Úloha č. 1 (variant 1)

Medzi znaky diktatúry patrí:

A
B
C
D

A: cenzúra

B: deľba štátnej moci

C: voľba štátnej moci

D: demokratické voľby

Úloha č. 2 (variant 1)

Kto predstavoval verejnú autoritu pred vznikom štátu spolu s rodovými a kmeňovými staršinami?

A
B
C
D

A: rada starších

B: monarcha

C: prezident

D: premiér

Úloha č. 3 (variant 1)

Ktoré ministerstvo realizuje bezpečnostnú funkciu?

A
B
C
D

A: ministerstvo vnútra

B: ministerstvo školstva

C: ministerstvo boja

D: ministerstvo kultúry


Úloha č. 4 (variant 1)

Forma vlády, kde sa moc väčšinou dedí, sa nazýva:

A
B
C
D

A: republika

B: diktatúra

C: dedičná republika

D: monarchia

Úloha č. 5 (variant 1)

Medzi štátne symboly patrí:

A
B
C
D

A: štátna vlajka

B: štátne územie

C: štátne občianstvo

D: štátna moc

Úloha č. 6 (variant 1)

Forma vlády na čele s prezidentom sa nazýva:

A
B
C
D

A: republika

B: diktatúra

C: parlament

D: monarchia


Úloha č. 7 (variant 1)

Medzi vnútorné funkcie štátu patrí:

A
B
C
D

A: hospodárska spolupráca

B: zahraničný obchod

C: dovoz a vývoz

D: ekonomická funkcia

Úloha č. 8 (variant 1)

Ktoré ministerstvo realizuje ekonomickú funkciu?

A
B
C
D

A: ministerstvo financií

B: ministerstvo spravodlivosti

C: ministerstvo životného prostredia

D: ministerstvo vnútra

Úloha č. 9 (variant 1)

Štátne občianstvo znamená:

A
B
C
D

A: mať dom a záhradu

B: práva a povinnosti občana a štátu

C: rozdelenie štátnej moci

D: nezávislosť štátnej moci


Úloha č. 10 (variant 1)

Medzi znaky štátu nepatrí:

A
B
C
D

A: štátna moc

B: štátne občianstvo

C: slobodné voľby

D: územie

Úloha č. 11 (variant 1)

Poslanci NR SR sú volení na

A
B
C
D

A: 3 roky

B: 5 rokov

C: 4 roky

D: 6 rokov

Úloha č. 12 (variant 1)

Predkladanie návrhov zákonov sa nazýva

A
B
C
D

A: hlasovanie o návrhu zákona

B: podpisovanie zákona

C: zákonodarná rozprava

D: zákonodarná iniciatíva


Úloha č. 13 (variant 1)

Moc v štáte je rozdelená na

A
B
C
D

A: štyri zložky

B: dve zložky

C: päť zložiek

D: tri zložky

Úloha č. 14 (variant 1)

Schválený zákon je uverejnený v

A
B
C
D

A: NR SR

B: Preambule

C: Štátnej kronike

D: Zbierke zákonov SR

Úloha č. 15 (variant 1)

Kto má v našom štáte výkonnú moc?

A
B
C
D

A: parlament

B: prezident a premiér

C: súdy

D: vláda a prezident


Úloha č. 1 (variant 2)

Medzi znaky diktatúry patrí:

A
B
C
D

A: voľba štátnej moci

B: deľba štátnej moci

C: cenzúra

D: demokratické voľby

Úloha č. 2 (variant 2)

Kto predstavoval verejnú autoritu pred vznikom štátu spolu s rodovými a kmeňovými staršinami?

A
B
C
D

A: prezident

B: premiér

C: monarcha

D: rada starších

Úloha č. 3 (variant 2)

Ktoré ministerstvo realizuje bezpečnostnú funkciu?

A
B
C
D

A: ministerstvo boja

B: ministerstvo vnútra

C: ministerstvo kultúry

D: ministerstvo školstva


Úloha č. 4 (variant 2)

Forma vlády, kde sa moc väčšinou dedí, sa nazýva:

A
B
C
D

A: monarchia

B: diktatúra

C: republika

D: dedičná republika

Úloha č. 5 (variant 2)

Medzi štátne symboly patrí:

A
B
C
D

A: štátne občianstvo

B: štátna vlajka

C: štátna moc

D: štátne územie

Úloha č. 6 (variant 2)

Forma vlády na čele s prezidentom sa nazýva:

A
B
C
D

A: republika

B: diktatúra

C: parlament

D: monarchia


Úloha č. 7 (variant 2)

Medzi vnútorné funkcie štátu patrí:

A
B
C
D

A: dovoz a vývoz

B: zahraničný obchod

C: ekonomická funkcia

D: hospodárska spolupráca

Úloha č. 8 (variant 2)

Ktoré ministerstvo realizuje ekonomickú funkciu?

A
B
C
D

A: ministerstvo financií

B: ministerstvo životného prostredia

C: ministerstvo spravodlivosti

D: ministerstvo vnútra

Úloha č. 9 (variant 2)

Štátne občianstvo znamená:

A
B
C
D

A: práva a povinnosti občana a štátu

B: rozdelenie štátnej moci

C: nezávislosť štátnej moci

D: mať dom a záhradu


Úloha č. 10 (variant 2)

Medzi znaky štátu nepatrí:

A
B
C
D

A: štátne občianstvo

B: slobodné voľby

C: územie

D: štátna moc

Úloha č. 11 (variant 2)

Poslanci NR SR sú volení na

A
B
C
D

A: 6 rokov

B: 3 roky

C: 5 rokov

D: 4 roky

Úloha č. 12 (variant 2)

Predkladanie návrhov zákonov sa nazýva

A
B
C
D

A: zákonodarná rozprava

B: zákonodarná iniciatíva

C: hlasovanie o návrhu zákona

D: podpisovanie zákona


Úloha č. 13 (variant 2)

Moc v štáte je rozdelená na

A
B
C
D

A: štyri zložky

B: dve zložky

C: tri zložky

D: päť zložiek

Úloha č. 14 (variant 2)

Schválený zákon je uverejnený v

A
B
C
D

A: NR SR

B: Zbierke zákonov SR

C: Preambule

D: Štátnej kronike

Úloha č. 15 (variant 2)

Kto má v našom štáte výkonnú moc?

A
B
C
D

A: prezident a premiér

B: parlament

C: vláda a prezident

D: súdy