Úloha č. 1 (variant 1)

Medzi znaky diktatúry patrí:

A
B
C
D

A: voľba štátnej moci

B: deľba štátnej moci

C: cenzúra

D: demokratické voľby

Úloha č. 2 (variant 1)

Kto predstavoval verejnú autoritu pred vznikom štátu spolu s rodovými a kmeňovými staršinami?

A
B
C
D

A: rada starších

B: monarcha

C: prezident

D: premiér

Úloha č. 3 (variant 1)

Ktoré ministerstvo realizuje bezpečnostnú funkciu?

A
B
C
D

A: ministerstvo školstva

B: ministerstvo kultúry

C: ministerstvo boja

D: ministerstvo vnútra


Úloha č. 4 (variant 1)

Forma vlády, kde sa moc väčšinou dedí, sa nazýva:

A
B
C
D

A: diktatúra

B: republika

C: monarchia

D: dedičná republika

Úloha č. 5 (variant 1)

Medzi štátne symboly patrí:

A
B
C
D

A: štátna vlajka

B: štátne územie

C: štátne občianstvo

D: štátna moc

Úloha č. 6 (variant 1)

Forma vlády na čele s prezidentom sa nazýva:

A
B
C
D

A: republika

B: diktatúra

C: parlament

D: monarchia


Úloha č. 7 (variant 1)

Medzi vnútorné funkcie štátu patrí:

A
B
C
D

A: hospodárska spolupráca

B: dovoz a vývoz

C: ekonomická funkcia

D: zahraničný obchod

Úloha č. 8 (variant 1)

Ktoré ministerstvo realizuje ekonomickú funkciu?

A
B
C
D

A: ministerstvo vnútra

B: ministerstvo financií

C: ministerstvo spravodlivosti

D: ministerstvo životného prostredia

Úloha č. 9 (variant 1)

Štátne občianstvo znamená:

A
B
C
D

A: rozdelenie štátnej moci

B: mať dom a záhradu

C: práva a povinnosti občana a štátu

D: nezávislosť štátnej moci


Úloha č. 10 (variant 1)

Medzi znaky štátu nepatrí:

A
B
C
D

A: štátna moc

B: štátne občianstvo

C: územie

D: slobodné voľby

Úloha č. 11 (variant 1)

Poslanci NR SR sú volení na

A
B
C
D

A: 3 roky

B: 5 rokov

C: 4 roky

D: 6 rokov

Úloha č. 12 (variant 1)

Predkladanie návrhov zákonov sa nazýva

A
B
C
D

A: podpisovanie zákona

B: hlasovanie o návrhu zákona

C: zákonodarná iniciatíva

D: zákonodarná rozprava


Úloha č. 13 (variant 1)

Moc v štáte je rozdelená na

A
B
C
D

A: tri zložky

B: štyri zložky

C: päť zložiek

D: dve zložky

Úloha č. 14 (variant 1)

Schválený zákon je uverejnený v

A
B
C
D

A: Štátnej kronike

B: Zbierke zákonov SR

C: NR SR

D: Preambule

Úloha č. 15 (variant 1)

Kto má v našom štáte výkonnú moc?

A
B
C
D

A: prezident a premiér

B: vláda a prezident

C: súdy

D: parlament


Úloha č. 1 (variant 2)

Medzi znaky diktatúry patrí:

A
B
C
D

A: cenzúra

B: deľba štátnej moci

C: voľba štátnej moci

D: demokratické voľby

Úloha č. 2 (variant 2)

Kto predstavoval verejnú autoritu pred vznikom štátu spolu s rodovými a kmeňovými staršinami?

A
B
C
D

A: prezident

B: premiér

C: rada starších

D: monarcha

Úloha č. 3 (variant 2)

Ktoré ministerstvo realizuje bezpečnostnú funkciu?

A
B
C
D

A: ministerstvo boja

B: ministerstvo kultúry

C: ministerstvo vnútra

D: ministerstvo školstva


Úloha č. 4 (variant 2)

Forma vlády, kde sa moc väčšinou dedí, sa nazýva:

A
B
C
D

A: republika

B: monarchia

C: dedičná republika

D: diktatúra

Úloha č. 5 (variant 2)

Medzi štátne symboly patrí:

A
B
C
D

A: štátne územie

B: štátne občianstvo

C: štátna vlajka

D: štátna moc

Úloha č. 6 (variant 2)

Forma vlády na čele s prezidentom sa nazýva:

A
B
C
D

A: monarchia

B: republika

C: parlament

D: diktatúra


Úloha č. 7 (variant 2)

Medzi vnútorné funkcie štátu patrí:

A
B
C
D

A: hospodárska spolupráca

B: dovoz a vývoz

C: zahraničný obchod

D: ekonomická funkcia

Úloha č. 8 (variant 2)

Ktoré ministerstvo realizuje ekonomickú funkciu?

A
B
C
D

A: ministerstvo spravodlivosti

B: ministerstvo vnútra

C: ministerstvo financií

D: ministerstvo životného prostredia

Úloha č. 9 (variant 2)

Štátne občianstvo znamená:

A
B
C
D

A: rozdelenie štátnej moci

B: nezávislosť štátnej moci

C: mať dom a záhradu

D: práva a povinnosti občana a štátu


Úloha č. 10 (variant 2)

Medzi znaky štátu nepatrí:

A
B
C
D

A: štátna moc

B: územie

C: štátne občianstvo

D: slobodné voľby

Úloha č. 11 (variant 2)

Poslanci NR SR sú volení na

A
B
C
D

A: 4 roky

B: 5 rokov

C: 6 rokov

D: 3 roky

Úloha č. 12 (variant 2)

Predkladanie návrhov zákonov sa nazýva

A
B
C
D

A: hlasovanie o návrhu zákona

B: zákonodarná rozprava

C: zákonodarná iniciatíva

D: podpisovanie zákona


Úloha č. 13 (variant 2)

Moc v štáte je rozdelená na

A
B
C
D

A: tri zložky

B: dve zložky

C: päť zložiek

D: štyri zložky

Úloha č. 14 (variant 2)

Schválený zákon je uverejnený v

A
B
C
D

A: Zbierke zákonov SR

B: Preambule

C: NR SR

D: Štátnej kronike

Úloha č. 15 (variant 2)

Kto má v našom štáte výkonnú moc?

A
B
C
D

A: parlament

B: súdy

C: prezident a premiér

D: vláda a prezident