrada, rieka, jazero

D: rybník, gejzír, pleso a termálna voda


Úloha č. 25

Ktorá z týchto riek je mohutná a pomalá, odpradávna slúžil na prepravu tovaru a tečie do Baltského mora?

A
B
C
D

A: Dunajec

B: Dunaj

C: Malý Dunaj

D: Laborec

Úloha č. 26

Aká charakteristika je pravdivá o gejzíre v Herľanoch?

A
B
C
D

A: strieka zhruba každých 7 rokov

B: má studenú vodu a strieka približne 30 minút vkuse

C: Je pri Trenčíne.

D: strieka z hĺbky 700 metrov

Úloha č. 27

Čo je najväčšou zásobárňou podzemnej vody na Slovensku?

A
B
C
D

A: vodné dielo Gabčíkovo

B: Apeninský poloostrov

C: Žitný ostrov

D: Pieniny


Úloha č. 28

Na čo by si určite nemal zabudnúť pri balení sa na jednodňový výlet?

A
B
C
D

A: pitie, výstroj a lekárnička

B: alkohol a cigarety

C: deka a piknikový kôš

D: svetlica, rádio a gps

Úloha č. 29

V akom pohorí sa nachádza vrch Kráľova hoľa?

A
B
C
D

A: V Karpatoch

B: vo Vysokých Tatrách

C: v Nizkych Tatrách

D: v Malej Fatre

Úloha č. 30

Ktoré vodné plochy vytvoril človek?

A
B
C
D

A: rieky a pramene

B: vodopády a sútoky riek

C: rybníky a jazerá

D: priehrady a rybníky