Úloha č. 1

Aké storočie pomenúva rok 2009?

A
B
C
D

A: 20. storočie

B: 18. storočie

C: 21. storočie

D: 19. storočie

Úloha č. 2

Koľko krajov má Slovenská republika?

A
B
C
D

A: 8

B: 7

C: 4

D: 10

Úloha č. 3

Ktoré obce sa nachádzajú v Bratislavskom kraji?

A
B
C
D

A: Michalovce, Košice, Bardejov

B: Modra, Stupava, Senec

C: Trenčín, Žilina a Bratislava

D: Malacky, Bratislava, Trnava


Úloha č. 4

Čo nenájdeš v Bratislave?

A
B
C
D

A: vrch Koliba

B: U.S. Steel

C: Slovnaft

D: prezidentský palác

Úloha č. 5

Čo určite nájdeš v Košiciach?

A
B
C
D

A: rieku Hornád

B: rieku Dunaj

C: Dóm sv. Martina

D: podnik na výrobu olejov a benzínu

Úloha č. 6

Aká je nevýhoda automobilovej dopravy?

A
B
C
D

A: Potrebné je vystavať stanice a koľaje

B: príliš drahá

C: vhodná na stredne dlhé cesty

D: nevhodná na prevoz řažkých a veľkých predmetov


Úloha č. 7

Čo je huta?

A
B
C
D

A: vysoký kopec, kde sa ťaží

B: baňa

C: podnik na spracovanie nerastných surovín

D: vysokohorská chata

Úloha č. 8

Čo sa na Slovensku neťaží?

A
B
C
D

A: čierne uhlie

B: železná ruda

C: hnedé uhlie

D: meď

Úloha č. 9

V ktorých druhoch priemyslu boli vyrobené tieto výrobky: tehla, skriňa, automobil?

A
B
C
D

A: stavebný, potravinársky a drevospracujúci

B: chemický, textilný a odevný priemysel

C: stavebný, drevospracujúci a strojársky priemysel

D: energetický, nábytkársky a kozmetický priemysel


Úloha č. 10

Čo opisuje táto definícia? Pestuje sa na ekologických farmách s prísnymi ekologickými pravidlami.

A
B
C
D

A: ekopotravina

B: biopotravina

C: ošípaná

D: kompost

Úloha č. 11

Kde sa najviac darí poĺnohospodárstvu?

A
B
C
D

A: na severe, t.j. vo vysočinách

B: kdekoľvek, kde sa umelo hnojí

C: vo vysokohorských oblastiach, lebo je tam čerstvý vzduch

D: na juhu Slovenska, t.j. v nížinách

Úloha č. 12

Ktorá možnosť pomenúva stromy v zmiešaných lesoch?

A
B
C
D

A: breza, dub, smrek, jedľa

B: smrek, jedľa, borovica

C: javor, topoľ, dub, buk

D: breza, dub, buk, javor


Úloha č. 13

Čo je verbunk?

A
B
C
D

A: dievča trhajúce perie

B: reklama

C: tanec mládenca odchádzajúceho na vojenčinu

D: lúčenie sa so zimou

Úloha č. 14

Ktoré obce sú typické letnými festivalmi?

A
B
C
D

A: Trnava, Banská Bystrica a Žilina

B: Myjava, Terchová a Revúca

C: Detva, Myjava a Východná

D: Detva, Bardejov a Nitra

Úloha č. 15

Kto tvoril strednú vrstvu obyvateľstva v stredovekom meste?

A
B
C
D

A: remeselníci

B: chudobní poddaní

C: feudáli

D: králi


Úloha č. 16

Dožinky sú ... a konali sa v ....

A
B
C
D

A: pracovné a spoločenské príležitosti .... v lete

B: oslavou ukončenia žatvy ... na jeseň

C: oslavou ukončenia žatvy ... koncom jari

D: privítanie novorodeniatka do cirkvi ... v zime

Úloha č. 17

Ako sa volá orné náradie?

A
B
C
D

A: pluh

B: kosák

C: kosa

D: čakan

Úloha č. 18

AKo sa volá najväčší skanzen na Slovensku?

A
B
C
D

A: Múzeum slovenskej dediny v Martine

B: vo Vychylovke

C: živý skanzen vo Vlkolinci

D: v Nitre


Úloha č. 19

Od akého mora sa meria nadmorská výška na Slovensku?

A
B
C
D

A: od Mŕtveho mora

B: od Baltického mora

C: od Čierneho mora

D: od Kaspického mora

Úloha č. 20

Od akej nadmorskej výšky sú považované veľhory?

A
B
C
D

A: nad 1000 m. n. m

B: nad 1600 m. n. m

C: do 1600 m. n. m

D: do 1 000 m. n. m

Úloha č. 21

Odkiaĺ kam ide Štefánikova magistrála?

A
B
C
D

A: od Devína po Dukliansky priesmyk

B: od letiska M. R. Štefánika po Brezovú pod Bradlom

C: z Gabčíkova pozdĺž maďarskej hranice

D: od Brezovej pod Bradlom po Vihorlat


Úloha č. 22

Pod akým vrchom pramení Váh?

A
B
C
D

A: pod Gerlachom

B: pod Kráľovou hoľou

C: pod Lomnickým štítom

D: pod Kriváňom

Úloha č. 23

Ako správne určím pravý a ľavý breh rieky?

A
B
C
D

A: Je to jedno. Raz je to pravý, raz ľavý.

B: Postavím sa proti prúdu rieky.

C: Zistím na mokrom prste odkiaľ fúka vietor.

D: Postavím sa v smere prúdu.

Úloha č. 24

Ktoré vodné toky patria medzi povrchovú vodu?

A
B
C
D

A: rybník, gejzír, pleso a termálna voda

B: termálne a minerálne vody

C: prameň, priehrada, rieka, jazero

D: liečivé vody, pleso a vodopády v jaskyniach


Úloha č. 25

Ktorá z týchto riek je mohutná a pomalá, odpradávna slúžil na prepravu tovaru a tečie do Baltského mora?

A
B
C
D

A: Malý Dunaj

B: Laborec

C: Dunajec

D: Dunaj

Úloha č. 26

Aká charakteristika je pravdivá o gejzíre v Herľanoch?

A
B
C
D

A: strieka zhruba každých 7 rokov

B: Je pri Trenčíne.

C: má studenú vodu a strieka približne 30 minút vkuse

D: strieka z hĺbky 700 metrov

Úloha č. 27

Čo je najväčšou zásobárňou podzemnej vody na Slovensku?

A
B
C
D

A: Pieniny

B: Žitný ostrov

C: Apeninský poloostrov

D: vodné dielo Gabčíkovo


Úloha č. 28

Na čo by si určite nemal zabudnúť pri balení sa na jednodňový výlet?

A
B
C
D

A: alkohol a cigarety

B: deka a piknikový kôš

C: svetlica, rádio a gps

D: pitie, výstroj a lekárnička

Úloha č. 29

V akom pohorí sa nachádza vrch Kráľova hoľa?

A
B
C
D

A: v Malej Fatre

B: V Karpatoch

C: v Nizkych Tatrách

D: vo Vysokých Tatrách

Úloha č. 30

Ktoré vodné plochy vytvoril človek?

A
B
C
D

A: rybníky a jazerá

B: priehrady a rybníky

C: vodopády a sútoky riek

D: rieky a pramene