Úloha č. 1

Aké storočie pomenúva rok 2009?

A
B
C
D

A: 20. storočie

B: 19. storočie

C: 21. storočie

D: 18. storočie

Úloha č. 2

Koľko krajov má Slovenská republika?

A
B
C
D

A: 8

B: 10

C: 4

D: 7

Úloha č. 3

Ktoré obce sa nachádzajú v Bratislavskom kraji?

A
B
C
D

A: Michalovce, Košice, Bardejov

B: Malacky, Bratislava, Trnava

C: Trenčín, Žilina a Bratislava

D: Modra, Stupava, Senec


Úloha č. 4

Čo nenájdeš v Bratislave?

A
B
C
D

A: prezidentský palác

B: Slovnaft

C: U.S. Steel

D: vrch Koliba

Úloha č. 5

Čo určite nájdeš v Košiciach?

A
B
C
D

A: Dóm sv. Martina

B: rieku Hornád

C: podnik na výrobu olejov a benzínu

D: rieku Dunaj

Úloha č. 6

Aká je nevýhoda automobilovej dopravy?

A
B
C
D

A: nevhodná na prevoz řažkých a veľkých predmetov

B: vhodná na stredne dlhé cesty

C: príliš drahá

D: Potrebné je vystavať stanice a koľaje


Úloha č. 7

Čo je huta?

A
B
C
D

A: vysokohorská chata

B: baňa

C: vysoký kopec, kde sa ťaží

D: podnik na spracovanie nerastných surovín

Úloha č. 8

Čo sa na Slovensku neťaží?

A
B
C
D

A: hnedé uhlie

B: meď

C: čierne uhlie

D: železná ruda

Úloha č. 9

V ktorých druhoch priemyslu boli vyrobené tieto výrobky: tehla, skriňa, automobil?

A
B
C
D

A: stavebný, drevospracujúci a strojársky priemysel

B: chemický, textilný a odevný priemysel

C: stavebný, potravinársky a drevospracujúci

D: energetický, nábytkársky a kozmetický priemysel


Úloha č. 10

Čo opisuje táto definícia? Pestuje sa na ekologických farmách s prísnymi ekologickými pravidlami.

A
B
C
D

A: ošípaná

B: ekopotravina

C: kompost

D: biopotravina

Úloha č. 11

Kde sa najviac darí poĺnohospodárstvu?

A
B
C
D

A: vo vysokohorských oblastiach, lebo je tam čerstvý vzduch

B: na severe, t.j. vo vysočinách

C: kdekoľvek, kde sa umelo hnojí

D: na juhu Slovenska, t.j. v nížinách

Úloha č. 12

Ktorá možnosť pomenúva stromy v zmiešaných lesoch?

A
B
C
D

A: smrek, jedľa, borovica

B: breza, dub, buk, javor

C: javor, topoľ, dub, buk

D: breza, dub, smrek, jedľa


Úloha č. 13

Čo je verbunk?

A
B
C
D

A: dievča trhajúce perie

B: lúčenie sa so zimou

C: reklama

D: tanec mládenca odchádzajúceho na vojenčinu

Úloha č. 14

Ktoré obce sú typické letnými festivalmi?

A
B
C
D

A: Detva, Bardejov a Nitra

B: Detva, Myjava a Východná

C: Trnava, Banská Bystrica a Žilina

D: Myjava, Terchová a Revúca

Úloha č. 15

Kto tvoril strednú vrstvu obyvateľstva v stredovekom meste?

A
B
C
D

A: feudáli

B: králi

C: chudobní poddaní

D: remeselníci


Úloha č. 16

Dožinky sú ... a konali sa v ....

A
B
C
D

A: oslavou ukončenia žatvy ... na jeseň

B: privítanie novorodeniatka do cirkvi ... v zime

C: pracovné a spoločenské príležitosti .... v lete

D: oslavou ukončenia žatvy ... koncom jari

Úloha č. 17

Ako sa volá orné náradie?

A
B
C
D

A: kosák

B: kosa

C: pluh

D: čakan

Úloha č. 18

AKo sa volá najväčší skanzen na Slovensku?

A
B
C
D

A: Múzeum slovenskej dediny v Martine

B: v Nitre

C: vo Vychylovke

D: živý skanzen vo Vlkolinci


Úloha č. 19

Od akého mora sa meria nadmorská výška na Slovensku?

A
B
C
D

A: od Čierneho mora

B: od Baltického mora

C: od Kaspického mora

D: od Mŕtveho mora

Úloha č. 20

Od akej nadmorskej výšky sú považované veľhory?

A
B
C
D

A: nad 1600 m. n. m

B: nad 1000 m. n. m

C: do 1 000 m. n. m

D: do 1600 m. n. m

Úloha č. 21

Odkiaĺ kam ide Štefánikova magistrála?

A
B
C
D

A: od Devína po Dukliansky priesmyk

B: od letiska M. R. Štefánika po Brezovú pod Bradlom

C: z Gabčíkova pozdĺž maďarskej hranice

D: od Brezovej pod Bradlom po Vihorlat


Úloha č. 22

Pod akým vrchom pramení Váh?

A
B
C
D

A: pod Gerlachom

B: pod Lomnickým štítom

C: pod Kráľovou hoľou

D: pod Kriváňom

Úloha č. 23

Ako správne určím pravý a ľavý breh rieky?

A
B
C
D

A: Postavím sa v smere prúdu.

B: Je to jedno. Raz je to pravý, raz ľavý.

C: Zistím na mokrom prste odkiaľ fúka vietor.

D: Postavím sa proti prúdu rieky.

Úloha č. 24

Ktoré vodné toky patria medzi povrchovú vodu?

A
B
C
D

A: prameň, priehrada, rieka, jazero

B: termálne a minerálne vody

C: liečivé vody, pleso a vodopády v jaskyniach

D: rybník, gejzír, pleso a termálna voda


Úloha č. 25

Ktorá z týchto riek je mohutná a pomalá, odpradávna slúžil na prepravu tovaru a tečie do Baltského mora?

A
B
C
D

A: Dunaj

B: Dunajec

C: Laborec

D: Malý Dunaj

Úloha č. 26

Aká charakteristika je pravdivá o gejzíre v Herľanoch?

A
B
C
D

A: má studenú vodu a strieka približne 30 minút vkuse

B: strieka zhruba každých 7 rokov

C: Je pri Trenčíne.

D: strieka z hĺbky 700 metrov

Úloha č. 27

Čo je najväčšou zásobárňou podzemnej vody na Slovensku?

A
B
C
D

A: Pieniny

B: vodné dielo Gabčíkovo

C: Žitný ostrov

D: Apeninský poloostrov


Úloha č. 28

Na čo by si určite nemal zabudnúť pri balení sa na jednodňový výlet?

A
B
C
D

A: svetlica, rádio a gps

B: deka a piknikový kôš

C: alkohol a cigarety

D: pitie, výstroj a lekárnička

Úloha č. 29

V akom pohorí sa nachádza vrch Kráľova hoľa?

A
B
C
D

A: v Malej Fatre

B: v Nizkych Tatrách

C: V Karpatoch

D: vo Vysokých Tatrách

Úloha č. 30

Ktoré vodné plochy vytvoril človek?

A
B
C
D

A: rieky a pramene

B: vodopády a sútoky riek

C: priehrady a rybníky

D: rybníky a jazerá