Úloha č. 1

Skus a uvidíš..

A
B
C
D

A: Nešlo to.

B: Nemám rozdelenie obrazovky.

C: Išlo to.

D: Neviem.

Úloha č. 2

Skús ešte raz

A
B
C
D

A: Ola

B: Ola

C: Ola

D: Toto je správne btw

Úloha č. 3

Toto

A
B
C
D

A: Toto

B: Totonie

C: Totonie

D: Totonie