Úloha č. 1

Skus a uvidíš..

A
B
C
D

A: Neviem.

B: Nešlo to.

C: Nemám rozdelenie obrazovky.

D: Išlo to.

Úloha č. 2

Skús ešte raz

A
B
C
D

A: Ola

B: Toto je správne btw

C: Ola

D: Ola

Úloha č. 3

Toto

A
B
C
D

A: Totonie

B: Totonie

C: Toto

D: Totonie