Úloha č. 1 (variant 1)

Medzi znaky diktatúry patrí:

A
B
C
D

A: cenzúra

B: demokratické voľby

C: voľba štátnej moci

D: deľba štátnej moci

Úloha č. 2 (variant 1)

Kto predstavoval verejnú autoritu pred vznikom štátu spolu s rodovými a kmeňovými staršinami?

A
B
C
D

A: monarcha

B: premiér

C: prezident

D: rada starších

Úloha č. 3 (variant 1)

Ktoré ministerstvo realizuje bezpečnostnú funkciu?

A
B
C
D

A: ministerstvo boja

B: ministerstvo kultúry

C: ministerstvo školstva

D: ministerstvo vnútra


Úloha č. 4 (variant 1)

Forma vlády, kde sa moc väčšinou dedí, sa nazýva:

A
B
C
D

A: dedičná republika

B: diktatúra

C: republika

D: monarchia

Úloha č. 5 (variant 1)

Medzi štátne symboly patrí:

A
B
C
D

A: štátna moc

B: štátna vlajka

C: štátne územie

D: štátne občianstvo

Úloha č. 6 (variant 1)

Forma vlády na čele s prezidentom sa nazýva:

A
B
C
D

A: monarchia

B: diktatúra

C: republika

D: parlament


Úloha č. 7 (variant 1)

Medzi vnútorné funkcie štátu patrí:

A
B
C
D

A: dovoz a vývoz

B: hospodárska spolupráca

C: zahraničný obchod

D: ekonomická funkcia

Úloha č. 8 (variant 1)

Ktoré ministerstvo realizuje ekonomickú funkciu?

A
B
C
D

A: ministerstvo životného prostredia

B: ministerstvo financií

C: ministerstvo spravodlivosti

D: ministerstvo vnútra

Úloha č. 9 (variant 1)

Štátne občianstvo znamená:

A
B
C
D

A: rozdelenie štátnej moci

B: práva a povinnosti občana a štátu

C: mať dom a záhradu

D: nezávislosť štátnej moci


Úloha č. 10 (variant 1)

Medzi znaky štátu nepatrí:

A
B
C
D

A: štátna moc

B: slobodné voľby

C: štátne občianstvo

D: územie

Úloha č. 11 (variant 1)

Poslanci NR SR sú volení na

A
B
C
D

A: 6 rokov

B: 5 rokov

C: 4 roky

D: 3 roky

Úloha č. 12 (variant 1)

Predkladanie návrhov zákonov sa nazýva

A
B
C
D

A: hlasovanie o návrhu zákona

B: zákonodarná rozprava

C: zákonodarná iniciatíva

D: podpisovanie zákona


Úloha č. 13 (variant 1)

Moc v štáte je rozdelená na

A
B
C
D

A: tri zložky

B: dve zložky

C: päť zložiek

D: štyri zložky

Úloha č. 14 (variant 1)

Schválený zákon je uverejnený v

A
B
C
D

A: NR SR

B: Štátnej kronike

C: Zbierke zákonov SR

D: Preambule

Úloha č. 15 (variant 1)

Kto má v našom štáte výkonnú moc?

A
B
C
D

A: vláda a prezident

B: súdy

C: parlament

D: prezident a premiér


Úloha č. 1 (variant 2)

Medzi znaky diktatúry patrí:

A
B
C
D

A: cenzúra

B: voľba štátnej moci

C: demokratické voľby

D: deľba štátnej moci

Úloha č. 2 (variant 2)

Kto predstavoval verejnú autoritu pred vznikom štátu spolu s rodovými a kmeňovými staršinami?

A
B
C
D

A: rada starších

B: prezident

C: monarcha

D: premiér

Úloha č. 3 (variant 2)

Ktoré ministerstvo realizuje bezpečnostnú funkciu?

A
B
C
D

A: ministerstvo boja

B: ministerstvo vnútra

C: ministerstvo kultúry

D: ministerstvo školstva


Úloha č. 4 (variant 2)

Forma vlády, kde sa moc väčšinou dedí, sa nazýva:

A
B
C
D

A: dedičná republika

B: monarchia

C: diktatúra

D: republika

Úloha č. 5 (variant 2)

Medzi štátne symboly patrí:

A
B
C
D

A: štátne občianstvo

B: štátne územie

C: štátna vlajka

D: štátna moc

Úloha č. 6 (variant 2)

Forma vlády na čele s prezidentom sa nazýva:

A
B
C
D

A: republika

B: parlament

C: diktatúra

D: monarchia


Úloha č. 7 (variant 2)

Medzi vnútorné funkcie štátu patrí:

A
B
C
D

A: ekonomická funkcia

B: dovoz a vývoz

C: zahraničný obchod

D: hospodárska spolupráca

Úloha č. 8 (variant 2)

Ktoré ministerstvo realizuje ekonomickú funkciu?

A
B
C
D

A: ministerstvo životného prostredia

B: ministerstvo financií

C: ministerstvo vnútra

D: ministerstvo spravodlivosti

Úloha č. 9 (variant 2)

Štátne občianstvo znamená:

A
B
C
D

A: mať dom a záhradu

B: rozdelenie štátnej moci

C: nezávislosť štátnej moci

D: práva a povinnosti občana a štátu


Úloha č. 10 (variant 2)

Medzi znaky štátu nepatrí:

A
B
C
D

A: územie

B: štátne občianstvo

C: slobodné voľby

D: štátna moc

Úloha č. 11 (variant 2)

Poslanci NR SR sú volení na

A
B
C
D

A: 6 rokov

B: 5 rokov

C: 4 roky

D: 3 roky

Úloha č. 12 (variant 2)

Predkladanie návrhov zákonov sa nazýva

A
B
C
D

A: zákonodarná iniciatíva

B: hlasovanie o návrhu zákona

C: podpisovanie zákona

D: zákonodarná rozprava


Úloha č. 13 (variant 2)

Moc v štáte je rozdelená na

A
B
C
D

A: tri zložky

B: dve zložky

C: štyri zložky

D: päť zložiek

Úloha č. 14 (variant 2)

Schválený zákon je uverejnený v

A
B
C
D

A: Štátnej kronike

B: Zbierke zákonov SR

C: Preambule

D: NR SR

Úloha č. 15 (variant 2)

Kto má v našom štáte výkonnú moc?

A
B
C
D

A: prezident a premiér

B: parlament

C: súdy

D: vláda a prezident